กระดานภารกิจ

รับของรางวัลจากการทำเควสบนกระดานภารกิจสำเร็จ รางวัลโบนัสจะได้รับก็ต่อเมื่อคุณได้ทำเควสต่างๆได้สำเร็จ ภายในเวลาที่กำหนดไว้
Might

ภารกิจ

ดันเจี้ยน ปกติ - ดันเจี้ยน ปกติ

หมายเหตุ สิ้นสุดเดี๋ยวนี้ รางวัลการฆ่า
ดันเจี้ยน - ได้รับชัยชนะ 3 ลูกไฟ ( 2 / 2 ) ตกลง Might * 3 / 1 Mana
ดันเจี้ยน - ได้รับชัยชนะ 3 ลูกไฟ ( 3 / 3 ) ตกลง Might * 4 / 1 Mana
ดันเจี้ยน - ได้รับชัยชนะ 3 ลูกไฟ ( 4 / 4 ) ตกลง Might * 5 / 1 Mana
Might * 1 / 3000 Shards
ดันเจี้ยน - เคลียร์ ดันเจี้ยน อันใดอันหนึ่ง ( 2 / 2 ) ตกลง Might * 3 / 1 Mana
ดันเจี้ยน - เคลียร์ ดันเจี้ยน อันใดอันหนึ่ง ( 3 / 3 ) ตกลง Might * 4 / 1 Mana
ดันเจี้ยน - เคลียร์ ดันเจี้ยน อันใดอันหนึ่ง ( 4 / 4 ) ตกลง Might * 5 / 1 Mana
Might * 1 / 3000 Shards
ดันเจี้ยน - เข้าไปที่ ดันเจี้ยน อันใดอันหนึ่ง ( 2 / 2 ) ตกลง Might * 3 / 1 Mana
ดันเจี้ยน - เข้าไปที่ ดันเจี้ยน อันใดอันหนึ่ง ( 3 / 3 ) ตกลง Might * 4 / 1 Mana
ดันเจี้ยน - เข้าไปที่ ดันเจี้ยน อันใดอันหนึ่ง ( 4 / 4 ) ตกลง Might * 5 / 1 Mana
Might * 1 / 3000 Shards

ดันเจี้ยน ระดับสูง - ดันเจี้ยน ระดับสูง

หมายเหตุ สิ้นสุดเดี๋ยวนี้ รางวัลการฆ่า
ดันเจี้ยนระดับสูง - ได้รับชัยชนะ 3 ลูกไฟ ( 2 / 2 ) ตกลง Might * 3 / 1 Mana
ดันเจี้ยนระดับสูง - ได้รับชัยชนะ 3 ลูกไฟ ( 3 / 3 ) ตกลง Might * 4 / 1 Mana
ดันเจี้ยนระดับสูง - ได้รับชัยชนะ 3 ลูกไฟ ( 4 / 4 ) ตกลง Might * 5 / 1 Mana
Might * 1 / 2000 Shards
ดันเจี้ยนระดับสูง - เคลียร์ ดันเจี้ยนระดับสูง อันใดอันหนึ่ง ( 2 / 2 ) ตกลง Might * 3 / 1 Mana
ดันเจี้ยนระดับสูง - เคลียร์ ดันเจี้ยนระดับสูง อันใดอันหนึ่ง ( 3 / 3 ) ตกลง Might * 4 / 1 Mana
ดันเจี้ยนระดับสูง - เคลียร์ ดันเจี้ยนระดับสูง อันใดอันหนึ่ง ( 4 / 4 ) ตกลง Might * 5 / 1 Mana
Might * 1 / 2000 Shards
ดันเจี้ยนระดับสูง - เข้าไปที่ ดันเจี้ยน ระดับสูง อันใดอันหนึ่ง ( 2 / 2 ) ตกลง Might * 3 / 1 Mana
ดันเจี้ยนระดับสูง - เข้าไปที่ ดันเจี้ยน ระดับสูง อันใดอันหนึ่ง ( 3 / 3 ) ตกลง Might * 4 / 1 Mana
ดันเจี้ยนระดับสูง - เข้าไปที่ ดันเจี้ยน ระดับสูง อันใดอันหนึ่ง ( 4 / 4 ) ตกลง Might * 5 / 1 Mana
Might * 1 / 2000 Shards

ปล้น ชนะ! - ปล้น ชนะ!

หมายเหตุ สิ้นสุดเดี๋ยวนี้ รางวัลการฆ่า
ปล้น - ได้รับชัยชนะ 3 ลูกไฟ ( 2 / 2 ) ตกลง Might * 3 / 1 Gold
Might * 1 / 300 ดาว
ปล้น - ได้รับชัยชนะ 3 ลูกไฟ ( 3 / 3 ) ตกลง Might * 4 / 1 Gold
Might * 1 / 250 ดาว
ปล้น - ได้รับชัยชนะ 3 ลูกไฟ ( 4 / 4 ) ตกลง Might * 5 / 1 Gold
Might * 1 / 200 ดาว
ปล้น - การปล้นสำเร็จ ( 2 / 2 ) ตกลง Might * 3 / 1 Gold
Might * 1 / 300 ดาว
ปล้น - การปล้นสำเร็จ ( 3 / 3 ) ตกลง Might * 4 / 1 Gold
Might * 1 / 250 ดาว
ปล้น - การปล้นสำเร็จ ( 4 / 4 ) ตกลง Might * 5 / 1 Gold
Might * 1 / 200 ดาว

ปล้นทรัพยากร - ปล้นทรัพยากร

หมายเหตุ สิ้นสุดเดี๋ยวนี้ รางวัลการฆ่า
ปล้น - ทำการปล้นต้องใช้ ทอง ( 7 )Gold ตกลง Might * 3 / 1 Gold
Might * 1 / 300 ดาว
ปล้น - ทำการปล้นต้องใช้ ทอง ( 9 )Gold ตกลง Might * 4 / 1 Gold
Might * 1 / 250 ดาว
ปล้น - ทำการปล้นต้องใช้ ทอง ( 12 )Gold ตกลง Might * 5 / 1 Gold
Might * 1 / 200 ดาว
ปล้น - ทำการปล้นต้องใช้ Mana ( 7 )Mana ตกลง Might * 3 / 1 Gold
Might * 1 / 300 ดาว
ปล้น - ทำการปล้นต้องใช้ Mana ( 9 )Mana ตกลง Might * 4 / 1 Gold
Might * 1 / 250 ดาว
ปล้น - ทำการปล้นต้องใช้ Mana ( 12 )Mana ตกลง Might * 5 / 1 Gold
Might * 1 / 200 ดาว

ทำลาย อาคาร - ทำลาย อาคาร

หมายเหตุ สิ้นสุดเดี๋ยวนี้ รางวัลการฆ่า
ทำลาย Town Hall ในการปล้น หรือ Expedition ( 1 / 1 ) ตกลง Might * 3 / 1 Gold
Might * 1 / 300 ดาว
ทำลาย Town Hall ในการปล้น หรือ Expedition ( 2 / 2 ) ตกลง Might * 4 / 1 Gold
Might * 1 / 250 ดาว
ทำลาย Town Hall ในการปล้น หรือ Expedition ( 3 / 3 ) ตกลง Might * 5 / 1 Gold
Might * 1 / 200 ดาว
ทำลาย Heroes Altar ในการปล้น หรือ Expedition ( 1 / 1 ) ตกลง Might * 3 / 1 Gold
Might * 1 / 300 ดาว
ทำลาย Heroes Altar ในการปล้น หรือ Expedition ( 2 / 2 ) ตกลง Might * 4 / 1 Gold
Might * 1 / 250 ดาว
ทำลาย Heroes Altar ในการปล้น หรือ Expedition ( 3 / 3 ) ตกลง Might * 5 / 1 Gold
Might * 1 / 200 ดาว
ทำลาย ค่ายทหาร ในการปล้น หรือ Expedition ( 4 / 4 ) ตกลง Might * 3 / 1 Gold
Might * 1 / 300 ดาว
ทำลาย ค่ายทหาร ในการปล้น หรือ Expedition ( 8 / 8 ) ตกลง Might * 4 / 1 Gold
Might * 1 / 250 ดาว
ทำลาย ค่ายทหาร ในการปล้น หรือ Expedition ( 12 / 12 ) ตกลง Might * 5 / 1 Gold
Might * 1 / 200 ดาว
ทำลาย Gold Vault ในการปล้น หรือ Expedition ( 4 / 4 ) ตกลง Might * 3 / 1 Gold
Might * 1 / 300 ดาว
ทำลาย Gold Vault ในการปล้น หรือ Expedition ( 8 / 8 ) ตกลง Might * 4 / 1 Gold
Might * 1 / 250 ดาว
ทำลาย Gold Vault ในการปล้น หรือ Expedition ( 12 / 12 ) ตกลง Might * 5 / 1 Gold
Might * 1 / 200 ดาว
ทำลาย Mana Vault ในการปล้น หรือ Expedition ( 4 / 4 ) ตกลง Might * 3 / 1 Gold
Might * 1 / 300 ดาว
ทำลาย Mana Vault ในการปล้น หรือ Expedition ( 8 / 8 ) ตกลง Might * 4 / 1 Gold
Might * 1 / 250 ดาว
ทำลาย Mana Vault ในการปล้น หรือ Expedition ( 12 / 12 ) ตกลง Might * 5 / 1 Gold
Might * 1 / 200 ดาว

Heroes Altar - Heroes Altar

หมายเหตุ สิ้นสุดเดี๋ยวนี้ รางวัลการฆ่า
Hero Altar-บูชายัญอันใดอันหนึ่ง ( 1 / 1 ) ตกลง 25 อัญมณี
เปลี่ยนสกิลของฮีโร่ใดๆด้วยเพชรหรือไอเทม ( 1 / 1 ) NONE 300 อัญมณี

เวทย์มนตร์ระดับสูง - เวทย์มนตร์ระดับสูง

หมายเหตุ สิ้นสุดเดี๋ยวนี้ รางวัลการฆ่า
เวทย์มนตร์ระดับสูง - ทำการใช้เวทย์มนตร์ อันใดอันหนึ่ง ในการต่อสู้ ( 1 / 1 ) ตกลง 8 Shards

Here Be Monsters - Here Be Monsters

หมายเหตุ สิ้นสุดเดี๋ยวนี้ รางวัลการฆ่า
ต่อสู้ - ปกป้องฐานของคุณใน Here Be Monsters ( 1 / 1 ) ตกลง 8 Shards

Guild Glory - Guild Glory

หมายเหตุ สิ้นสุดเดี๋ยวนี้ รางวัลการฆ่า
ลีค - บริจาคต้องใช้จำนวน shards ( 1 )Shards ตกลง 25 อัญมณี

บริจาค ทรัพยากร - บริจาค ทรัพยากร

หมายเหตุ สิ้นสุดเดี๋ยวนี้ รางวัลการฆ่า
การบริจาค จะต้องใช้จำนวนทอง ( 5 )Gold NONE Might * 1 / 60 ดาว
การบริจาค จะต้องใช้จำนวนทอง ( 8 )Gold NONE Might * 1 / 45 ดาว
การบริจาค จะต้องใช้จำนวนทอง ( 11 )Gold NONE Might * 1 / 30 ดาว
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP x 1
การบริจาค จะต้องใช้ จำนวน Mana ( 5 )Mana NONE Might * 1 / 60 ดาว
การบริจาค จะต้องใช้ จำนวน Mana ( 8 )Mana NONE Might * 1 / 45 ดาว
การบริจาค จะต้องใช้ จำนวน Mana ( 11 )Mana NONE Might * 1 / 30 ดาว
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP x 1

Heroes Trial - Heroes Trial

หมายเหตุ สิ้นสุดเดี๋ยวนี้ รางวัลการฆ่า
Heroes Trial - เข้าร่วม Heroes Trial อันใดอันหนึ่ง ( 1 / 1 ) ตกลง 10 Shards

ดันเจี้ยนปราบเซียน - ดันเจี้ยนปราบเซียน

หมายเหตุ สิ้นสุดเดี๋ยวนี้ รางวัลการฆ่า
ดันเจี้ยนปราบเซียน - ได้รับ 3 ลูกไฟ ( 1 / 1 ) ตกลง Might * 4 / 1 Mana
ดันเจี้ยนปราบเซียน - ได้รับ 3 ลูกไฟ 2 ครั้ง ( 2 / 2 ) ตกลง Might * 8 / 1 Mana
Might * 1 / 2000 Shards
ดันเจี้ยนปราบเซียน - เคลียร์ ดันเจี้ยนอันใดอันหนึ่ง ( 1 / 1 ) ตกลง Might * 3 / 1 Mana
ดันเจี้ยนปราบเซียน - เคลียร์ 2 ดันเจี้ยน ( 2 / 2 ) ตกลง Might * 5 / 1 Mana
ดันเจี้ยนปราบเซียน - เคลียร์ 3 ดันเจี้ยน ( 3 / 3 ) ตกลง Might * 7 / 1 Mana
Might * 1 / 2000 Shards

พิฆาต - พิฆาต

หมายเหตุ สิ้นสุดเดี๋ยวนี้ รางวัลการฆ่า
ดันเจี้ยนพิฆาต-เคลียร์ดันเจี้ยนอันใดอันหนึ่ง ( 1 / 1 ) ตกลง Might * 1 / 220 ดาว
การด์ ทดลองเข้า - เพิ่ม 1 ทางเข้า ของ Hero Trials x 1
ดันเจี้ยนพิฆาต-เคลียร์ 2 ดันเจี้ยน ( 2 / 2 ) ตกลง Might * 1 / 210 ดาว
Team Dungeon Card - เพิ่มโอกาสเข้า Team Dungeon 1 ครั้ง x 1
ดันเจี้ยนพิฆาต-เคลียร์ 3 ดันเจี้ยน ( 3 / 3 ) ตกลง Might * 1 / 200 ดาว
Monster Pass - ได้รับเพิ่ม 1 ทางเข้า ในเวฟ x 1

อารีน่า - อารีน่า

หมายเหตุ สิ้นสุดเดี๋ยวนี้ รางวัลการฆ่า
อารีน่า-ต่อสู้ 1 ครั้ง ( 1 / 1 ) ตกลง Might * 1 / 200 ดาว

จ้างฮีโร่ - จ้างฮีโร่

หมายเหตุ สิ้นสุดเดี๋ยวนี้ รางวัลการฆ่า
จ้างฮีโร่ด้วยอัญมณี 1 ครั้ง ( 1 / 1 ) NONE 150 อัญมณี
สุ่มหรือบูชาฮีโร่ตัวใดก็ได้ (ไม่รวมการสุ่มฮีโร่ฟรี) ( 1 / 1 ) NONE 25 อัญมณี
Heroes Altar - จ้างฮีโร่ หรือ บูชายัญ ด้วย หินดาบสีเขียว ( 1 / 1 ) NONE 25 อัญมณี

รางวัล การปฎิบัติภารกิจ. Might - 1+ (1)

หมายเหตุ รางวัลการฆ่า
ทำการปลดล็อค หลังจากเสร็จสิ้น 3 ภารกิจ Might * 1 / 24 ดาว
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x Might * 1 / 500
ทำการปลดล็อค หลังจากเสร็จสิ้น 4 ภารกิจ Might * 1 / 24 ดาว
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x Might * 1 / 833
Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x Might * 1 / 5000 + 1
ทำการปลดล็อค หลังจากเสร็จสิ้น 5 ภารกิจ Might * 1 / 24 ดาว
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x Might * 1 / 500
Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x Might * 1 / 312 + -28
ทำการปลดล็อค หลังจากเสร็จสิ้น 6 ภารกิจ Might * 1 / 24 ดาว
Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x Might * 1 / 700
Tome III - ได้รับ 20000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x Might * 1 / 2000 + -4
ทำการปลดล็อค หลังจากเสร็จสิ้น 7 ภารกิจ Might * 1 / 24 ดาว
Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x Might * 1 / 6000
Tome III - ได้รับ 20000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x Might * 1 / 10000 + 4
ทำการปลดล็อค หลังจากเสร็จสิ้น 8 ภารกิจ Might * 1 / 24 ดาว
Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x Might * 1 / 6000
Tome III - ได้รับ 20000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x Might * 1 / 10000 + 4
ทำการปลดล็อค หลังจากเสร็จสิ้น 9 ภารกิจ Might * 1 / 24 ดาว
Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x Might * 1 / 5000
Tome III - ได้รับ 20000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x Might * 1 / 18000 + 5
ทำการปลดล็อค หลังจากเสร็จสิ้น 10 ภารกิจ Might * 1 / 24 ดาว
Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x Might * 1 / 5000
Tome III - ได้รับ 20000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x Might * 1 / 18000 + 5
ทำการปลดล็อค หลังจากเสร็จสิ้น 10 ภารกิจ Might * 1 / 24 ดาว
Tome III - ได้รับ 20000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x Might * 1 / 18000
Blessed Tome I - ได้รับค่า EXP 100,000 สำหรับฮีโร่ x Might * 1 / 100000 + 1

สุ่มรางวัล

33,33%33,33%33,33%
ดาว x Might / 50 * ( เวลาคงเหลือ / 16 ) + 200Shards x Might / 1000 * ( เวลาคงเหลือ / 16 ) + 5Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่ x Might / 1000 * ( เวลาคงเหลือ / 16 ) + 0