พ่อค้าตลาดมืด

พ่อค้าตลาดมืด
ไอเทม จำนวน โอกาส ราคา
กุญแจสีเงิน - ปลดล็อคหีบสมบัติลึกลับ 1 - 2 10% 200000 Gold
กุญแจสีทอง - ปลดล็อคหีบสมบัติลึกลับ 1 4% 1000000 Gold
กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า L - รับ 5000 คริสตัลสีฟ้า 3 - 5 8.57% 50000 Gold
กล่องคริสตัลสีฟ้า S - รับ 20000 คริสตัลสีฟ้า 2 - 4 4.29% 250000 Gold
กระเป๋าคริสตัลสีแดง L - รับ 50 คริสตัลสีแดง 3 - 5 4.57% 10 อัญมณี
กล่องคริสตัลสีแดง S - รับ 200 คริสตัลสีแดง 2 - 4 2.29% 50 อัญมณี
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) I - มีโอกาส 5% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 1
1 0.86% 500000 Gold
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) III - มีโอกาส 5% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 1
1 0.86% 500000 Gold
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) I - เบนทิศทาง 8% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 1
1 0.86% 500000 Gold
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) III - เบนทิศทาง 8% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 1
1 0.86% 500000 Gold
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) I - มีโอกาส 5% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 1
1 0.86% 500000 Gold
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) III - มีโอกาส 5% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 1
1 0.86% 500000 Gold
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) I - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 30% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 0.86% 500000 Gold
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) III - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 30% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 0.86% 500000 Gold
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) I - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
1 0.86% 500000 Gold
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) III - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
1 0.86% 500000 Gold
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) I - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 5%
ระดับ 1
1 0.86% 500000 Gold
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) III - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 5%
ระดับ 1
1 0.86% 500000 Gold
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) I - เพิ่ม HP ขึ้น 10%
ระดับ 1
1 0.86% 500000 Gold
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) III - เพิ่ม HP ขึ้น 10%
ระดับ 1
1 0.86% 500000 Gold
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) I - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 2
1 0.57% 1500000 Gold
เหรียญตรา วงจักรเพลิง (Scorch) III - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี
ระดับ 2
1 0.57% 1500000 Gold
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) I - เบนทิศทาง 11% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 2
1 0.57% 1500000 Gold
เหรียญตรา โล่ไฟ (Flame Guard) III - เบนทิศทาง 11% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 2
1 0.57% 1500000 Gold
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) I - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 2
1 0.57% 1500000 Gold
เหรียญตรา ใบมีด (Blade Shell) III - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ
ระดับ 2
1 0.57% 1500000 Gold
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) I - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 40% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 0.57% 1500000 Gold
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) III - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 40% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 0.57% 1500000 Gold
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) I - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 20%
ระดับ 2
1 0.57% 1500000 Gold
เหรียญตรา เท้าไฟ (Sprint) III - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 20%
ระดับ 2
1 0.57% 1500000 Gold
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) I - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 10%
ระดับ 2
1 0.57% 1500000 Gold
เหรียญตรา หินไฟ (Stone Skin) III - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 10%
ระดับ 2
1 0.57% 1500000 Gold
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) I - เพิ่ม HP ขึ้น 15%
ระดับ 2
1 0.57% 1500000 Gold
เหรียญตรา หัวใจเพลิง (Tenacity) III - เพิ่ม HP ขึ้น 15%
ระดับ 2
1 0.57% 1500000 Gold
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) I - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 10%
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) II - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 10%
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) III - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 10%
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) IV - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 10%
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) I - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) II - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) III - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) IV - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) I - รับ Energy 20% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) II - รับ Energy 20% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) III - รับ Energy 20% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) IV - รับ Energy 20% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) I - สร้างความเสียหาย 100% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) II - สร้างความเสียหาย 100% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) III - สร้างความเสียหาย 100% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) IV - สร้างความเสียหาย 100% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) I - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) II - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) III - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) IV - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) I - ลด Energy ของเป้าหมายลง 5 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) II - ลด Energy ของเป้าหมายลง 5 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) III - ลด Energy ของเป้าหมายลง 5 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) IV - ลด Energy ของเป้าหมายลง 5 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) I - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) II - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) III - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) IV - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 10%
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) I - เพิ่ม ATK ขึ้น 10%
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) II - เพิ่ม ATK ขึ้น 10%
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) III - เพิ่ม ATK ขึ้น 10%
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) IV - เพิ่ม ATK ขึ้น 10%
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) I - คืน 1% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) II - คืน 1% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) III - คืน 1% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) IV - คืน 1% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) I - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 4%
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) II - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 4%
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) III - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 4%
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) IV - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 4%
ระดับ 1
1 0.57% 750000 Gold
กระเป๋าคริสตัลสีฟ้า L - รับ 5000 คริสตัลสีฟ้า 3 - 5 2.86% 50000 Gold
กล่องคริสตัลสีฟ้า S - รับ 20000 คริสตัลสีฟ้า 2 - 4 2.86% 250000 Gold
กล่องคริสตัลสีฟ้า L - รับ 100000 คริสตัลสีฟ้า 1 - 2 2.86% 1200000 Gold
กระเป๋าคริสตัลสีแดง L - รับ 50 คริสตัลสีแดง 3 - 5 1.43% 10 อัญมณี
กล่องคริสตัลสีแดง S - รับ 200 คริสตัลสีแดง 2 - 4 1.14% 50 อัญมณี
กล่องคริสตัลสีแดง L - รับ 1000 คริสตัลสีแดง 1 - 2 0.86% 200 อัญมณี
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) I - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) II - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) III - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา ฟื้นคืน (Revive) IV - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15%
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) I - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) II - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) III - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา หมัดพิฆาต (Heavy Blow) IV - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) I - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) II - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) III - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา ฟื้นค่าพลังงาน (Revitalize) IV - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) I - สร้างความเสียหาย 175% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) II - สร้างความเสียหาย 175% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) III - สร้างความเสียหาย 175% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา หินเพลิง (Self Destruct) IV - สร้างความเสียหาย 175% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) I - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) II - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) III - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา ระเบิดแห่งความตาย (Deadly Strike) IV - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) I - ลด Energy ของเป้าหมายลง 10 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) II - ลด Energy ของเป้าหมายลง 10 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) III - ลด Energy ของเป้าหมายลง 10 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา ดาวกระจาย (Scatter) IV - ลด Energy ของเป้าหมายลง 10 แต้มเมื่อเข้าโจมตี
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) I - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) II - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) III - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา เล็บไฟ (Berserk) IV - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15%
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) I - เพิ่ม ATK ขึ้น 15%
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) II - เพิ่ม ATK ขึ้น 15%
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) III - เพิ่ม ATK ขึ้น 15%
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา เทพเจ้าแห่งสงคราม (War God) IV - เพิ่ม ATK ขึ้น 15%
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) I - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) II - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) III - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา ดาบไฟ (Life Drain) IV - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) I - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) II - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) III - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
เหรียญตรา การป้องกัน (Bulwark) IV - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8%
ระดับ 2
1 0.43% 2000000 Gold
Feint Crest I - เพิ่ม ATK 9% และ Dodge 2% ในการต่อสู้
ระดับ 1
1 0.43% 1200000 Gold
Feint Crest II - เพิ่ม ATK 9% และ Dodge 2% ในการต่อสู้
ระดับ 1
1 0.43% 1200000 Gold
Feint Crest III - เพิ่ม ATK 9% และ Dodge 2% ในการต่อสู้
ระดับ 1
1 0.43% 1200000 Gold
Feint Crest IV - เพิ่ม ATK 9% และ Dodge 2% ในการต่อสู้
ระดับ 1
1 0.43% 1200000 Gold
Brute Force Crest I - เพิ่ม ATK 8% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.1 เท่า
ระดับ 1
1 0.43% 1200000 Gold
Brute Force Crest II - เพิ่ม ATK 8% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.1 เท่า
ระดับ 1
1 0.43% 1200000 Gold
Brute Force Crest III - เพิ่ม ATK 8% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.1 เท่า
ระดับ 1
1 0.43% 1200000 Gold
Brute Force Crest IV - เพิ่ม ATK 8% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.1 เท่า
ระดับ 1
1 0.43% 1200000 Gold
เหรียญตรา Iron Will I - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 10% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
ระดับ 1
1 0.43% 1200000 Gold
เหรียญตรา Iron Will II - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 10% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
ระดับ 1
1 0.43% 1200000 Gold
เหรียญตรา Iron Will III - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 10% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
ระดับ 1
1 0.43% 1200000 Gold
เหรียญตรา Iron Will IV - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 10% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน
ระดับ 1
1 0.43% 1200000 Gold
เหรียญตรา Regenerate I - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 10% และการรักษา 20% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 1
1 0.43% 1200000 Gold
เหรียญตรา Regenerate II - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 10% และการรักษา 20% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 1
1 0.43% 1200000 Gold
เหรียญตรา Regenerate III - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 10% และการรักษา 20% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 1
1 0.43% 1200000 Gold
เหรียญตรา Regenerate IV - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 10% และการรักษา 20% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ)
ระดับ 1
1 0.43% 1200000 Gold
ตราสัญลักษณ์ Scorch - มีโอกาส 5% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี 1 0.43% 80 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Flame Guard - เบนทิศทาง 8% ของความเสียหายที่ได้รับ 1 0.43% 80 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Blade Shell - มีโอกาส 5% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ 1 0.43% 80 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Slow Down - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 30% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี 1 0.43% 80 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Sprint - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 10% 1 0.43% 80 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Stone Skin - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 5% 1 0.43% 80 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Tenacity - เพิ่ม HP ขึ้น 10% 1 0.43% 80 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Revive - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 10% 1 0.43% 80 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Heavy Blow - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี 1 0.43% 80 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Revitalize - รับ Energy 20% เมื่อเริ่มการต่อสู้ 1 0.43% 80 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Self Destruct - สร้างความเสียหาย 100% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต 1 0.43% 80 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Deadly Strike - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 3 เท่าเมื่อเข้าโจมตี 1 0.43% 80 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Scatter - ลด Energy ของเป้าหมายลง 5 แต้มเมื่อเข้าโจมตี 1 0.43% 80 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Berserk - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 10% 1 0.43% 80 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ War God - เพิ่ม ATK ขึ้น 10% 1 0.43% 80 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Life Drain - คืน 1% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี 1 0.43% 80 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Bulwark - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 4% 1 0.43% 80 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Feint - เพิ่ม ATK 9% และ Dodge 2% ในการต่อสู้ 1 0.43% 100 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Brute Force - เพิ่ม ATK 8% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.1 เท่า 1 0.43% 100 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Iron Will - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 10% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน 1 0.43% 100 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Regenerate - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 10% และการรักษา 20% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ) 1 0.43% 100 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Scorch - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี 1 0.29% 160 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Flame Guard - เบนทิศทาง 11% ของความเสียหายที่ได้รับ 1 0.29% 160 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Blade Shell - มีโอกาส 6% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ 1 0.29% 160 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Slow Down - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 40% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี 1 0.29% 160 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Sprint - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 20% 1 0.29% 160 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Stone Skin - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 10% 1 0.29% 160 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Tenacity - เพิ่ม HP ขึ้น 15% 1 0.29% 160 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Revive - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 15% 1 0.29% 160 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Heavy Blow - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี 1 0.29% 160 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Revitalize - รับ Energy 40% เมื่อเริ่มการต่อสู้ 1 0.29% 160 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Self Destruct - สร้างความเสียหาย 175% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต 1 0.29% 160 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Deadly Strike - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 4 เท่าเมื่อเข้าโจมตี 1 0.29% 160 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Scatter - ลด Energy ของเป้าหมายลง 10 แต้มเมื่อเข้าโจมตี 1 0.29% 160 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Berserk - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 15% 1 0.29% 160 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ War God - เพิ่ม ATK ขึ้น 15% 1 0.29% 160 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Life Drain - คืน 2% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี 1 0.29% 160 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Bulwark - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 8% 1 0.29% 160 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Feint - เพิ่ม ATK 13% และ Dodge 2% ในการต่อสู้ 1 0.29% 200 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Brute Force - เพิ่ม ATK 12% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.2 เท่า 1 0.29% 200 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Iron Will - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 15% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน 1 0.29% 200 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Regenerate - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 15% และการรักษา 25% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ) 1 0.29% 200 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Scorch - มีโอกาส 7% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี 1 0.23% 300 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Flame Guard - เบนทิศทาง 14% ของความเสียหายที่ได้รับ 1 0.23% 300 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Blade Shell - มีโอกาส 7% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ 1 0.23% 300 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Slow Down - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 50% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี 1 0.23% 300 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Sprint - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 30% 1 0.23% 300 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Stone Skin - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 15% 1 0.23% 300 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Tenacity - เพิ่ม HP ขึ้น 20% 1 0.23% 300 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Revive - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 20% 1 0.23% 300 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Heavy Blow - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี 1 0.23% 300 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Revitalize - รับ Energy 60% เมื่อเริ่มการต่อสู้ 1 0.23% 360 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Self Destruct - สร้างความเสียหาย 250% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต 1 0.23% 300 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Deadly Strike - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 5 เท่าเมื่อเข้าโจมตี 1 0.23% 300 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Scatter - ลด Energy ของเป้าหมายลง 15 แต้มเมื่อเข้าโจมตี 1 0.23% 300 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Berserk - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 20% 1 0.23% 300 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ War God - เพิ่ม ATK ขึ้น 20% 1 0.23% 300 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Life Drain - คืน 3% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี 1 0.23% 300 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Bulwark - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 12% 1 0.23% 300 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Feint - เพิ่ม ATK 17% และ Dodge 3% ในการต่อสู้ 1 0.23% 360 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Brute Force - เพิ่ม ATK 16% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.3 เท่า 1 0.23% 360 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Iron Will - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 20% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน 1 0.23% 360 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Regenerate - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 20% และการรักษา 30% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ) 1 0.23% 360 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Scorch - มีโอกาส 8% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี 1 0.17% 450 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Flame Guard - เบนทิศทาง 17% ของความเสียหายที่ได้รับ 1 0.17% 450 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Blade Shell - มีโอกาส 8% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ 1 0.17% 450 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Slow Down - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 60% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี 1 0.17% 450 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Sprint - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 40% 1 0.17% 450 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Stone Skin - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 20% 1 0.17% 450 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Tenacity - เพิ่ม HP ขึ้น 25% 1 0.17% 450 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Revive - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 25% 1 0.17% 450 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Heavy Blow - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2.5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี 1 0.17% 450 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Revitalize - รับ Energy 80% เมื่อเริ่มการต่อสู้ 1 0.17% 480 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Self Destruct - สร้างความเสียหาย 325% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต 1 0.17% 450 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Deadly Strike - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 6 เท่าเมื่อเข้าโจมตี 1 0.17% 450 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Scatter - ลด Energy ของเป้าหมายลง 20 แต้มเมื่อเข้าโจมตี 1 0.17% 450 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Berserk - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 25% 1 0.17% 450 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ War God - เพิ่ม ATK ขึ้น 25% 1 0.17% 450 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Life Drain - คืน 4% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี 1 0.17% 450 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Bulwark - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 16% 1 0.17% 450 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Feint - เพิ่ม ATK 21% และ Dodge 3% ในการต่อสู้ 1 0.17% 480 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Brute Force - เพิ่ม ATK 20% ในการต่อสู้ การโจมตีและสกิลที่ติดคริติคอลจากฮีโร่ตัวนี้จะมีดาเมจเพิ่มขึ้น 0.4 เท่า 1 0.17% 480 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Iron Will - ใน 10 วินาทีแรก เพิ่มพลังโจมตี 25% ต้านทานมึนงง,หวาดกลัว และการถูกลดพลังงาน 1 0.17% 480 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Regenerate - เพิ่มอัตราฟื้นฟูพลังงาน 28% และการรักษา 40% (เฉพาะจากโจมตีปกติและการรับดาเมจ) 1 0.17% 480 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Scorch - มีโอกาส 9% ที่จะลบล้างความเสียหายทั้งหมดเมื่อถูกโจมตี 1 0.11% 540 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Flame Guard - เบนทิศทาง 20% ของความเสียหายที่ได้รับ 1 0.11% 540 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Blade Shell - มีโอกาส 10% ที่จะลบล้าง 100% ของความเสียหายที่ได้รับ 1 0.11% 540 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Slow Down - มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 70% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี 1 0.11% 540 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Sprint - เพิ่ม MOV SPD ขึ้น 50% 1 0.11% 540 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Stone Skin - ลดความเสียหายที่ได้รับลง 25% 1 0.11% 540 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Tenacity - เพิ่ม HP ขึ้น 30% 1 0.11% 540 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Revive - คืนชีพโดยสามารถฟื้นฟู HP 30% 1 0.11% 540 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Heavy Blow - มีโอกาส 10% ที่จะทำให้เป้าหมายอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี 1 0.11% 540 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Revitalize - รับ Energy 100% เมื่อเริ่มการต่อสู้ 1 0.11% 600 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Self Destruct - สร้างความเสียหาย 400% ให้แก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงเมื่อเสียชีวิต 1 0.11% 540 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Deadly Strike - มีโอกาส 10% ที่จะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก 7 เท่าเมื่อเข้าโจมตี 1 0.11% 540 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Scatter - ลด Energy ของเป้าหมายลง 25 แต้มเมื่อเข้าโจมตี 1 0.11% 540 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Berserk - เพิ่ม ATK SPD ขึ้น 30% 1 0.11% 540 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ War God - เพิ่ม ATK ขึ้น 30% 1 0.11% 540 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Life Drain - คืน 5% ค่า HP ในแต่ละครั้งของการโจมตี 1 0.11% 540 อัญมณี
ตราสัญลักษณ์ Bulwark - เพิ่มค่า พลังโจมตี และ ค่า HP สูงสุด ในการต่อสู้ เป็น 20% 1 0.11% 540 อัญมณี