ท้าทายในด่านดันเจี้ยน เพื่อรับทรัพยากร และ เพิ่ม ค่า Might ของคุณ!
Dungeons ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมในการรับทรัพยากร แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกฝนกองทหารด้วย
ชนะได้รับ 3 ลูกไฟ เพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นอัติโนมัติในด่านนั้น

Dungeon 2

ดันเจี้ยน EXP โบนัส
Dungeon Shard โบนัส
16 ลูกไฟดันเจี้ยน10 Shards300 ดาว
32 ลูกไฟดันเจี้ยน14 Shards420 ดาว
48 ลูกไฟดันเจี้ยน24 Shards720 ดาว
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
Dungeon 2 - 1 3 ดาว + 2 Shards(24% )
2250Gold + 2250Mana
1125Gold 345 การบูชายัญ
Dungeon 2 - 2 4 ดาว + 2 Shards(25% )
2400Gold + 2400Mana
1200Gold 332 การบูชายัญ
Dungeon 2 - 3 4 ดาว + 2 Shards(26% )
2550Gold + 2550Mana
1275Gold 504 การบูชายัญ
Dungeon 2 - 4 4 ดาว + 2 Shards(27% )
2700Gold + 2700Mana
1350Gold 466 การบูชายัญ
Dungeon 2 - 5 4 ดาว + 2 Shards(28% )
2850Gold + 2850Mana
1425Gold 430 การบูชายัญ
Dungeon 2 - 6 4 ดาว + 3 Shards(20% )
3000Gold + 3000Mana
1500Gold 400 การบูชายัญ
Dungeon 2 - 7 5 ดาว + 3 Shards(21% )
3150Gold + 3150Mana
1575Gold 517 การบูชายัญ
Dungeon 2 - 8 5 ดาว + 3 Shards(22% )
3300Gold + 3300Mana
1650Gold 540 การบูชายัญ
Dungeon 2 - 9 5 ดาว + 3 Shards(23% )
3450Gold + 3450Mana
1725Gold 538 การบูชายัญ
Dungeon 2 - 10 5 ดาว + 3 Shards(24% )
3600Gold + 3600Mana
1800Gold 505 การบูชายัญ
Dungeon 2 - 11 5 ดาว + 3 Shards(25% )
3750Gold + 3750Mana
1875Gold 560 การบูชายัญ
Dungeon 2 - 12 6 ดาว + 3 Shards(26% )
3900Gold + 3900Mana
1950Gold 635 การบูชายัญ
Dungeon 2 - 13 6 ดาว + 3 Shards(27% )
4050Gold + 4050Mana
2025Gold 642 การบูชายัญ
Dungeon 2 - 14 6 ดาว + 3 Shards(28% )
4200Gold + 4200Mana
2100Gold 670 การบูชายัญ
Dungeon 2 - 15 3 ดาว + 4 Shards(30% )
600Gold + 600Mana
300Gold 495 การบูชายัญ
Dungeon 2 - 16 3 ดาว + 5 Shards(30% )
800Gold + 800Mana
400Gold 760 การบูชายัญ