เมือก: Master Slime

Master Slime

Master Slimeความสามารถ: Master Sacrifice I, ได้รับค่า EXP 15,000 สำหรับฮีโร่

คุณไม่สามารถใช้น้ำเมือกได้ในการต่อสู้ น้ำเมือกนั้นใช้ในการเพิ่มระดับทักษะของ ฮีโร่ ของคุณ
Hero Altar-บูชายัญอันใดอันหนึ่ง
Master Sacrifice I

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนเป็นโหมดไอเทม ภายใน "Heroes Altar" เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, Soulstones, อัญมณี หรือ ดาว
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้ Shards 750 Shards 100 %

* -มีโอกาสที่แน่นอน