การตกแต่ง: Unknown

การตกแต่ง

เพื่อช่วยใช้ทรัพยากรร่วมกัน จะซื้อเครื่องประดับซักหน่อย - 18310000 Gold
เพื่อช่วยใช้ทรัพยากรร่วมกัน ต้องขายเครื่องประดับซักหน่อย - 9155000 Gold
ซื้อไอเทม ขาย หมายเหตุ
นินจา 2000000
Gold
1000000
Gold
นินจา
การตกแต่ง Soccer Star
Soccer Star Trophy 200
อัญมณี
100
อัญมณี
Soccer Star Trophy
การตกแต่ง Soccer Star
ธง 1 200000
Gold
100000
Gold
ธง 1
การตกแต่งธง
ธง 2 200000
Gold
100000
Gold
ธง 2
การตกแต่งธง
ธง 3 200000
Gold
100000
Gold
ธง 3
การตกแต่งธง
ธง 4 200000
Gold
100000
Gold
ธง 4
การตกแต่งธง
ธง 5 200000
Gold
100000
Gold
ธง 5
การตกแต่งธง
ธง 6 200000
Gold
100000
Gold
ธง 6
การตกแต่งธง
ธง 7 200000
Gold
100000
Gold
ธง 7
การตกแต่งธง
ธง 8 200000
Gold
100000
Gold
ธง 8
การตกแต่งธง
ดอกไม้ I 10000
Gold
5000
Gold
ดอกไม้ I
ดอกไม้ตกแต่ง
ดอกไม้ II 10000
Mana
5000
Mana
ดอกไม้ II
ดอกไม้ตกแต่ง
ดอกกุหลาบ 500
อัญมณี
250
อัญมณี
ดอกกุหลาบ
ของตกแต่ง วันวาเลนไทน์
บอลลูน 300
อัญมณี
150
อัญมณี
บอลลูน
ของตกแต่ง วันวาเลนไทน์
ดอกไม้ 500
อัญมณี
250
อัญมณี
ดอกไม้
ของตกแต่ง วันวาเลนไทน์
ต้นคริสต์มาส 300
อัญมณี
150
อัญมณี
ต้นคริสต์มาส
มาร่วมฉลอง และ ทำการตกแต่ง กับ เทศกาลคริสต์มาสนี้!
Snowman 500
อัญมณี
250
อัญมณี
Snowman
มาร่วมฉลอง และ ทำการตกแต่ง กับ เทศกาลคริสต์มาสนี้!
แม่มดผมขาว 1000000
Gold
500000
Gold
แม่มดผมขาว
รูปปั้นตกแต่ง
เทพเจ้าแห่งสายฟ้า 2000000
Gold
1000000
Gold
เทพเจ้าแห่งสายฟ้า
รูปปั้นตกแต่ง
Centaur King 4000000
Gold
2000000
Gold
Centaur King
รูปปั้นตกแต่ง
หินศิลา หน้าหลุมศพ 2000000
Gold
1000000
Gold
หินศิลา หน้าหลุมศพ
ตกแต่งวันฮาโลวีน
โลงศพ 100
อัญมณี
50
อัญมณี
โลงศพ
ตกแต่งวันฮาโลวีน
ต้นคริสต์มาส 300
อัญมณี
150
อัญมณี
ต้นคริสต์มาส
มาร่วมฉลอง และ ทำการตกแต่ง กับ เทศกาลคริสต์มาสนี้!
ปล่องไฟ 200000
Gold
100000
Gold
ปล่องไฟ
มาร่วมฉลอง และ ทำการตกแต่ง กับ เทศกาลคริสต์มาสนี้!
มนุษย์หิมะ ร็อคกิ้ง 500
อัญมณี
250
อัญมณี
มนุษย์หิมะ ร็อคกิ้ง
มาร่วมฉลอง และ ทำการตกแต่ง กับ เทศกาลคริสต์มาสนี้!
กามเทพ 300
อัญมณี
150
อัญมณี
กามเทพ
ของตกแต่ง วันวาเลนไทน์
ช็อกโกแลต 500000
Gold
250000
Gold
ช็อกโกแลต
ของตกแต่ง วันวาเลนไทน์
A 100
อัญมณี
50
อัญมณี
A
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
B 100
อัญมณี
50
อัญมณี
B
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
C 100
อัญมณี
50
อัญมณี
C
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
D 100
อัญมณี
50
อัญมณี
D
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
E 100
อัญมณี
50
อัญมณี
E
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
F 100
อัญมณี
50
อัญมณี
F
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
G 100
อัญมณี
50
อัญมณี
G
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
H 100
อัญมณี
50
อัญมณี
H
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
I 100
อัญมณี
50
อัญมณี
I
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
J 100
อัญมณี
50
อัญมณี
J
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
K 100
อัญมณี
50
อัญมณี
K
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
L 100
อัญมณี
50
อัญมณี
L
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
M 100
อัญมณี
50
อัญมณี
M
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
N 100
อัญมณี
50
อัญมณี
N
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
O 100
อัญมณี
50
อัญมณี
O
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
P 100
อัญมณี
50
อัญมณี
P
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
Q 100
อัญมณี
50
อัญมณี
Q
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
R 100
อัญมณี
50
อัญมณี
R
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
S 100
อัญมณี
50
อัญมณี
S
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
T 100
อัญมณี
50
อัญมณี
T
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
U 100
อัญมณี
50
อัญมณี
U
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
V 100
อัญมณี
50
อัญมณี
V
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
W 100
อัญมณี
50
อัญมณี
W
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
X 100
อัญมณี
50
อัญมณี
X
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
Y 100
อัญมณี
50
อัญมณี
Y
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
Z 100
อัญมณี
50
อัญมณี
Z
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
Unknown 100
อัญมณี
50
อัญมณี
Unknown
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
1 100
อัญมณี
50
อัญมณี
1
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
2 100
อัญมณี
50
อัญมณี
2
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
3 100
อัญมณี
50
อัญมณี
3
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
4 100
อัญมณี
50
อัญมณี
4
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
5 100
อัญมณี
50
อัญมณี
5
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
6 100
อัญมณี
50
อัญมณี
6
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
7 100
อัญมณี
50
อัญมณี
7
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
8 100
อัญมณี
50
อัญมณี
8
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
9 100
อัญมณี
50
อัญมณี
9
คุณสามารถใช้ได้ทั้งตัวอักษรและตัวเลขร่วมกัน
เคาท์แดร็กคูล่า 2000000
Gold
1000000
Gold
เคาท์แดร็กคูล่า
ตกแต่งวันฮาโลวีน
Unknown 1000000
Gold
500000
Gold
Unknown
Unknown
Unknown 1000000
Gold
500000
Gold
Unknown
Unknown
Unknown 1000000
Gold
500000
Gold
Unknown
Unknown
แท่นแกะสลัก IGG 800
อัญมณี
400
อัญมณี
แท่นแกะสลัก IGG
ฉลองครบรอบปีที่ 10 กับ IGG ด้วยของตกแต่งพิเศษชิ้นนี้!
ประติมากรรม ครอบรอบ 3 ปี 800
อัญมณี
400
อัญมณี
ประติมากรรม ครอบรอบ 3 ปี
ร่วมฉลองวันเกิดให้กับศึกชิงปราสาทด้วยของตกแต่งพิเศษ!
เทพอานูบิส 300
อัญมณี
150
อัญมณี
เทพอานูบิส
การตกแต่ง Soccer Star
Cosmic Shrine Cosmic Shrine
ไอเทมตกแต่งพิเศษ
Lucent Shrine Lucent Shrine
บรรณาการแด่ผู้เล่นที่มีทำการบริจาคพิเศษ
รูปปั้นปีที่ 6 รูปปั้นปีที่ 6
ร่วมฉลองวันเกิดให้กับศึกชิงปราสาทด้วยของตกแต่งพิเศษ!
Valiant Saintess 300
อัญมณี
150
อัญมณี
Valiant Saintess
รูปปั้นวันวาเลนไทน์: ฮีโร่ลำดับที่ 100 ของ Castle Clash