ท้าทายในด่านดันเจี้ยน เพื่อรับทรัพยากร และ เพิ่ม ค่า Might ของคุณ!
Dungeons ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมในการรับทรัพยากร แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกฝนกองทหารด้วย
ชนะได้รับ 3 ลูกไฟ เพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นอัติโนมัติในด่านนั้น

ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 1

ดันเจี้ยน EXP โบนัส
Dungeon Shard โบนัส
10 ลูกไฟดันเจี้ยน17 Shards510 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน25 Shards750 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน42 Shards1260 ดาว25 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 1 - 1 13 ดาว + 6 Shards(30% )
2400Gold + 2400Mana
2400Gold 180 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 1 - 2 13 ดาว + 6 Shards(30% )
2600Gold + 2600Mana
2600Gold 208 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 1 - 3 13 ดาว + 6 Shards(30% )
2800Gold + 2800Mana
2800Gold 236 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 1 - 4 14 ดาว + 7 Shards(30% )
3000Gold + 3000Mana
3000Gold 267 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 1 - 5 14 ดาว + 7 Shards(30% )
3200Gold + 3200Mana
3200Gold 213 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 1 - 6 14 ดาว + 7 Shards(30% )
3450Gold + 3450Mana
3450Gold 390 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 1 - 7 15 ดาว + 8 Shards(30% )
3650Gold + 3650Mana
3650Gold 432 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 1 - 8 15 ดาว + 8 Shards(30% )
3850Gold + 3850Mana
3850Gold 507 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 1 - 9 15 ดาว + 8 Shards(30% )
4050Gold + 4050Mana
4050Gold 672 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 1 - 10 22 ดาว + 14 Shards(30% )
4250Gold + 4250Mana
4250Gold 875 การบูชายัญ