ท้าทายในด่านดันเจี้ยน เพื่อรับทรัพยากร และ เพิ่ม ค่า Might ของคุณ!
Dungeons ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมในการรับทรัพยากร แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกฝนกองทหารด้วย
ชนะได้รับ 3 ลูกไฟ เพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นอัติโนมัติในด่านนั้น

ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 4

ดันเจี้ยน EXP โบนัส
Dungeon Shard โบนัส
10 ลูกไฟดันเจี้ยน43 Shards1290 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน65 Shards1950 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน108 Shards3240 ดาว55 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 4 - 1 28 ดาว + 24 Shards(30% )
9250Gold + 9250Mana
9250Gold 4640 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 4 - 2 28 ดาว + 24 Shards(30% )
9500Gold + 9500Mana
9500Gold 4435 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 4 - 3 28 ดาว + 24 Shards(30% )
9900Gold + 9900Mana
9900Gold 4057 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 4 - 4 29 ดาว + 25 Shards(30% )
10150Gold + 10150Mana
10150Gold 4192 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 4 - 5 29 ดาว + 25 Shards(30% )
10450Gold + 10450Mana
10450Gold 4467 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 4 - 6 29 ดาว + 25 Shards(30% )
10800Gold + 10800Mana
10800Gold 4737 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 4 - 7 30 ดาว + 26 Shards(30% )
11050Gold + 11050Mana
11050Gold 5010 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 4 - 8 30 ดาว + 26 Shards(30% )
11350Gold + 11350Mana
11350Gold 5215 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 4 - 9 30 ดาว + 26 Shards(30% )
11600Gold + 11600Mana
11600Gold 4875 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 4 - 10 40 ดาว + 36 Shards(30% )
12000Gold + 12000Mana
12000Gold 4175 การบูชายัญ