ฮีโร่: Cinder Matron

Cinder Matron

Cinder Matron Cinder Matron

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:470059240112840
โจมตี โจมตี:23519373236
ATK SPD ATK SPD:100010001000
MOV SPD MOV SPD:255270270
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:333
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:168218321
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:110110110
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
Wardens' Watchความสามารถของฮีโร่ความสามารถ
Brawlerตกลงกรุณาเลือก พรสวรรค์Critical Burns
หลังจากที่ถูกเผาทั้งเป็นอย่างทรมานในระหว่างการต่อสู้ Cinder Matron ก็ได้ถูกชุบชีวิตขึ้นมา ความแค้นของเธอนั้นก็ปะทุเป็นไฟในทุกที่ที่เธอไปและจะไม่มีวันดับ
  • Critical Burns
  • ฮีโร่ Totem
  • Cinder Matron
  • Cinder Matron วิวัฒนาการ 1
  • Cinder Matron วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
  • สกิน
ระดับราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15---597898
สร้างความเสียหายรวม 460% ATK DMG แก่ศัตรูสูงสุด 10 คนในแนวตรงด้านหน้า (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้มีอัตราคริติคอลเริ่มต้น 10% เมื่อเธอทำการโจมตีปกติ ดาเมจคริติคอลจะเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า และต้านทานสตั้นในระะยเวลา 4 วินาทีต่อมา (คูลดาวน์: 6 วินาที) เมื่อติดคริติคอลจากการโจมตีปกติหรือสกิล จะทำให้เธอได้รับความเสียหายลดลง 70% ใน 4 วินาทีต่อมา และฟื้นฟู HP 45% ฟื้นฟูพลังงาน 60 (คูลดาวน์: 6 วินาที)) (ดาเมจคริติคอลพื้นฐานเท่ากับ 1.5 เท่าของดาเมจโจมตี)
2/152000 (100 Shards)117156195
สร้างความเสียหายรวม 560% ATK DMG แก่ศัตรูสูงสุด 10 คนในแนวตรงด้านหน้า (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้มีอัตราคริติคอลเริ่มต้น 10% เมื่อเธอทำการโจมตีปกติ ดาเมจคริติคอลจะเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า และต้านทานสตั้นในระะยเวลา 4 วินาทีต่อมา (คูลดาวน์: 6 วินาที) เมื่อติดคริติคอลจากการโจมตีปกติหรือสกิล จะทำให้เธอได้รับความเสียหายลดลง 70% ใน 4 วินาทีต่อมา และฟื้นฟู HP 45% ฟื้นฟูพลังงาน 60 (คูลดาวน์: 6 วินาที)) (ดาเมจคริติคอลพื้นฐานเท่ากับ 1.5 เท่าของดาเมจโจมตี)
3/1510000 (500 Shards)176234293
สร้างความเสียหายรวม 660% ATK DMG แก่ศัตรูสูงสุด 10 คนในแนวตรงด้านหน้า (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้มีอัตราคริติคอลเริ่มต้น 10% เมื่อเธอทำการโจมตีปกติ ดาเมจคริติคอลจะเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า และต้านทานสตั้นในระะยเวลา 4 วินาทีต่อมา (คูลดาวน์: 6 วินาที) เมื่อติดคริติคอลจากการโจมตีปกติหรือสกิล จะทำให้เธอได้รับความเสียหายลดลง 70% ใน 4 วินาทีต่อมา และฟื้นฟู HP 45% ฟื้นฟูพลังงาน 60 (คูลดาวน์: 6 วินาที)) (ดาเมจคริติคอลพื้นฐานเท่ากับ 1.5 เท่าของดาเมจโจมตี)
4/1530000 (1500 Shards)234312390
สร้างความเสียหายรวม 780% ATK DMG แก่ศัตรูสูงสุด 10 คนในแนวตรงด้านหน้า (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้มีอัตราคริติคอลเริ่มต้น 10% เมื่อเธอทำการโจมตีปกติ ดาเมจคริติคอลจะเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า และต้านทานสตั้นในระะยเวลา 4 วินาทีต่อมา (คูลดาวน์: 6 วินาที) เมื่อติดคริติคอลจากการโจมตีปกติหรือสกิล จะทำให้เธอได้รับความเสียหายลดลง 70% ใน 4 วินาทีต่อมา และฟื้นฟู HP 45% ฟื้นฟูพลังงาน 60 (คูลดาวน์: 6 วินาที)) (ดาเมจคริติคอลพื้นฐานเท่ากับ 1.5 เท่าของดาเมจโจมตี)
5/1570000 (3500 Shards)293390488
สร้างความเสียหายรวม 900% ATK DMG แก่ศัตรูสูงสุด 10 คนในแนวตรงด้านหน้า (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้มีอัตราคริติคอลเริ่มต้น 10% เมื่อเธอทำการโจมตีปกติ ดาเมจคริติคอลจะเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า และต้านทานสตั้นในระะยเวลา 4 วินาทีต่อมา (คูลดาวน์: 6 วินาที) เมื่อติดคริติคอลจากการโจมตีปกติหรือสกิล จะทำให้เธอได้รับความเสียหายลดลง 70% ใน 4 วินาทีต่อมา และฟื้นฟู HP 45% ฟื้นฟูพลังงาน 60 (คูลดาวน์: 6 วินาที)) (ดาเมจคริติคอลพื้นฐานเท่ากับ 1.5 เท่าของดาเมจโจมตี)
6/15120000 (6000 Shards)351468585
สร้างความเสียหายรวม 1040% ATK DMG แก่ศัตรูสูงสุด 10 คนในแนวตรงด้านหน้า (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้มีอัตราคริติคอลเริ่มต้น 10% เมื่อเธอทำการโจมตีปกติ ดาเมจคริติคอลจะเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า และต้านทานสตั้นในระะยเวลา 4 วินาทีต่อมา (คูลดาวน์: 6 วินาที) เมื่อติดคริติคอลจากการโจมตีปกติหรือสกิล จะทำให้เธอได้รับความเสียหายลดลง 70% ใน 4 วินาทีต่อมา และฟื้นฟู HP 45% ฟื้นฟูพลังงาน 60 (คูลดาวน์: 6 วินาที)) (ดาเมจคริติคอลพื้นฐานเท่ากับ 1.5 เท่าของดาเมจโจมตี)
7/15200000 (10000 Shards)410546683
สร้างความเสียหายรวม 1180% ATK DMG แก่ศัตรูสูงสุด 10 คนในแนวตรงด้านหน้า (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้มีอัตราคริติคอลเริ่มต้น 10% เมื่อเธอทำการโจมตีปกติ ดาเมจคริติคอลจะเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า และต้านทานสตั้นในระะยเวลา 4 วินาทีต่อมา (คูลดาวน์: 6 วินาที) เมื่อติดคริติคอลจากการโจมตีปกติหรือสกิล จะทำให้เธอได้รับความเสียหายลดลง 70% ใน 4 วินาทีต่อมา และฟื้นฟู HP 45% ฟื้นฟูพลังงาน 60 (คูลดาวน์: 6 วินาที)) (ดาเมจคริติคอลพื้นฐานเท่ากับ 1.5 เท่าของดาเมจโจมตี)
8/15500000 (25000 Shards)468624780
สร้างความเสียหายรวม 1340% ATK DMG แก่ศัตรูสูงสุด 10 คนในแนวตรงด้านหน้า (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้มีอัตราคริติคอลเริ่มต้น 10% เมื่อเธอทำการโจมตีปกติ ดาเมจคริติคอลจะเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า และต้านทานสตั้นในระะยเวลา 4 วินาทีต่อมา (คูลดาวน์: 6 วินาที) เมื่อติดคริติคอลจากการโจมตีปกติหรือสกิล จะทำให้เธอได้รับความเสียหายลดลง 70% ใน 4 วินาทีต่อมา และฟื้นฟู HP 45% ฟื้นฟูพลังงาน 60 (คูลดาวน์: 6 วินาที)) (ดาเมจคริติคอลพื้นฐานเท่ากับ 1.5 เท่าของดาเมจโจมตี)
9/15800000 (40000 Shards)527702878
สร้างความเสียหายรวม 1500% ATK DMG แก่ศัตรูสูงสุด 10 คนในแนวตรงด้านหน้า (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้มีอัตราคริติคอลเริ่มต้น 10% เมื่อเธอทำการโจมตีปกติ ดาเมจคริติคอลจะเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า และต้านทานสตั้นในระะยเวลา 4 วินาทีต่อมา (คูลดาวน์: 6 วินาที) เมื่อติดคริติคอลจากการโจมตีปกติหรือสกิล จะทำให้เธอได้รับความเสียหายลดลง 70% ใน 4 วินาทีต่อมา และฟื้นฟู HP 45% ฟื้นฟูพลังงาน 60 (คูลดาวน์: 6 วินาที)) (ดาเมจคริติคอลพื้นฐานเท่ากับ 1.5 เท่าของดาเมจโจมตี)
10/151600000 (80000 Shards)585780975
สร้างความเสียหายรวม 1680% ATK DMG แก่ศัตรูสูงสุด 10 คนในแนวตรงด้านหน้า (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้มีอัตราคริติคอลเริ่มต้น 10% เมื่อเธอทำการโจมตีปกติ ดาเมจคริติคอลจะเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า และต้านทานสตั้นในระะยเวลา 4 วินาทีต่อมา (คูลดาวน์: 6 วินาที) เมื่อติดคริติคอลจากการโจมตีปกติหรือสกิล จะทำให้เธอได้รับความเสียหายลดลง 70% ใน 4 วินาทีต่อมา และฟื้นฟู HP 45% ฟื้นฟูพลังงาน 60 (คูลดาวน์: 6 วินาที)) (ดาเมจคริติคอลพื้นฐานเท่ากับ 1.5 เท่าของดาเมจโจมตี)
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 74Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 16
6448581073
สร้างความเสียหายรวม 1780% ATK DMG แก่ศัตรูสูงสุด 10 คนในแนวตรงด้านหน้า (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้มีอัตราคริติคอลเริ่มต้น 10% เมื่อเธอทำการโจมตีปกติ ดาเมจคริติคอลจะเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า และต้านทานสตั้นในระะยเวลา 4 วินาทีต่อมา (คูลดาวน์: 6 วินาที) เมื่อติดคริติคอลจากการโจมตีปกติหรือสกิล จะทำให้เธอได้รับความเสียหายลดลง 70% ใน 4 วินาทีต่อมา และฟื้นฟู HP 45% ฟื้นฟูพลังงาน 60 (คูลดาวน์: 6 วินาที)) (ดาเมจคริติคอลพื้นฐานเท่ากับ 1.5 เท่าของดาเมจโจมตี)
12/15849790 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 54Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 22Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 8
7029361170
สร้างความเสียหายรวม 1900% ATK DMG แก่ศัตรูสูงสุด 10 คนในแนวตรงด้านหน้า (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้มีอัตราคริติคอลเริ่มต้น 10% เมื่อเธอทำการโจมตีปกติ ดาเมจคริติคอลจะเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า และต้านทานสตั้นในระะยเวลา 4 วินาทีต่อมา (คูลดาวน์: 6 วินาที) เมื่อติดคริติคอลจากการโจมตีปกติหรือสกิล จะทำให้เธอได้รับความเสียหายลดลง 70% ใน 4 วินาทีต่อมา และฟื้นฟู HP 45% ฟื้นฟูพลังงาน 60 (คูลดาวน์: 6 วินาที)) (ดาเมจคริติคอลพื้นฐานเท่ากับ 1.5 เท่าของดาเมจโจมตี)
13/153643000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 14Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 27
76110141268
สร้างความเสียหายรวม 2040% ATK DMG แก่ศัตรูสูงสุด 10 คนในแนวตรงด้านหน้า (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้มีอัตราคริติคอลเริ่มต้น 10% เมื่อเธอทำการโจมตีปกติ ดาเมจคริติคอลจะเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า และต้านทานสตั้นในระะยเวลา 4 วินาทีต่อมา (คูลดาวน์: 6 วินาที) เมื่อติดคริติคอลจากการโจมตีปกติหรือสกิล จะทำให้เธอได้รับความเสียหายลดลง 70% ใน 4 วินาทีต่อมา และฟื้นฟู HP 45% ฟื้นฟูพลังงาน 60 (คูลดาวน์: 6 วินาที)) (ดาเมจคริติคอลพื้นฐานเท่ากับ 1.5 เท่าของดาเมจโจมตี)
14/158820000 คริสตัลสีฟ้า 1581000 ดาว
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 20
81910921365
สร้างความเสียหายรวม 2200% ATK DMG แก่ศัตรูสูงสุด 10 คนในแนวตรงด้านหน้า (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้มีอัตราคริติคอลเริ่มต้น 10% เมื่อเธอทำการโจมตีปกติ ดาเมจคริติคอลจะเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า และต้านทานสตั้นในระะยเวลา 4 วินาทีต่อมา (คูลดาวน์: 6 วินาที) เมื่อติดคริติคอลจากการโจมตีปกติหรือสกิล จะทำให้เธอได้รับความเสียหายลดลง 70% ใน 4 วินาทีต่อมา และฟื้นฟู HP 45% ฟื้นฟูพลังงาน 60 (คูลดาวน์: 6 วินาที)) (ดาเมจคริติคอลพื้นฐานเท่ากับ 1.5 เท่าของดาเมจโจมตี)
15/1517920000 คริสตัลสีฟ้า 2985000 ดาว
87811701463
สร้างความเสียหายรวม 2380% ATK DMG แก่ศัตรูสูงสุด 10 คนในแนวตรงด้านหน้า (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้มีอัตราคริติคอลเริ่มต้น 10% เมื่อเธอทำการโจมตีปกติ ดาเมจคริติคอลจะเพิ่มขึ้น 1.5 เท่า และต้านทานสตั้นในระะยเวลา 4 วินาทีต่อมา (คูลดาวน์: 6 วินาที) เมื่อติดคริติคอลจากการโจมตีปกติหรือสกิล จะทำให้เธอได้รับความเสียหายลดลง 70% ใน 4 วินาทีต่อมา และฟื้นฟู HP 45% ฟื้นฟูพลังงาน 60 (คูลดาวน์: 6 วินาที)) (ดาเมจคริติคอลพื้นฐานเท่ากับ 1.5 เท่าของดาเมจโจมตี)
ระดับหมายเหตุ
1สร้างความเสียหายรวม 460% ATK DMG แก่ศัตรูสูงสุด 10 คนในแนวตรงด้านหน้า
2สร้างความเสียหายรวม 560% ATK DMG แก่ศัตรูสูงสุด 10 คนในแนวตรงด้านหน้า
3สร้างความเสียหายรวม 660% ATK DMG แก่ศัตรูสูงสุด 10 คนในแนวตรงด้านหน้า
4สร้างความเสียหายรวม 780% ATK DMG แก่ศัตรูสูงสุด 10 คนในแนวตรงด้านหน้า
5สร้างความเสียหายรวม 900% ATK DMG แก่ศัตรูสูงสุด 10 คนในแนวตรงด้านหน้า
6สร้างความเสียหายรวม 1040% ATK DMG แก่ศัตรูสูงสุด 10 คนในแนวตรงด้านหน้า
7สร้างความเสียหายรวม 1180% ATK DMG แก่ศัตรูสูงสุด 10 คนในแนวตรงด้านหน้า
8สร้างความเสียหายรวม 1340% ATK DMG แก่ศัตรูสูงสุด 10 คนในแนวตรงด้านหน้า
9สร้างความเสียหายรวม 1500% ATK DMG แก่ศัตรูสูงสุด 10 คนในแนวตรงด้านหน้า
10สร้างความเสียหายรวม 1680% ATK DMG แก่ศัตรูสูงสุด 10 คนในแนวตรงด้านหน้า
Cinder Matron
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
147002352555
2486024725511
3502025925516
4518027125521
5534028325527
6550029525532
7566030725537
8582031925543
9598033125548
10614034325553
11630035525558
12646036725564
13662037925569
14678039125574
15694040325580
16710041525585
17726042725590
18742043925596
197580451255101
207740463255106
20 (2 x Star)
1000 (1000ดาว)
10000 (10000Gold)
10ลูกไฟดันเจี้ยน
12440698260107
2112600710260112
2212760722260118
2312920734260123
2413080746260128
2513240758260134
2613400770260139
2713560782260144
2813720794260150
2913880806260155
3014040818260160
3114200830260166
3214360842260171
3314520854260176
3414680866260182
3514840878260187
3615000890260192
3715160902260198
3815320914260203
3915480926260208
4015640938260214
40 (3 x Star)
3000 (4000ดาว)
30000 (40000Gold)
50ลูกไฟดันเจี้ยน
203401173265215
41205001185265220
42206601197265226
43208201209265231
44209801221265236
45211401233265242
46213001245265247
47214601257265252
48216201269265258
49217801281265263
50219401293265269
51221001305265274
52222601317265279
53224201329265285
54225801341265290
55227401353265295
56229001365265301
57230601377265306
58232201389265312
59233801401265317
60235401413265322
60 (4 x Star)
10000 (14000ดาว)
100000 (140000Gold)
75ลูกไฟดันเจี้ยน
282401648270324
61284001660270329
62285601672270335
63287201684270340
64288801696270346
65290401708270351
66292001720270356
67293601732270362
68295201744270367
69296801756270373
70298401768270378
71300001780270383
72301601792270389
73303201804270394
74304801816270400
75306401828270405
76308001840270410
77309601852270416
78311201864270421
79312801876270427
80314401888270432
80 (5 x Star)
20000 (34000ดาว)
200000 (340000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
361402123275434
81363002135275440
82364602147275445
83366202159275451
84367802171275456
85369402183275461
86371002195275467
87372602207275472
88374202219275478
89375802231275483
90377402243275489
91379002255275494
92380602267275499
93382202279275505
94383802291275510
95385402303275516
96387002315275521
97388602327275526
98390202339275532
99391802351275537
100393402363275543
100 (6 x Star)
30000 (64000ดาว)
300000 (640000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
440402598280546
101442002610280551
102443602622280556
103445202634280562
104446802646280567
105448402658280573
106450002670280578
107451602682280584
108453202694280589
109454802706280595
110456402718280600
111458002730280606
112459602742280611
113461202754280616
114462802766280622
115464402778280627
116466002790280633
117467602802280638
118469202814280644
119470802826280649
120472402838280655
120 (7 x Star)
50000 (114000ดาว)
500000 (1140000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
519403073285658
121521003085285663
122522603097285669
123524203109285674
124525803121285680
125527403133285685
126529003145285691
127530603157285696
128532203169285702
129533803181285707
130535403193285713
131537003205285718
132538603217285724
133540203229285729
134541803241285735
135543403253285740
136545003265285746
137546603277285751
138548203289285757
139549803301285762
140551403313285768
140 (8 x Star)
100000 (214000ดาว)
1000000 (2140000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
598403548290772
141600003560290777
142601603572290783
143603203584290788
144604803596290794
145606403608290799
146608003620290805
147609603632290810
148611203644290816
149612803656290821
150614403668290827
151616003680290832
152617603692290838
153619203704290843
154620803716290849
155622403728290854
156624003740290860
157625603752290865
158627203764290871
159628803776290876
160630403788290882
160 (9 x Star)
200000 (414000ดาว)
2000000 (4140000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
677404023295886
161679004035295892
162680604047295897
163682204059295903
164683804071295908
165685404083295914
166687004095295919
167688604107295925
168690204119295931
169691804131295936
170693404143295942
171695004155295947
172696604167295953
173698204179295958
174699804191295964
175701404203295969
176703004215295975
177704604227295980
178706204239295986
179707804251295991
180709404263295997
180 (10 x Star)
400000 (814000ดาว)
5000000 (9140000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
7564044983001002
1817580045103001008
1827596045223001013
1837612045343001019
1847628045463001024
1857644045583001030
1867660045703001035
1877676045823001041
1887692045943001047
1897708046063001052
1907724046183001058
1917740046303001063
1927756046423001069
1937772046543001074
1947788046663001080
1957804046783001086
1967820046903001091
1977836047023001097
1987852047143001102
1997868047263001108
2007884047383001113
Cinder Matron
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
15924019372707
259480194927013
359720196127020
459960197327027
560200198527034
660440199727040
760680200927047
860920202127054
961160203327060
1061400204527067
1161640205727074
1261880206927080
1362120208127087
1462360209327094
15626002105270101
16628402117270107
17630802129270114
18633202141270121
19635602153270127
20638002165270134
21640402177270141
22642802189270147
23645202201270154
24647602213270161
25650002225270168
26652402237270174
27654802249270181
28657202261270188
29659602273270194
30662002285270201
31664402297270208
32666802309270214
33669202321270221
34671602333270228
35674002345270235
36676402357270241
37678802369270248
38681202381270255
39683602393270261
40686002405270268
41688402417270275
42690802429270281
43693202441270288
44695602453270295
45698002465270302
46700402477270308
47702802489270315
48705202501270322
49707602513270328
50710002525270335
51712402537270342
52714802549270348
53717202561270355
54719602573270362
55722002585270369
56724402597270375
57726802609270382
58729202621270389
59731602633270395
60734002645270402
61736402657270409
62738802669270415
63741202681270422
64743602693270429
65746002705270436
66748402717270442
67750802729270449
68753202741270456
69755602753270462
70758002765270469
71760402777270476
72762802789270482
73765202801270489
74767602813270496
75770002825270503
76772402837270509
77774802849270516
78777202861270523
79779602873270529
80782002885270536
80 (5 x Star)
20000 (20000ดาว)
200000 (200000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
847803214275538
81850203226275545
82852603238275552
83855003250275558
84857403262275565
85859803274275572
86862203286275579
87864603298275585
88867003310275592
89869403322275599
90871803334275606
91874203346275612
92876603358275619
93879003370275626
94881403382275632
95883803394275639
96886203406275646
97888603418275653
98891003430275659
99893403442275666
100895803454275673
100 (6 x Star)
30000 (50000ดาว)
300000 (500000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
961603783280676
101964003795280682
102966403807280689
103968803819280696
104971203831280703
105973603843280709
106976003855280716
107978403867280723
108980803879280730
109983203891280736
110985603903280743
111988003915280750
112990403927280757
113992803939280763
114995203951280770
115997603963280777
1161000003975280784
1171002403987280790
1181004803999280797
1191007204011280804
1201009604023280811
120 (7 x Star)
50000 (100000ดาว)
500000 (1000000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
1075404352285814
1211077804364285821
1221080204376285828
1231082604388285834
1241085004400285841
1251087404412285848
1261089804424285855
1271092204436285861
1281094604448285868
1291097004460285875
1301099404472285882
1311101804484285889
1321104204496285895
1331106604508285902
1341109004520285909
1351111404532285916
1361113804544285923
1371116204556285929
1381118604568285936
1391121004580285943
1401123404592285950
140 (8 x Star)
100000 (200000ดาว)
1000000 (2000000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
1189204921290954
1411191604933290960
1421194004945290967
1431196404957290974
1441198804969290981
1451201204981290988
1461203604993290994
14712060050052901001
14812084050172901008
14912108050292901015
15012132050412901022
15112156050532901028
15212180050652901035
15312204050772901042
15412228050892901049
15512252051012901056
15612276051132901063
15712300051252901069
15812324051372901076
15912348051492901083
16012372051612901090
160 (9 x Star)
200000 (400000ดาว)
2000000 (4000000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
13030054902951094
16113054055022951101
16213078055142951108
16313102055262951115
16413126055382951122
16513150055502951128
16613174055622951135
16713198055742951142
16813222055862951149
16913246055982951156
17013270056102951163
17113294056222951169
17213318056342951176
17313342056462951183
17413366056582951190
17513390056702951197
17613414056822951204
17713438056942951210
17813462057062951217
17913486057182951224
18013510057302951231
180 (10 x Star)
400000 (800000ดาว)
5000000 (9000000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
14168060593001236
18114192060713001243
18214216060833001250
18314240060953001257
18414264061073001263
18514288061193001270
18614312061313001277
18714336061433001284
18814360061553001291
18914384061673001298
19014408061793001305
19114432061913001312
19214456062033001318
19314480062153001325
19414504062273001332
19514528062393001339
19614552062513001346
19714576062633001353
19814600062753001360
19914624062873001366
20014648062993001373
Cinder Matron
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
112600038942708
2126360390627016
3126720391827024
4127080393027032
5127440394227040
6127800395427048
7128160396627056
8128520397827064
9128880399027072
10129240400227080
11129600401427088
12129960402627096
131303204038270104
141306804050270112
151310404062270120
161314004074270128
171317604086270136
181321204098270144
191324804110270152
201328404122270160
211332004134270168
221335604146270176
231339204158270184
241342804170270192
251346404182270200
261350004194270208
271353604206270216
281357204218270224
291360804230270232
301364404242270240
311368004254270248
321371604266270256
331375204278270264
341378804290270272
351382404302270280
361386004314270288
371389604326270296
381393204338270304
391396804350270312
401400404362270320
411404004374270328
421407604386270336
431411204398270344
441414804410270352
451418404422270360
461422004434270368
471425604446270376
481429204458270384
491432804470270392
501436404482270400
511440004494270408
521443604506270416
531447204518270424
541450804530270432
551454404542270440
561458004554270448
571461604566270456
581465204578270464
591468804590270472
601472404602270480
611476004614270488
621479604626270496
631483204638270504
641486804650270512
651490404662270520
661494004674270528
671497604686270536
681501204698270544
691504804710270552
701508404722270560
711512004734270568
721515604746270576
731519204758270584
741522804770270592
751526404782270600
761530004794270608
771533604806270616
781537204818270624
791540804830270632
801544404842270640
811548004854270648
821551604866270656
831555204878270664
841558804890270672
851562404902270680
861566004914270688
871569604926270696
881573204938270704
891576804950270712
901580404962270720
911584004974270728
921587604986270736
931591204998270744
941594805010270752
951598405022270760
961602005034270768
971605605046270776
981609205058270784
991612805070270792
1001616405082270800
100 (6 x Star)
30000 (30000ดาว)
300000 (300000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
1748005740280806
1011751605752280814
1021755205764280822
1031758805776280830
1041762405788280838
1051766005800280846
1061769605812280854
1071773205824280862
1081776805836280870
1091780405848280878
1101784005860280886
1111787605872280894
1121791205884280902
1131794805896280910
1141798405908280918
1151802005920280926
1161805605932280934
1171809205944280943
1181812805956280951
1191816405968280959
1201820005980280967
120 (7 x Star)
50000 (80000ดาว)
500000 (800000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
1951606638285970
1211955206650285978
1221958806662285986
1231962406674285994
12419660066862851002
12519696066982851010
12619732067102851019
12719768067222851027
12819804067342851035
12919840067462851043
13019876067582851051
13119912067702851059
13219948067822851067
13319984067942851075
13420020068062851083
13520056068182851091
13620092068302851099
13720128068422851107
13820164068542851116
13920200068662851124
14020236068782851132
140 (8 x Star)
100000 (180000ดาว)
1000000 (1800000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
21552075362901136
14121588075482901144
14221624075602901152
14321660075722901160
14421696075842901168
14521732075962901176
14621768076082901184
14721804076202901192
14821840076322901200
14921876076442901209
15021912076562901217
15121948076682901225
15221984076802901233
15322020076922901241
15422056077042901249
15522092077162901257
15622128077282901265
15722164077402901273
15822200077522901282
15922236077642901290
16022272077762901298
160 (9 x Star)
200000 (380000ดาว)
2000000 (3800000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
23588084342951302
16123624084462951310
16223660084582951319
16323696084702951327
16423732084822951335
16523768084942951343
16623804085062951351
16723840085182951359
16823876085302951367
16923912085422951375
17023948085542951384
17123984085662951392
17224020085782951400
17324056085902951408
17424092086022951416
17524128086142951424
17624164086262951432
17724200086382951441
17824236086502951449
17924272086622951457
18024308086742951465
180 (10 x Star)
400000 (780000ดาว)
5000000 (8800000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
25624093323001470
18125660093443001478
18225696093563001486
18325732093683001495
18425768093803001503
18525804093923001511
18625840094043001519
18725876094163001527
18825912094283001535
18925948094403001544
19025984094523001552
19126020094643001560
19226056094763001568
19326092094883001576
19426128095003001584
19526164095123001593
19626200095243001601
19726236095363001609
19826272095483001617
19926308095603001625
20026344095723001633
ระดับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงราคาHeroMightDestiny
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Cinder Matron x 1 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 569500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Cinder Matron x 2 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 101040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
4841100
41110 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241500
423890 HPคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241800
43150 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1242200
44150 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1242500
45330 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
3542900
464240 HPคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243200
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243600
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243900
49120 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1244300
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
3544600
51130 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445000
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445300
53170 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445700
54170 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1446000
55385 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
4146400
564900 HPคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1446700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447100
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447400
59145 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 15
Cinder Matron x 4 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 201447800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
6548200
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1548600
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549000
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549500
64191 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1550000
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
4650600
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551900
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1552600
69155 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1553400
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
4654200
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1755100
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1756000
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1757000
74213 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1758000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
5159100
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1760200
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1761400
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1762600
79173 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
Cinder Matron x 6 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 301763800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
8264300
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1964800
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965300
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965800
84236 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1966300
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
5766800
866850 HPคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967300
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967800
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1968300
89194 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1968800
9018860 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
5769400
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170000
926890 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170600
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2171200
94258 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
2171800
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
6272400
967510 HPคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173000
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173600
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2174200
99211 โจมตีKarmic Rock VI - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 12
Cinder Matron x 8 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 402174800
100ความสามารถ 15 ระดับ990

สกินสกิน

  • Green Ivy
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
Green Ivy
Green Ivy
เมื่อได้รับสกินของ Cinder Matron แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK+400, HP +10000 เอลฟ์ป่าที่กลับคืนชีพขึ้นมาจากเถาวัลย์วิเศษ แต่ด้วยความขี้ลืมของเขา ทำให้เขาถึงกับลืมความแค้นเคืองและเศร้าใจในอดีตไปทั้งหมด ทำให้ในตอนนี้เขาเป็นเอลฟ์ใจดีที่แสนไร้เดียงสา!400 โจมตี
10000 HP
ชิ้นส่วนสกิน Green Ivy - นำไปแลกสกินของ Cinder Matron ,ใช้เสริมพลังของสกิน x 50
ระดับ HP โจมตี ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล DMG Might เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 10000 400 560 Shards + 10 ชิ้นส่วนสกิน Green Ivy - นำไปแลกสกินของ Cinder Matron ,ใช้เสริมพลังของสกิน
2 2625 105 6 840 Shards + 15 ชิ้นส่วนสกิน Green Ivy - นำไปแลกสกินของ Cinder Matron ,ใช้เสริมพลังของสกิน
3 15 15 6 1120 Shards + 20 ชิ้นส่วนสกิน Green Ivy - นำไปแลกสกินของ Cinder Matron ,ใช้เสริมพลังของสกิน
4 75 75 6 1400 Shards + 25 ชิ้นส่วนสกิน Green Ivy - นำไปแลกสกินของ Cinder Matron ,ใช้เสริมพลังของสกิน
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 ชิ้นส่วนสกิน Green Ivy - นำไปแลกสกินของ Cinder Matron ,ใช้เสริมพลังของสกิน
6 25 25 9 1960 Shards + 35 ชิ้นส่วนสกิน Green Ivy - นำไปแลกสกินของ Cinder Matron ,ใช้เสริมพลังของสกิน
7 105 105 9 2240 Shards + 40 ชิ้นส่วนสกิน Green Ivy - นำไปแลกสกินของ Cinder Matron ,ใช้เสริมพลังของสกิน
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 ชิ้นส่วนสกิน Green Ivy - นำไปแลกสกินของ Cinder Matron ,ใช้เสริมพลังของสกิน
9 35 35 12 2800 Shards + 50 ชิ้นส่วนสกิน Green Ivy - นำไปแลกสกินของ Cinder Matron ,ใช้เสริมพลังของสกิน
10 135 135 12 3080 Shards + 55 ชิ้นส่วนสกิน Green Ivy - นำไปแลกสกินของ Cinder Matron ,ใช้เสริมพลังของสกิน
11 5250 210 15 3360 Shards + 60 ชิ้นส่วนสกิน Green Ivy - นำไปแลกสกินของ Cinder Matron ,ใช้เสริมพลังของสกิน
12 45 45 15 3640 Shards + 65 ชิ้นส่วนสกิน Green Ivy - นำไปแลกสกินของ Cinder Matron ,ใช้เสริมพลังของสกิน
13 165 165 15 3920 Shards + 70 ชิ้นส่วนสกิน Green Ivy - นำไปแลกสกินของ Cinder Matron ,ใช้เสริมพลังของสกิน
14 6625 265 18 4200 Shards + 75 ชิ้นส่วนสกิน Green Ivy - นำไปแลกสกินของ Cinder Matron ,ใช้เสริมพลังของสกิน
15 55 55 18 4480 Shards + 80 ชิ้นส่วนสกิน Green Ivy - นำไปแลกสกินของ Cinder Matron ,ใช้เสริมพลังของสกิน
16 195 195 18 4760 Shards + 85 ชิ้นส่วนสกิน Green Ivy - นำไปแลกสกินของ Cinder Matron ,ใช้เสริมพลังของสกิน
17 8250 330 21 5040 Shards + 90 ชิ้นส่วนสกิน Green Ivy - นำไปแลกสกินของ Cinder Matron ,ใช้เสริมพลังของสกิน
18 55 55 21 5320 Shards + 95 ชิ้นส่วนสกิน Green Ivy - นำไปแลกสกินของ Cinder Matron ,ใช้เสริมพลังของสกิน
19 195 195 21 5600 Shards + 100 ชิ้นส่วนสกิน Green Ivy - นำไปแลกสกินของ Cinder Matron ,ใช้เสริมพลังของสกิน
20 10125 405 24
ทั้งหมด 58520 Shards1045 ชิ้นส่วนสกิน Green Ivy - นำไปแลกสกินของ Cinder Matron ,ใช้เสริมพลังของสกิน

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ
Burning Ravine
Burning Ravine
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
The Burning Ravine ไม่ใช่สถานที่อันตรายมาตั้งแต่แรก ครั้งหนึ่งเคยเป็นหุบเขาอันงดงาม และมีข่าวลือประหลาดบางอย่างเกี่ยวกับ..มังกร บางคนเชื่อว่ามังกรเหล่านี้จะให้พลังแก่พวกเขาหากพวกเขาพิสูจน์ความสามารถของตนในการต่อสู้ หรือสามารถผูกมิตรได้หากมีความรอบรู้มากพอ ส่วนเรื่องอื่นๆ เล่าถึงสมบัติของมังกรมากมายที่สะสมไว้ในหน้าผา ข่าวลือยังคงปรากฏอยู่ในหมู่ชนเผ่านาเซียแม้ว่าจะไม่มีใครเคยพิสูจน์การดำรงอยู่ของมังกรว่ามีจริงหรือไม่... 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
อยู่มาวันหนึ่งมังกรที่น่ากลัวที่ชื่อ Moltanica ปรากฏตัวขึ้นบนท้องฟ้าและเผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่างในเส้นทางของมันด้วยลมหายใจแห่งไฟขณะที่มันทะยานเหนือหุบเขาลึก และที่นั่นเองได้รับการเรียกว่า Burning Ravine นับตั้งแต่นั้นมา ตอนนี้หลายคนเดินทางเข้าสู่หุบเขาที่ร้อนระอุด้วยความหวังว่าจะได้พบเห็นสัตว์ประหลาดในตำนานอีกครั้ง 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
ณ ที่ใดที่หนึ่งบน Narcia แผ่นดินได้แยกออกจากกันและเปิดเผยสิ่งมีชีวิตลึกลับ Moltanica รับรู้ถึงการตื่นขึ้นของ Destroyer และได้ทำการขอผูกมิตร พวกเขาได้รวมตัวกันเป็นกองทัพในดินแดนของตนเอง ตาของ Moltanica วูบวาบขณะที่มันครุ่นคิดถึงการล้างแค้นเผ่าพันธุ์ของตน... มังกรน้ำแข็งจะต้องถูกเผาไหม้ต่อการสังหารที่ทำไว้ ,Lavanica การทราบถึงสถานการณ์ทั้งหมดและเสาะหาพันธมิตรเพื่อหยุดยั้งสงครามที่อาจเกิดขึ้นระหว่างมังกร 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Cinder Matron + Ripper + ผู้เทรนสัตว์ + เทพอสูร + Dracax + ปีกแห่งไฟ + Lavanica + Alchemist
หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
Cinderbone Whip
Cinderbone Whip
แส้ที่เส้นสายทุกเส้นถูกถักทอขึ้นมาด้วยเถ้ากระดูก ทุกครั้งที่ฟาดแส้เพลิงไฟจะลุกโชนขึ้นเผาผลาญทุกอย่างที่ถูกแส้นี้ฟาดลงไปให้กลายเป็นเถ้าถ่าน!

เลือกที่ดีที่สุดที่ได้รับสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
0
2
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
3
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0

เหรียญตรา

0
0
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

คำอธิบายสกิล

0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
1
0
0
0
0
0
3
0

สัตว์

0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0

หลอม

1
0
2
2
2
5
3

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนเป็นโหมดไอเทม ภายใน "Heroes Altar" เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, Soulstones, อัญมณี หรือ ดาว
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
Cinder Matron - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Cinder Matron --- 100 %

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

ยิ่งไปกว่านั้น

Wardens
จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์