ไอเทม - เหรียญตรา

อัพเกรดคลังสินค้าเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้กับหีบเก็บไอเทม

ไอเทม. รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม

แพคชุดเหรียญตรา เลเวล 1 - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่มแพคชุดเหรียญตรา เลเวล 2 - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่มแพคชุดเหรียญตรา เลเวล 3 - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่มแพคชุดเหรียญตรา เลเวล 4 - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่มแพคชุดเหรียญตรา เลเวล 5 - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม
แพคชุดเหรียญตรา ระดับสูง เลเวล 1 - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่มแพคชุดเหรียญตรา ระดับสูง เลเวล 2 - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่มแพคชุดเหรียญตรา ระดับสูง เลเวล 3 - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่มแพคชุดเหรียญตรา ระดับสูง เลเวล 4 - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่มแพคชุดเหรียญตรา ระดับสูง เลเวล 5 - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม
กล่องสมบัติ Wretched - รับรางวัลแบบสุ่มถุงเหรียญตราลึกลับ เลเวล 1 - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่มถุงเหรียญตราลึกลับ เลเวล 2 - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่มถุงเหรียญตราลึกลับ เลเวล 3 - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่มถุงเหรียญตราลึกลับ เลเวล 4 - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่มถุงเหรียญตราลึกลับ เลเวล 5 - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม
 • เหรียญตรา Iron Will I
 • เหรียญตรา Regenerate I
 • Sacred Light Crest I
 • Unholy Pact Crest I
 • Zealous Drive Crest I
 • Vital Boon Crest I
 • Sunder Crest I
 • Survival Crest I
 • Nimble Crest I
 • Brawler
 • Oracle
 • Saint
 • Wicked Armor Crest I
 • เหรียญตรา Stealth I
 • เหรียญตรา Vigorous Fury I
 • เหรียญตรา Blade Dance I
 • เหรียญตรา Silent Cover I
 • True Piety Crest I
 • Soul Healer Crest I
 • Fiery Comet Crest I
 • เหรียญตรา Vampiric Grail I
 • เหรียญตรา Dragon
 • เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) I
 • เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) I
 • เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) I
 • เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) I
 • เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) I
 • เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) I
 • เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) I
 • เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) I
 • เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) I
 • เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) I
 • เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) I
 • เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) I
 • เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) I
 • เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) I
 • เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) I
 • เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) I
 • เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) I
 • เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) I
 • เหรียญตรา Psyshield I
 • Empower
 • Sharpen
 • Corrode Crest I
 • Heaven
 • Condemnation Crest I
 • Feint Crest I
 • Brute Force Crest I
เหรียญตรา Iron Will Iเหรียญตรา Iron Will I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
4801185501107809286082เซ็ทเหรียญตรา Iron Will Lv1 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Iron Will - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 10% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
760213101019813701641540147เซ็ทเหรียญตรา Iron Will Lv2 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Iron Will - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 15% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
1430382175035423502962780264เซ็ทเหรียญตรา Iron Will Lv3 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Iron Will - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 20% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
2470687313063842105334900476เซ็ทเหรียญตรา Iron Will Lv4 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Iron Will - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 25% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
437012375700114975509598830856เซ็ทเหรียญตรา Iron Will Lv5 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Iron Will - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 30% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
ตราสัญลักษณ์ Iron Willตราสัญลักษณ์ Iron Will
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 2800 411 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Iron Will ระดับ 1 x 4
ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 10% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
2 4800 737 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Iron Will ระดับ 2 x 4
ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 15% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
3 8500 1322 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Iron Will ระดับ 3 x 4
ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 20% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
4 15100 2381 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Iron Will ระดับ 4 x 4
ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 25% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
5 27000 4286 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Iron Will ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 30% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
6 31900 5057 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Iron Will ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
ใน 12 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 45% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
7 37100 5867 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Iron Will ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
ใน 14 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 60% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
8 42300 6689 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Iron Will ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
ใน 18 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 90% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
9 47800 7559 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Iron Will ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
ใน 22 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 140% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
10 53600 8467
ใน 27 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 200% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
เหรียญตรา Regenerate Iเหรียญตรา Regenerate I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
5301076309680090101071เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv1 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Regenerate - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 10% และการรักษา 20% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
840192116017314001611790126เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv2 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Regenerate - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 15% และการรักษา 25% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
1580346200031024002903250226เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv3 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Regenerate - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 20% และการรักษา 30% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
2730622357055943005225710408เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv4 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Regenerate - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 28% และการรักษา 40% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
4830111965101007770094010300734เซ็ทเหรียญตรา Regenerate Lv5 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Regenerate - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 38% และการรักษา 50% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ตราสัญลักษณ์ Regenerateตราสัญลักษณ์ Regenerate
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 3100 372 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Regenerate ระดับ 1 x 4
เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 10% และการรักษา 20% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
2 5300 666 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Regenerate ระดับ 2 x 4
เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 15% และการรักษา 25% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
3 9500 1196 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Regenerate ระดับ 3 x 4
เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 20% และการรักษา 30% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
4 16700 2154 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Regenerate ระดับ 4 x 4
เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 28% และการรักษา 40% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
5 30000 3876 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Regenerate ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 38% และการรักษา 50% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
6 35300 4574 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Regenerate ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 50% และการรักษา 65% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
7 41000 5306 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Regenerate ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 70% และการรักษา 80% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
8 46800 6049 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Regenerate ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 100% และการรักษา 100% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
9 52900 6836 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Regenerate ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 130% และการรักษา 130% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
10 59300 7657
เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 170% และการรักษา 180% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
Sacred Light Crest ISacred Light Crest I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
10005696063112064122059Sacred Light Crest Set Lv1 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Sacred Light - เพิ่ม HP สูงสุด 5% และลดความเสียหายที่ได้รับ 5%
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
1600101176011419601152160104Sacred Light Crest Set Lv2 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Sacred Light - เพิ่ม HP สูงสุด 10% และลดความเสียหายที่ได้รับ 8%
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
3000182304020433602073920187Sacred Light Crest Set Lv3 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Sacred Light - เพิ่ม HP สูงสุด 15% และลดความเสียหายที่ได้รับ 12%
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
5200327544036760203736890339Sacred Light Crest Set Lv4 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Sacred Light - เพิ่ม HP สูงสุด 20% และลดความเสียหายที่ได้รับ 16%
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
920058899206611078067112420609Sacred Light Crest Set Lv5 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Sacred Light - เพิ่ม HP สูงสุด 26% และลดความเสียหายที่ได้รับ 20%
ตราสัญลักษณ์ Sacred Lightตราสัญลักษณ์ Sacred Light
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 4400 247 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sacred Light ระดับ 1 x 4
เพิ่ม HP สูงสุด 5% และลดความเสียหายที่ได้รับ 5%
2 7700 443 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sacred Light ระดับ 2 x 4
เพิ่ม HP สูงสุด 10% และลดความเสียหายที่ได้รับ 8%
3 13600 796 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sacred Light ระดับ 3 x 4
เพิ่ม HP สูงสุด 15% และลดความเสียหายที่ได้รับ 12%
4 24100 1435 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sacred Light ระดับ 4 x 4
เพิ่ม HP สูงสุด 20% และลดความเสียหายที่ได้รับ 16%
5 43200 2580 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sacred Light ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
เพิ่ม HP สูงสุด 26% และลดความเสียหายที่ได้รับ 20%
6 50900 3044 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sacred Light ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
เพิ่ม HP สูงสุด 35% และลดความเสียหายที่ได้รับ 26%
7 59100 3532 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sacred Light ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
เพิ่ม HP สูงสุด 48% และลดความเสียหายที่ได้รับ 36%
8 67400 4027 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sacred Light ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
เพิ่ม HP สูงสุด 65% และลดความเสียหายที่ได้รับ 50%
9 76200 4551 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sacred Light ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
เพิ่ม HP สูงสุด 90% และลดความเสียหายที่ได้รับ 60%
10 85400 5098
เพิ่ม HP สูงสุด 120% และลดความเสียหายที่ได้รับ 70%
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Bloody Mary
57
Valiant Saintess
47
Occultist
44
Phobos
43
เทพอานูบิส
42
Hot Shot
36
นินจา
32
Rambard
31
แชมเปี้ยน
28
Miss Magic
28
Rune Master
24
Berserker
23
Unholy Pact Crest IUnholy Pact Crest I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
5301076001017609586083Unholy Pact Crest Set Lv1 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Unholy Pact - เพิ่มพลังโจมตี 20% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
840192110018213301691520148Unholy Pact Crest Set Lv2 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Unholy Pact - เพิ่มพลังโจมตี 30% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
1580346190032622803052760266Unholy Pact Crest Set Lv3 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Unholy Pact - เพิ่มพลังโจมตี 40% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
2730622340058740905494850481Unholy Pact Crest Set Lv4 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Unholy Pact - เพิ่มพลังโจมตี 55% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
483011196200105773209898740865Unholy Pact Crest Set Lv5 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Unholy Pact - เพิ่มพลังโจมตี 70% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
ตราสัญลักษณ์ Unholy Pactตราสัญลักษณ์ Unholy Pact
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 2900 394 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Unholy Pact ระดับ 1 x 4
เพิ่มพลังโจมตี 20% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
2 4900 705 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Unholy Pact ระดับ 2 x 4
เพิ่มพลังโจมตี 30% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
3 8700 1268 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Unholy Pact ระดับ 3 x 4
เพิ่มพลังโจมตี 40% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
4 15400 2284 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Unholy Pact ระดับ 4 x 4
เพิ่มพลังโจมตี 55% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
5 27700 4111 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Unholy Pact ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
เพิ่มพลังโจมตี 70% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
6 32700 4851 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Unholy Pact ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
เพิ่มพลังโจมตี 85% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
7 38000 5628 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Unholy Pact ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
เพิ่มพลังโจมตี 110% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
8 43400 6416 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Unholy Pact ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
เพิ่มพลังโจมตี 150% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 20%
9 49100 7251 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Unholy Pact ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
เพิ่มพลังโจมตี 190% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 15%
10 55000 8122
เพิ่มพลังโจมตี 240% แต่ได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้น 15%
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Lavanica
28
Zealous Drive Crest IZealous Drive Crest I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
88081108064140046116049Zealous Drive Crest Set Lv1 - ได้รับ Zealous Drive Crest Set - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 5% และลดความเสียหายที่ได้รับ 5%
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
14301461800114252082210088Zealous Drive Crest Set Lv2 - ได้รับ Zealous Drive Crest Set - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 10% และลดความเสียหายที่ได้รับ 10%
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
2530262324020743401473680156Zealous Drive Crest Set Lv3 - ได้รับ Zealous Drive Crest Set - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 15% และลดความเสียหายที่ได้รับ 15%
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
4620472588037178402656620283Zealous Drive Crest Set Lv4 - ได้รับ Zealous Drive Crest Set - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 20% และลดความเสียหายที่ได้รับ 20%
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
8250850104406671400047711760508Zealous Drive Crest Set Lv5 - ได้รับ Zealous Drive Crest Set - ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 30% และลดความเสียหายที่ได้รับ 25%
เหรียญตรา Zealous Driveเหรียญตรา Zealous Drive
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 4700 245 1600คริสตัลสีแดง + เหรียญตรา Zealous Drive ระดับ 1 x 4
ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 5% และลดความเสียหายที่ได้รับ 5%
2 8100 439 4800คริสตัลสีแดง + เหรียญตรา Zealous Drive ระดับ 2 x 4
ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 10% และลดความเสียหายที่ได้รับ 10%
3 14100 788 24000คริสตัลสีแดง + เหรียญตรา Zealous Drive ระดับ 3 x 4
ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 15% และลดความเสียหายที่ได้รับ 15%
4 25500 1419 72000คริสตัลสีแดง + เหรียญตรา Zealous Drive ระดับ 4 x 4
ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 20% และลดความเสียหายที่ได้รับ 20%
5 45400 2553 96000คริสตัลสีแดง + เหรียญตรา Zealous Drive ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 30% และลดความเสียหายที่ได้รับ 25%
6 53600 3012 120000คริสตัลสีแดง + เหรียญตรา Zealous Drive ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 40% และลดความเสียหายที่ได้รับ 30%
7 62200 3494 150000คริสตัลสีแดง + เหรียญตรา Zealous Drive ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 50% และลดความเสียหายที่ได้รับ 35%
8 71000 3984 210000คริสตัลสีแดง + เหรียญตรา Zealous Drive ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 65% และลดความเสียหายที่ได้รับ 40%
9 80300 4502 300000คริสตัลสีแดง + เหรียญตรา Zealous Drive ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 90% และลดความเสียหายที่ได้รับ 45%
10 90000 5043
ระยะโจมตี +1 เพิ่มพลังโจมตี 120% และลดความเสียหายที่ได้รับ 55%
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Paladin
27
Vital Boon Crest IVital Boon Crest I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
13807132015140020104032Vital Boon Crest Set Lv1 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Vital Boon - เพิ่ม HP 8% เมื่อโจมตี มีโอกาส 15% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 1 คน
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
250014228028238035173058Vital Boon Crest Set Lv2 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Vital Boon - เพิ่ม HP 12% เมื่อโจมตี มีโอกาส 15% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 1 คน
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
4500243960494200633110103Vital Boon Crest Set Lv3 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Vital Boon - เพิ่ม HP 16% เมื่อโจมตี มีโอกาส 15% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 1 คน
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
80004370808975601135520185Vital Boon Crest Set Lv4 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Vital Boon - เพิ่ม HP 20% เมื่อโจมตี มีโอกาส 15% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 1 คน
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
143807612720159134402049890332Vital Boon Crest Set Lv5 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Vital Boon - เพิ่ม HP 24% เมื่อโจมตี มีโอกาส 15% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 2 คน
ตราสัญลักษณ์ Vital Boonตราสัญลักษณ์ Vital Boon
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 5300 76 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vital Boon ระดับ 1 x 4
เพิ่ม HP 8% เมื่อโจมตี มีโอกาส 15% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 1 คน
2 9100 138 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vital Boon ระดับ 2 x 4
เพิ่ม HP 12% เมื่อโจมตี มีโอกาส 15% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 1 คน
3 16100 244 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vital Boon ระดับ 3 x 4
เพิ่ม HP 16% เมื่อโจมตี มีโอกาส 15% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 1 คน
4 28800 439 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vital Boon ระดับ 4 x 4
เพิ่ม HP 20% เมื่อโจมตี มีโอกาส 15% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 1 คน
5 51500 787 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vital Boon ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
เพิ่ม HP 24% เมื่อโจมตี มีโอกาส 15% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 2 คน
6 60700 929 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vital Boon ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
เพิ่ม HP 36% เมื่อโจมตี มีโอกาส 25% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 2 คน
7 70500 1078 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vital Boon ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
เพิ่ม HP 52% เมื่อโจมตี มีโอกาส 35% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 2 คน
8 80400 1229 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vital Boon ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
เพิ่ม HP 80% เมื่อโจมตี มีโอกาส 50% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 3 คน
9 90900 1389 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vital Boon ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
เพิ่ม HP 120% เมื่อโดนโจมตี มีโอกาส 60% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 3 คน
10 101900 1556
เพิ่ม HP 170% เมื่อโดนโจมตี มีโอกาส 70% ลบบัฟศัตรูใกล้ๆ 3 คน
Sunder Crest ISunder Crest I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
380125550976309068098Sunder Crest Set Lv1 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Sunder - การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+1500) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 6% ของ Max HP
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
67022499017411601621110176Sunder Crest Set Lv2 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Sunder - การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+1800) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 7% ของ Max HP
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
1140404176031321002921960315Sunder Crest Set Lv3 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Sunder - การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+2400) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 8% ของ Max HP
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
2000725308056436805253570567Sunder Crest Set Lv4 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Sunder - การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+3300) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 10% ของ Max HP
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
3610130755001015662094563801022Sunder Crest Set Lv5 - ได้รับเซ็ทเหรียญตรา Sunder - การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+4200) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 12% ของ Max HP
ตราสัญลักษณ์ Sunderตราสัญลักษณ์ Sunder
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 2300 419 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sunder ระดับ 1 x 4
การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+1500) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 6% ของ Max HP
2 4100 751 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sunder ระดับ 2 x 4
การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+1800) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 7% ของ Max HP
3 7100 1351 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sunder ระดับ 3 x 4
การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+2400) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 8% ของ Max HP
4 12600 2429 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sunder ระดับ 4 x 4
การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+3300) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 10% ของ Max HP
5 22600 4375 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sunder ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+4200) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 12% ของ Max HP
6 26700 5163 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sunder ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+5700) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 15% ของ Max HP
7 31000 5990 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sunder ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+7200) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 18% ของ Max HP
8 35400 6829 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sunder ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+9000) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 21% ของ Max HP
9 40100 7717 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sunder ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+12000) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 25% ของ Max HP
10 45000 8644
การโจมตีจะเพิ่มความเสียหาย (100%ATK+18000) และมีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายอีก 30% ของ Max HP
Survival Crest ISurvival Crest I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
13801513002211203484047Survival Crest Set Lv1 - ได้รับเซ็ทเหรียญตราสกิล Survival - เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 350% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 1 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.)
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
238028221039196061144086Survival Crest Set Lv2 - ได้รับเซ็ทเหรียญตราสกิล Survival - เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 500% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 1 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.)
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
41304939007133601102520153Survival Crest Set Lv3 - ได้รับเซ็ทเหรียญตราสกิล Survival - เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 650% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 1.5 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.)
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
738089702012760201974560276Survival Crest Set Lv4 - ได้รับเซ็ทเหรียญตราสกิล Survival - เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 800% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 1.5 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.)
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
1325015912480228107803548040496Survival Crest Set Lv5 - ได้รับเซ็ทเหรียญตราสกิล Survival - เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 1000% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 2 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.)
ตราสัญลักษณ์ Survivalตราสัญลักษณ์ Survival
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 4800 121 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Survival ระดับ 1 x 4
เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 350% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 1 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.)
2 8200 219 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Survival ระดับ 2 x 4
เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 500% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 1 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.)
3 14200 391 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Survival ระดับ 3 x 4
เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 650% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 1.5 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.)
4 25500 703 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Survival ระดับ 4 x 4
เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 800% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 1.5 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.)
5 45500 1262 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Survival ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 1000% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 2 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.)
6 53700 1490 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Survival ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 1200% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 2 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.)
7 62300 1729 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Survival ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 1450% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 2.5 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.)
8 71100 1972 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Survival ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 1700% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 3 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.)
9 80400 2229 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Survival ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 2000% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 3 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.)
10 90100 2497
เมื่อถูกโจมตีจะฟื้น HP ขึ้น 2500% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหาย 3 วิ.(คูลดาวน์ 7.5 วิ.)
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Dove Keeper
78
Zephyrica
58
Nimble Crest INimble Crest I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
15201412402310103878051Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - ได้ 3 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 4% ในการต่อสู้
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
262025210041176068134092Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - ได้ 6 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 5% ในการต่อสู้
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
45404537107530201222340165Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - ได้ 10 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 7% ในการต่อสู้
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
812081667013454202194240297Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - ได้ 15 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 9% ในการต่อสู้
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
145801451186024097003937480533Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - ได้ 25 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 11% ในการต่อสู้
ตราสัญลักษณ์ Nimbleตราสัญลักษณ์ Nimble
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 4700 129 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Nimble ระดับ 1 x 4
ได้ 3 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 4% ในการต่อสู้
2 8000 231 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Nimble ระดับ 2 x 4
ได้ 6 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 5% ในการต่อสู้
3 13900 416 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Nimble ระดับ 3 x 4
ได้ 10 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 7% ในการต่อสู้
4 25000 746 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Nimble ระดับ 4 x 4
ได้ 15 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 9% ในการต่อสู้
5 44500 1338 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Nimble ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
ได้ 25 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 11% ในการต่อสู้
6 52600 1578 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Nimble ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
ได้ 35 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 13% ในการต่อสู้
7 61100 1831 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Nimble ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
ได้ 45 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 16% ในการต่อสู้
8 69700 2088 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Nimble ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
ได้ 60 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 20% ในการต่อสู้
9 78800 2360 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Nimble ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
ได้ 80 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 25% ในการต่อสู้
10 88300 2644
ได้ 100 พลังงานเมื่อถูกโจมตี(รวมถึงหลบได้) คูลดาวน์: 2 วินาที เพิ่มค่าหลบหลีก 30% ในการต่อสู้
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Spirit Mage
31
สาวปืนคู่
27
BrawlerBrawler's Favor Crest I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
3201484801126009588076Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - โจมตีด้วย 200% ATK และทำดาเมจ 200% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ๆ
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
56026786020111001701430136Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - โจมตีด้วย 240% ATK และทำดาเมจ 240% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ๆ
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
960479152036320003072530243Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - โจมตีด้วย 280% ATK และทำดาเมจ 280% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ๆ
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
1680861266065335005514620438Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - โจมตีด้วย 320% ATK และทำดาเมจ 320% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ๆ
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
304015524750117563009928250789Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - โจมตีด้วย 380% ATK และทำดาเมจ 380% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ๆ
ตราสัญลักษณ์ Brawlerตราสัญลักษณ์ Brawler's Favor
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 2400 440 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Brawler x 4
โจมตีด้วย 200% ATK และทำดาเมจ 200% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ๆ
2 4100 790 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Brawler x 4
โจมตีด้วย 240% ATK และทำดาเมจ 240% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ๆ
3 7200 1420 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Brawler x 4
โจมตีด้วย 280% ATK และทำดาเมจ 280% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ๆ
4 12800 2554 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Brawler x 4
โจมตีด้วย 320% ATK และทำดาเมจ 320% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ๆ
5 22800 4599 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Brawler x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
โจมตีด้วย 380% ATK และทำดาเมจ 380% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ๆ
6 27000 5426 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Brawler x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
โจมตีด้วย 440% ATK และทำดาเมจ 440% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ๆ
7 31400 6295 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Brawler x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
โจมตีด้วย 540% ATK และทำดาเมจ 540% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ๆ
8 35800 7177 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Brawler x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
โจมตีด้วย 680% ATK และทำดาเมจ 680% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ๆ
9 40500 8111 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Brawler x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
โจมตีด้วย 900% ATK และทำดาเมจ 900% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ๆ
10 45400 9085
โจมตีด้วย 1250% ATK และทำดาเมจ 1250% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Oracle ที่อยู่ใกล้ๆ
OracleOracle's Favor Crest I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
460104570946808391073Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - โจมตีด้วย 200% ATK และทำดาเมจ 200% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ๆ
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
800187103016812501491480131Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - โจมตีด้วย 240% ATK และทำดาเมจ 240% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ๆ
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
1370336182030222802692620235Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - โจมตีด้วย 280% ATK และทำดาเมจ 280% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ๆ
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
2390604319054439904844790423Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - โจมตีด้วย 320% ATK และทำดาเมจ 320% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ๆ
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
43301089570098071808708550762Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - โจมตีด้วย 380% ATK และทำดาเมจ 380% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ๆ
ตราสัญลักษณ์ Oracleตราสัญลักษณ์ Oracle's Favor
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 2700 362 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Oracle x 4
โจมตีด้วย 200% ATK และทำดาเมจ 200% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ๆ
2 4700 648 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Oracle x 4
โจมตีด้วย 240% ATK และทำดาเมจ 240% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ๆ
3 8300 1165 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Oracle x 4
โจมตีด้วย 280% ATK และทำดาเมจ 280% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ๆ
4 14700 2097 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Oracle x 4
โจมตีด้วย 320% ATK และทำดาเมจ 320% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ๆ
5 26300 3776 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Oracle x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
โจมตีด้วย 380% ATK และทำดาเมจ 380% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ๆ
6 31100 4455 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Oracle x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
โจมตีด้วย 440% ATK และทำดาเมจ 440% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ๆ
7 36100 5168 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Oracle x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
โจมตีด้วย 540% ATK และทำดาเมจ 540% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ๆ
8 41200 5892 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Oracle x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
โจมตีด้วย 680% ATK และทำดาเมจ 680% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ๆ
9 46600 6658 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Oracle x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
โจมตีด้วย 900% ATK และทำดาเมจ 900% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ๆ
10 52200 7457
โจมตีด้วย 1200% ATK และทำดาเมจ 1200% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Saint ที่อยู่ใกล้ๆ
SaintSaint's Favor Crest I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
480996807971080112059Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - โจมตีด้วย 200% ATK และทำดาเมจ 200% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ๆ
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
840178122014213001441820107Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - โจมตีด้วย 240% ATK และทำดาเมจ 240% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ๆ
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
1440320216025523602603220191Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - โจมตีด้วย 280% ATK และทำดาเมจ 280% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ๆ
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
2520574378045941304675880345Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - โจมตีด้วย 320% ATK และทำดาเมจ 320% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ๆ
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
456010356750827743084110500620Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - โจมตีด้วย 380% ATK และทำดาเมจ 380% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ๆ
ตราสัญลักษณ์ Saintตราสัญลักษณ์ Saint's Favor
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 3100 324 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Saint x 4
โจมตีด้วย 200% ATK และทำดาเมจ 200% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ๆ
2 5300 583 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Saint x 4
โจมตีด้วย 240% ATK และทำดาเมจ 240% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ๆ
3 9400 1047 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Saint x 4
โจมตีด้วย 280% ATK และทำดาเมจ 280% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ๆ
4 16700 1882 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Saint x 4
โจมตีด้วย 320% ATK และทำดาเมจ 320% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ๆ
5 29900 3390 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Saint x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
โจมตีด้วย 380% ATK และทำดาเมจ 380% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ๆ
6 35200 4000 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Saint x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
โจมตีด้วย 440% ATK และทำดาเมจ 440% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ๆ
7 40900 4640 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Saint x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
โจมตีด้วย 540% ATK และทำดาเมจ 540% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ๆ
8 46700 5290 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Saint x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
โจมตีด้วย 680% ATK และทำดาเมจ 680% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ๆ
9 52800 5978 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Saint x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
โจมตีด้วย 900% ATK และทำดาเมจ 900% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ๆ
10 59200 6696
โจมตีด้วย 1250% ATK และทำดาเมจ 1250% ATK แก่ 1 ฮีโร่ฝ่าย Brawler ที่อยู่ใกล้ๆ
Wicked Armor Crest IWicked Armor Crest I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
5001065401077209599068Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่ม ATK 9% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 50000
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
80019299019212601701760122Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่ม ATK 13% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 42000
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
1500345171034421603063190219Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่ม ATK 17% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 34000
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
2600620306062038705515610395Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่ม ATK 21% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 27000
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
4600111655801116693099210120710Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่ม ATK 26% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 21000
ตราสัญลักษณ์ Wicked Armorตราสัญลักษณ์ Wicked Armor
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 2900 384 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Wicked Armor ระดับ 1 x 4
เพิ่ม ATK 9% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 50000
2 5000 690 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Wicked Armor ระดับ 2 x 4
เพิ่ม ATK 13% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 42000
3 8800 1239 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Wicked Armor ระดับ 3 x 4
เพิ่ม ATK 17% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 34000
4 15500 2230 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Wicked Armor ระดับ 4 x 4
เพิ่ม ATK 21% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 27000
5 27800 4013 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Wicked Armor ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
เพิ่ม ATK 26% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 21000
6 32800 4735 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Wicked Armor ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
เพิ่ม ATK 38% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 16000
7 38100 5493 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Wicked Armor ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
เพิ่ม ATK 50% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 12000
8 43500 6263 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Wicked Armor ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
เพิ่ม ATK 75% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 9000
9 49200 7078 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Wicked Armor ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
เพิ่ม ATK 110% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 7000
10 55200 7928
เพิ่ม ATK 150% และจำกัดความเสียหายที่ได้รับการสะท้อนสูงสุดที่ 5000
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Succubus
26
เหรียญตรา Stealth Iเหรียญตรา Stealth I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
38013150011357010575094Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 30%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 10% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.)
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
67023589020310401891220168Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 40%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 15% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.)
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
1140424158036518903412160301Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 50%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 20% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.)
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
2000761277065833106133930541Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 65%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 25% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.)
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
3610137249501184596011037020976Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 80%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 30% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.)
ตราสัญลักษณ์ Stealthตราสัญลักษณ์ Stealth
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 2300 452 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Stealth ระดับ 1 x 4
เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 30%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 10% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.)
2 3900 811 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Stealth ระดับ 2 x 4
เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 40%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 15% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.)
3 7000 1460 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Stealth ระดับ 3 x 4
เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 50%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 20% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.)
4 12300 2625 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Stealth ระดับ 4 x 4
เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 65%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 25% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.)
5 22000 4728 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Stealth ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 80%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 30% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.)
6 26000 5579 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Stealth ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 95%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 40% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.)
7 30200 6472 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Stealth ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 120%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 50% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.)
8 34500 7379 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Stealth ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 155%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 70% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.)
9 39000 8339 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Stealth ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
เมื่อ HP ต่ำกว่า 30% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 200%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 90% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.)
10 43700 9340
เมื่อ HP ต่ำกว่า 35% ,ATK จะเพิ่มขึ้น 250%, ATK SPD เพิ่มขึ้น 120% และเปิดโล่ซ่อนตัวเป็นเวลา 4.5 วิ. (คูลดาวน์: 9 วิ.)
เหรียญตรา Vigorous Fury Iเหรียญตรา Vigorous Fury I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
10305999066115067126062Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่ม HP ขึ้น 8% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 15% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.)
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
1650106181012020201212220109Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่ม HP ขึ้น 12% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 20% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.)
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
3090191313021434602174040196Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่ม HP ขึ้น 16% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 25% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.)
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
5360343560038562003917100355Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่ม HP ขึ้น 20% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 30% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.)
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
9480617102206931110070412790639Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่ม HP ขึ้น 24% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 40% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.)
ตราสัญลักษณ์ Vigorous Furyตราสัญลักษณ์ Vigorous Fury
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 4600 260 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vigorous Fury ระดับ 1 x 4
เพิ่ม HP ขึ้น 8% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 15% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.)
2 7900 466 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vigorous Fury ระดับ 2 x 4
เพิ่ม HP ขึ้น 12% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 20% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.)
3 14000 835 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vigorous Fury ระดับ 3 x 4
เพิ่ม HP ขึ้น 16% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 25% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.)
4 24800 1504 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vigorous Fury ระดับ 4 x 4
เพิ่ม HP ขึ้น 20% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 30% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.)
5 44500 2707 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vigorous Fury ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
เพิ่ม HP ขึ้น 24% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 40% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.)
6 52500 3194 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vigorous Fury ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
เพิ่ม HP ขึ้น 36% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 50% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.)
7 60900 3706 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vigorous Fury ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
เพิ่ม HP ขึ้น 52% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 60% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.)
8 69500 4225 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vigorous Fury ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
เพิ่ม HP ขึ้น 80% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 70% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.)
9 78600 4775 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vigorous Fury ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
เพิ่ม HP ขึ้น 120% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 80% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.)
10 88100 5348
เพิ่ม HP ขึ้น 170% เพิ่มอัตรา CRIT ขึ้น 90% หากฮีโร่มี HP อย่างน้อย 45% เป็นเวลา 2.5 วิ. (คูลดาวน์ : 2 วิ.)
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Wordless Zealot
29
Valiant Saintess
24
เหรียญตรา Blade Dance Iเหรียญตรา Blade Dance I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
15201514302212303392046Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 15% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 10% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที)
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
262027243038216060158084Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 20% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 14% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที)
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
45404842907037001082770150Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 25% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 18% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที)
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
812087772012566201935020271Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 30% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 22% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที)
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
1458015613730224118603488840487Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 40% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 26% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที)
ตราสัญลักษณ์ Blade Danceตราสัญลักษณ์ Blade Dance
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 5300 119 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Blade Dance ระดับ 1 x 4
เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 15% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 10% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที)
2 9000 214 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Blade Dance ระดับ 2 x 4
เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 20% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 14% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที)
3 15700 384 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Blade Dance ระดับ 3 x 4
เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 25% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 18% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที)
4 28100 690 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Blade Dance ระดับ 4 x 4
เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 30% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 22% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที)
5 50000 1240 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Blade Dance ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 40% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 26% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที)
6 59000 1463 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Blade Dance ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 60% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 30% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที)
7 68500 1698 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Blade Dance ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 80% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 36% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที)
8 78100 1936 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Blade Dance ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 110% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 42% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที)
9 88300 2188 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Blade Dance ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 150% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 50% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที)
10 98900 2451
เพิ่มการหลบหลีกขึ้น 8% และเมื่อฮีโร่หลบได้ จะได้รับ ATK เพิ่ม 200% เป็นเวลา 2 วินาที และฟื้นฟู 60% ของ Max HP. (คูลดาวน์: 2 วินาที)
เหรียญตรา Silent Cover Iเหรียญตรา Silent Cover I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
99072124056168038133043Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - ลด DMG ที่ได้รับลง 8% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 2 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.)
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
1600130207099302068242077Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - ลด DMG ที่ได้รับลง 13% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 2 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.)
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
2830234373018052101234230136Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - ลด DMG ที่ได้รับลง 18% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.)
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
5170421676032394102217610246Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - ลด DMG ที่ได้รับลง 23% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.)
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
9240759120105801680039813520442Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - ลด DMG ที่ได้รับลง 28% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.)
ตราสัญลักษณ์ Cover Insigniaตราสัญลักษณ์ Cover Insignia
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 5400 214 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Cover Insignia ระดับ 1 x 4
ลด DMG ที่ได้รับลง 8% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 2 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.)
2 9300 382 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Cover Insignia ระดับ 2 x 4
ลด DMG ที่ได้รับลง 13% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 2 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.)
3 16400 687 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Cover Insignia ระดับ 3 x 4
ลด DMG ที่ได้รับลง 18% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.)
4 29600 1236 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Cover Insignia ระดับ 4 x 4
ลด DMG ที่ได้รับลง 23% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.)
5 52700 2223 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Cover Insignia ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
ลด DMG ที่ได้รับลง 28% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 3 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.)
6 62200 2623 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Cover Insignia ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
ลด DMG ที่ได้รับลง 33% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 4 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.)
7 72200 3043 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Cover Insignia ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
ลด DMG ที่ได้รับลง 40% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรูที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 4 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.)
8 82400 3470 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Cover Insignia ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
ลด DMG ที่ได้รับลง 48% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรู 2 ตัวที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 4 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.)
9 93200 3922 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Cover Insignia ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
ลด DMG ที่ได้รับลง 58% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรู 2 ตัวที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 4 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.)
10 104400 4393
ลด DMG ที่ได้รับลง 70% เมื่อถูกโจมตี สุ่มใบ้ฮีโร่ฝ่ายศัตรู 2 ตัวที่อยู่ใกล้ๆ เป็นเวลา 4 วิ. (คูลดาวน์: 7 วิ.)
True Piety Crest ITrue Piety Crest I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
3801246807960094123054Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เมื่อโจมตีทำดาเมจจริง 50% ATK ใส่เป้าหมาย 2 ครั้ง(คูลดาวน์ 3 วิ.) เมื่อถูกโจมตี เปลี่ยน DMG ที่รับเป็น HP ได้ 1 วิ.(คูลดาวน์ 5 วิ.)
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
67022312201421110169200097Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เมื่อโจมตีทำดาเมจจริง 60% ATK ใส่เป้าหมาย 2 ครั้ง(คูลดาวน์ 3 วิ.) เมื่อถูกโจมตี เปลี่ยน DMG ที่รับเป็น HP ได้ 1 วิ.(คูลดาวน์ 5 วิ.)
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
1150400216025520103063540174Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เมื่อโจมตีทำดาเมจจริง 70% ATK ใส่เป้าหมาย 2 ครั้ง(คูลดาวน์ 3 วิ.) เมื่อถูกโจมตี เปลี่ยน DMG ที่รับเป็น HP ได้ 1.3 วิ.(คูลดาวน์ 5 วิ.)
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
2020718378045935105496470314Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เมื่อโจมตีทำดาเมจจริง 85% ATK ใส่เป้าหมาย 2 ครั้ง(คูลดาวน์ 3 วิ.) เมื่อถูกโจมตี เปลี่ยน DMG ที่รับเป็น HP ได้ 1.3 วิ.(คูลดาวน์ 5 วิ.)
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
365012946750827632098911550564Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เมื่อโจมตีทำดาเมจจริง 100% ATK ใส่เป้าหมาย 2 ครั้ง(คูลดาวน์ 3 วิ.) เมื่อถูกโจมตี เปลี่ยน DMG ที่รับเป็น HP ได้ 1.3 วิ.(คูลดาวน์ 5 วิ.)
ตราสัญลักษณ์ True Pietyตราสัญลักษณ์ True Piety
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 3000 359 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ True Piety ระดับ 1 x 4
เมื่อโจมตีทำดาเมจจริง 50% ATK ใส่เป้าหมาย 2 ครั้ง(คูลดาวน์ 3 วิ.) เมื่อถูกโจมตี เปลี่ยน DMG ที่รับเป็น HP ได้ 1 วิ.(คูลดาวน์ 5 วิ.)
2 5100 644 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ True Piety ระดับ 2 x 4
เมื่อโจมตีทำดาเมจจริง 60% ATK ใส่เป้าหมาย 2 ครั้ง(คูลดาวน์ 3 วิ.) เมื่อถูกโจมตี เปลี่ยน DMG ที่รับเป็น HP ได้ 1 วิ.(คูลดาวน์ 5 วิ.)
3 9100 1158 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ True Piety ระดับ 3 x 4
เมื่อโจมตีทำดาเมจจริง 70% ATK ใส่เป้าหมาย 2 ครั้ง(คูลดาวน์ 3 วิ.) เมื่อถูกโจมตี เปลี่ยน DMG ที่รับเป็น HP ได้ 1.3 วิ.(คูลดาวน์ 5 วิ.)
4 16100 2081 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ True Piety ระดับ 4 x 4
เมื่อโจมตีทำดาเมจจริง 85% ATK ใส่เป้าหมาย 2 ครั้ง(คูลดาวน์ 3 วิ.) เมื่อถูกโจมตี เปลี่ยน DMG ที่รับเป็น HP ได้ 1.3 วิ.(คูลดาวน์ 5 วิ.)
5 28900 3748 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ True Piety ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
เมื่อโจมตีทำดาเมจจริง 100% ATK ใส่เป้าหมาย 2 ครั้ง(คูลดาวน์ 3 วิ.) เมื่อถูกโจมตี เปลี่ยน DMG ที่รับเป็น HP ได้ 1.3 วิ.(คูลดาวน์ 5 วิ.)
6 34100 4422 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ True Piety ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
เมื่อโจมตีทำดาเมจจริง 120% ATK ใส่เป้าหมาย 2 ครั้ง(คูลดาวน์ 3 วิ.) เมื่อถูกโจมตี เปลี่ยน DMG ที่รับเป็น HP ได้ 1.5 วิ.(คูลดาวน์ 5 วิ.)
7 39600 5130 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ True Piety ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
เมื่อโจมตีทำดาเมจจริง 145% ATK ใส่เป้าหมาย 2 ครั้ง(คูลดาวน์ 3 วิ.) เมื่อถูกโจมตี เปลี่ยน DMG ที่รับเป็น HP ได้ 1.5 วิ.(คูลดาวน์ 5 วิ.)
8 45200 5849 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ True Piety ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
เมื่อโจมตีทำดาเมจจริง 175% ATK ใส่เป้าหมาย 2 ครั้ง(คูลดาวน์ 3 วิ.) เมื่อถูกโจมตี เปลี่ยน DMG ที่รับเป็น HP ได้ 1.5 วิ.(คูลดาวน์ 5 วิ.)
9 51100 6610 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ True Piety ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
เมื่อโจมตีทำดาเมจจริง 215% ATK ใส่เป้าหมาย 2 ครั้ง(คูลดาวน์ 3 วิ.) เมื่อถูกโจมตี เปลี่ยน DMG ที่รับเป็น HP ได้ 2 วิ.(คูลดาวน์ 5 วิ.)
10 57300 7404
เมื่อโจมตีทำดาเมจจริง 255% ATK ใส่เป้าหมาย 2 ครั้ง(คูลดาวน์ 3 วิ.) เมื่อถูกโจมตี เปลี่ยน DMG ที่รับเป็น HP ได้ 2 วิ.(คูลดาวน์ 5 วิ.)
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
วอลลาวอลล่า
21
Soul Healer Crest ISoul Healer Crest I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
99072136051218029160036Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่ม HP 4% และต้านทานคริติคอล 15% ลดผลการรักษาของฮีโร่ศัตรูใกล้ๆลง 16% ทุกๆ 5 วินาที(แต่ละครั้งมีผล 5 วินาที)
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
1600130228090393052290064Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่ม HP 8% และต้านทานคริติคอล 18% ลดผลการรักษาของฮีโร่ศัตรูใกล้ๆลง 20% ทุกๆ 5 วินาที(แต่ละครั้งมีผล 5 วินาที)
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
283023441001646770955080113Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่ม HP 12% และต้านทานคริติคอล 21% ลดผลการรักษาของฮีโร่ศัตรูใกล้ๆลง 25% ทุกๆ 5 วินาที(แต่ละครั้งมีผล 5 วินาที)
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
51704217440294122301709130205Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่ม HP 16% และต้านทานคริติคอล 25% ลดผลการรักษาของฮีโร่ศัตรูใกล้ๆลง 30% ทุกๆ 5 วินาที(แต่ละครั้งมีผล 5 วินาที)
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
9240759132105272184030616220368Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่ม HP 20% และต้านทานคริติคอล 30% ลดผลการรักษาของฮีโร่ศัตรูใกล้ๆลง 35% ทุกๆ 5 วินาที(แต่ละครั้งมีผล 5 วินาที)
ตราสัญลักษณ์ Soul Healerตราสัญลักษณ์ Soul Healer
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 6300 192 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Soul Healer ระดับ 1 x 4
เพิ่ม HP 4% และต้านทานคริติคอล 15% ลดผลการรักษาของฮีโร่ศัตรูใกล้ๆลง 16% ทุกๆ 5 วินาที(แต่ละครั้งมีผล 5 วินาที)
2 11000 343 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Soul Healer ระดับ 2 x 4
เพิ่ม HP 8% และต้านทานคริติคอล 18% ลดผลการรักษาของฮีโร่ศัตรูใกล้ๆลง 20% ทุกๆ 5 วินาที(แต่ละครั้งมีผล 5 วินาที)
3 19200 619 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Soul Healer ระดับ 3 x 4
เพิ่ม HP 12% และต้านทานคริติคอล 21% ลดผลการรักษาของฮีโร่ศัตรูใกล้ๆลง 25% ทุกๆ 5 วินาที(แต่ละครั้งมีผล 5 วินาที)
4 34700 1112 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Soul Healer ระดับ 4 x 4
เพิ่ม HP 16% และต้านทานคริติคอล 25% ลดผลการรักษาของฮีโร่ศัตรูใกล้ๆลง 30% ทุกๆ 5 วินาที(แต่ละครั้งมีผล 5 วินาที)
5 61800 2000 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Soul Healer ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
เพิ่ม HP 20% และต้านทานคริติคอล 30% ลดผลการรักษาของฮีโร่ศัตรูใกล้ๆลง 35% ทุกๆ 5 วินาที(แต่ละครั้งมีผล 5 วินาที)
6 72900 2360 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Soul Healer ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
เพิ่ม HP 30% และต้านทานคริติคอล 36% ลดผลการรักษาของฮีโร่ศัตรูใกล้ๆลง 40% ทุกๆ 5 วินาที(แต่ละครั้งมีผล 5 วินาที)
7 84600 2738 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Soul Healer ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
เพิ่ม HP 40% และต้านทานคริติคอล 42% ลดผลการรักษาของฮีโร่ศัตรูใกล้ๆลง 50% ทุกๆ 5 วินาที(แต่ละครั้งมีผล 5 วินาที)
8 96500 3122 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Soul Healer ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
เพิ่ม HP 60% และต้านทานคริติคอล 50% ลดผลการรักษาของฮีโร่ศัตรูใกล้ๆลง 60% ทุกๆ 5 วินาที(แต่ละครั้งมีผล 5 วินาที)
9 109100 3528 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Soul Healer ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
เพิ่ม HP 90% และต้านทานคริติคอล 60% ลดผลการรักษาของฮีโร่ศัตรูใกล้ๆลง 72% ทุกๆ 5 วินาที(แต่ละครั้งมีผล 5 วินาที)
10 122200 3952
เพิ่ม HP 120% และต้านทานคริติคอล 75% ลดผลการรักษาของฮีโร่ศัตรูใกล้ๆลง 85% ทุกๆ 5 วินาที(แต่ละครั้งมีผล 5 วินาที)
Fiery Comet Crest IFiery Comet Crest I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
1320261100426409670092Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่ม 10% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 100% ATK DMG และลบบัฟจาก 1 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
22804818707611201731200167Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่ม 15% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 120% ATK DMG และลบบัฟจาก 1 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
396083330013619203142100299Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่ม 20% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 140% ATK DMG และลบบัฟจาก 1 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
7080150594024434405613800539Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่ม 25% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 160% ATK DMG และลบบัฟจาก 2 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
1272027010560440616010096700970Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่ม 30% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 185% ATK DMG และลบบัฟจาก 2 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
ตราสัญลักษณ์ Fiery Cometตราสัญลักษณ์ Fiery Comet
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 3900 262 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Fiery Comet ระดับ 1 x 4
เพิ่ม 10% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 100% ATK DMG และลบบัฟจาก 1 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
2 6600 474 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Fiery Comet ระดับ 2 x 4
เพิ่ม 15% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 120% ATK DMG และลบบัฟจาก 1 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
3 11600 849 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Fiery Comet ระดับ 3 x 4
เพิ่ม 20% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 140% ATK DMG และลบบัฟจาก 1 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
4 20700 1524 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Fiery Comet ระดับ 4 x 4
เพิ่ม 25% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 160% ATK DMG และลบบัฟจาก 2 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
5 36900 2743 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Fiery Comet ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
เพิ่ม 30% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 185% ATK DMG และลบบัฟจาก 2 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
6 43500 3237 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Fiery Comet ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
เพิ่ม 35% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 210% ATK DMG และลบบัฟจาก 2 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
7 50500 3755 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Fiery Comet ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
เพิ่ม 40% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 235% ATK DMG และลบบัฟจาก 2 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 7.5 วิ)
8 57600 4281 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Fiery Comet ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
เพิ่ม 50% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 300% ATK DMG และลบบัฟจาก 3 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 7 วิ)
9 65100 4838 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Fiery Comet ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
เพิ่ม 60% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 365% ATK DMG และลบบัฟจาก 3 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 6.5 วิ)
10 73000 5419
เพิ่ม 70% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 430% ATK DMG และลบบัฟจาก 4 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 6 วิ)
เหรียญตรา Vampiric Grail Iเหรียญตรา Vampiric Grail I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
132029110046580117630112Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่ม ATK ขึ้น 8% และ ATK SPD ขึ้น 4%. ฟื้น HP ขึ้นเท่ากับ 10% ของ ATK ในทุกครั้งที่ฮีโร่ทำการโจมตีแบบปกติ
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
22805318708410102111080204Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่ม ATK ขึ้น 16% และ ATK SPD ขึ้น 8%. ฟื้น HP ขึ้นเท่ากับ 14% ของ ATK ในทุกครั้งที่ฮีโร่ทำการโจมตีแบบปกติ
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
396091330015017303841890365Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่ม ATK ขึ้น 24% และ ATK SPD ขึ้น 12%. ฟื้น HP ขึ้นเท่ากับ 18% ของ ATK ในทุกครั้งที่ฮีโร่ทำการโจมตีแบบปกติ
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
7080165594026831006863420659Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่ม ATK ขึ้น 32% และ ATK SPD ขึ้น 16%. ฟื้น HP ขึ้นเท่ากับ 24% ของ ATK ในทุกครั้งที่ฮีโร่ทำการโจมตีแบบปกติ
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
12720297105604845540123360301186Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - เพิ่ม ATK ขึ้น 42% และ ATK SPD ขึ้น 21%. ฟื้น HP ขึ้นเท่ากับ 30% ของ ATK ในทุกครั้งที่ฮีโร่ทำการโจมตีแบบปกติ
ตราสัญลักษณ์ Vampiric Grailตราสัญลักษณ์ Vampiric Grail
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 3800 311 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vampiric Grail ระดับ 1 x 4
เพิ่ม ATK ขึ้น 8% และ ATK SPD ขึ้น 4%. ฟื้น HP ขึ้นเท่ากับ 10% ของ ATK ในทุกครั้งที่ฮีโร่ทำการโจมตีแบบปกติ
2 6400 564 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vampiric Grail ระดับ 2 x 4
เพิ่ม ATK ขึ้น 16% และ ATK SPD ขึ้น 8%. ฟื้น HP ขึ้นเท่ากับ 14% ของ ATK ในทุกครั้งที่ฮีโร่ทำการโจมตีแบบปกติ
3 11100 1010 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vampiric Grail ระดับ 3 x 4
เพิ่ม ATK ขึ้น 24% และ ATK SPD ขึ้น 12%. ฟื้น HP ขึ้นเท่ากับ 18% ของ ATK ในทุกครั้งที่ฮีโร่ทำการโจมตีแบบปกติ
4 20000 1814 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vampiric Grail ระดับ 4 x 4
เพิ่ม ATK ขึ้น 32% และ ATK SPD ขึ้น 16%. ฟื้น HP ขึ้นเท่ากับ 24% ของ ATK ในทุกครั้งที่ฮีโร่ทำการโจมตีแบบปกติ
5 35600 3264 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vampiric Grail ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
เพิ่ม ATK ขึ้น 42% และ ATK SPD ขึ้น 21%. ฟื้น HP ขึ้นเท่ากับ 30% ของ ATK ในทุกครั้งที่ฮีโร่ทำการโจมตีแบบปกติ
6 42000 3852 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vampiric Grail ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
เพิ่ม ATK ขึ้น 52% และ ATK SPD ขึ้น 26%. ฟื้น HP ขึ้นเท่ากับ 38% ของ ATK ในทุกครั้งที่ฮีโร่ทำการโจมตีแบบปกติ
7 48800 4469 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vampiric Grail ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
เพิ่ม ATK ขึ้น 65% และ ATK SPD ขึ้น 32%. ฟื้น HP ขึ้นเท่ากับ 48% ของ ATK ในทุกครั้งที่ฮีโร่ทำการโจมตีแบบปกติ
8 55700 5095 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vampiric Grail ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
เพิ่ม ATK ขึ้น 78% และ ATK SPD ขึ้น 39%. ฟื้น HP ขึ้นเท่ากับ 63% ของ ATK ในทุกครั้งที่ฮีโร่ทำการโจมตีแบบปกติ
9 63000 5758 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Vampiric Grail ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
เพิ่ม ATK ขึ้น 93% และ ATK SPD ขึ้น 47%. ฟื้น HP ขึ้นเท่ากับ 78% ของ ATK ในทุกครั้งที่ฮีโร่ทำการโจมตีแบบปกติ
10 70600 6449
เพิ่ม ATK ขึ้น 110% และ ATK SPD ขึ้น 55%. ฟื้น HP ขึ้นเท่ากับ 100% ของ ATK ในทุกครั้งที่ฮีโร่ทำการโจมตีแบบปกติ
เหรียญตรา Dragonเหรียญตรา Dragon's Cover I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
99076122060196034160038Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 8% และจำกัดความเสียหายจากการสะท้อนสูงสุดแค่ 50000
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
16001372050105354061290067Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 13% และจำกัดความเสียหายจากการสะท้อนสูงสุดแค่ 42000
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
2830246369019160901115080119Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 18% และจำกัดความเสียหายจากการสะท้อนสูงสุดแค่ 34000
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
51704426700343110101989130215Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 23% และจำกัดความเสียหายจากการสะท้อนสูงสุดแค่ 27000
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
9240797118906151966035716220386Tome I - ได้รับ %d EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 28% และจำกัดความเสียหายจากการสะท้อนสูงสุดแค่ 21000
ตราสัญลักษณ์ Dragonตราสัญลักษณ์ Dragon's Cover
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 5900 213 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Dragon x 4
ลดความเสียหายที่ได้รับลง 8% และจำกัดความเสียหายจากการสะท้อนสูงสุดแค่ 50000
2 10300 378 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Dragon x 4
ลดความเสียหายที่ได้รับลง 13% และจำกัดความเสียหายจากการสะท้อนสูงสุดแค่ 42000
3 18100 681 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Dragon x 4
ลดความเสียหายที่ได้รับลง 18% และจำกัดความเสียหายจากการสะท้อนสูงสุดแค่ 34000
4 32700 1222 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Dragon x 4
ลดความเสียหายที่ได้รับลง 23% และจำกัดความเสียหายจากการสะท้อนสูงสุดแค่ 27000
5 58200 2199 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Dragon x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
ลดความเสียหายที่ได้รับลง 28% และจำกัดความเสียหายจากการสะท้อนสูงสุดแค่ 21000
6 68700 2594 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Dragon x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
ลดความเสียหายที่ได้รับลง 33% และจำกัดความเสียหายจากการสะท้อนสูงสุดแค่ 16000
7 79700 3010 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Dragon x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
ลดความเสียหายที่ได้รับลง 40% และจำกัดความเสียหายจากการสะท้อนสูงสุดแค่ 12000
8 90900 3432 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Dragon x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
ลดความเสียหายที่ได้รับลง 48% และจำกัดความเสียหายจากการสะท้อนสูงสุดแค่ 9000
9 102800 3879 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Dragon x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
ลดความเสียหายที่ได้รับลง 58% และจำกัดความเสียหายจากการสะท้อนสูงสุดแค่ 7000
10 115200 4345
ลดความเสียหายที่ได้รับลง 70% และจำกัดความเสียหายจากการสะท้อนสูงสุดแค่ 5000
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) Iเหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
180012170023150034140045ชุด Revive เลเวล 1 - รับชุดเหรียญตรา Revive - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 10%
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
320020290040270061240081ชุด Revive เลเวล 2 - รับชุดเหรียญตรา Revive - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
57003652007248001094300145ชุด Revive เลเวล 3 - รับชุดเหรียญตรา Revive - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
1020065940013085001957700261ชุด Revive เลเวล 4 - รับชุดเหรียญตรา Revive - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 25%
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
18400117169002341530035213800469ชุด Revive เลเวล 5 - รับชุดเหรียญตรา Revive - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 30%
ตราสัญลักษณ์ Reviveตราสัญลักษณ์ Revive
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 6600 117 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Revive ระดับ 1 x 4
คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 10%
2 11500 207 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Revive ระดับ 2 x 4
คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
3 20400 370 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Revive ระดับ 3 x 4
คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20%
4 36600 665 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Revive ระดับ 4 x 4
คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 25%
5 65700 1196 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Revive ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 30%
6 77600 1411 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Revive ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 45%
7 90100 1637 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Revive ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 65%
8 102800 1867 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Revive ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 100%
9 116200 2110 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Revive ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
คืนชีพ 2 ครั้ง ด้วย 70% HP ในแต่ละครั้ง
10 130200 2364
คืนชีพ 2 ครั้ง ด้วย 100% HP ในแต่ละครั้ง
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) Iเหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
60073800648006490055ชุด Heavy Blow เลเวล 1 - รับชุดเหรียญตรา Heavy Blow - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
110013113001151300115150098ชุด Heavy Blow เลเวล 2 - รับชุดเหรียญตรา Heavy Blow - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
2000236230020623002062700177ชุด Heavy Blow เลเวล 3 - รับชุดเหรียญตรา Heavy Blow - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
3500424420037142003714900318ชุด Heavy Blow เลเวล 4 - รับชุดเหรียญตรา Heavy Blow - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
6300763750066875006688700572ชุด Heavy Blow เลเวล 5 - รับชุดเหรียญตรา Heavy Blow - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ตราสัญลักษณ์ Heavy Blowตราสัญลักษณ์ Heavy Blow
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 3200 262 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Heavy Blow ระดับ 1 x 4
มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
2 5400 469 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Heavy Blow ระดับ 2 x 4
มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
3 9500 842 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Heavy Blow ระดับ 3 x 4
มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
4 17200 1514 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Heavy Blow ระดับ 4 x 4
มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
5 30600 2725 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Heavy Blow ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
6 36200 3216 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Heavy Blow ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
มีโอกาส 15% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
7 42000 3731 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Heavy Blow ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
มีโอกาส 20% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
8 47900 4254 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Heavy Blow ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
มีโอกาส 25% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
9 54200 4808 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Heavy Blow ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
มีโอกาส 35% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
10 60800 5385
มีโอกาส 45% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) Iเหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
90079110068120056140045ชุด Revitalize เลเวล 1 - รับชุดเหรียญตรา Revitalize - รับ Energy 20% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
160014119001212100101240081ชุด Revitalize เลเวล 2 - รับชุดเหรียญตรา Revitalize - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
2900253340021738001824300145ชุด Revitalize เลเวล 3 - รับชุดเหรียญตรา Revitalize - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
5100457600039168003267700261ชุด Revitalize เลเวล 4 - รับชุดเหรียญตรา Revitalize - รับ Energy 80% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
9200822107007051230058713800469ชุด Revitalize เลเวล 5 - รับชุดเหรียญตรา Revitalize - รับ Energy 100% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ตราสัญลักษณ์ Revitalizeตราสัญลักษณ์ Revitalize
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 4700 253 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Revitalize ระดับ 1 x 4
รับ Energy 20% เมื่อเริ่มการต่อสู้
2 8200 453 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Revitalize ระดับ 2 x 4
รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
3 14700 813 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Revitalize ระดับ 3 x 4
รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้
4 26200 1464 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Revitalize ระดับ 4 x 4
รับ Energy 80% เมื่อเริ่มการต่อสู้
5 47000 2635 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Revitalize ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
รับ Energy 100% เมื่อเริ่มการต่อสู้
6 55400 3109 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Revitalize ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
ได้รับค่าพลังงาน 100% ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ และเพิ่มพลังโจมตี 30% 10 วินาที
7 64300 3607 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Revitalize ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
ได้รับค่าพลังงาน 100% ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ และเพิ่มพลังโจมตี 50% 10 วินาที
8 73400 4112 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Revitalize ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
ได้รับค่าพลังงาน 100% ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ และเพิ่มพลังโจมตี 70% 10 วินาที
9 83000 4647 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Revitalize ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
ได้รับค่าพลังงาน 100% ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ และเพิ่มพลังโจมตี 90% 10 วินาที
10 93000 5205
ได้รับค่าพลังงาน 100% ตั้งแต่เริ่มการต่อสู้ และเพิ่มพลังโจมตี 120% 10 วินาที
ที่ดีที่สุดที่ฮีโร่อยู่ในความเห็นของเว็บไซต์มาเยี่ยม
Lazulix
37
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) Iเหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
1100141000218003570042ชุด Scorch เลเวล 1 - รับชุดเหรียญตรา Scorch - มีโอกาส 5% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
190026170038140063120076ชุด Scorch เลเวล 2 - รับชุดเหรียญตรา Scorch - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
33004530006824001142100136ชุด Scorch เลเวล 3 - รับชุดเหรียญตรา Scorch - มีโอกาส 7% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
590082540012243002043800245ชุด Scorch เลเวล 4 - รับชุดเหรียญตรา Scorch - มีโอกาส 8% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
10600147960022077003676700441ชุด Scorch เลเวล 5 - รับชุดเหรียญตรา Scorch - มีโอกาส 9% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ตราสัญลักษณ์ Scorchตราสัญลักษณ์ Scorch
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 3700 115 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Scorch ระดับ 1 x 4
มีโอกาส 5% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
2 6400 208 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Scorch ระดับ 2 x 4
มีโอกาส 6% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
3 11100 371 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Scorch ระดับ 3 x 4
มีโอกาส 7% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
4 19800 667 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Scorch ระดับ 4 x 4
มีโอกาส 8% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
5 35300 1199 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Scorch ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
มีโอกาส 9% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
6 41700 1415 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Scorch ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
มีโอกาส 15% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
7 48400 1642 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Scorch ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
มีโอกาส 35% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
8 55200 1872 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Scorch ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
มีโอกาส 50% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
9 62400 2116 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Scorch ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
มีโอกาส 65% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
10 69900 2370
มีโอกาส 80% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) Iเหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
60073800648006490055ชุด Self Destruct เลเวล 1 - รับชุดเหรียญตรา Self-Destruct - สร้างความเสียหาย 100% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
110013113001151300115150098ชุด Self Destruct เลเวล 2 - รับชุดเหรียญตรา Self-Destruct - สร้างความเสียหาย 175% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
2000236230020623002062700177ชุด Self Destruct เลเวล 3 - รับชุดเหรียญตรา Self-Destruct - สร้างความเสียหาย 250% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
3500424420037142003714900318ชุด Self Destruct เลเวล 4 - รับชุดเหรียญตรา Self-Destruct - สร้างความเสียหาย 325% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
6300763750066875006688700572ชุด Self Destruct เลเวล 5 - รับชุดเหรียญตรา Self-Destruct - สร้างความเสียหาย 400% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ตราสัญลักษณ์ Self Destructตราสัญลักษณ์ Self Destruct
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 3200 262 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Self Destruct ระดับ 1 x 4
สร้างความเสียหาย 100% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
2 5400 469 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Self Destruct ระดับ 2 x 4
สร้างความเสียหาย 175% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
3 9500 842 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Self Destruct ระดับ 3 x 4
สร้างความเสียหาย 250% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
4 17200 1514 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Self Destruct ระดับ 4 x 4
สร้างความเสียหาย 325% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
5 30600 2725 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Self Destruct ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
สร้างความเสียหาย 400% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
6 36200 3216 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Self Destruct ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
สร้างความเสียหาย 500% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
7 42000 3731 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Self Destruct ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
สร้างความเสียหาย 700% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
8 47900 4254 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Self Destruct ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
สร้างความเสียหาย 1000% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
9 54200 4808 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Self Destruct ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
สร้างความเสียหาย 1400% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
10 60800 5385
สร้างความเสียหาย 2100% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) Iเหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
40091500826007380064ชุด Deadly Strike เลเวล 1 - รับชุดเหรียญตรา Deadly Strike - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
70016490014711001311300115ชุด Deadly Strike เลเวล 2 - รับชุดเหรียญตรา Deadly Strike - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
1200295160026520002362300206ชุด Deadly Strike เลเวล 3 - รับชุดเหรียญตรา Deadly Strike - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
2100530280047735004244200371ชุด Deadly Strike เลเวล 4 - รับชุดเหรียญตรา Deadly Strike - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 6 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
3800955500085963007637500668ชุด Deadly Strike เลเวล 5 - รับชุดเหรียญตรา Deadly Strike - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 7 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ตราสัญลักษณ์ Deadly Strikeตราสัญลักษณ์ Deadly Strike
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 2400 317 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Deadly Strike ระดับ 1 x 4
มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
2 4100 569 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Deadly Strike ระดับ 2 x 4
มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
3 7300 1023 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Deadly Strike ระดับ 3 x 4
มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
4 12900 1839 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Deadly Strike ระดับ 4 x 4
มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 6 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
5 23100 3310 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Deadly Strike ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 7 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
6 27300 3906 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Deadly Strike ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 9 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
7 31700 4531 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Deadly Strike ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 12 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
8 36200 5166 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Deadly Strike ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 15 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
9 41000 5838 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Deadly Strike ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
มีโอกาส 15% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 18 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
10 46000 6539
มีโอกาส 20% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 22 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) Iเหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
1100711001410002190028ชุด Flame Guard เลเวล 1 - รับชุดเหรียญตรา Flame Guard - เบนทิศทาง 8% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
200013190026170038150051ชุด Flame Guard เลเวล 2 - รับชุดเหรียญตรา Flame Guard - เบนทิศทาง 11% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
360023330045300068270091ชุด Flame Guard เลเวล 3 - รับชุดเหรียญตรา Flame Guard - เบนทิศทาง 14% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
64004159008254001224800164ชุด Flame Guard เลเวล 4 - รับชุดเหรียญตรา Flame Guard - เบนทิศทาง 17% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
11500731060014796002208600294ชุด Flame Guard เลเวล 5 - รับชุดเหรียญตรา Flame Guard - เบนทิศทาง 20% ของความเสียหายที่ได้รับ
ตราสัญลักษณ์ Flame Guardตราสัญลักษณ์ Flame Guard
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 4200 72 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Flame Guard ระดับ 1 x 4
เบนทิศทาง 8% ของความเสียหายที่ได้รับ
2 7300 131 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Flame Guard ระดับ 2 x 4
เบนทิศทาง 11% ของความเสียหายที่ได้รับ
3 12900 232 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Flame Guard ระดับ 3 x 4
เบนทิศทาง 14% ของความเสียหายที่ได้รับ
4 23000 418 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Flame Guard ระดับ 4 x 4
เบนทิศทาง 17% ของความเสียหายที่ได้รับ
5 41200 749 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Flame Guard ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
เบนทิศทาง 20% ของความเสียหายที่ได้รับ
6 48600 884 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Flame Guard ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
เบนทิศทาง 25% ของความเสียหายที่ได้รับ
7 56400 1026 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Flame Guard ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
เบนทิศทาง 30% ของความเสียหายที่ได้รับ
8 64300 1170 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Flame Guard ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
เบนทิศทาง 45% ของความเสียหายที่ได้รับ
9 72700 1323 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Flame Guard ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
เพิ่ม HP 40% และสะท้อน 50% ของความเสียหายที่ได้รับ
10 81500 1482
เพิ่ม HP 80% และสะท้อน 55% ของความเสียหายที่ได้รับ
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) Iเหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
60049700428003590028ชุด Blade Shell เลเวล 1 - รับชุดเหรียญตรา Blade Shell - มีโอกาส 5% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
100089120076140063150051ชุด Blade Shell เลเวล 2 - รับชุดเหรียญตรา Blade Shell - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
180015921001362400114270091ชุด Blade Shell เลเวล 3 - รับชุดเหรียญตรา Blade Shell - มีโอกาส 7% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
3200286380024543002044800164ชุด Blade Shell เลเวล 4 - รับชุดเหรียญตรา Blade Shell - มีโอกาส 8% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
5800514670044177003678600294ชุด Blade Shell เลเวล 5 - รับชุดเหรียญตรา Blade Shell - มีโอกาส 10% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ตราสัญลักษณ์ Blade Shellตราสัญลักษณ์ Blade Shell
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 3100 158 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Blade Shell ระดับ 1 x 4
มีโอกาส 5% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
2 5300 285 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Blade Shell ระดับ 2 x 4
มีโอกาส 6% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
3 9200 510 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Blade Shell ระดับ 3 x 4
มีโอกาส 7% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
4 16500 917 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Blade Shell ระดับ 4 x 4
มีโอกาส 8% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
5 29400 1649 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Blade Shell ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
มีโอกาส 10% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
6 34700 1946 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Blade Shell ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
มีโอกาส 15% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
7 40300 2258 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Blade Shell ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
มีโอกาส 20% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
8 46000 2575 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Blade Shell ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
มีโอกาส 30% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
9 52000 2910 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Blade Shell ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
มีโอกาส 40% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
10 58300 3260
มีโอกาส 50% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) Iเหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
60073800648006490055ชุด Scatter เลเวล 1 - รับชุดเหรียญตรา Scatter - ลด Energy ของเป้าหมายลง 5 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
110013113001151300115150098ชุด Scatter เลเวล 2 - รับชุดเหรียญตรา Scatter - ลด Energy ของเป้าหมายลง 10 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
2000236230020623002062700177ชุด Scatter เลเวล 3 - รับชุดเหรียญตรา Scatter - ลด Energy ของเป้าหมายลง 15 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
3500424420037142003714900318ชุด Scatter เลเวล 4 - รับชุดเหรียญตรา Scatter - ลด Energy ของเป้าหมายลง 20 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
6300763750066875006688700572ชุด Scatter เลเวล 5 - รับชุดเหรียญตรา Scatter - ลด Energy ของเป้าหมายลง 25 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ตราสัญลักษณ์ Scatterตราสัญลักษณ์ Scatter
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 3200 262 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Scatter ระดับ 1 x 4
ลด Energy ของเป้าหมายลง 5 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
2 5400 469 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Scatter ระดับ 2 x 4
ลด Energy ของเป้าหมายลง 10 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
3 9500 842 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Scatter ระดับ 3 x 4
ลด Energy ของเป้าหมายลง 15 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
4 17200 1514 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Scatter ระดับ 4 x 4
ลด Energy ของเป้าหมายลง 20 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
5 30600 2725 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Scatter ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
ลด Energy ของเป้าหมายลง 25 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
6 36200 3216 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Scatter ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
ลด Energy ของเป้าหมายลง 40 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
7 42000 3731 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Scatter ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
ลด Energy ของเป้าหมายลง 60 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
8 47900 4254 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Scatter ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
ลด Energy ของเป้าหมายลง 80 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
9 54200 4808 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Scatter ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
ลดพลังงานศัตรู 4 เป้าหมายลง 60 และลดพลังงานของศัตรู 90 เมื่อทำการโจมตี
10 60800 5385
ลดพลังงานศัตรู 4 เป้าหมายลง 100 และลดพลังงานของศัตรู 100 เมื่อทำการโจมตี
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) Iเหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
50056600496004970042ชุด Slow Down เลเวล 1 - รับชุดเหรียญตรา Slow Down - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 30% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
900101100089100089120076ชุด Slow Down เลเวล 2 - รับชุดเหรียญตรา Slow Down - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 40% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
1500182180015918001592100136ชุด Slow Down เลเวล 3 - รับชุดเหรียญตรา Slow Down - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 50% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
2700327320028632002863800245ชุด Slow Down เลเวล 4 - รับชุดเหรียญตรา Slow Down - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 60% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
4800588580051458005146700441ชุด Slow Down เลเวล 5 - รับชุดเหรียญตรา Slow Down - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 70% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ตราสัญลักษณ์ Slow Downตราสัญลักษณ์ Slow Down
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 2500 200 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Slow Down ระดับ 1 x 4
มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 30% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
2 4200 363 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Slow Down ระดับ 2 x 4
มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 40% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
3 7400 649 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Slow Down ระดับ 3 x 4
มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 50% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
4 13200 1167 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Slow Down ระดับ 4 x 4
มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 60% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
5 23600 2099 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Slow Down ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 70% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
6 27900 2476 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Slow Down ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
มีโอกาส 30% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 70% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
7 32400 2873 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Slow Down ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
มีโอกาส 35% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 70% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
8 37000 3276 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Slow Down ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
มีโอกาส 40% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 70% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
9 41900 3702 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Slow Down ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
มีโอกาส 50% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 70% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
10 47000 4147
มีโอกาส 65% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 70% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) Iเหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
60049700428003590028ชุด Sprint เลเวล 1 - รับชุดเหรียญตรา Sprint - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 10%
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
100089120076140063150051ชุด Sprint เลเวล 2 - รับชุดเหรียญตรา Sprint - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 20%
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
180015921001362400114270091ชุด Sprint เลเวล 3 - รับชุดเหรียญตรา Sprint - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 30%
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
3200286380024543002044800164ชุด Sprint เลเวล 4 - รับชุดเหรียญตรา Sprint - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 40%
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
5800514670044177003678600294ชุด Sprint เลเวล 5 - รับชุดเหรียญตรา Sprint - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 50%
ตราสัญลักษณ์ Sprintตราสัญลักษณ์ Sprint
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 3100 158 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sprint ระดับ 1 x 4
เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 10%
2 5300 285 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sprint ระดับ 2 x 4
เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 20%
3 9200 510 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sprint ระดับ 3 x 4
เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 30%
4 16500 917 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sprint ระดับ 4 x 4
เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 40%
5 29400 1649 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sprint ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 50%
6 34700 1946 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sprint ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 55%
7 40300 2258 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sprint ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 60%
8 46000 2575 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sprint ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 65%
9 52000 2910 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Sprint ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 75%
10 58300 3260
เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 90%
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) Iเหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
5001126001018009090079ชุด Berserk เลเวล 1 - รับชุดเหรียญตรา Berserk - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 10%
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
800202110018214001611600141ชุด Berserk เลเวล 2 - รับชุดเหรียญตรา Berserk - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
ระดับ 3
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 1200คริสตัลสีแดง1200คริสตัลสีแดง
1500363190032624002902900253ชุด Berserk เลเวล 3 - รับชุดเหรียญตรา Berserk - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
ระดับ 4
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 6000คริสตัลสีแดง6000คริสตัลสีแดง
2600653340058743005225100457ชุด Berserk เลเวล 4 - รับชุดเหรียญตรา Berserk - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 25%
ระดับ 5
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 18000คริสตัลสีแดง18000คริสตัลสีแดง
460011756200105777009409200822ชุด Berserk เลเวล 5 - รับชุดเหรียญตรา Berserk - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 30%
ตราสัญลักษณ์ Berserkตราสัญลักษณ์ Berserk
ระดับ HP โจมตี เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 2900 390 1600คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Berserk ระดับ 1 x 4
เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 10%
2 5000 700 4800คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Berserk ระดับ 2 x 4
เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
3 8900 1257 24000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Berserk ระดับ 3 x 4
เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20%
4 15800 2264 72000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Berserk ระดับ 4 x 4
เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 25%
5 28300 4074 96000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Berserk ระดับ 5 x 2 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 1
เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 30%
6 33400 4808 120000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Berserk ระดับ 6 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 3
เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 40%
7 38800 5578 150000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Berserk ระดับ 7 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 6
เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 50%
8 44300 6359 210000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Berserk ระดับ 8 x 3 + Insignia Rune I - ใชัอัพตราสัญลักษณ์ LV5 ขึ้นไป แลกจากเกียรติยศ x 10 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 5
เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 70%
9 50100 7186 300000คริสตัลสีแดง + ตราสัญลักษณ์ Berserk ระดับ 9 x 3 + Insignia Rune II - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv8 ไป Lv9 x 10 + Insignia Rune III - ใช้อัพเลเวลตราสัญลักษณ์จาก Lv 9 ไป Lv 10. x 5
เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 90%
10 56200 8049
เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 120%
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) Iเหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) I
ตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตีตำแหน่ง HP โจมตี ที่ตั้งของ runes
ระดับ 1
1100141000218003570042ชุด Stone Skin เลเวล 1 - รับชุดเหรียญตรา Stone Skin - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 5%
ระดับ 2
เลื่อนตำแหน่ง ระดับ 400คริสตัลสีแดง400คริสตัลสีแดง
</