ฮีโร่: Jumbear

Jumbear

Jumbear Jumbear

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:520074840143440
โจมตี โจมตี:20817692930
ATK SPD ATK SPD:120012001200
MOV SPD MOV SPD:275290290
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:222
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:160206300
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
Wardens' Watchความสามารถของฮีโร่ความสามารถ
ฝ่าย SaintStampedeกรุณาเลือก พรสวรรค์Ursine Roar
Jumbear มีความเชื่อว่าการกินน้ำผึ้งทุกวันเป็นเหตุผลสำหรับร่างกายที่แข็งแรงของเขา ในขณะที่คนอื่นส่วนใหญ่คิดว่าเป็นความตะกละของเขาเอง และทั้งหมดเห็นด้วยที่จะปล่อยให้เขาอยู่อย่างอิสระไปกับอาหารที่เขาชื่นชอบและนิ้วมือเหนียวๆเปื้อนน้ำผึ้งเหล่านั้น
  • Ursine Roar
  • ฮีโร่ Totem
  • Jumbear
  • Jumbear วิวัฒนาการ 1
  • Jumbear วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
  • สกิน
ระดับราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15---597898
จำกัดดาเมจที่ได้รับลงเหลือไม่เกิน 60000 ต่อครั้ง ภายใน 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานเป็นใบ้และสถานะจาก Calamity และทุกๆ 6 วินาที ฮีโร่จะมีโอกาส 100% ที่จะทำความเสียหาย 300% พลังโจมตีไปยังศัตรู 10 คนและสตั้นพวกเขา 2 วินาที)
2/152000 (100 Shards)117156195
จำกัดดาเมจที่ได้รับลงเหลือไม่เกิน 58000 ต่อครั้ง ภายใน 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานเป็นใบ้และสถานะจาก Calamity และทุกๆ 6 วินาที ฮีโร่จะมีโอกาส 100% ที่จะทำความเสียหาย 300% พลังโจมตีไปยังศัตรู 10 คนและสตั้นพวกเขา 2 วินาที)
3/1510000 (500 Shards)176234293
จำกัดดาเมจที่ได้รับลงเหลือไม่เกิน 56000 ต่อครั้ง ภายใน 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานเป็นใบ้และสถานะจาก Calamity และทุกๆ 6 วินาที ฮีโร่จะมีโอกาส 100% ที่จะทำความเสียหาย 300% พลังโจมตีไปยังศัตรู 10 คนและสตั้นพวกเขา 2 วินาที)
4/1530000 (1500 Shards)234312390
จำกัดดาเมจที่ได้รับลงเหลือไม่เกิน 53000 ต่อครั้ง ภายใน 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานเป็นใบ้และสถานะจาก Calamity และทุกๆ 6 วินาที ฮีโร่จะมีโอกาส 100% ที่จะทำความเสียหาย 300% พลังโจมตีไปยังศัตรู 10 คนและสตั้นพวกเขา 2 วินาที)
5/1570000 (3500 Shards)293390488
จำกัดดาเมจที่ได้รับลงเหลือไม่เกิน 50000 ต่อครั้ง ภายใน 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานเป็นใบ้และสถานะจาก Calamity และทุกๆ 6 วินาที ฮีโร่จะมีโอกาส 100% ที่จะทำความเสียหาย 300% พลังโจมตีไปยังศัตรู 10 คนและสตั้นพวกเขา 2 วินาที)
6/15120000 (6000 Shards)351468585
จำกัดดาเมจที่ได้รับลงเหลือไม่เกิน 46000 ต่อครั้ง ภายใน 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานเป็นใบ้และสถานะจาก Calamity และทุกๆ 6 วินาที ฮีโร่จะมีโอกาส 100% ที่จะทำความเสียหาย 300% พลังโจมตีไปยังศัตรู 10 คนและสตั้นพวกเขา 2 วินาที)
7/15200000 (10000 Shards)410546683
จำกัดดาเมจที่ได้รับลงเหลือไม่เกิน 42000 ต่อครั้ง ภายใน 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานเป็นใบ้และสถานะจาก Calamity และทุกๆ 6 วินาที ฮีโร่จะมีโอกาส 100% ที่จะทำความเสียหาย 300% พลังโจมตีไปยังศัตรู 10 คนและสตั้นพวกเขา 2 วินาที)
8/15500000 (25000 Shards)468624780
จำกัดดาเมจที่ได้รับลงเหลือไม่เกิน 38000 ต่อครั้ง ภายใน 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานเป็นใบ้และสถานะจาก Calamity และทุกๆ 6 วินาที ฮีโร่จะมีโอกาส 100% ที่จะทำความเสียหาย 300% พลังโจมตีไปยังศัตรู 10 คนและสตั้นพวกเขา 2 วินาที)
9/15800000 (40000 Shards)527702878
จำกัดดาเมจที่ได้รับลงเหลือไม่เกิน 33000 ต่อครั้ง ภายใน 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานเป็นใบ้และสถานะจาก Calamity และทุกๆ 6 วินาที ฮีโร่จะมีโอกาส 100% ที่จะทำความเสียหาย 300% พลังโจมตีไปยังศัตรู 10 คนและสตั้นพวกเขา 2 วินาที)
10/151600000 (80000 Shards)585780975
จำกัดดาเมจที่ได้รับลงเหลือไม่เกิน 28000 ต่อครั้ง ภายใน 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานเป็นใบ้และสถานะจาก Calamity และทุกๆ 6 วินาที ฮีโร่จะมีโอกาส 100% ที่จะทำความเสียหาย 300% พลังโจมตีไปยังศัตรู 10 คนและสตั้นพวกเขา 2 วินาที)
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 74Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 16
6448581073
จำกัดดาเมจที่ได้รับลงเหลือไม่เกิน 25000 ต่อครั้ง ภายใน 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานเป็นใบ้และสถานะจาก Calamity และทุกๆ 6 วินาที ฮีโร่จะมีโอกาส 100% ที่จะทำความเสียหาย 300% พลังโจมตีไปยังศัตรู 10 คนและสตั้นพวกเขา 2 วินาที)
12/15849790 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 54Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 22Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 8
7029361170
จำกัดดาเมจที่ได้รับลงเหลือไม่เกิน 22000 ต่อครั้ง ภายใน 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานเป็นใบ้และสถานะจาก Calamity และทุกๆ 6 วินาที ฮีโร่จะมีโอกาส 100% ที่จะทำความเสียหาย 300% พลังโจมตีไปยังศัตรู 10 คนและสตั้นพวกเขา 2 วินาที)
13/153643000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 14Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 27
76110141268
จำกัดดาเมจที่ได้รับลงเหลือไม่เกิน 19000 ต่อครั้ง ภายใน 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานเป็นใบ้และสถานะจาก Calamity และทุกๆ 6 วินาที ฮีโร่จะมีโอกาส 100% ที่จะทำความเสียหาย 300% พลังโจมตีไปยังศัตรู 10 คนและสตั้นพวกเขา 2 วินาที)
14/158820000 คริสตัลสีฟ้า 1581000 ดาว
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 20
81910921365
จำกัดดาเมจที่ได้รับลงเหลือไม่เกิน 15000 ต่อครั้ง ภายใน 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานเป็นใบ้และสถานะจาก Calamity และทุกๆ 6 วินาที ฮีโร่จะมีโอกาส 100% ที่จะทำความเสียหาย 300% พลังโจมตีไปยังศัตรู 10 คนและสตั้นพวกเขา 2 วินาที)
15/1517920000 คริสตัลสีฟ้า 2985000 ดาว
87811701463
จำกัดดาเมจที่ได้รับลงเหลือไม่เกิน 10000 ต่อครั้ง ภายใน 4 วินาที (คูลดาวน์: 4 วินาที ฮีโร่นี้ต้านทานเป็นใบ้และสถานะจาก Calamity และทุกๆ 6 วินาที ฮีโร่จะมีโอกาส 100% ที่จะทำความเสียหาย 300% พลังโจมตีไปยังศัตรู 10 คนและสตั้นพวกเขา 2 วินาที)
ระดับหมายเหตุ
1จำกัดดาเมจที่ได้รับลงเหลือไม่เกิน 60000 ต่อครั้ง ภายใน 4 วินาที
2จำกัดดาเมจที่ได้รับลงเหลือไม่เกิน 58000 ต่อครั้ง ภายใน 4 วินาที
3จำกัดดาเมจที่ได้รับลงเหลือไม่เกิน 56000 ต่อครั้ง ภายใน 4 วินาที
4จำกัดดาเมจที่ได้รับลงเหลือไม่เกิน 53000 ต่อครั้ง ภายใน 4 วินาที
5จำกัดดาเมจที่ได้รับลงเหลือไม่เกิน 50000 ต่อครั้ง ภายใน 4 วินาที
6จำกัดดาเมจที่ได้รับลงเหลือไม่เกิน 46000 ต่อครั้ง ภายใน 4 วินาที
7จำกัดดาเมจที่ได้รับลงเหลือไม่เกิน 42000 ต่อครั้ง ภายใน 4 วินาที
8จำกัดดาเมจที่ได้รับลงเหลือไม่เกิน 38000 ต่อครั้ง ภายใน 4 วินาที
9จำกัดดาเมจที่ได้รับลงเหลือไม่เกิน 33000 ต่อครั้ง ภายใน 4 วินาที
10จำกัดดาเมจที่ได้รับลงเหลือไม่เกิน 28000 ต่อครั้ง ภายใน 4 วินาที
Jumbear
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
152002082755
2547022027511
3574023227516
4601024427522
5628025627527
6655026827533
7682028027538
8709029227543
9736030427549
10763031627554
11790032827560
12817034027565
13844035227571
14871036427576
15898037627581
16925038827587
17952040027592
18979041227598
1910060424275103
2010330436275109
20 (2 x Star)
1000 (1000ดาว)
10000 (10000Gold)
10ลูกไฟดันเจี้ยน
15530644280109
2115800656280115
2216070668280120
2316340680280125
2416610692280131
2516880704280136
2617150716280142
2717420728280147
2817690740280153
2917960752280158
3018230764280164
3118500776280169
3218770788280175
3319040800280180
3419310812280185
3519580824280191
3619850836280196
3720120848280202
3820390860280207
3920660872280213
4020930884280218
40 (3 x Star)
3000 (4000ดาว)
30000 (40000Gold)
50ลูกไฟดันเจี้ยน
261301092285219
41264001104285225
42266701116285230
43269401128285236
44272101140285241
45274801152285247
46277501164285252
47280201176285258
48282901188285263
49285601200285269
50288301212285274
51291001224285280
52293701236285285
53296401248285291
54299101260285296
55301801272285302
56304501284285307
57307201296285313
58309901308285318
59312601320285324
60315301332285329
60 (4 x Star)
10000 (14000ดาว)
100000 (140000Gold)
75ลูกไฟดันเจี้ยน
367301540290331
61370001552290336
62372701564290342
63375401576290347
64378101588290353
65380801600290358
66383501612290364
67386201624290369
68388901636290375
69391601648290380
70394301660290386
71397001672290391
72399701684290397
73402401696290402
74405101708290408
75407801720290413
76410501732290419
77413201744290424
78415901756290430
79418601768290435
80421301780290441
80 (5 x Star)
20000 (34000ดาว)
200000 (340000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
473301988295443
81476002000295449
82478702012295454
83481402024295460
84484102036295465
85486802048295471
86489502060295476
87492202072295482
88494902084295487
89497602096295493
90500302108295499
91503002120295504
92505702132295510
93508402144295515
94511102156295521
95513802168295526
96516502180295532
97519202192295537
98521902204295543
99524602216295548
100527302228295554
100 (6 x Star)
30000 (64000ดาว)
300000 (640000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
579302436300557
101582002448300562
102584702460300568
103587402472300573
104590102484300579
105592802496300585
106595502508300590
107598202520300596
108600902532300601
109603602544300607
110606302556300612
111609002568300618
112611702580300623
113614402592300629
114617102604300635
115619802616300640
116622502628300646
117625202640300651
118627902652300657
119630602664300662
120633302676300668
120 (7 x Star)
50000 (114000ดาว)
500000 (1140000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
685302884305671
121688002896305677
122690702908305683
123693402920305688
124696102932305694
125698802944305699
126701502956305705
127704202968305710
128706902980305716
129709602992305722
130712303004305727
131715003016305733
132717703028305738
133720403040305744
134723103052305750
135725803064305755
136728503076305761
137731203088305766
138733903100305772
139736603112305778
140739303124305783
140 (8 x Star)
100000 (214000ดาว)
1000000 (2140000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
791303332310787
141794003344310793
142796703356310798
143799403368310804
144802103380310810
145804803392310815
146807503404310821
147810203416310826
148812903428310832
149815603440310838
150818303452310843
151821003464310849
152823703476310855
153826403488310860
154829103500310866
155831803512310871
156834503524310877
157837203536310883
158839903548310888
159842603560310894
160845303572310900
160 (9 x Star)
200000 (414000ดาว)
2000000 (4140000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
897303780315904
161900003792315910
162902703804315915
163905403816315921
164908103828315927
165910803840315932
166913503852315938
167916203864315944
168918903876315949
169921603888315955
170924303900315961
171927003912315966
172929703924315972
173932403936315977
174935103948315983
175937803960315989
176940503972315994
1779432039843151000
1789459039963151006
1799486040083151011
1809513040203151017
180 (10 x Star)
400000 (814000ดาว)
5000000 (9140000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
10033042283201022
18110060042403201028
18210087042523201033
18310114042643201039
18410141042763201045
18510168042883201050
18610195043003201056
18710222043123201062
18810249043243201067
18910276043363201073
19010303043483201079
19110330043603201084
19210357043723201090
19310384043843201096
19410411043963201101
19510438044083201107
19610465044203201113
19710492044323201119
19810519044443201124
19910546044563201130
20010573044683201136
Jumbear
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
17484017692907
275245178129014
375650179329020
476055180529027
576460181729034
676865182929041
777270184129048
877675185329054
978080186529061
1078485187729068
1178890188929075
1279295190129082
1379700191329089
1480105192529095
15805101937290102
16809151949290109
17813201961290116
18817251973290123
19821301985290129
20825351997290136
21829402009290143
22833452021290150
23837502033290157
24841552045290163
25845602057290170
26849652069290177
27853702081290184
28857752093290191
29861802105290198
30865852117290204
31869902129290211
32873952141290218
33878002153290225
34882052165290232
35886102177290238
36890152189290245
37894202201290252
38898252213290259
39902302225290266
40906352237290272
41910402249290279
42914452261290286
43918502273290293
44922552285290300
45926602297290307
46930652309290313
47934702321290320
48938752333290327
49942802345290334
50946852357290341
51950902369290347
52954952381290354
53959002393290361
54963052405290368
55967102417290375
56971152429290381
57975202441290388
58979252453290395
59983302465290402
60987352477290409
61991402489290415
62995452501290422
63999502513290429
641003552525290436
651007602537290443
661011652549290450
671015702561290456
681019752573290463
691023802585290470
701027852597290477
711031902609290484
721035952621290490
731040002633290497
741044052645290504
751048102657290511
761052152669290518
771056202681290524
781060252693290531
791064302705290538
801068352717290545
80 (5 x Star)
20000 (20000ดาว)
200000 (200000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
1141153008295547
811145203020295554
821149253032295561
831153303044295568
841157353056295574
851161403068295581
861165453080295588
871169503092295595
881173553104295602
891177603116295609
901181653128295616
911185703140295622
921189753152295629
931193803164295636
941197853176295643
951201903188295650
961205953200295657
971210003212295663
981214053224295670
991218103236295677
1001222153248295684
100 (6 x Star)
30000 (50000ดาว)
300000 (500000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
1294953540300687
1011299003552300694
1021303053564300700
1031307103576300707
1041311153588300714
1051315203600300721
1061319253612300728
1071323303624300735
1081327353636300742
1091331403648300748
1101335453660300755
1111339503672300762
1121343553684300769
1131347603696300776
1141351653708300783
1151355703720300790
1161359753732300797
1171363803744300803
1181367853756300810
1191371903768300817
1201375953780300824
120 (7 x Star)
50000 (100000ดาว)
500000 (1000000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
1448754071305827
1211452804083305834
1221456854095305841
1231460904107305848
1241464954119305855
1251469004131305862
1261473054143305869
1271477104155305876
1281481154167305882
1291485204179305889
1301489254191305896
1311493304203305903
1321497354215305910
1331501404227305917
1341505454239305924
1351509504251305931
1361513554263305938
1371517604275305945
1381521654287305951
1391525704299305958
1401529754311305965
140 (8 x Star)
100000 (200000ดาว)
1000000 (2000000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
1602554602310969
1411606604614310976
1421610654626310983
1431614704638310990
1441618754650310997
14516228046623101004
14616268546743101011
14716309046863101018
14816349546983101024
14916390047103101031
15016430547223101038
15116471047343101045
15216511547463101052
15316552047583101059
15416592547703101066
15516633047823101073
15616673547943101080
15716714048063101087
15816754548183101094
15916795048303101101
16016835548423101108
160 (9 x Star)
200000 (400000ดาว)
2000000 (4000000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
17563551333151112
16117604051453151119
16217644551573151126
16317685051693151133
16417725551813151140
16517766051933151147
16617806552053151154
16717847052173151161
16817887552293151168
16917928052413151175
17017968552533151182
17118009052653151188
17218049552773151195
17318090052893151202
17418130553013151209
17518171053133151216
17618211553253151223
17718252053373151230
17818292553493151237
17918333053613151244
18018373553733151251
180 (10 x Star)
400000 (800000ดาว)
5000000 (9000000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
19101556643201256
18119142056763201263
18219182556883201270
18319223057003201277
18419263557123201284
18519304057243201291
18619344557363201298
18719385057483201305
18819425557603201312
18919466057723201319
19019506557843201326
19119547057963201333
19219587558083201340
19319628058203201347
19419668558323201354
19519709058443201361
19619749558563201368
19719790058683201375
19819830558803201382
19919871058923201389
20019911559043201396
Jumbear
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
115800035122908
2158607352429016
3159214353629024
4159821354829032
5160428356029041
6161035357229049
7161642358429057
8162249359629065
9162856360829073
10163463362029081
11164070363229089
12164677364429097
131652843656290105
141658913668290114
151664983680290122
161671053692290130
171677123704290138
181683193716290146
191689263728290154
201695333740290162
211701403752290170
221707473764290178
231713543776290187
241719613788290195
251725683800290203
261731753812290211
271737823824290219
281743893836290227
291749963848290235
301756033860290243
311762103872290251
321768173884290260
331774243896290268
341780313908290276
351786383920290284
361792453932290292
371798523944290300
381804593956290308
391810663968290316
401816733980290324
411822803992290333
421828874004290341
431834944016290349
441841014028290357
451847084040290365
461853154052290373
471859224064290381
481865294076290389
491871364088290397
501877434100290406
511883504112290414
521889574124290422
531895644136290430
541901714148290438
551907784160290446
561913854172290454
571919924184290462
581925994196290470
591932064208290479
601938134220290487
611944204232290495
621950274244290503
631956344256290511
641962414268290519
651968484280290527
661974554292290535
671980624304290543
681986694316290552
691992764328290560
701998834340290568
712004904352290576
722010974364290584
732017044376290592
742023114388290600
752029184400290608
762035254412290616
772041324424290625
782047394436290633
792053464448290641
802059534460290649
812065604472290657
822071674484290665
832077744496290673
842083814508290681
852089884520290689
862095954532290698
872102024544290706
882108094556290714
892114164568290722
902120234580290730
912126304592290738
922132374604290746
932138444616290754
942144514628290762
952150584640290771
962156654652290779
972162724664290787
982168794676290795
992174864688290803
1002180934700290811
100 (6 x Star)
30000 (30000ดาว)
300000 (300000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
2326535283300817
1012332605295300825
1022338675307300833
1032344745319300841
1042350815331300849
1052356885343300858
1062362955355300866
1072369025367300874
1082375095379300882
1092381165391300890
1102387235403300898
1112393305415300907
1122399375427300915
1132405445439300923
1142411515451300931
1152417585463300939
1162423655475300947
1172429725487300956
1182435795499300964
1192441865511300972
1202447935523300980
120 (7 x Star)
50000 (80000ดาว)
500000 (800000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
2593536105305983
1212599606117305992
12226056761293051000
12326117461413051008
12426178161533051016
12526238861653051024
12626299561773051033
12726360261893051041
12826420962013051049
12926481662133051057
13026542362253051065
13126603062373051073
13226663762493051082
13326724462613051090
13426785162733051098
13526845862853051106
13626906562973051114
13726967263093051123
13827027963213051131
13927088663333051139
14027149363453051147
140 (8 x Star)
100000 (180000ดาว)
1000000 (1800000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
28605369283101151
14128666069403101159
14228726769523101168
14328787469643101176
14428848169763101184
14528908869883101192
14628969570003101200
14729030270123101209
14829090970243101217
14929151670363101225
15029212370483101233
15129273070603101242
15229333770723101250
15329394470843101258
15429455170963101266
15529515871083101274
15629576571203101283
15729637271323101291
15829697971443101299
15929758671563101307
16029819371683101316
160 (9 x Star)
200000 (380000ดาว)
2000000 (3800000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
31275377503151320
16131336077623151328
16231396777743151337
16331457477863151345
16431518177983151353
16531578878103151361
16631639578223151370
16731700278343151378
16831760978463151386
16931821678583151394
17031882378703151403
17131943078823151411
17232003778943151419
17332064479063151427
17432125179183151436
17532185879303151444
17632246579423151452
17732307279543151460
17832367979663151469
17932428679783151477
18032489379903151485
180 (10 x Star)
400000 (780000ดาว)
5000000 (8800000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
33945385723201490
18134006085843201498
18234066785963201507
18334127486083201515
18434188186203201523
18534248886323201531
18634309586443201540
18734370286563201548
18834430986683201556
18934491686803201565
19034552386923201573
19134613087043201581
19234673787163201589
19334734487283201598
19434795187403201606
19534855887523201614
19634916587643201622
19734977287763201631
19835037987883201639
19935098688003201647
20035159388123201656
ระดับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงราคาHeroMightDestiny
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Jumbear x 1 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 569500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Jumbear x 2 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 101040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
4841100
41110 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241500
423890 HPคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241800
43150 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1242200
44150 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1242500
45330 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
3542900
464240 HPคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243200
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243600
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243900
49120 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1244300
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
3544600
51130 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445000
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445300
53170 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445700
54170 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1446000
55385 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
4146400
564900 HPคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1446700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447100
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447400
59145 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 15
Jumbear x 4 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 201447800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
6548200
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1548600
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549000
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549500
64191 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1550000
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
4650600
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551900
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1552600
69155 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1553400
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
4654200
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1755100
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1756000
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1757000
74213 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1758000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
5159100
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1760200
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1761400
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1762600
79173 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
Jumbear x 6 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 301763800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
8264300
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1964800
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965300
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965800
84236 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1966300
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
5766800
866850 HPคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967300
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967800
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1968300
89194 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1968800
9018860 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
5769400
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170000
926890 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170600
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2171200
94258 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
2171800
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
6272400
967510 HPคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173000
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173600
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2174200
99211 โจมตีKarmic Rock VI - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 12
Jumbear x 8 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 402174800
100ความสามารถ 15 ระดับ990

สกินสกิน

  • Bear Wrestler
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
Bear Wrestler
Bear Wrestler
เมื่อได้รับสกินของ Jumbear แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK +400, HP +10000 เขาพร้อมสำหรับการแสดงโชว์แล้ว ด้วยการสวมหน้ากากและเสื้อรัดรูปสีสันสดใส และเหล่ากองเชียร์400 โจมตี
10000 HP
ชิ้นส่วน Bear Wrestler - นำไปแลกสกินของ Jumbear ,ใช้เสริมพลังของสกิน x 50
ระดับ HP โจมตี ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล DMG Might เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 10000 400 560 Shards + 10 ชิ้นส่วน Bear Wrestler - นำไปแลกสกินของ Jumbear ,ใช้เสริมพลังของสกิน
2 2625 105 6 840 Shards + 15 ชิ้นส่วน Bear Wrestler - นำไปแลกสกินของ Jumbear ,ใช้เสริมพลังของสกิน
3 15 15 6 1120 Shards + 20 ชิ้นส่วน Bear Wrestler - นำไปแลกสกินของ Jumbear ,ใช้เสริมพลังของสกิน
4 75 75 6 1400 Shards + 25 ชิ้นส่วน Bear Wrestler - นำไปแลกสกินของ Jumbear ,ใช้เสริมพลังของสกิน
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 ชิ้นส่วน Bear Wrestler - นำไปแลกสกินของ Jumbear ,ใช้เสริมพลังของสกิน
6 25 25 9 1960 Shards + 35 ชิ้นส่วน Bear Wrestler - นำไปแลกสกินของ Jumbear ,ใช้เสริมพลังของสกิน
7 105 105 9 2240 Shards + 40 ชิ้นส่วน Bear Wrestler - นำไปแลกสกินของ Jumbear ,ใช้เสริมพลังของสกิน
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 ชิ้นส่วน Bear Wrestler - นำไปแลกสกินของ Jumbear ,ใช้เสริมพลังของสกิน
9 35 35 12 2800 Shards + 50 ชิ้นส่วน Bear Wrestler - นำไปแลกสกินของ Jumbear ,ใช้เสริมพลังของสกิน
10 135 135 12 3080 Shards + 55 ชิ้นส่วน Bear Wrestler - นำไปแลกสกินของ Jumbear ,ใช้เสริมพลังของสกิน
11 5250 210 15 3360 Shards + 60 ชิ้นส่วน Bear Wrestler - นำไปแลกสกินของ Jumbear ,ใช้เสริมพลังของสกิน
12 45 45 15 3640 Shards + 65 ชิ้นส่วน Bear Wrestler - นำไปแลกสกินของ Jumbear ,ใช้เสริมพลังของสกิน
13 165 165 15 3920 Shards + 70 ชิ้นส่วน Bear Wrestler - นำไปแลกสกินของ Jumbear ,ใช้เสริมพลังของสกิน
14 6625 265 18 4200 Shards + 75 ชิ้นส่วน Bear Wrestler - นำไปแลกสกินของ Jumbear ,ใช้เสริมพลังของสกิน
15 55 55 18 4480 Shards + 80 ชิ้นส่วน Bear Wrestler - นำไปแลกสกินของ Jumbear ,ใช้เสริมพลังของสกิน
16 195 195 18 4760 Shards + 85 ชิ้นส่วน Bear Wrestler - นำไปแลกสกินของ Jumbear ,ใช้เสริมพลังของสกิน
17 8250 330 21 5040 Shards + 90 ชิ้นส่วน Bear Wrestler - นำไปแลกสกินของ Jumbear ,ใช้เสริมพลังของสกิน
18 55 55 21 5320 Shards + 95 ชิ้นส่วน Bear Wrestler - นำไปแลกสกินของ Jumbear ,ใช้เสริมพลังของสกิน
19 195 195 21 5600 Shards + 100 ชิ้นส่วน Bear Wrestler - นำไปแลกสกินของ Jumbear ,ใช้เสริมพลังของสกิน
20 10125 405 24
ทั้งหมด 58520 Shards1045 ชิ้นส่วน Bear Wrestler - นำไปแลกสกินของ Jumbear ,ใช้เสริมพลังของสกิน

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ
Rocky Sierra
Rocky Sierra
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
กาลครั้งหนึ่งในเทือกเขากลางของนาร์เซีย ที่มีเพียงชนเผ่าพื้นเมืองกระจายกันอยู่อาศัยนั้น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเมื่อผู้บุกรุกจากเผ่าแห่งปีกได้มาเยือนและยึดครองพื้นทีได้ทั้งหมด ควบคุมอาณาจักรอันงดงามที่ทอดยาวเกือบตลอดแนวเทือกเขา แม้จะมีการละเมิดต่อชาวพื้นเมือง ผู้ปกครองของเผ่าปีกทุกคนก็ถ่ายทอดความรู้และทักษะของตนให้อย่างเปิดเผย แต่กระนั้นก็ไม่ได้ช่วยให้การคงอยู่ของระบบปกครองที่สั้นนักได้ 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
ภายใต้ความรุ่งโรจน์ของการปกครองของพวกเขา ผู้นำของเผ่าปีกแต่ละแบกความหลังอันหนักอึ้งเอาไว้ "การไถ่ถอน" ก่อนที่พวกเขาได้สร้างอาณาจักร เผ่าปีกที่น่าภาคภูมิใจนี้ถูกเนรเทศออกจากป่าโบราณ และพยายามดิ้นรนเพื่อรับมือกับความอัปยศของพวกเขาพวกเขายังหวังที่จะฟื้นความสัมพันธ์ของป่าด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นในสิ่งที่พวกเขาทำได้ดีที่สุด แต่ความเกลียดชัง ความโกรธและความรู้สึกเชิงลบอื่น ๆ ก่อให้เกิด Bogeyman ขึ้นมา 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
เมื่อสงครามบนนาร์เซียเริ่มแผ่ขยายและไปถึงป่าโบราณ Harpy Queen ก็ออกตัวช่วยแม้จะมีการประท้วงจากผู้ที่ยังขมขื่นต่อการถูกเนรเทศ โชคดีสำหรับพวกเขา การกระทำอันบริสุทธิ์ของราชินีที่เปี่ยมไปด้วยจิตใจที่ดีงาม จะทำให้เกิดสิ่งที่พวกเขาต้องการ: เส้นทางที่จะพาพวกเขาไปสู่ความรุ่งโรจน์อันแท้จริง 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Jumbear + Minotaur Chieftain + อัศวินหัวกะโหลก + ราชินีนก + Creation-01 + Bogeyman + Pain-Da + ยักษ์ภูเขา
หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
Stone Necklace
Stone Necklace
สร้อยคอที่ดูธรรมดานี้จริงๆแล้วเป็นเครื่องประดับที่ทรงพลัง สามารถดูดซับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับเจ้าของ

เลือกที่ดีที่สุดที่ได้รับสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
1

เหรียญตรา

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

คำอธิบายสกิล

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0

สัตว์

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0

หลอม

0
0
0
0
0
0
5

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนเป็นโหมดไอเทม ภายใน "Heroes Altar" เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, Soulstones, อัญมณี หรือ ดาว
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
Jumbear - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Jumbear --- 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ V - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1
Jumbear Soulstone จำนวน โอกาส *
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

ยิ่งไปกว่านั้น

Wardens
จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์