ฮีโร่: โจรปล้นสะดม

โจรปล้นสะดม

โจรปล้นสะดม

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดา
HP HP: 1462
โจมตี โจมตี: 105
ATK SPD ATK SPD: 1500
MOV SPD MOV SPD: 140
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี: 2
ความแม่นยำ ความแม่นยำ: 87
หลบหลีก หลบหลีก: 0
คริติคอล คริติคอล: 0
คริติคอล DMG คริติคอล DMG: 0
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล: 0
ความสามารถของฮีโร่ ความสามารถ
กรุณาเลือก พรสวรรค์ Gear Up

อย่าชะล่าใจไป ถึงแม้ว่าโจรปล้นสะดม จะมีลักษณะต้วมเตี้ยมเหมือนรถถัง แต่ความสามารถของเค้าก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าฮีโร่ตัวอื่น เพราะเค้าสามารถลดค่าความเสียหายที่เค้าได้รับ

  • ความสามารถ
  • ฮีโร่ Totem
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • Destiny
ระดับ หมายเหตุ ราคา Mightธรรมดา
1/15 ลด DMG ที่ได้รับลง 15% เป็นเวลา 6 วินาที 19
2/15 ลด DMG ที่ได้รับลง 20% เป็นเวลา 6 วินาที 1000
(50 Shards)
39
3/15 ลด DMG ที่ได้รับลง 23% เป็นเวลา 6 วินาที 5000
(250 Shards)
58
4/15 ลด DMG ที่ได้รับลง 26% เป็นเวลา 6 วินาที 15000
(750 Shards)
78
5/15 ลด DMG ที่ได้รับลง 29% เป็นเวลา 6 วินาที 35000
(1750 Shards)
97
6/15 ลด DMG ที่ได้รับลง 32% เป็นเวลา 6 วินาที 60000
(3000 Shards)
116
7/15 ลด DMG ที่ได้รับลง 35% เป็นเวลา 6 วินาที 100000
(5000 Shards)
136
8/15 ลด DMG ที่ได้รับลง 38% เป็นเวลา 6 วินาที 250000
(12500 Shards)
155
9/15 ลด DMG ที่ได้รับลง 41% เป็นเวลา 6 วินาที 400000
(20000 Shards)
175
10/15 ลด DMG ที่ได้รับลง 44% เป็นเวลา 6 วินาที 800000
(40000 Shards)
194
11/15 ลดดาเมจที่ได้รับ 47% และจำกัดดาเมจที่ได้รับไม่เกิน 25,000 ต่อครั้ง เป็นเวลา 6 วินาที 0
(0 Shards)
213
12/15 ลดดาเมจที่ได้รับ 50% และจำกัดดาเมจที่ได้รับไม่เกิน 20,000 ต่อครั้ง เป็นเวลา 6 วินาที 0
(0 Shards)
233
13/15 ลดดาเมจที่ได้รับ 53% และจำกัดดาเมจที่ได้รับไม่เกิน 15,000 ต่อครั้ง เป็นเวลา 6 วินาที 0
(0 Shards)
252
14/15 ลดดาเมจที่ได้รับ 56% และจำกัดดาเมจที่ได้รับไม่เกิน 10,000 ต่อครั้ง เป็นเวลา 6 วินาที 0
(0 Shards)
272
15/15 ลดดาเมจที่ได้รับ 59% และจำกัดดาเมจที่ได้รับไม่เกิน 5,000 ต่อครั้ง เป็นเวลา 6 วินาที 0
(0 Shards)
291
ระดับ หมายเหตุ
1 ลดความเสียหายที่ได้รับ ถึง 15% เป็นเวลา 6 วินาที เมื่อพันธมิตรเข้าใกล้ Totem
2 ลดความเสียหายที่ได้รับ ถึง 20% เป็นเวลา 6 วินาที เมื่อพันธมิตรเข้าใกล้ Totem
3 ลดความเสียหายที่ได้รับ ถึง 23% เป็นเวลา 6 วินาที เมื่อพันธมิตรเข้าใกล้ Totem
4 ลดความเสียหายที่ได้รับ ถึง 26% เป็นเวลา 6 วินาที เมื่อพันธมิตรเข้าใกล้ Totem
5 ลดความเสียหายที่ได้รับ ถึง 29% เป็นเวลา 6 วินาที เมื่อพันธมิตรเข้าใกล้ Totem
6 ลดความเสียหายที่ได้รับ ถึง 32% เป็นเวลา 6 วินาที เมื่อพันธมิตรเข้าใกล้ Totem
7 ลดความเสียหายที่ได้รับ ถึง 35% เป็นเวลา 6 วินาที เมื่อพันธมิตรเข้าใกล้ Totem
8 ลดความเสียหายที่ได้รับ ถึง 38% เป็นเวลา 6 วินาที เมื่อพันธมิตรเข้าใกล้ Totem
9 ลดความเสียหายที่ได้รับ ถึง 41% เป็นเวลา 6 วินาที เมื่อพันธมิตรเข้าใกล้ Totem
10 ลดความเสียหายที่ได้รับ ถึง 44% เป็นเวลา 6 วินาที เมื่อพันธมิตรเข้าใกล้ Totem
โจรปล้นสะดม
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1 1462 105 140 2
2 1535 110 140 3
3 1608 115 140 5
4 1681 120 140 7
5 1754 125 140 8
6 1827 130 140 10
7 1900 135 140 12
8 1973 140 140 13
9 2046 145 140 15
10 2119 150 140 17
11 2192 155 140 18
12 2265 160 140 20
13 2338 165 140 22
14 2411 170 140 23
15 2484 175 140 25
16 2557 180 140 27
17 2630 185 140 29
18 2703 190 140 30
19 2776 195 140 32
20 2849 200 140 34
20 (2 x Star) 4311 305 145 34
21 4384 310 145 36
22 4457 315 145 38
23 4530 320 145 39
24 4603 325 145 41
25 4676 330 145 43
26 4749 335 145 44
27 4822 340 145 46
28 4895 345 145 48
29 4968 350 145 49
30 5041 355 145 51
31 5114 360 145 53
32 5187 365 145 55
33 5260 370 145 56
34 5333 375 145 58
35 5406 380 145 60
36 5479 385 145 61
37 5552 390 145 63
38 5625 395 145 65
39 5698 400 145 67
40 5771 405 145 68
40 (3 x Star) 7233 510 150 69
41 7306 515 150 71
42 7379 520 150 73
43 7452 525 150 75
44 7525 530 150 76
45 7598 535 150 78
46 7671 540 150 80
47 7744 545 150 81
48 7817 550 150 83
49 7890 555 150 85
50 7963 560 150 87
51 8036 565 150 88
52 8109 570 150 90
53 8182 575 150 92
54 8255 580 150 94
55 8328 585 150 95
56 8401 590 150 97
57 8474 595 150 99
58 8547 600 150 101
59 8620 605 150 102
60 8693 610 150 104
60 (4 x Star) 10155 715 155 106
61 10228 720 155 107
62 10301 725 155 109
63 10374 730 155 111
64 10447 735 155 113
65 10520 740 155 114
66 10593 745 155 116
67 10666 750 155 118
68 10739 755 155 120
69 10812 760 155 122
70 10885 765 155 123
71 10958 770 155 125
72 11031 775 155 127
73 11104 780 155 129
74 11177 785 155 130
75 11250 790 155 132
76 11323 795 155 134
77 11396 800 155 136
78 11469 805 155 137
79 11542 810 155 139
80 11615 815 155 141
80 (5 x Star) 13077 920 160 143
81 13150 925 160 145
82 13223 930 160 147
83 13296 935 160 148
84 13369 940 160 150
85 13442 945 160 152
86 13515 950 160 154
87 13588 955 160 156
88 13661 960 160 157
89 13734 965 160 159
90 13807 970 160 161
91 13880 975 160 163
92 13953 980 160 165
93 14026 985 160 166
94 14099 990 160 168
95 14172 995 160 170
96 14245 1000 160 172
97 14318 1005 160 174
98 14391 1010 160 175
99 14464 1015 160 177
100 14537 1020 160 179
100 (6 x Star) 15999 1125 165 182
101 16072 1130 165 183
102 16145 1135 165 185
103 16218 1140 165 187
104 16291 1145 165 189
105 16364 1150 165 191
106 16437 1155 165 193
107 16510 1160 165 194
108 16583 1165 165 196
109 16656 1170 165 198
110 16729 1175 165 200
111 16802 1180 165 202
112 16875 1185 165 203
113 16948 1190 165 205
114 17021 1195 165 207
115 17094 1200 165 209
116 17167 1205 165 211
117 17240 1210 165 213
118 17313 1215 165 214
119 17386 1220 165 216
120 17459 1225 165 218
120 (7 x Star) 18921 1330 170 221
121 18994 1335 170 223
122 19067 1340 170 225
123 19140 1345 170 227
124 19213 1350 170 229
125 19286 1355 170 231
126 19359 1360 170 232
127 19432 1365 170 234
128 19505 1370 170 236
129 19578 1375 170 238
130 19651 1380 170 240
131 19724 1385 170 242
132 19797 1390 170 243
133 19870 1395 170 245
134 19943 1400 170 247
135 20016 1405 170 249
136 20089 1410 170 251
137 20162 1415 170 253
138 20235 1420 170 255
139 20308 1425 170 256
140 20381 1430 170 258
140 (8 x Star) 21843 1535 175 262
141 21916 1540 175 264
142 21989 1545 175 266
143 22062 1550 175 268
144 22135 1555 175 270
145 22208 1560 175 271
146 22281 1565 175 273
147 22354 1570 175 275
148 22427 1575 175 277
149 22500 1580 175 279
150 22573 1585 175 281
151 22646 1590 175 283
152 22719 1595 175 285
153 22792 1600 175 286
154 22865 1605 175 288
155 22938 1610 175 290
156 23011 1615 175 292
157 23084 1620 175 294
158 23157 1625 175 296
159 23230 1630 175 298
160 23303 1635 175 300
160 (9 x Star) 24765 1740 180 304
161 24838 1745 180 306
162 24911 1750 180 308
163 24984 1755 180 310
164 25057 1760 180 312
165 25130 1765 180 314
166 25203 1770 180 315
167 25276 1775 180 317
168 25349 1780 180 319
169 25422 1785 180 321
170 25495 1790 180 323
171 25568 1795 180 325
172 25641 1800 180 327
173 25714 1805 180 329
174 25787 1810 180 331
175 25860 1815 180 333
176 25933 1820 180 334
177 26006 1825 180 336
178 26079 1830 180 338
179 26152 1835 180 340
180 26225 1840 180 342
180 (10 x Star) 27687 1945 185 347
181 27760 1950 185 349
182 27833 1955 185 351
183 27906 1960 185 353
184 27979 1965 185 355
185 28052 1970 185 357
186 28125 1975 185 359
187 28198 1980 185 360
188 28271 1985 185 362
189 28344 1990 185 364
190 28417 1995 185 366
191 28490 2000 185 368
192 28563 2005 185 370
193 28636 2010 185 372
194 28709 2015 185 374
195 28782 2020 185 376
196 28855 2025 185 378
197 28928 2030 185 380
198 29001 2035 185 382
199 29074 2040 185 384
200 29147 2045 185 386
ระดับ คุณสมบัติของสัตว์เลี้ยง ราคา Hero Might Destiny
1 40 โจมตี 3 30
2 1495 HP Gold x 100000
ดาว x 3000
3 600
3 56 ความแม่นยำ Gold x 100000
ดาว x 3000
3 1000
4 56 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5 3 1500
5 127 โจมตี Gold x 300000
ดาว x 6500
10 1900
6 1635 HP Gold x 300000
ดาว x 6500
3 2200
7 12 คริติคอล Gold x 300000
ดาว x 6500
3 2700
8 12 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล Gold x 300000
ดาว x 6500
3 3100
9 49 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5 3 3600
10 4490 HP Gold x 600000
ดาว x 10500
10 4000
11 59 โจมตี Gold x 600000
ดาว x 10500
5 4500
12 2095 HP Gold x 600000
ดาว x 10500
5 5100
13 79 ความแม่นยำ Gold x 600000
ดาว x 10500
5 5600
14 79 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5 5 6200
15 178 โจมตี Gold x 1200000
ดาว x 15000
14 6800
16 2285 HP Gold x 1200000
ดาว x 15000
5 7400
17 17 คริติคอล Gold x 1200000
ดาว x 15000
5 8100
18 17 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล Gold x 1200000
ดาว x 15000
5 8800
19 65 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
x 1 5 9500
20 ความสามารถ 11 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
23 10500
21 76 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
6 11700
22 2695 HP คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
6 13000
23 101 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
6 14400
24 101 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5 6 15900
25 229 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
18 17500
26 2940 HP คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
6 20000
27 22 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
6 21600
28 22 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
6 23200
29 83 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5 6 24800
30 8085 HP คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
18 26400
31 92 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
7 28000
32 3290 HP คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
7 29600
33 124 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
7 31200
34 124 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
7 32800
35 280 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
22 34400
36 3590 HP คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
7 36000
37 29 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
7 37600
38 29 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
7 39200
39 102 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
x 2 7 40800
40 ความสามารถ 12 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
36 41500
41 108 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
9 42200
42 3895 HP คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
9 42900
43 146 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
9 43600
44 146 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
9 44300
45 331 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
26 45000
46 4245 HP คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
9 45700
47 32 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
9 46400
48 32 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
9 47100
49 120 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
9 47800
50 11680 HP คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
26 48500
51 127 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
10 49200
52 4490 HP คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
10 49900
53 168 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
10 50600
54 168 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
10 51300
55 381 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
30 52000
56 4895 HP คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
10 52700
57 38 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
10 53400
58 38 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
10 54100
59 139 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
x 2 10 54800
60 ความสามารถ 13 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
49 55100
61 144 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
11 55500
62 5090 HP คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
11 55800
63 191 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
11 56200
64 191 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
11 56500
65 432 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
34 56900
66 5550 HP คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
11 57200
67 42 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
11 57600
68 42 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
11 57900
69 155 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
11 58300
70 15270 HP คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
34 58600
71 161 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
13 59000
72 5690 HP คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
13 59300
73 213 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
13 59700
74 213 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
13 60000
75 483 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
38 60400
76 6200 HP คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
13 60700
77 47 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
13 61100
78 47 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
13 61400
79 173 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
x 3 13 61800
80 ความสามารถ 14 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
62 62100
81 178 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
14 62500
82 6290 HP คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
14 62800
83 236 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
14 63200
84 236 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2 14 63500
85 534 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
43 63900
86 6855 HP คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
14 64200
87 52 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
14 64600
88 52 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
14 64900
89 194 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2 14 65300
90 18865 HP คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
43 65600
91 193 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
16 66000
92 6885 HP คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
16 66300
93 258 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
16 66700
94 258 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2 16 67000
95 585 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
47 67400
96 7505 HP คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
16 67700
97 57 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
16 68100
98 57 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
16 68400
99 211 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5 x 3 16 68800
100 ความสามารถ 15 ระดับ 75 0

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ

ทะเลทรายแห้งแล้ง
ทะเลทรายแห้งแล้ง
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
การแสวงหาพลังบางครั้งก็เป็นเรื่องที่แปลกประหลาด Immotep อดีตผู้นำจักรวรรดิ์ผู้หลงใหลในชีวิตอมตะเขาสะสมของวิเศษโบราณมากมายจากทั่วทุกที่ จนไปพบเข้ากับสิ่งมีชีวิตโบราณที่ถูกผนึกไว้ใต้ดิน มันสัญญาว่าจะให้ชีวิตอมตะ แต่ทว่า…… ต้องแลกด้วยเลือดของประชาชนของเขา…..ง 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
หลังจากได้รับวิญญาณไปมากมาย เจ้าสิ่งมีชีวิตนี้ได้ผิดต่อคำสัตย์สาบาน และพยายามที่จะทำลายผนึก แต่อย่างไรก็ตาม Immortep ได้ระวังไว้แล้วโดยการเตรียมกับดักไว้ล่วงหน้า เขาผนึกเทพอนูบิสเอาไว้ได้อีกครั้งและมาดูดกลืนพลังชีวิตของเทพและให้เคียงกับการเป็นอมตะเข้าไปทุกที มัจจุราชแห่งความตายกำลังจะไปจัดการกับวิญญาณของ Immortep 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
ซากปรักหักพังที่เห็นเป็นซากที่เหลือจากตำนาน แม้ว่าหลายปีจะผ่านไป ที่แห่งนี้จะมีนักล่าสมบัติและผู้ที่ต้องการเป็นอมตะมาเยือนอยู่เป็นประจำ แต่เรื่องที่ทุกคนไม่รู้คือขุมทรัพย์อันล้ำค่ายังถูกปกป้องโดย Immortep และเทพอนูบิส 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3

โจรปล้นสะดม + มัจจุราชแห่งความตาย + Immortep + เทพอานูบิส + ร็อคโน่ + แม็กเทอซ่า

เลือกที่ดีที่สุดที่พรสวรรค์ rune และสะกดสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
0
0
22
2
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

เหรียญตรา

0
0
0
2
22
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

คำอธิบายสกิล

0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
1
1
0

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนจากโหมด Heroes Altar เป็น โหมดไอเทม เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, อัญมณี หรือ Honor

จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 1%
จ้าง ฮีโร่ โดยใช้ แต้มเกียรติยศ 500 ดาว 3.75%
จ้างโดยใช้ Shards 32 Shards 100 %
โจรปล้นสะดม - ทำการจ้างฮีโร่ธรรมดา โจรปล้นสะดม 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ - สุ่ม 1 ฮีโร่ 1 12.5%

* -มีโอกาสที่แน่นอน

ยิ่งไปกว่านั้น

จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
วัตถุโบราณ
ไอเทม – เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์