วัตถุโบราณ

ความสนใจ!!! นี่เนื้อหาถูกผ่าออก,หน้าคือย้ายแฟ้มจัดเก็บแบบบีบอัดได้ มากกว่าถุงในเกมนั้นอยู่ในบ้านของพวกเขามาหาคนน่ะ

Relic Hall
ทำการวิจัยอุปกรณ์ที่มีความจำเป็นสำหรับการ raids
แฟคชั่น Oracle จะได้เปรียบ แฟคชั่น Saint
Unknown Unknown
ฮีโร่ ระดับ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ หมายเหตุ Might
6 1 3000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III Unknown 100
6 2 6000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III Unknown 300
6 3 10000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III Unknown 600
6 4 15000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III Unknown 1000
6 5 Unknown 1500
Unknown Unknown
ฮีโร่ ระดับ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ หมายเหตุ Might
4 1 3000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III Unknown 100
4 2 6000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III Unknown 300
4 3 10000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III Unknown 600
4 4 15000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III Unknown 1000
4 5 Unknown 1500
Unknown Unknown
ฮีโร่ ระดับ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ หมายเหตุ Might
1 1 3000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III Unknown 100
1 2 6000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III Unknown 300
1 3 10000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III Unknown 600
1 4 15000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III Unknown 1000
1 5 Unknown 1500
Unknown Unknown
ฮีโร่ ระดับ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ หมายเหตุ Might
3 1 3000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III Unknown 100
3 2 6000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III Unknown 300
3 3 10000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III Unknown 600
3 4 15000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III Unknown 1000
3 5 Unknown 1500
Unknown Unknown
ฮีโร่ ระดับ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ หมายเหตุ Might
2 1 3000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III Unknown 100
2 2 6000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III Unknown 300
2 3 10000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III Unknown 600
2 4 15000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III Unknown 1000
2 5 Unknown 1500
Unknown Unknown
ฮีโร่ ระดับ เลื่อนตำแหน่ง ระดับ หมายเหตุ Might
1 1 3000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III Unknown 100
1 2 6000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III Unknown 300
1 3 10000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III Unknown 600
1 4 15000 รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III Unknown 1000
1 5 Unknown 1500