ตึก: Mana Mill

ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
เร่งความเร็วสิ่งก่อสร้าง

Mana Mill


ผลิต Mana เพิ่มระดับเพื่อเพิ่มการผลิต และพื้นที่การเก็บทรัพยากร

HPMightพื้นที่ว่างคลังสินค้าเวลาการอัพเกรดราคา การอัพเกรด
Mana Millระดับ 125003%3x310000Mana 10 น่อย240Gold
Mana Millระดับ 230006%3x313000Mana 1 มิน 1100Gold
Mana Millระดับ 335009%3x316000Mana 5 มิน 3000Gold
Mana Millระดับ 4400012%3x319000Mana 15 มิน 6000Gold
ระดับ 5
(Town Hall x 3)
450015%3x322000Mana 30 มิน 13000Gold
Mana Millระดับ 6550018%3x325000Mana 60 มิน 22000Gold
ระดับ 7650021%3x330000Mana 2 ชั่วโมง 38000Gold
Mana Millระดับ 8
(Town Hall x 6)
750024%3x335000Mana 4 ชั่วโมง 63000Gold
ระดับ 9850027%3x340000Mana 8 ชั่วโมง 110000Gold
Mana Millระดับ 101000030%3x345000Mana 12 ชั่วโมง 150000Gold
ระดับ 11
(Town Hall x 9)
1150033%3x350000Mana 24 ชั่วโมง 270000Gold
Mana Millระดับ 121350036%3x360000Mana2 วันก่อน 380000Gold
ระดับ 131550039%3x370000Mana3 วันก่อน 520000Gold
ระดับ 14
(Town Hall x 12)
1800042%3x380000Mana4 วันก่อน 690000Gold
Mana Millระดับ 152050045%3x390000Mana5 วันก่อน 890000Gold
ระดับ 162400048%3x3100000Mana6 วันก่อน 1300000Gold
ระดับ 17
(Town Hall x 15)
2750051%3x3150000Mana7 วันก่อน 1800000Gold
Mana Millระดับ 183250054%3x3200000Mana8 วันก่อน 2400000Gold
ระดับ 193750057%3x3250000Mana10 วันก่อน 3000000Gold
ระดับ 20
(Town Hall x 18)
4500060%3x3300000Mana12 วันก่อน 3600000Gold
Mana Millระดับ 216000063%3x3350000Mana13 วันก่อน 4100000Gold
ระดับ 228000066%3x3400000Mana14 วันก่อน 4700000Gold
ระดับ 23
(Town Hall x 21)
10000069%3x3450000Mana15 วันก่อน 5200000Gold
ระดับ 2412000072%3x3500000Mana16 วันก่อน 5700000Gold
ระดับ 2514000075%3x3550000Mana17 วันก่อน 6200000Gold
ทั้งหมด 134 วันก่อน 3 ชั่วโมง 51 มิน 10 น่อย 41156340 Gold

Draconic

ระดับ HP ต้นทุนการผลิต ราคา การอัพเกรด Might
1 +18% ชิ้นส่วน Draconic - Mana Mill - แลก Mana Mill สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 50 ชิ้นส่วน Draconic - Mana Mill - แลก Mana Mill สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 5 180 ทำความเสียหาย 2500 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 15% และการเคลื่อนที่ 25% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
2 +20% ชิ้นส่วน Draconic - Mana Mill - แลก Mana Mill สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 10 200 ทำความเสียหาย 4000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 20% และการเคลื่อนที่ 30% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
3 +24% ชิ้นส่วน Draconic - Mana Mill - แลก Mana Mill สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 20 240 ทำความเสียหาย 6000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 25% และการเคลื่อนที่ 35% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
4 +32% ชิ้นส่วน Draconic - Mana Mill - แลก Mana Mill สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 40 320 ทำความเสียหาย 8000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 30% และการเคลื่อนที่ 40% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
5 +44% ชิ้นส่วน Draconic - Mana Mill - แลก Mana Mill สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 60 440 ทำความเสียหาย 10000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 35% และการเคลื่อนที่ 45% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
6 +60% ชิ้นส่วน Draconic - Mana Mill - แลก Mana Mill สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 80 600 ทำความเสียหาย 13000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 40% และการเคลื่อนที่ 50% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
7 +80% ชิ้นส่วน Draconic - Mana Mill - แลก Mana Mill สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 100 800 ทำความเสียหาย 16000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 50% และการเคลื่อนที่ 60% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
8 +105% ชิ้นส่วน Draconic - Mana Mill - แลก Mana Mill สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 125 1050 ทำความเสียหาย 20000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 60% และการเคลื่อนที่ 70% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
9 +135% ชิ้นส่วน Draconic - Mana Mill - แลก Mana Mill สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 150 1350 ทำความเสียหาย 25000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 70% และการเคลื่อนที่ 80% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
10 +170% 1700 ทำความเสียหาย 30000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 80% และการเคลื่อนที่ 90% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ