ไอเทม | เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) IV - เพิ่ม ATK ขึ้น 10%

เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) IV

เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) IV
ระดับ 1
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) IV
เพิ่ม ATK ขึ้น 10%
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 2000 คริสตัลสีฟ้า

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
กระเป๋าเหรียญตราหายาก - ได้รับเหรียญตราบางส่วนกระเป๋าเหรียญตราหายาก - ได้รับเหรียญตราบางส่วน 1 0.11%
กระเป๋าเหรียญตราหายาก - ได้รับเหรียญตราบางส่วนกระเป๋าเหรียญตราหายาก - ได้รับเหรียญตราบางส่วน 2 0.11%
ชุด War God เลเวล 1 - รับชุดเหรียญตรา War Godชุด War God เลเวล 1 - รับชุดเหรียญตรา War God 1 100%
ถุงเหรียญตราลึกลับ เลเวล 1 - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่มถุงเหรียญตราลึกลับ เลเวล 1 - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม 1 1.05%
ซื้อไอเทม (Trade Merits)ซื้อไอเทม (Trade Merits)
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0%
1 1500รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III
พ่อค้าตลาดมืดพ่อค้าตลาดมืด - ดินแดนอันสาบสูญ
โอกาส - รีเซทร้านค้า หรือไม - 0.57%
1 750000Gold