ฮีโร่: ไมเคิล

ไมเคิล

ไมเคิล ไมเคิล

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:550076600146600
โจมตี โจมตี:19516092687
ATK SPD ATK SPD:150015001500
MOV SPD MOV SPD:315330330
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:222
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:154197285
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
Wardens' Watchความสามารถของฮีโร่ความสามารถ
ฝ่าย SaintCondemnationกรุณาเลือก พรสวรรค์ดาบศักดิ์สิทธิ์
ไมเคิลได้ทำการต่อสู้ในสนามรบกับอสูรกายมาแล้วอย่างมากมาย,แต่ผู้คนที่เค้าไว้ใจกับทรยศหักหลังเค้า และ เค้าก็มีอาวุธแค่เพียง 1 ชิ้น แต่อาวุธเพียง 1 ชิ้น ก็ไม่ได้ทำให้เค้าเกรงกลัวแต่อย่างใด และแล้วเค้าก็ได้ทำการตัดสินใจที่จะทำการเผชิญหน้ากับมัน

หัวหน้าทูตสวรรค์

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:16001645731016
โจมตี โจมตี:2409571274
ATK SPD ATK SPD:600600600
MOV SPD MOV SPD:400400400
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:555
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:171215320
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:900090009000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:750007500075000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
คนทั้งชีวิตของคุ้นเคย คนทั้งชีวิตของคุ้นเคย: 8 น่อย 8 น่อย 8 น่อย
  • ดาบศักดิ์สิทธิ์
  • ฮีโร่ Totem
  • ไมเคิล
  • ไมเคิล วิวัฒนาการ 1
  • ไมเคิล วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
  • สกิน
ระดับราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15---597898
คืนความเสียหาย 16% ที่ได้รับกลับไป เป็นเวลา 6 วินาที ทั้งยังเพิ่มค่า ATK และ ความเร็วในการโจมตี ให้กับ 6 พันธมิตร โดย18% เป็นเวลา 8 วินาที คูลดาวน์: 8 วินาที เมื่อถูกโจมตี, ฮีโร่มีโอกาส 50% ในการเรียกทูตสวรรค์ เป็นเวลา 8 วินาที คูลดาวน์: 10 วินาที ทั้งนี้ทูตสวรรค์จะไม่ได้รับความเสียหาย และ ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภาวะ Stun และ Fear
2/152000 (100 Shards)117156195
คืนความเสียหาย 21% ที่ได้รับกลับไป เป็นเวลา 6 วินาที ทั้งยังเพิ่มค่า ATK และ ความเร็วในการโจมตี ให้กับ 6 พันธมิตร โดย 22% เป็นเวลา 8 วินาที คูลดาวน์: 8 วินาที เมื่อถูกโจมตี, ฮีโร่มีโอกาส 50% ในการเรียกทูตสวรรค์ เป็นเวลา 8 วินาที คูลดาวน์: 10 วินาที ทั้งนี้ทูตสวรรค์จะไม่ได้รับความเสียหาย และ ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภาวะ Stun และ Fear
3/1510000 (500 Shards)176234293
คืนความเสียหาย 26% ที่ได้รับกลับไป เป็นเวลา 6 วินาที ทั้งยังเพิ่มค่า ATK และ ความเร็วในการโจมตี ให้กับ 6 พันธมิตร โดย 26% เป็นเวลา 8 วินาที คูลดาวน์: 8 วินาที เมื่อถูกโจมตี, ฮีโร่มีโอกาส 50% ในการเรียกทูตสวรรค์ เป็นเวลา 8 วินาที คูลดาวน์: 10 วินาที ทั้งนี้ทูตสวรรค์จะไม่ได้รับความเสียหาย และ ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภาวะ Stun และ Fear
4/1530000 (1500 Shards)234312390
คืนความเสียหาย 32% ที่ได้รับกลับไป เป็นเวลา 6 วินาที ทั้งยังเพิ่มค่า ATK และ ความเร็วในการโจมตี ให้กับ 6 พันธมิตร โดย 30% เป็นเวลา 8 วินาที คูลดาวน์: 8 วินาที เมื่อถูกโจมตี, ฮีโร่มีโอกาส 50% ในการเรียกทูตสวรรค์ เป็นเวลา 8 วินาที คูลดาวน์: 10 วินาที ทั้งนี้ทูตสวรรค์จะไม่ได้รับความเสียหาย และ ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภาวะ Stun และ Fear
5/1570000 (3500 Shards)293390488
คืนความเสียหาย 38% ที่ได้รับกลับไป เป็นเวลา 6 วินาที ทั้งยังเพิ่มค่า ATK และ ความเร็วในการโจมตี ให้กับ 6 พันธมิตร โดย 34% เป็นเวลา 8 วินาที คูลดาวน์: 8 วินาที เมื่อถูกโจมตี, ฮีโร่มีโอกาส 50% ในการเรียกทูตสวรรค์ เป็นเวลา 8 วินาที คูลดาวน์: 10 วินาที ทั้งนี้ทูตสวรรค์จะไม่ได้รับความเสียหาย และ ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภาวะ Stun และ Fear
6/15120000 (6000 Shards)351468585
คืนความเสียหาย 44% ที่ได้รับกลับไป เป็นเวลา 6 วินาที ทั้งยังเพิ่มค่า ATK และ ความเร็วในการโจมตี ให้กับ 6 พันธมิตร โดย 38% เป็นเวลา 8 วินาที คูลดาวน์: 8 วินาที เมื่อถูกโจมตี, ฮีโร่มีโอกาส 50% ในการเรียกทูตสวรรค์ เป็นเวลา 8 วินาที คูลดาวน์: 10 วินาที ทั้งนี้ทูตสวรรค์จะไม่ได้รับความเสียหาย และ ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภาวะ Stun และ Fear
7/15200000 (10000 Shards)410546683
คืนความเสียหาย 51% ที่ได้รับกลับไป เป็นเวลา 6 วินาที ทั้งยังเพิ่มค่า ATK และ ความเร็วในการโจมตี ให้กับ 6 พันธมิตร โดย 43% เป็นเวลา 8 วินาที คูลดาวน์: 8 วินาที เมื่อถูกโจมตี, ฮีโร่มีโอกาส 50% ในการเรียกทูตสวรรค์ เป็นเวลา 8 วินาที คูลดาวน์: 10 วินาที ทั้งนี้ทูตสวรรค์จะไม่ได้รับความเสียหาย และ ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภาวะ Stun และ Fear
8/15500000 (25000 Shards)468624780
คืนความเสียหาย 58% ที่ได้รับกลับไป เป็นเวลา 6 วินาที ทั้งยังเพิ่มค่า ATK และ ความเร็วในการโจมตี ให้กับ 6 พันธมิตร โดย 48% เป็นเวลา 8 วินาที คูลดาวน์: 8 วินาที เมื่อถูกโจมตี, ฮีโร่มีโอกาส 50% ในการเรียกทูตสวรรค์ เป็นเวลา 8 วินาที คูลดาวน์: 10 วินาที ทั้งนี้ทูตสวรรค์จะไม่ได้รับความเสียหาย และ ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภาวะ Stun และ Fear
9/15800000 (40000 Shards)527702878
คืนความเสียหาย 66% ที่ได้รับกลับไป เป็นเวลา 6 วินาที ทั้งยังเพิ่มค่า ATK และ ความเร็วในการโจมตี ให้กับ 6 พันธมิตร โดย 54% เป็นเวลา 8 วินาที คูลดาวน์: 8 วินาที เมื่อถูกโจมตี, ฮีโร่มีโอกาส 50% ในการเรียกทูตสวรรค์ เป็นเวลา 8 วินาที คูลดาวน์: 10 วินาที ทั้งนี้ทูตสวรรค์จะไม่ได้รับความเสียหาย และ ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภาวะ Stun และ Fear
10/151600000 (80000 Shards)585780975
คืนความเสียหาย 75% ที่ได้รับกลับไป เป็นเวลา 6 วินาที ทั้งยังเพิ่มค่า ATK และ ความเร็วในการโจมตี ให้กับ 6 พันธมิตร โดย 60% เป็นเวลา 8 วินาที คูลดาวน์: 8 วินาที เมื่อถูกโจมตี, ฮีโร่มีโอกาส 50% ในการเรียกทูตสวรรค์ เป็นเวลา 8 วินาที คูลดาวน์: 10 วินาที ทั้งนี้ทูตสวรรค์จะไม่ได้รับความเสียหาย และ ได้รับการปกป้องคุ้มครองจากภาวะ Stun และ Fear
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 74Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 16
6448581073
สะท้อนความเสียหายที่ได้รับ 75% 6 วินาที รวมทั้งเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วโจมตี 64% ให้กับฮีโร่พันธมิตร 7 คน เป็นเวลา 8 วินาที คูลดาวน์: 8 วินาที เมื่อโดนโจมตีมีโอกาส 50% ที่จะเรียก Archangel ออกมา 8 วินาที คูลดาวน์: 10 วินาที Archangel นั้นจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆ และต้านทานมึนงง,หวาดกลัว
12/15849790 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 54Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 22Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 8
7029361170
สะท้อนความเสียหายที่ได้รับ 75% 6 วินาที รวมทั้งเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วโจมตี 68% ให้กับฮีโร่พันธมิตร 8 คน เป็นเวลา 8 วินาที คูลดาวน์: 8 วินาที เมื่อโดนโจมตีมีโอกาส 50% ที่จะเรียก Archangel ออกมา 8 วินาที คูลดาวน์: 10 วินาที Archangel นั้นจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆ และต้านทานมึนงง,หวาดกลัว
13/153643000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 14Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 27
76110141268
สะท้อนความเสียหายที่ได้รับ 75% 6 วินาที รวมทั้งเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วโจมตี 74% ให้กับฮีโร่พันธมิตร 8 คน เป็นเวลา 8 วินาที คูลดาวน์: 8 วินาที เมื่อโดนโจมตีมีโอกาส 50% ที่จะเรียก Archangel ออกมา 8 วินาที คูลดาวน์: 10 วินาที Archangel นั้นจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆ และต้านทานมึนงง,หวาดกลัว
14/158820000 คริสตัลสีฟ้า 1581000 ดาว
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 20
81910921365
สะท้อนความเสียหายที่ได้รับ 75% 6 วินาที รวมทั้งเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วโจมตี 78% ให้กับฮีโร่พันธมิตร 9 คน เป็นเวลา 8 วินาที คูลดาวน์: 8 วินาที เมื่อโดนโจมตีมีโอกาส 50% ที่จะเรียก Archangel ออกมา 8 วินาที คูลดาวน์: 10 วินาที Archangel นั้นจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆ และต้านทานมึนงง,หวาดกลัว
15/1517920000 คริสตัลสีฟ้า 2985000 ดาว
87811701463
สะท้อนความเสียหายที่ได้รับ 75% 6 วินาที รวมทั้งเพิ่มพลังโจมตีและความเร็วโจมตี 84% ให้กับฮีโร่พันธมิตร 9 คน เป็นเวลา 8 วินาที คูลดาวน์: 8 วินาที เมื่อโดนโจมตีมีโอกาส 50% ที่จะเรียก Archangel ออกมา 8 วินาที คูลดาวน์: 10 วินาที Archangel นั้นจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆ และต้านทานมึนงง,หวาดกลัว
ระดับหมายเหตุ
1ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้โยนความเสียหาย 16% กลับไป เป็นเวลา 6 วินาที ทั้งนี้ยังเพิ่มค่า ATK และ ความเร็วในการโจมตี ให้กับ 6 ฮีโร่พันธมิตร โดย 18% เป็นเวลา 8 วินาที
2ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้โยนความเสียหาย 21% กลับไป เป็นเวลา 6 วินาที ทั้งนี้ยังเพิ่มค่า ATK และ ความเร็วในการโจมตี ให้กับ 6 ฮีโร่พันธมิตร โดย 22% เป็นเวลา 8 วินาที
3ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้โยนความเสียหาย 26% กลับไป เป็นเวลา 6 วินาที ทั้งนี้ยังเพิ่มค่า ATK และ ความเร็วในการโจมตี ให้กับ 6 ฮีโร่พันธมิตร โดย 26% เป็นเวลา 8 วินาที
4ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้โยนความเสียหาย 32% กลับไป เป็นเวลา 6 วินาที ทั้งนี้ยังเพิ่มค่า ATK และ ความเร็วในการโจมตี ให้กับ 6 ฮีโร่พันธมิตร โดย 30% เป็นเวลา 8 วินาที
5ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้โยนความเสียหาย 38% กลับไป เป็นเวลา 6 วินาที ทั้งนี้ยังเพิ่มค่า ATK และ ความเร็วในการโจมตี ให้กับ 6 ฮีโร่พันธมิตร โดย 34% เป็นเวลา 8 วินาที
6ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้โยนความเสียหาย 44% กลับไป เป็นเวลา 6 วินาที ทั้งนี้ยังเพิ่มค่า ATK และ ความเร็วในการโจมตี ให้กับ 6 ฮีโร่พันธมิตร โดย 38% เป็นเวลา 8 วินาที
7ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้โยนความเสียหาย 51% กลับไป เป็นเวลา 6 วินาที ทั้งนี้ยังเพิ่มค่า ATK และ ความเร็วในการโจมตี ให้กับ 6 ฮีโร่พันธมิตร โดย 43% เป็นเวลา 8 วินาที
8ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้โยนความเสียหาย 58% กลับไป เป็นเวลา 6 วินาที ทั้งนี้ยังเพิ่มค่า ATK และ ความเร็วในการโจมตี ให้กับ 6 ฮีโร่พันธมิตร โดย 48% เป็นเวลา 8 วินาที
9ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้โยนความเสียหาย 66% กลับไป เป็นเวลา 6 วินาที ทั้งนี้ยังเพิ่มค่า ATK และ ความเร็วในการโจมตี ให้กับ 6 ฮีโร่พันธมิตร โดย 54% เป็นเวลา 8 วินาที
10ฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้โยนความเสียหาย 75% กลับไป เป็นเวลา 6 วินาที ทั้งนี้ยังเพิ่มค่า ATK และ ความเร็วในการโจมตี ให้กับ 6 ฮีโร่พันธมิตร โดย 60% เป็นเวลา 8 วินาที
ไมเคิล
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
155001953156
2576020531511
3602021531517
4628022531523
5654023531528
6680024531534
7706025531540
8732026531545
9758027531551
10784028531557
11810029531562
12836030531568
13862031531573
14888032531579
15914033531585
16940034531590
17966035531596
189920365315102
1910180375315107
2010440385315113
20 (2 x Star)
1000 (1000ดาว)
10000 (10000Gold)
10ลูกไฟดันเจี้ยน
15940580320114
2116200590320119
2216460600320125
2316720610320131
2416980620320136
2517240630320142
2617500640320148
2717760650320153
2818020660320159
2918280670320165
3018540680320170
3118800690320176
3219060700320182
3319320710320187
3419580720320193
3519840730320199
3620100740320204
3720360750320210
3820620760320216
3920880770320221
4021140780320227
40 (3 x Star)
3000 (4000ดาว)
30000 (40000Gold)
50ลูกไฟดันเจี้ยน
26640975325228
4126900985325234
4227160995325240
43274201005325245
44276801015325251
45279401025325257
46282001035325262
47284601045325268
48287201055325274
49289801065325280
50292401075325285
51295001085325291
52297601095325297
53300201105325302
54302801115325308
55305401125325314
56308001135325320
57310601145325325
58313201155325331
59315801165325337
60318401175325342
60 (4 x Star)
10000 (14000ดาว)
100000 (140000Gold)
75ลูกไฟดันเจี้ยน
373401370330344
61376001380330350
62378601390330355
63381201400330361
64383801410330367
65386401420330373
66389001430330378
67391601440330384
68394201450330390
69396801460330396
70399401470330401
71402001480330407
72404601490330413
73407201500330419
74409801510330424
75412401520330430
76415001530330436
77417601540330441
78420201550330447
79422801560330453
80425401570330459
80 (5 x Star)
20000 (34000ดาว)
200000 (340000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
480401765335461
81483001775335467
82485601785335472
83488201795335478
84490801805335484
85493401815335490
86496001825335495
87498601835335501
88501201845335507
89503801855335513
90506401865335519
91509001875335524
92511601885335530
93514201895335536
94516801905335542
95519401915335547
96522001925335553
97524601935335559
98527201945335565
99529801955335570
100532401965335576
100 (6 x Star)
30000 (64000ดาว)
300000 (640000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
587402160340579
101590002170340585
102592602180340590
103595202190340596
104597802200340602
105600402210340608
106603002220340614
107605602230340619
108608202240340625
109610802250340631
110613402260340637
111616002270340643
112618602280340648
113621202290340654
114623802300340660
115626402310340666
116629002320340672
117631602330340677
118634202340340683
119636802350340689
120639402360340695
120 (7 x Star)
50000 (114000ดาว)
500000 (1140000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
694402555345698
121697002565345704
122699602575345710
123702202585345715
124704802595345721
125707402605345727
126710002615345733
127712602625345739
128715202635345745
129717802645345750
130720402655345756
131723002665345762
132725602675345768
133728202685345774
134730802695345779
135733402705345785
136736002715345791
137738602725345797
138741202735345803
139743802745345809
140746402755345814
140 (8 x Star)
100000 (214000ดาว)
1000000 (2140000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
801402950350818
141804002960350824
142806602970350830
143809202980350836
144811802990350842
145814403000350847
146817003010350853
147819603020350859
148822203030350865
149824803040350871
150827403050350877
151830003060350883
152832603070350888
153835203080350894
154837803090350900
155840403100350906
156843003110350912
157845603120350918
158848203130350923
159850803140350929
160853403150350935
160 (9 x Star)
200000 (414000ดาว)
2000000 (4140000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
908403345355940
161911003355355945
162913603365355951
163916203375355957
164918803385355963
165921403395355969
166924003405355975
167926603415355981
168929203425355987
169931803435355992
170934403445355998
1719370034553551004
1729396034653551010
1739422034753551016
1749448034853551022
1759474034953551028
1769500035053551034
1779526035153551039
1789552035253551045
1799578035353551051
1809604035453551057
180 (10 x Star)
400000 (814000ดาว)
5000000 (9140000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
10154037403601062
18110180037503601068
18210206037603601074
18310232037703601080
18410258037803601086
18510284037903601092
18610310038003601097
18710336038103601103
18810362038203601109
18910388038303601115
19010414038403601121
19110440038503601127
19210466038603601133
19310492038703601139
19410518038803601145
19510544038903601151
19610570039003601156
19710596039103601162
19810622039203601168
19910648039303601174
20010674039403601180
ไมเคิล
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
17660016093307
276860161933014
377120162933021
477380163933028
577640164933035
677900165933042
778160166933049
878420167933056
978680168933063
1078940169933070
1179200170933077
1279460171933084
1379720172933091
1479980173933098
15802401749330106
16805001759330113
17807601769330120
18810201779330127
19812801789330134
20815401799330141
21818001809330148
22820601819330155
23823201829330162
24825801839330169
25828401849330176
26831001859330183
27833601869330190
28836201879330197
29838801889330204
30841401899330211
31844001909330218
32846601919330225
33849201929330232
34851801939330239
35854401949330246
36857001959330253
37859601969330260
38862201979330267
39864801989330274
40867401999330281
41870002009330288
42872602019330295
43875202029330302
44877802039330309
45880402049330317
46883002059330324
47885602069330331
48888202079330338
49890802089330345
50893402099330352
51896002109330359
52898602119330366
53901202129330373
54903802139330380
55906402149330387
56909002159330394
57911602169330401
58914202179330408
59916802189330415
60919402199330422
61922002209330429
62924602219330436
63927202229330443
64929802239330450
65932402249330457
66935002259330464
67937602269330471
68940202279330478
69942802289330485
70945402299330492
71948002309330499
72950602319330506
73953202329330513
74955802339330520
75958402349330528
76961002359330535
77963602369330542
78966202379330549
79968802389330556
80971402399330563
80 (5 x Star)
20000 (20000ดาว)
200000 (200000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
1048402672335565
811051002682335572
821053602692335579
831056202702335586
841058802712335593
851061402722335600
861064002732335607
871066602742335614
881069202752335621
891071802762335628
901074402772335636
911077002782335643
921079602792335650
931082202802335657
941084802812335664
951087402822335671
961090002832335678
971092602842335685
981095202852335692
991097802862335699
1001100402872335706
100 (6 x Star)
30000 (50000ดาว)
300000 (500000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
1177403145340709
1011180003155340716
1021182603165340723
1031185203175340730
1041187803185340737
1051190403195340744
1061193003205340751
1071195603215340759
1081198203225340766
1091200803235340773
1101203403245340780
1111206003255340787
1121208603265340794
1131211203275340801
1141213803285340808
1151216403295340815
1161219003305340822
1171221603315340829
1181224203325340836
1191226803335340844
1201229403345340851
120 (7 x Star)
50000 (100000ดาว)
500000 (1000000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
1306403618345854
1211309003628345861
1221311603638345868
1231314203648345875
1241316803658345882
1251319403668345890
1261322003678345897
1271324603688345904
1281327203698345911
1291329803708345918
1301332403718345925
1311335003728345932
1321337603738345939
1331340203748345947
1341342803758345954
1351345403768345961
1361348003778345968
1371350603788345975
1381353203798345982
1391355803808345989
1401358403818345996
140 (8 x Star)
100000 (200000ดาว)
1000000 (2000000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
14354040913501000
14114380041013501007
14214406041113501015
14314432041213501022
14414458041313501029
14514484041413501036
14614510041513501043
14714536041613501050
14814562041713501057
14914588041813501065
15014614041913501072
15114640042013501079
15214666042113501086
15314692042213501093
15414718042313501100
15514744042413501107
15614770042513501115
15714796042613501122
15814822042713501129
15914848042813501136
16014874042913501143
160 (9 x Star)
200000 (400000ดาว)
2000000 (4000000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
15644045643551148
16115670045743551155
16215696045843551162
16315722045943551169
16415748046043551176
16515774046143551183
16615800046243551191
16715826046343551198
16815852046443551205
16915878046543551212
17015904046643551219
17115930046743551226
17215956046843551234
17315982046943551241
17416008047043551248
17516034047143551255
17616060047243551262
17716086047343551269
17816112047443551277
17916138047543551284
18016164047643551291
180 (10 x Star)
400000 (800000ดาว)
5000000 (9000000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
16934050373601296
18116960050473601303
18216986050573601310
18317012050673601318
18417038050773601325
18517064050873601332
18617090050973601339
18717116051073601346
18817142051173601354
18917168051273601361
19017194051373601368
19117220051473601375
19217246051573601382
19317272051673601390
19417298051773601397
19517324051873601404
19617350051973601411
19717376052073601418
19817402052173601426
19917428052273601433
20017454052373601440
ไมเคิล
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
116200032333308
2162585324333017
3163170325333025
4163755326333033
5164340327333042
6164925328333050
7165510329333058
8166095330333067
9166680331333075
10167265332333083
11167850333333092
121684353343330100
131690203353330108
141696053363330117
151701903373330125
161707753383330133
171713603393330142
181719453403330150
191725303413330158
201731153423330167
211737003433330175
221742853443330183
231748703453330192
241754553463330200
251760403473330208
261766253483330217
271772103493330225
281777953503330233
291783803513330242
301789653523330250
311795503533330258
321801353543330267
331807203553330275
341813053563330283
351818903573330292
361824753583330300
371830603593330308
381836453603330317
391842303613330325
401848153623330333
411854003633330342
421859853643330350
431865703653330358
441871553663330367
451877403673330375
461883253683330383
471889103693330392
481894953703330400
491900803713330408
501906653723330417
511912503733330425
521918353743330433
531924203753330442
541930053763330450
551935903773330458
561941753783330467
571947603793330475
581953453803330483
591959303813330492
601965153823330500
611971003833330508
621976853843330517
631982703853330525
641988553863330533
651994403873330542
662000253883330550
672006103893330558
682011953903330567
692017803913330575
702023653923330583
712029503933330592
722035353943330600
732041203953330608
742047053963330617
752052903973330625
762058753983330633
772064603993330642
782070454003330650
792076304013330658
802082154023330667
812088004033330675
822093854043330683
832099704053330692
842105554063330700
852111404073330708
862117254083330717
872123104093330725
882128954103330733
892134804113330742
902140654123330750
912146504133330758
922152354143330767
932158204153330775
942164054163330783
952169904173330792
962175754183330800
972181604193330808
982187454203330817
992193304213330825
1002199154223330833
100 (6 x Star)
30000 (30000ดาว)
300000 (300000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
2353154769340839
1012359004779340847
1022364854789340856
1032370704799340864
1042376554809340872
1052382404819340881
1062388254829340889
1072394104839340898
1082399954849340906
1092405804859340914
1102411654869340923
1112417504879340931
1122423354889340940
1132429204899340948
1142435054909340956
1152440904919340965
1162446754929340973
1172452604939340982
1182458454949340990
1192464304959340998
12024701549693401007
120 (7 x Star)
50000 (80000ดาว)
500000 (800000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
26241555153451010
12126300055253451018
12226358555353451027
12326417055453451035
12426475555553451044
12526534055653451052
12626592555753451061
12726651055853451069
12826709555953451077
12926768056053451086
13026826556153451094
13126885056253451103
13226943556353451111
13327002056453451119
13427060556553451128
13527119056653451136
13627177556753451145
13727236056853451153
13827294556953451162
13927353057053451170
14027411557153451178
140 (8 x Star)
100000 (180000ดาว)
1000000 (1800000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
28951562613501182
14129010062713501191
14229068562813501199
14329127062913501208
14429185563013501216
14529244063113501224
14629302563213501233
14729361063313501241
14829419563413501250
14929478063513501258
15029536563613501267
15129595063713501275
15229653563813501284
15329712063913501292
15429770564013501300
15529829064113501309
15629887564213501317
15729946064313501326
15830004564413501334
15930063064513501343
16030121564613501351
160 (9 x Star)
200000 (380000ดาว)
2000000 (3800000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
31661570073551356
16131720070173551364
16231778570273551373
16331837070373551381
16431895570473551389
16531954070573551398
16632012570673551406
16732071070773551415
16832129570873551423
16932188070973551432
17032246571073551440
17132305071173551449
17232363571273551457
17332422071373551466
17432480571473551474
17532539071573551483
17632597571673551491
17732656071773551500
17832714571873551508
17932773071973551517
18032831572073551525
180 (10 x Star)
400000 (780000ดาว)
5000000 (8800000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
34371577533601530
18134430077633601539
18234488577733601547
18334547077833601556
18434605577933601564
18534664078033601573
18634722578133601581
18734781078233601590
18834839578333601598
18934898078433601607
19034956578533601615
19135015078633601624
19235073578733601632
19335132078833601641
19435190578933601649
19535249079033601658
19635307579133601666
19735366079233601675
19835424579333601683
19935483079433601692
20035541579533601700
ระดับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงราคาHeroMightDestiny
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
ไมเคิล x 1 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 569500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
ไมเคิล x 2 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 101040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
4841100
41110 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241500
423890 HPคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241800
43150 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1242200
44150 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1242500
45330 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
3542900
464240 HPคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243200
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243600
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243900
49120 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1244300
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
3544600
51130 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445000
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445300
53170 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445700
54170 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1446000
55385 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
4146400
564900 HPคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1446700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447100
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447400
59145 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 15
ไมเคิล x 4 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 201447800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
6548200
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1548600
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549000
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549500
64191 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1550000
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
4650600
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551900
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1552600
69155 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1553400
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
4654200
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1755100
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1756000
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1757000
74213 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1758000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
5159100
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1760200
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1761400
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1762600
79173 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
ไมเคิล x 6 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 301763800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
8264300
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1964800
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965300
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965800
84236 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1966300
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
5766800
866850 HPคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967300
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967800
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1968300
89194 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1968800
9018860 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
5769400
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170000
926890 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170600
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2171200
94258 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
2171800
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
6272400
967510 HPคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173000
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173600
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2174200
99211 โจมตีKarmic Rock VI - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 12
ไมเคิล x 8 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 402174800
100ความสามารถ 15 ระดับ990

สกินสกิน

  • Star Striker
  • Aide to the Fallen
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
Star Striker
Star Striker
เมื่อได้รับสกินของ Michael แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK +400, HP +10000 ความรวดเร็วราวกับสายฟ้าและการเคลื่อนไหวอันยอดเยี่ยม มักจะได้ผลลัพธ์ที่ไม่ผิดหวังเสมอ400 โจมตี
10000 HP
ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 50
ระดับ HP โจมตี ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล DMG Might เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 10000 400 560 Shards + 10 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
2 2625 105 6 840 Shards + 15 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
3 15 15 6 1120 Shards + 20 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
4 75 75 6 1400 Shards + 25 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
6 25 25 9 1960 Shards + 35 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
7 105 105 9 2240 Shards + 40 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
9 35 35 12 2800 Shards + 50 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
10 135 135 12 3080 Shards + 55 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
11 5250 210 15 3360 Shards + 60 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
12 45 45 15 3640 Shards + 65 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
13 165 165 15 3920 Shards + 70 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
14 6625 265 18 4200 Shards + 75 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
15 55 55 18 4480 Shards + 80 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
16 195 195 18 4760 Shards + 85 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
17 8250 330 21 5040 Shards + 90 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
18 55 55 21 5320 Shards + 95 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
19 195 195 21 5600 Shards + 100 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20 10125 405 24
1 16000 250 560 Shards + 10 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
2 2625 105 6 840 Shards + 15 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
3 15 15 6 1120 Shards + 20 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
4 75 75 6 1400 Shards + 25 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
6 25 25 9 1960 Shards + 35 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
7 105 105 9 2240 Shards + 40 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
9 35 35 12 2800 Shards + 50 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
10 135 135 12 3080 Shards + 55 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
11 5250 210 15 3360 Shards + 60 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
12 45 45 15 3640 Shards + 65 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
13 165 165 15 3920 Shards + 70 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
14 6625 265 18 4200 Shards + 75 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
15 55 55 18 4480 Shards + 80 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
16 195 195 18 4760 Shards + 85 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
17 8250 330 21 5040 Shards + 90 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
18 55 55 21 5320 Shards + 95 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
19 195 195 21 5600 Shards + 100 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20 10125 405 24
ทั้งหมด 117040 Shards2090 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
Aide to the Fallen
Aide to the Fallen
เมื่อได้รับสกินของ Michael แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK +250, HP +16000 ผู้ใดที่ใส่เครื่องแบบนี้จะต้องนำพาดวงวิญญาณที่ทนทุกข์ทรมานผ่านการทดสอบใน underworld250 โจมตี
16000 HP
ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 50
ระดับ HP โจมตี ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล DMG Might เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 10000 400 560 Shards + 10 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
2 2625 105 6 840 Shards + 15 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
3 15 15 6 1120 Shards + 20 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
4 75 75 6 1400 Shards + 25 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
6 25 25 9 1960 Shards + 35 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
7 105 105 9 2240 Shards + 40 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
9 35 35 12 2800 Shards + 50 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
10 135 135 12 3080 Shards + 55 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
11 5250 210 15 3360 Shards + 60 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
12 45 45 15 3640 Shards + 65 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
13 165 165 15 3920 Shards + 70 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
14 6625 265 18 4200 Shards + 75 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
15 55 55 18 4480 Shards + 80 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
16 195 195 18 4760 Shards + 85 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
17 8250 330 21 5040 Shards + 90 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
18 55 55 21 5320 Shards + 95 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
19 195 195 21 5600 Shards + 100 ชิ้ิ้นส่วน Star Striker - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20 10125 405 24
1 16000 250 560 Shards + 10 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
2 2625 105 6 840 Shards + 15 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
3 15 15 6 1120 Shards + 20 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
4 75 75 6 1400 Shards + 25 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
6 25 25 9 1960 Shards + 35 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
7 105 105 9 2240 Shards + 40 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
9 35 35 12 2800 Shards + 50 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
10 135 135 12 3080 Shards + 55 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
11 5250 210 15 3360 Shards + 60 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
12 45 45 15 3640 Shards + 65 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
13 165 165 15 3920 Shards + 70 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
14 6625 265 18 4200 Shards + 75 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
15 55 55 18 4480 Shards + 80 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
16 195 195 18 4760 Shards + 85 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
17 8250 330 21 5040 Shards + 90 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
18 55 55 21 5320 Shards + 95 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
19 195 195 21 5600 Shards + 100 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20 10125 405 24
ทั้งหมด 117040 Shards2090 ชิ้นส่วน Aide to the Fallen - แลกสกินเฉพาะไมเคิล หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
ระดับHP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
11600240400
21758263400
31916286400
42074309400
52232332400
62390355400
72548378400
82706401400
92864424400
103022447400
113180470400
123338493400
133496516400
143654539400
153812562400
163970585400
174128608400
184286631400
194444654400
204602677400
214760700400
224918723400
235076746400
245234769400
255392792400
265550815400
275708838400
285866861400
296024884400
306182907400
316340930400
326498953400
336656976400
346814999400
3569721022400
3671301045400
3772881068400
3874461091400
3976041114400
4077621137400
4179201160400
4280781183400
4382361206400
4483941229400
4585521252400
4687101275400
4788681298400
4890261321400
4991841344400
5093421367400
5195001390400
5296581413400
5398161436400
5499741459400
55101321482400
56102901505400
57104481528400
58106061551400
59107641574400
60109221597400
61110801620400
62112381643400
63113961666400
64115541689400
65117121712400
66118701735400
67120281758400
68121861781400
69123441804400
70125021827400
71126601850400
72128181873400
73129761896400
74131341919400
75132921942400
76134501965400
77136081988400
78137662011400
79139242034400
80140822057400
81142402080400
82143982103400
83145562126400
84147142149400
85148722172400
86150302195400
87151882218400
88153462241400
89155042264400
90156622287400
91158202310400
92159782333400
93161362356400
94162942379400
95164522402400
96166102425400
97167682448400
98169262471400
99170842494400
100172422517400
101174002540400
102175582563400
103177162586400
104178742609400
105180322632400
106181902655400
107183482678400
108185062701400
109186642724400
110188222747400
111189802770400
112191382793400
113192962816400
114194542839400
115196122862400
116197702885400
117199282908400
118200862931400
119202442954400
120204022977400
121205603000400
122207183023400
123208763046400
124210343069400
125211923092400
126213503115400
127215083138400
128216663161400
129218243184400
130219823207400
131221403230400
132222983253400
133224563276400
134226143299400
135227723322400
136229303345400
137230883368400
138232463391400
139234043414400
140235623437400
141237203460400
142238783483400
143240363506400
144241943529400
145243523552400
146245103575400
147246683598400
148248263621400
149249843644400
150251423667400
151253003690400
152254583713400
153256163736400
154257743759400
155259323782400
156260903805400
157262483828400
158264063851400
159265643874400
160267223897400
161268803920400
162270383943400
163271963966400
164273543989400
165275124012400
166276704035400
167278284058400
168279864081400
169281444104400
170283024127400
171284604150400
172286184173400
173287764196400
174289344219400
175290924242400
176292504265400
177294084288400
178295664311400
179297244334400
180298824357400
181300404380400
182301984403400
183303564426400
184305144449400
185306724472400
186308304495400
187309884518400
188311464541400
189313044564400
190314624587400
191316204610400
192317784633400
193319364656400
194320944679400
195322524702400
196324104725400
197325684748400
198327264771400
199328844794400
200330424817400
ระดับHP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
116457957400
216685984400
3169131011400
4171411038400
5173691065400
6175971092400
7178251119400
8180531146400
9182811173400
10185091200400
11187371227400
12189651254400
13191931281400
14194211308400
15196491335400
16198771362400
17201051389400
18203331416400
19205611443400
20207891470400
21210171497400
22212451524400
23214731551400
24217011578400
25219291605400
26221571632400
27223851659400
28226131686400
29228411713400
30230691740400
31232971767400
32235251794400
33237531821400
34239811848400
35242091875400
36244371902400
37246651929400
38248931956400
39251211983400
40253492010400
41255772037400
42258052064400
43260332091400
44262612118400
45264892145400
46267172172400
47269452199400
48271732226400
49274012253400
50276292280400
51278572307400
52280852334400
53283132361400
54285412388400
55287692415400
56289972442400
57292252469400
58294532496400
59296812523400
60299092550400
61301372577400
62303652604400
63305932631400
64308212658400
65310492685400
66312772712400
67315052739400
68317332766400
69319612793400
70321892820400
71324172847400
72326452874400
73328732901400
74331012928400
75333292955400
76335572982400
77337853009400
78340133036400
79342413063400
80344693090400
81346973117400
82349253144400
83351533171400
84353813198400
85356093225400
86358373252400
87360653279400
88362933306400
89365213333400
90367493360400
91369773387400
92372053414400
93374333441400
94376613468400
95378893495400
96381173522400
97383453549400
98385733576400
99388013603400
100390293630400
101392573657400
102394853684400
103397133711400
104399413738400
105401693765400
106403973792400
107406253819400
108408533846400
109410813873400
110413093900400
111415373927400
112417653954400
113419933981400
114422214008400
115424494035400
116426774062400
117429054089400
118431334116400
119433614143400
120435894170400
121438174197400
122440454224400
123442734251400
124445014278400
125447294305400
126449574332400
127451854359400
128454134386400
129456414413400
130458694440400
131460974467400
132463254494400
133465534521400
134467814548400
135470094575400
136472374602400
137474654629400
138476934656400
139479214683400
140481494710400
141483774737400
142486054764400
143488334791400
144490614818400
145492894845400
146495174872400
147497454899400
148499734926400
149502014953400
150504294980400
151506575007400
152508855034400
153511135061400
154513415088400
155515695115400
156517975142400
157520255169400
158522535196400
159524815223400
160527095250400
161529375277400
162531655304400
163533935331400
164536215358400
165538495385400
166540775412400
167543055439400
168545335466400
169547615493400
170549895520400
171552175547400
172554455574400
173556735601400
174559015628400
175561295655400
176563575682400
177565855709400
178568135736400
179570415763400
180572695790400
181574975817400
182577255844400
183579535871400
184581815898400
185584095925400
186586375952400
187588655979400
188590936006400
189593216033400
190595496060400
191597776087400
192600056114400
193602336141400
194604616168400
195606896195400
196609176222400
197611456249400
198613736276400
199616016303400
200618296330400
ระดับHP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
1310161274400
2314111316400
3318061358400
4322011400400
5325961442400
6329911484400
7333861526400
8337811568400
9341761610400
10345711652400
11349661694400
12353611736400
13357561778400
14361511820400
15365461862400
16369411904400
17373361946400
18377311988400
19381262030400
20385212072400
21389162114400
22393112156400
23397062198400
24401012240400
25404962282400
26408912324400
27412862366400
28416812408400
29420762450400
30424712492400
31428662534400
32432612576400
33436562618400
34440512660400
35444462702400
36448412744400
37452362786400
38456312828400
39460262870400
40464212912400
41468162954400
42472112996400
43476063038400
44480013080400
45483963122400
46487913164400
47491863206400
48495813248400
49499763290400
50503713332400
51507663374400
52511613416400
53515563458400
54519513500400
55523463542400
56527413584400
57531363626400
58535313668400
59539263710400
60543213752400
61547163794400
62551113836400
63555063878400
64559013920400
65562963962400
66566914004400
67570864046400
68574814088400
69578764130400
70582714172400
71586664214400
72590614256400
73594564298400
74598514340400
75602464382400
76606414424400
77610364466400
78614314508400
79618264550400
80622214592400
81626164634400
82630114676400
83634064718400
84638014760400
85641964802400
86645914844400
87649864886400
88653814928400
89657764970400
90661715012400
91665665054400
92669615096400
93673565138400
94677515180400
95681465222400
96685415264400
97689365306400
98693315348400
99697265390400
100701215432400
101705165474400
102709115516400
103713065558400
104717015600400
105720965642400
106724915684400
107728865726400
108732815768400
109736765810400
110740715852400
111744665894400
112748615936400
113752565978400
114756516020400
115760466062400
116764416104400
117768366146400
118772316188400
119776266230400
120780216272400
121784166314400
122788116356400
123792066398400
124796016440400
125799966482400
126803916524400
127807866566400
128811816608400
129815766650400
130819716692400
131823666734400
132827616776400
133831566818400
134835516860400
135839466902400
136843416944400
137847366986400
138851317028400
139855267070400
140859217112400
141863167154400
142867117196400
143871067238400
144875017280400
145878967322400
146882917364400
147886867406400
148890817448400
149894767490400
150898717532400
151902667574400
152906617616400
153910567658400
154914517700400
155918467742400
156922417784400
157926367826400
158930317868400
159934267910400
160938217952400
161942167994400
162946118036400
163950068078400
164954018120400
165957968162400
166961918204400
167965868246400
168969818288400
169973768330400
170977718372400
171981668414400
172985618456400
173989568498400
174993518540400
175997468582400
1761001418624400
1771005368666400
1781009318708400
1791013268750400
1801017218792400
1811021168834400
1821025118876400
1831029068918400
1841033018960400
1851036969002400
1861040919044400
1871044869086400
1881048819128400
1891052769170400
1901056719212400
1911060669254400
1921064619296400
1931068569338400
1941072519380400
1951076469422400
1961080419464400
1971084369506400
1981088319548400
1991092269590400
2001096219632400

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ
หุบเขา Celestial
หุบเขา Celestial
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
เรื่องราวมหากาพย์ของ Narcia ซึ่งพูดถึงเหล่า immortals ได้ทำการจองจำสัตว์ร้ายอมตะ ปราบมังกรยักษ์ และชำระล้างวิญญาณที่ชั่วร้ายเพื่อทำความสะอาดแผ่นดิน ในระหว่างการต่อสู้เหล่านี้พวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและหลบภัยในหุบเขา Celestial และเมื่อเกิดภัยพิบัติอีกครั้ง เหล่า immortals ไม่ตอบสนองต่อคำอธิษฐานของเราเนื่องจากได้รับความทุกข์ทรมานจากการปะทะกันภายในหลายปีซึ่งเราไม่เคยรับรู้มาก่อนเลย... 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
ความจริงที่ดำมืดของหุบเขา Celestial นี้ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับความรุ่งโรจน์ของอดีต ผู้ที่อยู่ในอำนาจข่มเหงคนที่ต่อต้าน พวกเขาหลอกลวงมังกรและสาปศัตรูที่พ่ายแพ้ให้กลายเป็นวิญญาณเร่ร่อน วางตนให้ผู้อื่นบูชา กามเทพ,นางฟ้าและเทพองค์ใหม่ๆต่างไม่ทราบเกี่ยวกับอดีตและไม่รู้เรื่องจริง แต่เทพเจ้าแห่งสายฟ้ารู้และก่อการจลาจลต่อต้านคนที่มีอำนาจ ทว่าเขาถูกทรยศโดย Storm Eater, เขาพ่ายแพ้และถูกขับไล่ไป 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
ด้วยความช่วยเหลือจาก Lost Realm, เทพเจ้าแห่งสายฟ้าที่ถูกเนรเทศได้กลับมายังดินแดนแห่งเทพอีกครั้ง ในอดีตเขาต้องการที่จะลงโทษผู้กดขี่ แต่ไม่มีความกล้าที่จะเปิดเผยความชั่วร้ายของพวกเขา แต่ตอนนี้เขามุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ภายในหุบเขา Celestial และปล่อยให้ Narcia ตัดสินผู้กระทำความผิดทั้งหมด เมื่อได้ยินข่าวการต่อสู้เทพธิดาอาธีน่าตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับเทพเจ้าแห่งสายฟ้า ส่วนไมเคิลผู้ที่มีความสงสัยหลังจากการต่อสู้ใน Silent Hills เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองและหุบเขา Celestial ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นที่เรื่องต่างๆจะถูกแก้ไขและเหล่า immortal จะกลายเป็นพระเจ้าที่แท้จริงของแผ่นดิน 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
ไมเคิล + Boreal Fox + Valiant Saintess + เทพเจ้าแห่งสายฟ้า + Storm Eater + กามเทพ + เทพีอธีนา + Lazulix + นางฟ้า
หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
Redeemer
Redeemer
หอกยาวที่ผสมระหว่างความสว่างและความมืด เมื่อสาดแสงจะบ่งบอกถึงความเป็นความตายได้ทันที

เลือกที่ดีที่สุดที่ได้รับสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
0
5
0
0
0
3
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

เหรียญตรา

0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
5
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

คำอธิบายสกิล

1
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

สัตว์

0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

หลอม

0
0
0
0
5
0
2

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนเป็นโหมดไอเทม ภายใน "Heroes Altar" เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, Soulstones, อัญมณี หรือ ดาว
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 0.2%
ไมเคิล - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ไมเคิล --- 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ II - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1
ไมเคิล Soulstone จำนวน โอกาส *
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200
หีบ Soulstone ฮีโร่ทรงเกียรติ I - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 1 / 200
หีบ Soulstone ฮีโร่ทรงเกียรติ I - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 2 / 200
หีบ Soulstone ฮีโร่ทรงเกียรติ I - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 3 / 200

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

ยิ่งไปกว่านั้น

Wardens
จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์