เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่

ชนิดของวีรบุรุษฮีโร่ระดับวิวัฒนาการความสามารถ, ระดับ
Enlightenพรสวรรค์*Wardens
สกินLv ข้ามขีดจำกัด
Destinyอุปกรณ์คำอธิบายสกิล
ผมทีซิ\n ว่ากลุ่มอาการ 1ผมทีซิ\n ว่ากลุ่มอาการ 2ผมทีซิ\n ว่ากลุ่มอาการ 3
ผมทีซิ\n ว่ากลุ่มอาการ 4ผมทีซิ\n ว่ากลุ่มอาการ 5ผมทีซิ\n ว่ากลุ่มอาการ 6
*: เลือกเดียวที่พรสวรรค์นั้นมีผลต่อคนที่มีลักษณะของวีรบุรุษ
Rune 1Rune 2Rune 3Rune 4ตราสัญลักษณ์
สัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยง, ระดับความสามารถ, ระดับ
Shad © 2018