พิฆาต Dungeon

พิฆาต ดันเจี้ยน 1

10 ลูกไฟดันเจี้ยน83 Shards2490 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน124 Shards3720 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน207 Shards6210 ดาว100 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
พิฆาต ดันเจี้ยน 1 - 1 53 ดาว + 53(0% ) Shards
29000Gold + 29000Mana
58000Gold 15000 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 1 - 2 53 ดาว + 53(0% ) Shards
29400Gold + 29400Mana
58800Gold 16540 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 1 - 3 53 ดาว + 53(0% ) Shards
29800Gold + 29800Mana
59600Gold 18150 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 1 - 4 54 ดาว + 54(0% ) Shards
30200Gold + 30200Mana
60400Gold 19830 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 1 - 5 54 ดาว + 54(0% ) Shards
30600Gold + 30600Mana
61200Gold 21580 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 1 - 6 54 ดาว + 54(0% ) Shards
31000Gold + 31000Mana
62000Gold 23400 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 1 - 7 55 ดาว + 55(0% ) Shards
31400Gold + 31400Mana
62800Gold 25290 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 1 - 8 55 ดาว + 55(0% ) Shards
31800Gold + 31800Mana
63600Gold 27250 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 1 - 9 55 ดาว + 55(0% ) Shards
32200Gold + 32200Mana
64400Gold 29280 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 1 - 10 69 ดาว + 69(0% ) Shards
32600Gold + 32600Mana
65200Gold 32780 การบูชายัญ

พิฆาต ดันเจี้ยน 2

10 ลูกไฟดันเจี้ยน90 Shards2700 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน135 Shards4050 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน225 Shards6750 ดาว115 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
พิฆาต ดันเจี้ยน 2 - 1 58 ดาว + 58(0% ) Shards
33000Gold + 33000Mana
66000Gold 34280 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 2 - 2 58 ดาว + 58(0% ) Shards
33400Gold + 33400Mana
66800Gold 35930 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 2 - 3 58 ดาว + 58(0% ) Shards
33800Gold + 33800Mana
67600Gold 37655 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 2 - 4 59 ดาว + 59(0% ) Shards
34200Gold + 34200Mana
68400Gold 39400 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 2 - 5 59 ดาว + 59(0% ) Shards
34600Gold + 34600Mana
69200Gold 41330 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 2 - 6 59 ดาว + 59(0% ) Shards
35000Gold + 35000Mana
70000Gold 43280 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 2 - 7 60 ดาว + 60(0% ) Shards
35400Gold + 35400Mana
70800Gold 45305 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 2 - 8 60 ดาว + 60(0% ) Shards
35800Gold + 35800Mana
71600Gold 47405 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 2 - 9 60 ดาว + 60(0% ) Shards
36200Gold + 36200Mana
72400Gold 49580 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 2 - 10 75 ดาว + 75(0% ) Shards
36600Gold + 36600Mana
73200Gold 53330 การบูชายัญ

พิฆาต ดันเจี้ยน 3

10 ลูกไฟดันเจี้ยน98 Shards2940 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน148 Shards4440 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน246 Shards7380 ดาว130 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
พิฆาต ดันเจี้ยน 3 - 1 63 ดาว + 63(0% ) Shards
37000Gold + 37000Mana
74000Gold 55230 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 3 - 2 63 ดาว + 63(0% ) Shards
37400Gold + 37400Mana
74800Gold 57320 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 3 - 3 63 ดาว + 63(0% ) Shards
37800Gold + 37800Mana
75600Gold 59505 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 3 - 4 64 ดาว + 64(0% ) Shards
38200Gold + 38200Mana
76400Gold 61785 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 3 - 5 64 ดาว + 64(0% ) Shards
38600Gold + 38600Mana
77200Gold 64160 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 3 - 6 64 ดาว + 64(0% ) Shards
39000Gold + 39000Mana
78000Gold 66630 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 3 - 7 65 ดาว + 65(0% ) Shards
39400Gold + 39400Mana
78800Gold 69195 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 3 - 8 65 ดาว + 65(0% ) Shards
39800Gold + 39800Mana
79600Gold 71855 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 3 - 9 65 ดาว + 65(0% ) Shards
40200Gold + 40200Mana
80400Gold 74610 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 3 - 10 82 ดาว + 82(0% ) Shards
40600Gold + 40600Mana
81200Gold 79360 การบูชายัญ

พิฆาต ดันเจี้ยน 4

10 ลูกไฟดันเจี้ยน106 Shards3180 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน158 Shards4740 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน264 Shards7920 ดาว145 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
พิฆาต ดันเจี้ยน 4 - 1 68 ดาว + 68(0% ) Shards
41000Gold + 41000Mana
82000Gold 81860 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 4 - 2 68 ดาว + 68(0% ) Shards
41400Gold + 41400Mana
82800Gold 84610 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 4 - 3 68 ดาว + 68(0% ) Shards
41800Gold + 41800Mana
83600Gold 87485 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 4 - 4 69 ดาว + 69(0% ) Shards
42200Gold + 42200Mana
84400Gold 90485 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 4 - 5 69 ดาว + 69(0% ) Shards
42600Gold + 42600Mana
85200Gold 93610 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 4 - 6 69 ดาว + 69(0% ) Shards
43000Gold + 43000Mana
86000Gold 96860 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 4 - 7 70 ดาว + 70(0% ) Shards
43400Gold + 43400Mana
86800Gold 100235 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 4 - 8 70 ดาว + 70(0% ) Shards
43800Gold + 43800Mana
87600Gold 103735 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 4 - 9 70 ดาว + 70(0% ) Shards
44200Gold + 44200Mana
88400Gold 107360 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 4 - 10 88 ดาว + 88(0% ) Shards
44600Gold + 44600Mana
89200Gold 113610 การบูชายัญ

พิฆาต ดันเจี้ยน 5

10 ลูกไฟดันเจี้ยน115 Shards3450 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน173 Shards5190 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน288 Shards8640 ดาว160 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
พิฆาต ดันเจี้ยน 5 - 1 71 ดาว + 71(0% ) Shards
45000Gold + 45000Mana
90000Gold 115610 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 5 - 2 71 ดาว + 71(0% ) Shards
45400Gold + 45400Mana
90800Gold 117610 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 5 - 3 71 ดาว + 71(0% ) Shards
45800Gold + 45800Mana
91600Gold 119810 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 5 - 4 72 ดาว + 72(0% ) Shards
46200Gold + 46200Mana
92400Gold 122110 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 5 - 5 72 ดาว + 72(0% ) Shards
46600Gold + 46600Mana
93200Gold 124510 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 5 - 6 72 ดาว + 72(0% ) Shards
47000Gold + 47000Mana
94000Gold 127010 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 5 - 7 73 ดาว + 73(0% ) Shards
47400Gold + 47400Mana
94800Gold 129610 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 5 - 8 73 ดาว + 73(0% ) Shards
47800Gold + 47800Mana
95600Gold 132310 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 5 - 9 73 ดาว + 73(0% ) Shards
48200Gold + 48200Mana
96400Gold 135110 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 5 - 10 96 ดาว + 96(0% ) Shards
48600Gold + 48600Mana
97200Gold 138010 การบูชายัญ

พิฆาต ดันเจี้ยน 6

10 ลูกไฟดันเจี้ยน126 Shards3780 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน189 Shards5670 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน315 Shards9450 ดาว175 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
พิฆาต ดันเจี้ยน 6 - 1 74 ดาว + 74(0% ) Shards
49000Gold + 49000Mana
98000Gold 140010 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 6 - 2 74 ดาว + 74(0% ) Shards
49400Gold + 49400Mana
98800Gold 142010 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 6 - 3 74 ดาว + 74(0% ) Shards
49800Gold + 49800Mana
99600Gold 144210 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 6 - 4 75 ดาว + 75(0% ) Shards
50200Gold + 50200Mana
100400Gold 146510 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 6 - 5 75 ดาว + 75(0% ) Shards
50600Gold + 50600Mana
101200Gold 148910 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 6 - 6 75 ดาว + 75(0% ) Shards
51000Gold + 51000Mana
102000Gold 151410 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 6 - 7 76 ดาว + 76(0% ) Shards
51400Gold + 51400Mana
102800Gold 154010 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 6 - 8 76 ดาว + 76(0% ) Shards
51800Gold + 51800Mana
103600Gold 156710 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 6 - 9 76 ดาว + 76(0% ) Shards
52200Gold + 52200Mana
104400Gold 159510 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 6 - 10 105 ดาว + 105(0% ) Shards
52600Gold + 52600Mana
105200Gold 162410 การบูชายัญ

10 ลูกไฟดันเจี้ยน132 Shards3960 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน198 Shards5940 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน330 Shards9900 ดาว190 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
พิฆาต ดันเจี้ยน 7 - 1 77 ดาว + 77(0% ) Shards
53000Gold + 53000Mana
106000Gold 164410 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 7 - 2 77 ดาว + 77(0% ) Shards
53400Gold + 53400Mana
106800Gold 166410 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 7 - 3 77 ดาว + 77(0% ) Shards
53800Gold + 53800Mana
107600Gold 168410 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 7 - 4 78 ดาว + 78(0% ) Shards
54200Gold + 54200Mana
108400Gold 170410 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 7 - 5 78 ดาว + 78(0% ) Shards
54600Gold + 54600Mana
109200Gold 172410 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 7 - 6 78 ดาว + 78(0% ) Shards
55000Gold + 55000Mana
110000Gold 174410 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 7 - 7 79 ดาว + 79(0% ) Shards
55400Gold + 55400Mana
110800Gold 176410 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 7 - 8 79 ดาว + 79(0% ) Shards
55800Gold + 55800Mana
111600Gold 178410 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 7 - 9 79 ดาว + 79(0% ) Shards
56200Gold + 56200Mana
112400Gold 180410 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 7 - 10 110 ดาว + 110(0% ) Shards
56600Gold + 56600Mana
113200Gold 182510 การบูชายัญ

10 ลูกไฟดันเจี้ยน132 Shards3960 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน198 Shards5940 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน330 Shards9900 ดาว190 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
พิฆาต ดันเจี้ยน 8 - 1 80 ดาว + 80(0% ) Shards
57000Gold + 57000Mana
114000Gold 184510 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 8 - 2 80 ดาว + 80(0% ) Shards
57400Gold + 57400Mana
114800Gold 186510 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 8 - 3 80 ดาว + 80(0% ) Shards
57800Gold + 57800Mana
115600Gold 188510 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 8 - 4 81 ดาว + 81(0% ) Shards
58200Gold + 58200Mana
116400Gold 190510 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 8 - 5 81 ดาว + 81(0% ) Shards
58600Gold + 58600Mana
117200Gold 192510 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 8 - 6 81 ดาว + 81(0% ) Shards
59000Gold + 59000Mana
118000Gold 194510 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 8 - 7 82 ดาว + 82(0% ) Shards
59400Gold + 59400Mana
118800Gold 196510 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 8 - 8 82 ดาว + 82(0% ) Shards
59800Gold + 59800Mana
119600Gold 198510 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 8 - 9 82 ดาว + 82(0% ) Shards
60200Gold + 60200Mana
120400Gold 200510 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 8 - 10 116 ดาว + 116(0% ) Shards
60600Gold + 60600Mana
121200Gold 202710 การบูชายัญ