ฮีโร่: Triton

Triton

Triton

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดา
HP HP: 1600
โจมตี โจมตี: 140
ATK SPD ATK SPD: 1500
MOV SPD MOV SPD: 150
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี: 2
ความแม่นยำ ความแม่นยำ: 115
หลบหลีก หลบหลีก: 0
คริติคอล คริติคอล: 0
คริติคอล DMG คริติคอล DMG: 0
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล: 0
ความสามารถของฮีโร่ ความสามารถ
กรุณาเลือก พรสวรรค์ Atlantic Doom

Triton เป็นเหงือก (ผู้ชาย) ซึ่งหายากในโลกนี้ ถึงแม้ว่าจะเกิดสงครามอันรุนแรงบนโลกใบนี้ เค้าก็ไม่ได้สนใจว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับโลกใบนี้…เค้าเพียงจะทำการตามหาคนรักของเค้า

  • ความสามารถ
  • ฮีโร่ Totem
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • Destiny
ระดับ หมายเหตุ ราคา Mightธรรมดา
1/15 สร้างความเสียหาย 100% ATK ให้กับศัตรูได้สูงสุด 100 และลดผลการรักษาที่ได้รับ 35% เป็นเวลา 6 วิ. 39
2/15 สร้างความเสียหาย 100% ATK ให้กับศัตรูได้สูงสุด 100 และลดผลการรักษาที่ได้รับ 43% เป็นเวลา 6 วิ. 1500
(75 Shards)
78
3/15 สร้างความเสียหาย 100% ATK ให้กับศัตรูได้สูงสุด 100 และลดผลการรักษาที่ได้รับ 51% เป็นเวลา 6 วิ. 7500
(375 Shards)
117
4/15 สร้างความเสียหาย 100% ATK ให้กับศัตรูได้สูงสุด 100 และลดผลการรักษาที่ได้รับ 59% เป็นเวลา 6 วิ. 22500
(1125 Shards)
156
5/15 สร้างความเสียหาย 100% ATK ให้กับศัตรูได้สูงสุด 100 และลดผลการรักษาที่ได้รับ 67% เป็นเวลา 6 วิ. 52500
(2625 Shards)
195
6/15 สร้างความเสียหาย 100% ATK ให้กับศัตรูได้สูงสุด 100 และลดผลการรักษาที่ได้รับ 75% เป็นเวลา 6 วิ. 90000
(4500 Shards)
234
7/15 สร้างความเสียหาย 100% ATK ให้กับศัตรูได้สูงสุด 100 และลดผลการรักษาที่ได้รับ 83% เป็นเวลา 6 วิ. 150000
(7500 Shards)
273
8/15 สร้างความเสียหาย 100% ATK ให้กับศัตรูได้สูงสุด 100 และลดผลการรักษาที่ได้รับ 91% เป็นเวลา 6 วิ. 375000
(18750 Shards)
312
9/15 สร้างความเสียหาย 100% ATK ให้กับศัตรูได้สูงสุด 100 และลดผลการรักษาที่ได้รับ 99% เป็นเวลา 6 วิ. 600000
(30000 Shards)
351
10/15 สร้างความเสียหาย 100% ATK ให้กับศัตรูได้สูงสุด 100 และลดผลการรักษาที่ได้รับ 99% เป็นเวลา 15 วิ. 1200000
(60000 Shards)
390
ระดับ หมายเหตุ
1 สร้างความเสียหาย 100% ATK ให้กับศัตรูได้สูงสุด 100 และลดผลการรักษาที่ได้รับ 35% เป็นเวลา 6 วิ.
2 สร้างความเสียหาย 100% ATK ให้กับศัตรูได้สูงสุด 100 และลดผลการรักษาที่ได้รับ 43% เป็นเวลา 6 วิ.
3 สร้างความเสียหาย 100% ATK ให้กับศัตรูได้สูงสุด 100 และลดผลการรักษาที่ได้รับ 51% เป็นเวลา 6 วิ.
4 สร้างความเสียหาย 100% ATK ให้กับศัตรูได้สูงสุด 100 และลดผลการรักษาที่ได้รับ 59% เป็นเวลา 6 วิ.
5 สร้างความเสียหาย 100% ATK ให้กับศัตรูได้สูงสุด 100 และลดผลการรักษาที่ได้รับ 67% เป็นเวลา 6 วิ.
6 สร้างความเสียหาย 100% ATK ให้กับศัตรูได้สูงสุด 100 และลดผลการรักษาที่ได้รับ 75% เป็นเวลา 6 วิ.
7 สร้างความเสียหาย 100% ATK ให้กับศัตรูได้สูงสุด 100 และลดผลการรักษาที่ได้รับ 83% เป็นเวลา 6 วิ.
8 สร้างความเสียหาย 100% ATK ให้กับศัตรูได้สูงสุด 100 และลดผลการรักษาที่ได้รับ 91% เป็นเวลา 6 วิ.
9 สร้างความเสียหาย 100% ATK ให้กับศัตรูได้สูงสุด 100 และลดผลการรักษาที่ได้รับ 99% เป็นเวลา 6 วิ.
10 สร้างความเสียหาย 100% ATK ให้กับศัตรูได้สูงสุด 100 และลดผลการรักษาที่ได้รับ 99% เป็นเวลา 15 วิ.
Triton
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1 1600 140 150 3
2 1680 147 150 6
3 1760 154 150 10
4 1840 161 150 13
5 1920 168 150 16
6 2000 175 150 19
7 2080 182 150 23
8 2160 189 150 26
9 2240 196 150 29
10 2320 203 150 32
11 2400 210 150 36
12 2480 217 150 39
13 2560 224 150 42
14 2640 231 150 45
15 2720 238 150 49
16 2800 245 150 52
17 2880 252 150 55
18 2960 259 150 58
19 3040 266 150 61
20 3120 273 150 65
20 (2 x Star) 4720 413 155 65
21 4800 420 155 68
22 4880 427 155 72
23 4960 434 155 75
24 5040 441 155 78
25 5120 448 155 82
26 5200 455 155 85
27 5280 462 155 88
28 5360 469 155 91
29 5440 476 155 95
30 5520 483 155 98
31 5600 490 155 101
32 5680 497 155 104
33 5760 504 155 108
34 5840 511 155 111
35 5920 518 155 114
36 6000 525 155 117
37 6080 532 155 121
38 6160 539 155 124
39 6240 546 155 127
40 6320 553 155 130
40 (3 x Star) 7920 693 160 132
41 8000 700 160 135
42 8080 707 160 138
43 8160 714 160 141
44 8240 721 160 145
45 8320 728 160 148
46 8400 735 160 151
47 8480 742 160 155
48 8560 749 160 158
49 8640 756 160 161
50 8720 763 160 164
51 8800 770 160 168
52 8880 777 160 171
53 8960 784 160 174
54 9040 791 160 178
55 9120 798 160 181
56 9200 805 160 184
57 9280 812 160 187
58 9360 819 160 191
59 9440 826 160 194
60 9520 833 160 197
60 (4 x Star) 11120 973 165 199
61 11200 980 165 202
62 11280 987 165 206
63 11360 994 165 209
64 11440 1001 165 212
65 11520 1008 165 216
66 11600 1015 165 219
67 11680 1022 165 222
68 11760 1029 165 226
69 11840 1036 165 229
70 11920 1043 165 232
71 12000 1050 165 235
72 12080 1057 165 239
73 12160 1064 165 242
74 12240 1071 165 245
75 12320 1078 165 249
76 12400 1085 165 252
77 12480 1092 165 255
78 12560 1099 165 259
79 12640 1106 165 262
80 12720 1113 165 265
80 (5 x Star) 14320 1253 170 268
81 14400 1260 170 271
82 14480 1267 170 274
83 14560 1274 170 278
84 14640 1281 170 281
85 14720 1288 170 284
86 14800 1295 170 288
87 14880 1302 170 291
88 14960 1309 170 294
89 15040 1316 170 298
90 15120 1323 170 301
91 15200 1330 170 304
92 15280 1337 170 308
93 15360 1344 170 311
94 15440 1351 170 314
95 15520 1358 170 318
96 15600 1365 170 321
97 15680 1372 170 324
98 15760 1379 170 328
99 15840 1386 170 331
100 15920 1393 170 334
100 (6 x Star) 17520 1533 175 337
101 17600 1540 175 341
102 17680 1547 175 344
103 17760 1554 175 347
104 17840 1561 175 351
105 17920 1568 175 354
106 18000 1575 175 357
107 18080 1582 175 361
108 18160 1589 175 364
109 18240 1596 175 368
110 18320 1603 175 371
111 18400 1610 175 374
112 18480 1617 175 378
113 18560 1624 175 381
114 18640 1631 175 384
115 18720 1638 175 388
116 18800 1645 175 391
117 18880 1652 175 395
118 18960 1659 175 398
119 19040 1666 175 401
120 19120 1673 175 405
120 (7 x Star) 20720 1813 180 408
121 20800 1820 180 411
122 20880 1827 180 415
123 20960 1834 180 418
124 21040 1841 180 422
125 21120 1848 180 425
126 21200 1855 180 428
127 21280 1862 180 432
128 21360 1869 180 435
129 21440 1876 180 439
130 21520 1883 180 442
131 21600 1890 180 445
132 21680 1897 180 449
133 21760 1904 180 452
134 21840 1911 180 456
135 21920 1918 180 459
136 22000 1925 180 462
137 22080 1932 180 466
138 22160 1939 180 469
139 22240 1946 180 473
140 22320 1953 180 476
140 (8 x Star) 23920 2093 185 480
141 24000 2100 185 483
142 24080 2107 185 487
143 24160 2114 185 490
144 24240 2121 185 494
145 24320 2128 185 497
146 24400 2135 185 500
147 24480 2142 185 504
148 24560 2149 185 507
149 24640 2156 185 511
150 24720 2163 185 514
151 24800 2170 185 518
152 24880 2177 185 521
153 24960 2184 185 524
154 25040 2191 185 528
155 25120 2198 185 531
156 25200 2205 185 535
157 25280 2212 185 538
158 25360 2219 185 542
159 25440 2226 185 545
160 25520 2233 185 548
160 (9 x Star) 27120 2373 190 553
161 27200 2380 190 556
162 27280 2387 190 560
163 27360 2394 190 563
164 27440 2401 190 567
165 27520 2408 190 570
166 27600 2415 190 574
167 27680 2422 190 577
168 27760 2429 190 581
169 27840 2436 190 584
170 27920 2443 190 587
171 28000 2450 190 591
172 28080 2457 190 594
173 28160 2464 190 598
174 28240 2471 190 601
175 28320 2478 190 605
176 28400 2485 190 608
177 28480 2492 190 612
178 28560 2499 190 615
179 28640 2506 190 619
180 28720 2513 190 622
180 (10 x Star) 30320 2653 195 627
181 30400 2660 195 630
182 30480 2667 195 634
183 30560 2674 195 637
184 30640 2681 195 641
185 30720 2688 195 644
186 30800 2695 195 648
187 30880 2702 195 651
188 30960 2709 195 655
189 31040 2716 195 658
190 31120 2723 195 662
191 31200 2730 195 665
192 31280 2737 195 669
193 31360 2744 195 672
194 31440 2751 195 676
195 31520 2758 195 679
196 31600 2765 195 683
197 31680 2772 195 686
198 31760 2779 195 690
199 31840 2786 195 693
200 31920 2793 195 697

เลือกที่ดีที่สุดที่พรสวรรค์ rune และสะกดสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

1
0
0
0
0
22
0
0
2
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
3

เหรียญตรา

1
0
0
1
0
0
0
0
1
1
23
0
0
0
0
1
0
0
3
0

คำอธิบายสกิล

0
0
0
0
0
0
0
0
8
0
2
0
0
0

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนจากโหมด Heroes Altar เป็น โหมดไอเทม เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, อัญมณี หรือ Honor

จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 5%
จ้าง ฮีโร่ โดยใช้ แต้มเกียรติยศ 500 ดาว 0.5%
จ้างโดยใช้ Shards 800 Shards 100 %
Triton - ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ Triton 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ชั้นสูง - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับสูง 1 11%

* -มีโอกาสที่แน่นอน

ยิ่งไปกว่านั้น

จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
วัตถุโบราณ
ไอเทม – เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์