ตึก: หอปืนใหญ่

ลดค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
เร่งความเร็วสิ่งก่อสร้าง

หอปืนใหญ่


การอัพเกรดเวอร์ชั่นของหอคอยนั้น ปืนใหญ่ของหอคอยสามารถสร้างความเสียหายให้ศัตรูทุกคนที่อยู่รอบเป้าหมาย

HPโจมตีระยะการโจมตีMightพื้นที่ว่างเวลาการอัพเกรดราคา การอัพเกรด
หอปืนใหญ่ระดับ 190002102310%3x3 12 ชั่วโมง 140000Gold
หอปืนใหญ่ระดับ 2110002552320%3x3 14 ชั่วโมง 190000Gold
หอปืนใหญ่ระดับ 3
(Town Hall x 9)
130003002430%3x3 16 ชั่วโมง 260000Gold
หอปืนใหญ่ระดับ 4150003452440%3x3 20 ชั่วโมง 350000Gold
หอปืนใหญ่ระดับ 5170003902550%3x3 24 ชั่วโมง 450000Gold
หอปืนใหญ่ระดับ 6
(Town Hall x 12)
190004352560%3x32 วันก่อน 650000Gold
หอปืนใหญ่ระดับ 7210004802670%3x34 วันก่อน 900000Gold
หอปืนใหญ่ระดับ 8230005252680%3x38 วันก่อน 1200000Gold
หอปืนใหญ่ระดับ 9
(Town Hall x 15)
250005702790%3x312 วันก่อน 1500000Gold
หอปืนใหญ่ระดับ 102700061527100%3x316 วันก่อน 1800000Gold
ระดับ 114000066028110%3x320 วันก่อน 2100000Gold
ระดับ 12
(Town Hall x 18)
6000070528120%3x324 วันก่อน 2400000Gold
ระดับ 138000075028130%3x328 วันก่อน 2800000Gold
ระดับ 1410000079529140%3x332 วันก่อน 3200000Gold
ระดับ 15
(Town Hall x 21)
12000084029150%3x336 วันก่อน 3600000Gold
ทั้งหมด 185 วันก่อน 14 ชั่วโมง 21540000 Gold

Draconic

ระดับ HP ต้นทุนการผลิต ราคา การอัพเกรด Might
1 +18% ชิ้นส่วน Draconic - Cannon Tower - แลก Cannon Tower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 50 ชิ้นส่วน Draconic - Cannon Tower - แลก Cannon Tower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 5 180 ทำความเสียหาย 2500 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 15% และการเคลื่อนที่ 25% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
2 +20% ชิ้นส่วน Draconic - Cannon Tower - แลก Cannon Tower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 10 200 ทำความเสียหาย 4000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 20% และการเคลื่อนที่ 30% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
3 +24% ชิ้นส่วน Draconic - Cannon Tower - แลก Cannon Tower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 20 240 ทำความเสียหาย 6000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 25% และการเคลื่อนที่ 35% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
4 +32% ชิ้นส่วน Draconic - Cannon Tower - แลก Cannon Tower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 40 320 ทำความเสียหาย 8000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 30% และการเคลื่อนที่ 40% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
5 +44% ชิ้นส่วน Draconic - Cannon Tower - แลก Cannon Tower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 60 440 ทำความเสียหาย 10000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 35% และการเคลื่อนที่ 45% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
6 +60% ชิ้นส่วน Draconic - Cannon Tower - แลก Cannon Tower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 80 600 ทำความเสียหาย 13000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 40% และการเคลื่อนที่ 50% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
7 +80% ชิ้นส่วน Draconic - Cannon Tower - แลก Cannon Tower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 100 800 ทำความเสียหาย 16000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 50% และการเคลื่อนที่ 60% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
8 +105% ชิ้นส่วน Draconic - Cannon Tower - แลก Cannon Tower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 125 1050 ทำความเสียหาย 20000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 60% และการเคลื่อนที่ 70% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
9 +135% ชิ้นส่วน Draconic - Cannon Tower - แลก Cannon Tower สกิน หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 150 1350 ทำความเสียหาย 25000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 70% และการเคลื่อนที่ 80% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ
10 +170% 1700 ทำความเสียหาย 30000 ทุกๆ 0.5 วินาทีกับศัตรูในระยะ ลดความเร็วโจมตี 80% และการเคลื่อนที่ 90% กับศัตรูทั้งหมดในระยะ

กองทหารรักษาการณ์

สำหรับแต่ละระดับตัวอักษรอย่างเราได้รับคำขู่แบบนี้หนึ่งประสบการณ์ประเด็นของกองทัพได้บอกนะ อีกคะแนนได้รับเกียรติมอบไว้ซึ่ง..สำหรับทักษะได้ พรสวรรค์และประดับอย่างที่การศึกษาไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเบอร์ของกระจุย
ระดับ ความสามารถ12345678910
EXP:13690183356629106020953728???
หมายเหตุ: ระดับ EXP:
เพิ่ม Range ของปืนใหญ่โดย 1 1 50
เพิ่ม Range ของปืนใหญ่โดย 2 2 140
เพิ่ม Range ของปืนใหญ่โดย 3 3 300
เพิ่ม Range ของปืนใหญ่โดย 4 4 650
เพิ่ม Range ของปืนใหญ่โดย 5 5 1200
เพิ่ม Range ของปืนใหญ่โดย 6 6 2200
เพิ่ม Range ของปืนใหญ่โดย 7 7 3800
เพิ่มค่า DMG ถึง 20% 1 50
เพิ่มค่า DMG ถึง 40% 2 140
เพิ่มค่า DMG ถึง 60% 3 300
เพิ่มค่า DMG ถึง 80% 4 650
เพิ่มค่า DMG ถึง 100% 5 1200
เพิ่มค่า DMG ถึง 120% 6 2200
เพิ่มค่า DMG ถึง 140% 7 3800
มีโอกาสถึง 25% ในการยิงปืนใหญ่ 2 นัด ในครั้งเดียว 1 50
มีโอกาสถึง 27% ในการยิงปืนใหญ่ 3 นัด ในครั้งเดียว 2 140
มีโอกาสถึง 29% ในการยิงปืนใหญ่ 4 นัด ในครั้งเดียว 3 300
มีโอกาสถึง 31% ในการยิงปืนใหญ่ 5 นัด ในครั้งเดียว 4 650
มีโอกาสถึง 33% ในการยิงปืนใหญ่ 6 นัด ในครั้งเดียว 5 1200
มีโอกาสถึง 35% ในการยิงปืนใหญ่ 7 นัด ในครั้งเดียว 6 2200
มีโอกาสถึง 37% ในการยิงปืนใหญ่ 8 นัด ในครั้งเดียว 7 3800

ยิ่งไปกว่านั้น

หอคอยสังเกตการณ์
Arrow Tower
Magic Tower