อ้างอิง

Frost Golem

Frost Golem

คุณสมบัติต่างๆ:

HP HP:4800
โจมตี โจมตี:170
ATK SPD ATK SPD:1000
MOV SPD MOV SPD:230
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:2
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:165
หลบหลีก หลบหลีก:0
คริติคอล คริติคอล:0
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:0
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:0
Icy Defense
ระดับหมายเหตุ
1/10 ใช้สกิล Icy Defense ให้กับฮีโร่ฝ่ายเดียวกัน 5 คน ที่อยู่ในระยะ ซึ่งจะทำให้พวกเขาโดน DMG ลดลง 20% เป็นเวลา 6 วิ. คูลดาวน์: 6 วิ.
2/10 ใช้สกิล Icy Defense ให้กับฮีโร่ฝ่ายเดียวกัน 5 คน ที่อยู่ในระยะ ซึ่งจะทำให้พวกเขาโดน DMG ลดลง 25% เป็นเวลา 6 วิ. คูลดาวน์: 6 วิ.
3/10 ใช้สกิล Icy Defense ให้กับฮีโร่ฝ่ายเดียวกัน 5 คน ที่อยู่ในระยะ ซึ่งจะทำให้พวกเขาโดน DMG ลดลง 30% เป็นเวลา 6 วิ. คูลดาวน์: 6 วิ.
4/10 ใช้สกิล Icy Defense ให้กับฮีโร่ฝ่ายเดียวกัน 5 คน ที่อยู่ในระยะ ซึ่งจะทำให้พวกเขาโดน DMG ลดลง 35% เป็นเวลา 6 วิ. คูลดาวน์: 6 วิ.
5/10 ใช้สกิล Icy Defense ให้กับฮีโร่ฝ่ายเดียวกัน 5 คน ที่อยู่ในระยะ ซึ่งจะทำให้พวกเขาโดน DMG ลดลง 40% เป็นเวลา 6 วิ. คูลดาวน์: 6 วิ.
6/10 ใช้สกิล Icy Defense ให้กับฮีโร่ฝ่ายเดียวกัน 5 คน ที่อยู่ในระยะ ซึ่งจะทำให้พวกเขาโดน DMG ลดลง 45% เป็นเวลา 6 วิ. คูลดาวน์: 6 วิ.
7/10 ใช้สกิล Icy Defense ให้กับฮีโร่ฝ่ายเดียวกัน 5 คน ที่อยู่ในระยะ ซึ่งจะทำให้พวกเขาโดน DMG ลดลง 55% เป็นเวลา 6 วิ. คูลดาวน์: 6 วิ.
8/10 ใช้สกิล Icy Defense ให้กับฮีโร่ฝ่ายเดียวกัน 5 คน ที่อยู่ในระยะ ซึ่งจะทำให้พวกเขาโดน DMG ลดลง 65% เป็นเวลา 6 วิ. คูลดาวน์: 6 วิ.
9/10 ใช้สกิล Icy Defense ให้กับฮีโร่ฝ่ายเดียวกัน 5 คน ที่อยู่ในระยะ ซึ่งจะทำให้พวกเขาโดน DMG ลดลง 75% เป็นเวลา 6 วิ. คูลดาวน์: 6 วิ.
10/10 ใช้สกิล Icy Defense ให้กับฮีโร่ฝ่ายเดียวกัน 5 คน ที่อยู่ในระยะ ซึ่งจะทำให้พวกเขาโดน DMG ลดลง 85% เป็นเวลา 6 วิ. คูลดาวน์: 6 วิ.