ฮีโร่: เพชรฆาต

เพชรฆาต

เพชรฆาต

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดา
HP HP: 1500
โจมตี โจมตี: 200
ATK SPD ATK SPD: 1000
MOV SPD MOV SPD: 150
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี: 3
ความแม่นยำ ความแม่นยำ: 133
หลบหลีก หลบหลีก: 0
คริติคอล คริติคอล: 0
คริติคอล DMG คริติคอล DMG: 0
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล: 0
ความสามารถของฮีโร่ ความสามารถ
กรุณาเลือก พรสวรรค์ Tremor

จริงๆแล้ว ฮีโร่เพชรฆาตนั้นเป็นนักโทษประหารเช่นเดียวกัน แต่กลับกลายเป็นว่าก่อนที่เค้าจะถูกประหารชีวิตนั้น เค้าได้ทำการประหารชีวิตนักโทษอื่นแทน ซึ่งทำให้หัวหน้าชื่นชมในตัวเค้า ทำให้เค้ากลายเป็น เพชรฆาตคนต่อไป

  • ความสามารถ
  • ฮีโร่ Totem
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • Destiny
ระดับ หมายเหตุ ราคา Mightธรรมดา
1/15 สร้าง 100% DMG ให้แก่เป้าหมาย และทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1 วินาที 39
2/15 สร้าง 150% DMG ให้แก่เป้าหมาย และทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1 วินาที 1500
(75 Shards)
78
3/15 สร้าง 200% DMG ให้แก่เป้าหมาย และทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1 วินาที 7500
(375 Shards)
117
4/15 สร้าง 220% DMG ให้แก่เป้าหมาย และทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาที 22500
(1125 Shards)
156
5/15 สร้าง 250% DMG ให้แก่เป้าหมาย และทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาที 52500
(2625 Shards)
195
6/15 สร้าง 280% DMG ให้แก่เป้าหมาย และทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาที 90000
(4500 Shards)
234
7/15 สร้าง 300% DMG ให้แก่เป้าหมาย และทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาที 150000
(7500 Shards)
273
8/15 สร้าง 330% DMG ให้แก่เป้าหมาย และทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาที 375000
(18750 Shards)
312
9/15 สร้าง 360% DMG ให้แก่เป้าหมาย และทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาที 600000
(30000 Shards)
351
10/15 สร้าง 400% DMG ให้แก่เป้าหมาย และทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 4 วินาที 1200000
(60000 Shards)
390
ระดับ หมายเหตุ
1 สร้าง 100% DMG ให้แก่เป้าหมาย และทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1 วินาที
2 สร้าง 150% DMG ให้แก่เป้าหมาย และทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1 วินาที
3 สร้าง 200% DMG ให้แก่เป้าหมาย และทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1 วินาที
4 สร้าง 220% DMG ให้แก่เป้าหมาย และทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาที
5 สร้าง 250% DMG ให้แก่เป้าหมาย และทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาที
6 สร้าง 280% DMG ให้แก่เป้าหมาย และทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาที
7 สร้าง 300% DMG ให้แก่เป้าหมาย และทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาที
8 สร้าง 330% DMG ให้แก่เป้าหมาย และทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาที
9 สร้าง 360% DMG ให้แก่เป้าหมาย และทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาที
10 สร้าง 400% DMG ให้แก่เป้าหมาย และทำให้ศัตรูอยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 4 วินาที
เพชรฆาต
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1 1500 200 150 3
2 1575 210 150 6
3 1650 220 150 10
4 1725 230 150 13
5 1800 240 150 16
6 1875 250 150 19
7 1950 260 150 23
8 2025 270 150 26
9 2100 280 150 29
10 2175 290 150 32
11 2250 300 150 36
12 2325 310 150 39
13 2400 320 150 42
14 2475 330 150 45
15 2550 340 150 49
16 2625 350 150 52
17 2700 360 150 55
18 2775 370 150 58
19 2850 380 150 61
20 2925 390 150 65
20 (2 x Star) 4425 590 155 65
21 4500 600 155 68
22 4575 610 155 72
23 4650 620 155 75
24 4725 630 155 78
25 4800 640 155 82
26 4875 650 155 85
27 4950 660 155 88
28 5025 670 155 91
29 5100 680 155 95
30 5175 690 155 98
31 5250 700 155 101
32 5325 710 155 104
33 5400 720 155 108
34 5475 730 155 111
35 5550 740 155 114
36 5625 750 155 117
37 5700 760 155 121
38 5775 770 155 124
39 5850 780 155 127
40 5925 790 155 130
40 (3 x Star) 7425 990 160 132
41 7500 1000 160 135
42 7575 1010 160 138
43 7650 1020 160 141
44 7725 1030 160 145
45 7800 1040 160 148
46 7875 1050 160 151
47 7950 1060 160 155
48 8025 1070 160 158
49 8100 1080 160 161
50 8175 1090 160 164
51 8250 1100 160 168
52 8325 1110 160 171
53 8400 1120 160 174
54 8475 1130 160 178
55 8550 1140 160 181
56 8625 1150 160 184
57 8700 1160 160 187
58 8775 1170 160 191
59 8850 1180 160 194
60 8925 1190 160 197
60 (4 x Star) 10425 1390 165 199
61 10500 1400 165 202
62 10575 1410 165 206
63 10650 1420 165 209
64 10725 1430 165 212
65 10800 1440 165 216
66 10875 1450 165 219
67 10950 1460 165 222
68 11025 1470 165 226
69 11100 1480 165 229
70 11175 1490 165 232
71 11250 1500 165 235
72 11325 1510 165 239
73 11400 1520 165 242
74 11475 1530 165 245
75 11550 1540 165 249
76 11625 1550 165 252
77 11700 1560 165 255
78 11775 1570 165 259
79 11850 1580 165 262
80 11925 1590 165 265
80 (5 x Star) 13425 1790 170 268
81 13500 1800 170 271
82 13575 1810 170 274
83 13650 1820 170 278
84 13725 1830 170 281
85 13800 1840 170 284
86 13875 1850 170 288
87 13950 1860 170 291
88 14025 1870 170 294
89 14100 1880 170 298
90 14175 1890 170 301
91 14250 1900 170 304
92 14325 1910 170 308
93 14400 1920 170 311
94 14475 1930 170 314
95 14550 1940 170 318
96 14625 1950 170 321
97 14700 1960 170 324
98 14775 1970 170 328
99 14850 1980 170 331
100 14925 1990 170 334
100 (6 x Star) 16425 2190 175 337
101 16500 2200 175 341
102 16575 2210 175 344
103 16650 2220 175 347
104 16725 2230 175 351
105 16800 2240 175 354
106 16875 2250 175 357
107 16950 2260 175 361
108 17025 2270 175 364
109 17100 2280 175 368
110 17175 2290 175 371
111 17250 2300 175 374
112 17325 2310 175 378
113 17400 2320 175 381
114 17475 2330 175 384
115 17550 2340 175 388
116 17625 2350 175 391
117 17700 2360 175 395
118 17775 2370 175 398
119 17850 2380 175 401
120 17925 2390 175 405
120 (7 x Star) 19425 2590 180 408
121 19500 2600 180 411
122 19575 2610 180 415
123 19650 2620 180 418
124 19725 2630 180 422
125 19800 2640 180 425
126 19875 2650 180 428
127 19950 2660 180 432
128 20025 2670 180 435
129 20100 2680 180 439
130 20175 2690 180 442
131 20250 2700 180 445
132 20325 2710 180 449
133 20400 2720 180 452
134 20475 2730 180 456
135 20550 2740 180 459
136 20625 2750 180 462
137 20700 2760 180 466
138 20775 2770 180 469
139 20850 2780 180 473
140 20925 2790 180 476
140 (8 x Star) 22425 2990 185 480
141 22500 3000 185 483
142 22575 3010 185 487
143 22650 3020 185 490
144 22725 3030 185 494
145 22800 3040 185 497
146 22875 3050 185 500
147 22950 3060 185 504
148 23025 3070 185 507
149 23100 3080 185 511
150 23175 3090 185 514
151 23250 3100 185 518
152 23325 3110 185 521
153 23400 3120 185 524
154 23475 3130 185 528
155 23550 3140 185 531
156 23625 3150 185 535
157 23700 3160 185 538
158 23775 3170 185 542
159 23850 3180 185 545
160 23925 3190 185 548
160 (9 x Star) 25425 3390 190 553
161 25500 3400 190 556
162 25575 3410 190 560
163 25650 3420 190 563
164 25725 3430 190 567
165 25800 3440 190 570
166 25875 3450 190 574
167 25950 3460 190 577
168 26025 3470 190 581
169 26100 3480 190 584
170 26175 3490 190 587
171 26250 3500 190 591
172 26325 3510 190 594
173 26400 3520 190 598
174 26475 3530 190 601
175 26550 3540 190 605
176 26625 3550 190 608
177 26700 3560 190 612
178 26775 3570 190 615
179 26850 3580 190 619
180 26925 3590 190 622
180 (10 x Star) 28425 3790 195 627
181 28500 3800 195 630
182 28575 3810 195 634
183 28650 3820 195 637
184 28725 3830 195 641
185 28800 3840 195 644
186 28875 3850 195 648
187 28950 3860 195 651
188 29025 3870 195 655
189 29100 3880 195 658
190 29175 3890 195 662
191 29250 3900 195 665
192 29325 3910 195 669
193 29400 3920 195 672
194 29475 3930 195 676
195 29550 3940 195 679
196 29625 3950 195 683
197 29700 3960 195 686
198 29775 3970 195 690
199 29850 3980 195 693
200 29925 3990 195 697

เลือกที่ดีที่สุดที่พรสวรรค์ rune และสะกดสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
0
0
1
1
2
0
0
18
1
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
3

เหรียญตรา

1
0
0
20
0
2
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0

คำอธิบายสกิล

0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
3
0
0
0

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนจากโหมด Heroes Altar เป็น โหมดไอเทม เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, อัญมณี หรือ Honor

จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 6.1%
จ้าง ฮีโร่ โดยใช้ แต้มเกียรติยศ 500 ดาว 0.25%
จ้างโดยใช้ Shards 350 Shards 100 %
เพชรฆาต - ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ เพชรฆาต 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ชั้นสูง - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับสูง 1 11.5%

* -มีโอกาสที่แน่นอน

ยิ่งไปกว่านั้น

จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
วัตถุโบราณ
ไอเทม – เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์