ท้าทายในด่านดันเจี้ยน เพื่อรับทรัพยากร และ เพิ่ม ค่า Might ของคุณ!
Dungeons ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมในการรับทรัพยากร แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกฝนกองทหารด้วย
ชนะได้รับ 3 ลูกไฟ เพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นอัติโนมัติในด่านนั้น

พิฆาต ดันเจี้ยน 3

ดันเจี้ยน EXP โบนัส
Dungeon Shard โบนัส
10 ลูกไฟดันเจี้ยน98 Shards2940 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน148 Shards4440 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน246 Shards7380 ดาว130 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
พิฆาต ดันเจี้ยน 3 - 1 63 ดาว + 63 Shards(30% )
37000Gold + 37000Mana
74000Gold 55230 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 3 - 2 63 ดาว + 63 Shards(30% )
37400Gold + 37400Mana
74800Gold 57320 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 3 - 3 63 ดาว + 63 Shards(30% )
37800Gold + 37800Mana
75600Gold 59505 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 3 - 4 64 ดาว + 64 Shards(30% )
38200Gold + 38200Mana
76400Gold 61785 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 3 - 5 64 ดาว + 64 Shards(30% )
38600Gold + 38600Mana
77200Gold 64160 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 3 - 6 64 ดาว + 64 Shards(30% )
39000Gold + 39000Mana
78000Gold 66630 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 3 - 7 65 ดาว + 65 Shards(30% )
39400Gold + 39400Mana
78800Gold 69195 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 3 - 8 65 ดาว + 65 Shards(30% )
39800Gold + 39800Mana
79600Gold 71855 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 3 - 9 65 ดาว + 65 Shards(30% )
40200Gold + 40200Mana
80400Gold 74610 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 3 - 10 82 ดาว + 82 Shards(30% )
40600Gold + 40600Mana
81200Gold 79360 การบูชายัญ