อ้างอิง

Briar Queen

Briar Queen

คุณสมบัติต่างๆ:

HP HP:1600
โจมตี โจมตี:210
ATK SPD ATK SPD:1200
MOV SPD MOV SPD:200
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:7
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:165
หลบหลีก หลบหลีก:0
คริติคอล คริติคอล:0
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:0
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:0
Woodland Glyph
ระดับหมายเหตุ
1/10 ใช้สกิล Woodland Glyph ให้กับฮีโร่ฝ่ายเดียวกัน 5 คนที่อยู่ในระยะ ซึ่งทำให้พวกเขาฟื้น HP ขึ้นเท่ากับ 140% ของ ATK ของ Briar Queen และได้รับ 15 Energy คูลดาวน์: 6 วิ.
2/10 ใช้สกิล Woodland Glyph ให้กับฮีโร่ฝ่ายเดียวกัน 5 คนที่อยู่ในระยะ ซึ่งทำให้พวกเขาฟื้น HP ขึ้นเท่ากับ 160% ของ ATK ของ Briar Queen และได้รับ 20 Energy คูลดาวน์: 6 วิ.
3/10 ใช้สกิล Woodland Glyph ให้กับฮีโร่ฝ่ายเดียวกัน 5 คนที่อยู่ในระยะ ซึ่งทำให้พวกเขาฟื้น HP ขึ้นเท่ากับ 180% ของ ATK ของ Briar Queen และได้รับ 25 Energy คูลดาวน์: 6 วิ.
4/10 ใช้สกิล Woodland Glyph ให้กับฮีโร่ฝ่ายเดียวกัน 5 คนที่อยู่ในระยะ ซึ่งทำให้พวกเขาฟื้น HP ขึ้นเท่ากับ 210% ของ ATK ของ Briar Queen และได้รับ 30 Energy คูลดาวน์: 6 วิ.
5/10 ใช้สกิล Woodland Glyph ให้กับฮีโร่ฝ่ายเดียวกัน 5 คนที่อยู่ในระยะ ซึ่งทำให้พวกเขาฟื้น HP ขึ้นเท่ากับ 240% ของ ATK ของ Briar Queen และได้รับ 35 Energy คูลดาวน์: 6 วิ.
6/10 ใช้สกิล Woodland Glyph ให้กับฮีโร่ฝ่ายเดียวกัน 5 คนที่อยู่ในระยะ ซึ่งทำให้พวกเขาฟื้น HP ขึ้นเท่ากับ 270% ของ ATK ของ Briar Queen และได้รับ 40 Energy คูลดาวน์: 6 วิ.
7/10 ใช้สกิล Woodland Glyph ให้กับฮีโร่ฝ่ายเดียวกัน 5 คนที่อยู่ในระยะ ซึ่งทำให้พวกเขาฟื้น HP ขึ้นเท่ากับ 300% ของ ATK ของ Briar Queen และได้รับ 50 Energy คูลดาวน์: 6 วิ.
8/10 ใช้สกิล Woodland Glyph ให้กับฮีโร่ฝ่ายเดียวกัน 5 คนที่อยู่ในระยะ ซึ่งทำให้พวกเขาฟื้น HP ขึ้นเท่ากับ 340% ของ ATK ของ Briar Queen และได้รับ 60 Energy คูลดาวน์: 6 วิ.
9/10 ใช้สกิล Woodland Glyph ให้กับฮีโร่ฝ่ายเดียวกัน 5 คนที่อยู่ในระยะ ซึ่งทำให้พวกเขาฟื้น HP ขึ้นเท่ากับ 380% ของ ATK ของ Briar Queen และได้รับ 70 Energy คูลดาวน์: 6 วิ.
10/10 ใช้สกิล Woodland Glyph ให้กับฮีโร่ฝ่ายเดียวกัน 5 คนที่อยู่ในระยะ ซึ่งทำให้พวกเขาฟื้น HP ขึ้นเท่ากับ 430% ของ ATK ของ Briar Queen และได้รับ 85 Energy คูลดาวน์: 6 วิ.