ฮีโร่: ยักษ์ Orksbane

ยักษ์ Orksbane

ยักษ์ Orksbane ยักษ์ Orksbane

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:36005112097920
โจมตี โจมตี:24019683292
ATK SPD ATK SPD:120012001200
MOV SPD MOV SPD:190205205
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:333
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:168218323
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
Wardens' Watchความสามารถของฮีโร่ความสามารถ
BrawlerBerserkกรุณาเลือก พรสวรรค์ขวานพิฆาต
ตอนเป็นเด็กนั้น, ยักษ์ Orksbane ได้ถูกยอกล้อจากเพื่อน และ ครอบครัวของเค้าว่ามีผิวสีม่วง ดังนั้นทำให้ ยักษ์ Orksbane โกรธมากคว้าขวานด้ามใหญ่ของเค้า ทำการฆ่าทุกคน ทำให้เหลือเค้าเพียงคนเดียว
  • ขวานพิฆาต
  • ฮีโร่ Totem
  • ยักษ์ Orksbane
  • ยักษ์ Orksbane วิวัฒนาการ 1
  • ยักษ์ Orksbane วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
ระดับราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15---597898
DMG 160% และ ทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวช้าลง โดย 75% และ คืนค่า HP ให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียง 50% ของค่าความเสียหายที่ทำการโจมตี (ป้องกัน Coma และ ความเสียหายที่น่ากลัว)
2/152000 (100 Shards)117156195
DMG 180% และ ทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวช้าลง โดย 75% และ คืนค่า HP ให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียง 50% ของค่าความเสียหายที่ทำการโจมตี (ป้องกัน Coma และ ความเสียหายที่น่ากลัว)
3/1510000 (500 Shards)176234293
DMG 200% และ ทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวช้าลง โดย 75% และ คืนค่า HP ให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียง 50% ของค่าความเสียหายที่ทำการโจมตี (ป้องกัน Coma และ ความเสียหายที่น่ากลัว)
4/1530000 (1500 Shards)234312390
DMG 220% และ ทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวช้าลง โดย 75% และ คืนค่า HP ให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียง 50% ของค่าความเสียหายที่ทำการโจมตี (ป้องกัน Coma และ ความเสียหายที่น่ากลัว)
5/1570000 (3500 Shards)293390488
DMG 240% และ ทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวช้าลง โดย 75% และ คืนค่า HP ให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียง 50% ของค่าความเสียหายที่ทำการโจมตี (ป้องกัน Coma และ ความเสียหายที่น่ากลัว)
6/15120000 (6000 Shards)351468585
DMG 260% และ ทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวช้าลง โดย 75% และ คืนค่า HP ให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียง 50% ของค่าความเสียหายที่ทำการโจมตี (ป้องกัน Coma และ ความเสียหายที่น่ากลัว)
7/15200000 (10000 Shards)410546683
DMG 290% และ ทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวช้าลง โดย 75% และ คืนค่า HP ให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียง 50% ของค่าความเสียหายที่ทำการโจมตี (ป้องกัน Coma และ ความเสียหายที่น่ากลัว)
8/15500000 (25000 Shards)468624780
DMG 320% และ ทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวช้าลง โดย 75% และ คืนค่า HP ให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียง 50% ของค่าความเสียหายที่ทำการโจมตี (ป้องกัน Coma และ ความเสียหายที่น่ากลัว)
9/15800000 (40000 Shards)527702878
DMG 350% และ ทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวช้าลง โดย 75% และ คืนค่า HP ให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียง 50% ของค่าความเสียหายที่ทำการโจมตี (ป้องกัน Coma และ ความเสียหายที่น่ากลัว)
10/151600000 (80000 Shards)585780975
DMG 380% และ ทำให้ศัตรูเคลื่อนไหวช้าลง โดย 75% และ คืนค่า HP ให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้เคียง 50% ของค่าความเสียหายที่ทำการโจมตี (ป้องกัน Coma และ ความเสียหายที่น่ากลัว)
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 74Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 16
6448581073
สร้างความเสียหาย 410% และ Slow ศัตรู 90% ฟื้นฟู HP ของพันธมิตรรอบๆจาก 75% ของความเสียหายที่ทำได้(ป้องกันสถานะ Coma และ Horror)
12/15849790 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 54Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 22Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 8
7029361170
สร้างความเสียหาย 440% และ Slow ศัตรู 90% ฟื้นฟู HP ของพันธมิตรรอบๆจาก 75% ของความเสียหายที่ทำได้(ป้องกันสถานะ Coma และ Horror)
13/153643000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 14Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 27
76110141268
สร้างความเสียหาย 470% และ Slow ศัตรู 90% ฟื้นฟู HP ของพันธมิตรรอบๆจาก 75% ของความเสียหายที่ทำได้(ป้องกันสถานะ Coma และ Horror)
14/158820000 คริสตัลสีฟ้า 1581000 ดาว
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 20
81910921365
สร้างความเสียหาย 500% และ Slow ศัตรู 90% ฟื้นฟู HP ของพันธมิตรรอบๆจาก 75% ของความเสียหายที่ทำได้(ป้องกันสถานะ Coma และ Horror)
15/1517920000 คริสตัลสีฟ้า 2985000 ดาว
87811701463
สร้างความเสียหาย 530% และ Slow ศัตรู 90% ฟื้นฟู HP ของพันธมิตรรอบๆจาก 75% ของความเสียหายที่ทำได้(ป้องกันสถานะ Coma และ Horror)
ระดับหมายเหตุ
1สร้างความเสียหาย 160% ไปยังศัตรูด้านหน้า, และ ทำให้พวกเค้าช้าลง โดย 75% ทั้งนี้กู้คืน HP จำนวนครึ่งหนึ่งของค่า DMG ให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้กับ Totem
2สร้างความเสียหาย 180% ไปยังศัตรูด้านหน้า, และ ทำให้พวกเค้าช้าลง โดย 75% ทั้งนี้กู้คืน HP จำนวนครึ่งหนึ่งของค่า DMG ให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้กับ Totem
3สร้างความเสียหาย 200% ไปยังศัตรูด้านหน้า, และ ทำให้พวกเค้าช้าลง โดย 75% ทั้งนี้กู้คืน HP จำนวนครึ่งหนึ่งของค่า DMG ให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้กับ Totem
4สร้างความเสียหาย 220% ไปยังศัตรูด้านหน้า, และ ทำให้พวกเค้าช้าลง โดย 75% ทั้งนี้กู้คืน HP จำนวนครึ่งหนึ่งของค่า DMG ให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้กับ Totem
5สร้างความเสียหาย 240% ไปยังศัตรูด้านหน้า, และ ทำให้พวกเค้าช้าลง โดย 75% ทั้งนี้กู้คืน HP จำนวนครึ่งหนึ่งของค่า DMG ให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้กับ Totem
6สร้างความเสียหาย 260% ไปยังศัตรูด้านหน้า, และ ทำให้พวกเค้าช้าลง โดย 75% ทั้งนี้กู้คืน HP จำนวนครึ่งหนึ่งของค่า DMG ให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้กับ Totem
7สร้างความเสียหาย 290% ไปยังศัตรูด้านหน้า, และ ทำให้พวกเค้าช้าลง โดย 75% ทั้งนี้กู้คืน HP จำนวนครึ่งหนึ่งของค่า DMG ให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้กับ Totem
8สร้างความเสียหาย 320% ไปยังศัตรูด้านหน้า, และ ทำให้พวกเค้าช้าลง โดย 75% ทั้งนี้กู้คืน HP จำนวนครึ่งหนึ่งของค่า DMG ให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้กับ Totem
9สร้างความเสียหาย 350% ไปยังศัตรูด้านหน้า, และ ทำให้พวกเค้าช้าลง โดย 75% ทั้งนี้กู้คืน HP จำนวนครึ่งหนึ่งของค่า DMG ให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้กับ Totem
10สร้างความเสียหาย 380% ไปยังศัตรูด้านหน้า, และ ทำให้พวกเค้าช้าลง โดย 75% ทั้งนี้กู้คืน HP จำนวนครึ่งหนึ่งของค่า DMG ให้กับพันธมิตรที่อยู่ใกล้กับ Totem
ยักษ์ Orksbane
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
136002401905
2378025219010
3396026419015
4414027619020
5432028819025
6450030019030
7468031219035
8486032419040
9504033619045
10522034819050
11540036019055
12558037219059
13576038419064
14594039619069
15612040819074
16630042019079
17648043219084
18666044419089
19684045619094
20702046819099
20 (2 x Star)
1000 (1000ดาว)
10000 (10000Gold)
10ลูกไฟดันเจี้ยน
10620708195100
2110800720195105
2210980732195110
2311160744195115
2411340756195120
2511520768195125
2611700780195130
2711880792195135
2812060804195140
2912240816195145
3012420828195150
3112600840195154
3212780852195159
3312960864195164
3413140876195169
3513320888195174
3613500900195179
3713680912195184
3813860924195189
3914040936195194
4014220948195199
40 (3 x Star)
3000 (4000ดาว)
30000 (40000Gold)
50ลูกไฟดันเจี้ยน
178201188200200
41180001200200205
42181801212200210
43183601224200215
44185401236200220
45187201248200226
46189001260200231
47190801272200236
48192601284200241
49194401296200246
50196201308200251
51198001320200256
52199801332200261
53201601344200266
54203401356200271
55205201368200276
56207001380200281
57208801392200286
58210601404200291
59212401416200296
60214201428200301
60 (4 x Star)
10000 (14000ดาว)
100000 (140000Gold)
75ลูกไฟดันเจี้ยน
250201668205302
61252001680205307
62253801692205312
63255601704205317
64257401716205322
65259201728205328
66261001740205333
67262801752205338
68264601764205343
69266401776205348
70268201788205353
71270001800205358
72271801812205363
73273601824205368
74275401836205373
75277201848205378
76279001860205383
77280801872205388
78282601884205393
79284401896205398
80286201908205403
80 (5 x Star)
20000 (34000ดาว)
200000 (340000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
322202148210405
81324002160210410
82325802172210415
83327602184210421
84329402196210426
85331202208210431
86333002220210436
87334802232210441
88336602244210446
89338402256210451
90340202268210456
91342002280210461
92343802292210466
93345602304210471
94347402316210476
95349202328210481
96351002340210486
97352802352210491
98354602364210497
99356402376210502
100358202388210507
100 (6 x Star)
30000 (64000ดาว)
300000 (640000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
394202628215509
101396002640215515
102397802652215520
103399602664215525
104401402676215530
105403202688215535
106405002700215540
107406802712215545
108408602724215550
109410402736215555
110412202748215560
111414002760215565
112415802772215571
113417602784215576
114419402796215581
115421202808215586
116423002820215591
117424802832215596
118426602844215601
119428402856215606
120430202868215611
120 (7 x Star)
50000 (114000ดาว)
500000 (1140000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
466203108220615
121468003120220620
122469803132220625
123471603144220630
124473403156220635
125475203168220640
126477003180220645
127478803192220651
128480603204220656
129482403216220661
130484203228220666
131486003240220671
132487803252220676
133489603264220681
134491403276220686
135493203288220692
136495003300220697
137496803312220702
138498603324220707
139500403336220712
140502203348220717
140 (8 x Star)
100000 (214000ดาว)
1000000 (2140000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
538203588225721
141540003600225726
142541803612225731
143543603624225736
144545403636225742
145547203648225747
146549003660225752
147550803672225757
148552603684225762
149554403696225767
150556203708225773
151558003720225778
152559803732225783
153561603744225788
154563403756225793
155565203768225798
156567003780225803
157568803792225809
158570603804225814
159572403816225819
160574203828225824
160 (9 x Star)
200000 (414000ดาว)
2000000 (4140000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
610204068230828
161612004080230834
162613804092230839
163615604104230844
164617404116230849
165619204128230854
166621004140230860
167622804152230865
168624604164230870
169626404176230875
170628204188230880
171630004200230885
172631804212230891
173633604224230896
174635404236230901
175637204248230906
176639004260230911
177640804272230916
178642604284230922
179644404296230927
180646204308230932
180 (10 x Star)
400000 (814000ดาว)
5000000 (9140000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
682204548235937
181684004560235942
182685804572235947
183687604584235953
184689404596235958
185691204608235963
186693004620235968
187694804632235973
188696604644235979
189698404656235984
190700204668235989
191702004680235994
192703804692235999
1937056047042351005
1947074047162351010
1957092047282351015
1967110047402351020
1977128047522351025
1987146047642351031
1997164047762351036
2007182047882351041
ยักษ์ Orksbane
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
15112019682056
251390198020513
351660199220519
451930200420525
552200201620532
652470202820538
752740204020544
853010205220551
953280206420557
1053550207620563
1153820208820570
1254090210020576
1354360211220582
1454630212420589
1554900213620595
16551702148205101
17554402160205108
18557102172205114
19559802184205120
20562502196205127
21565202208205133
22567902220205139
23570602232205146
24573302244205152
25576002256205158
26578702268205165
27581402280205171
28584102292205177
29586802304205184
30589502316205190
31592202328205197
32594902340205203
33597602352205209
34600302364205216
35603002376205222
36605702388205228
37608402400205235
38611102412205241
39613802424205247
40616502436205254
41619202448205260
42621902460205266
43624602472205273
44627302484205279
45630002496205285
46632702508205292
47635402520205298
48638102532205304
49640802544205311
50643502556205317
51646202568205323
52648902580205330
53651602592205336
54654302604205342
55657002616205349
56659702628205355
57662402640205361
58665102652205368
59667802664205374
60670502676205380
61673202688205387
62675902700205393
63678602712205399
64681302724205406
65684002736205412
66686702748205418
67689402760205425
68692102772205431
69694802784205437
70697502796205444
71700202808205450
72702902820205456
73705602832205463
74708302844205469
75711002856205475
76713702868205482
77716402880205488
78719102892205494
79721802904205501
80724502916205507
80 (5 x Star)
20000 (20000ดาว)
200000 (200000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
774903252210509
81777603264210516
82780303276210522
83783003288210528
84785703300210535
85788403312210541
86791103324210548
87793803336210554
88796503348210560
89799203360210567
90801903372210573
91804603384210579
92807303396210586
93810003408210592
94812703420210598
95815403432210605
96818103444210611
97820803456210618
98823503468210624
99826203480210630
100828903492210637
100 (6 x Star)
30000 (50000ดาว)
300000 (500000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
879303828215639
101882003840215646
102884703852215652
103887403864215659
104890103876215665
105892803888215671
106895503900215678
107898203912215684
108900903924215691
109903603936215697
110906303948215703
111909003960215710
112911703972215716
113914403984215723
114917103996215729
115919804008215735
116922504020215742
117925204032215748
118927904044215755
119930604056215761
120933304068215767
120 (7 x Star)
50000 (100000ดาว)
500000 (1000000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
983704404220771
121986404416220777
122989104428220784
123991804440220790
124994504452220796
125997204464220803
126999904476220809
1271002604488220816
1281005304500220822
1291008004512220828
1301010704524220835
1311013404536220841
1321016104548220848
1331018804560220854
1341021504572220861
1351024204584220867
1361026904596220873
1371029604608220880
1381032304620220886
1391035004632220893
1401037704644220899
140 (8 x Star)
100000 (200000ดาว)
1000000 (2000000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
1088104980225903
1411090804992225909
1421093505004225916
1431096205016225922
1441098905028225929
1451101605040225935
1461104305052225942
1471107005064225948
1481109705076225955
1491112405088225961
1501115105100225968
1511117805112225974
1521120505124225980
1531123205136225987
1541125905148225993
15511286051602251000
15611313051722251006
15711340051842251013
15811367051962251019
15911394052082251026
16011421052202251032
160 (9 x Star)
200000 (400000ดาว)
2000000 (4000000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
11925055562301036
16111952055682301043
16211979055802301049
16312006055922301056
16412033056042301062
16512060056162301069
16612087056282301075
16712114056402301082
16812141056522301088
16912168056642301095
17012195056762301101
17112222056882301108
17212249057002301114
17312276057122301121
17412303057242301127
17512330057362301134
17612357057482301140
17712384057602301147
17812411057722301153
17912438057842301160
18012465057962301166
180 (10 x Star)
400000 (800000ดาว)
5000000 (9000000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
12969061322351171
18112996061442351178
18213023061562351184
18313050061682351191
18413077061802351197
18513104061922351204
18613131062042351210
18713158062162351217
18813185062282351223
18913212062402351230
19013239062522351236
19113266062642351243
19213293062762351249
19313320062882351256
19413347063002351262
19513374063122351269
19613401063242351275
19713428063362351282
19813455063482351288
19913482063602351295
20013509063722351301
ยักษ์ Orksbane
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
110800039642058
2108405397620515
3108810398820523
4109215400020531
5109620401220538
6110025402420546
7110430403620553
8110835404820561
9111240406020569
10111645407220576
11112050408420584
12112455409620592
13112860410820599
141132654120205107
151136704132205115
161140754144205122
171144804156205130
181148854168205138
191152904180205145
201156954192205153
211161004204205160
221165054216205168
231169104228205176
241173154240205183
251177204252205191
261181254264205199
271185304276205206
281189354288205214
291193404300205222
301197454312205229
311201504324205237
321205554336205244
331209604348205252
341213654360205260
351217704372205267
361221754384205275
371225804396205283
381229854408205290
391233904420205298
401237954432205306
411242004444205313
421246054456205321
431250104468205328
441254154480205336
451258204492205344
461262254504205351
471266304516205359
481270354528205367
491274404540205374
501278454552205382
511282504564205390
521286554576205397
531290604588205405
541294654600205413
551298704612205420
561302754624205428
571306804636205435
581310854648205443
591314904660205451
601318954672205458
611323004684205466
621327054696205474
631331104708205481
641335154720205489
651339204732205497
661343254744205504
671347304756205512
681351354768205519
691355404780205527
701359454792205535
711363504804205542
721367554816205550
731371604828205558
741375654840205565
751379704852205573
761383754864205581
771387804876205588
781391854888205596
791395904900205603
801399954912205611
811404004924205619
821408054936205626
831412104948205634
841416154960205642
851420204972205649
861424254984205657
871428304996205665
881432355008205672
891436405020205680
901440455032205688
911444505044205695
921448555056205703
931452605068205710
941456655080205718
951460705092205726
961464755104205733
971468805116205741
981472855128205749
991476905140205756
1001480955152205764
100 (6 x Star)
30000 (30000ดาว)
300000 (300000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
1581755824215769
1011585805836215777
1021589855848215785
1031593905860215793
1041597955872215800
1051602005884215808
1061606055896215816
1071610105908215823
1081614155920215831
1091618205932215839
1101622255944215846
1111626305956215854
1121630355968215862
1131634405980215869
1141638455992215877
1151642506004215885
1161646556016215893
1171650606028215900
1181654656040215908
1191658706052215916
1201662756064215923
120 (7 x Star)
50000 (80000ดาว)
500000 (800000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
1763556736220927
1211767606748220934
1221771656760220942
1231775706772220950
1241779756784220958
1251783806796220965
1261787856808220973
1271791906820220981
1281795956832220988
1291800006844220996
13018040568562201004
13118081068682201012
13218121568802201019
13318162068922201027
13418202569042201035
13518243069162201043
13618283569282201050
13718324069402201058
13818364569522201066
13918405069642201073
14018445569762201081
140 (8 x Star)
100000 (180000ดาว)
1000000 (1800000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
19453576482251085
14119494076602251093
14219534576722251101
14319575076842251108
14419615576962251116
14519656077082251124
14619696577202251132
14719737077322251139
14819777577442251147
14919818077562251155
15019858577682251163
15119899077802251170
15219939577922251178
15319980078042251186
15420020578162251194
15520061078282251201
15620101578402251209
15720142078522251217
15820182578642251225
15920223078762251232
16020263578882251240
160 (9 x Star)
200000 (380000ดาว)
2000000 (3800000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
21271585602301244
16121312085722301252
16221352585842301260
16321393085962301268
16421433586082301276
16521474086202301283
16621514586322301291
16721555086442301299
16821595586562301307
16921636086682301314
17021676586802301322
17121717086922301330
17221757587042301338
17321798087162301346
17421838587282301353
17521879087402301361
17621919587522301369
17721960087642301377
17822000587762301384
17922041087882301392
18022081588002301400
180 (10 x Star)
400000 (780000ดาว)
5000000 (8800000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
23089594722351405
18123130094842351413
18223170594962351421
18323211095082351428
18423251595202351436
18523292095322351444
18623332595442351452
18723373095562351460
18823413595682351467
18923454095802351475
19023494595922351483
19123535096042351491
19223575596162351499
19323616096282351506
19423656596402351514
19523697096522351522
19623737596642351530
19723778096762351538
19823818596882351546
19923859097002351553
20023899597122351561
ระดับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงราคาHeroMightDestiny
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
ยักษ์ Orksbane x 1 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 569500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
ยักษ์ Orksbane x 2 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 101040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
4841100
41110 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241500
423890 HPคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241800
43150 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1242200
44150 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1242500
45330 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
3542900
464240 HPคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243200
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243600
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243900
49120 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1244300
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
3544600
51130 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445000
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445300
53170 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445700
54170 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1446000
55385 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
4146400
564900 HPคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1446700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447100
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447400
59145 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 15
ยักษ์ Orksbane x 4 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 201447800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
6548200
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1548600
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549000
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549500
64191 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1550000
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
4650600
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551900
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1552600
69155 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1553400
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
4654200
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1755100
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1756000
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1757000
74213 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1758000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
5159100
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1760200
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1761400
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1762600
79173 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
ยักษ์ Orksbane x 6 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 301763800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
8264300
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1964800
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965300
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965800
84236 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1966300
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
5766800
866850 HPคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967300
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967800
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1968300
89194 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1968800
9018860 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
5769400
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170000
926890 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170600
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2171200
94258 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
2171800
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
6272400
967510 HPคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173000
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173600
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2174200
99211 โจมตีKarmic Rock VI - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 12
ยักษ์ Orksbane x 8 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 402174800
100ความสามารถ 15 ระดับ990

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ
Frozen Wilds
Frozen Wilds
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
ดินแดน Frozen Wild นั้นเป็นทางที่จะไปสู่หุบเขา Celestial Peak เป็นดินแดนเยือกแข็งและสายลมที่หนาวเหน็บ เต็มไปด้วยน้ำแข็งย้อยที่แหลมคม เป็นที่รู้กันว่าคือดินแดนที่ใช้สำหรับผู้ที่ถูกเนรเทศจากที่อื่น อาทิเช่นผู้ที่ฝ่าฝืนกฎแห่งเวทมนต์ หรือร่างที่เป็นภาชนะบรรจุของวิญญาณ เหล่าคนนอกคอกเหล่านี้ไม่มีทางเลือกนอกจากรอวันที่พวกเขาจะสิ้นชีวิตจากสภาพอากาศที่โหดร้ายในนี้ 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
แต่กระนั้น Ma Hatma ช่วยผู้ลี้ภัยเหล่านี้บางส่วนและสอนให้พวกเขารอดชีวิตใน Frozen Wilds พวกเขากลายเป็นองค์กรที่อุทิศให้กับการเรียนรู้เกี่ยวกับเวทมนตร์น้ำแข็ง และเต็มใจที่จะอยู่ร่วมในดินแดนเยือกแข็งนี้ 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
การกระทำของเหล่าผู้ถูกเนรเทศปลุกให้ Arctica มังกรแห่งเยือกแข็งได้ตื่นขึ้น แต่พวกเขาหาได้กลัวไม่ นำโดย Ma Hatma พวกเขาเข้าท้าทายมังกรหลายต่อหลายครั้ง การต่อสู้ดำเนินไปเรื่อยๆ ซึ่งพวกเขาหารู้ไม่เลยว่าตกเป็นเหยื่อในการวิจัยของ Ma Hatma ซึ่งพร้อมจะเสียสละพวกเขาเป็นดั่งตัวเบี้ยได้ทุกเวลา อีกทั้ง Arctica ที่ยังซ่อนพลังที่แท้จริงของมันไว้... 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
ยักษ์ Orksbane + Crystal Wraith + Ice Lady + เจ้าชาย ฟักทอง + มังกรน้ำแข็ง + แม่มดฟักทอง + Atlanticore + Ma Hatma + ปีศาจน้ำแข็ง
หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
ขวานโลหิต
ขวานโลหิต
ฟันเฟือนที่ดูดุดันแหลมคม ทำให้ศัตรูหวาดกลัว

เลือกที่ดีที่สุดที่ได้รับสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

เหรียญตรา

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

คำอธิบายสกิล

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

สัตว์

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

หลอม

0
0
0
0
0
0
0

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนเป็นโหมดไอเทม ภายใน "Heroes Altar" เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, Soulstones, อัญมณี หรือ ดาว
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 0.25%
ยักษ์ Orksbane - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ยักษ์ Orksbane --- 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 1%
การ์ด ยักษ์ Orksbane - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ยักษ์ Orksbane 1 100%
การ์ดฮีโร่ในตำนานหายาก - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 12%
การ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1
ยักษ์ Orksbane Soulstone จำนวน โอกาส *
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 1 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 2 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 3 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 4 / 200 0.1%
ถุง Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 5 / 200 0.1%
หีบ Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 3 / 200 0.9%
หีบ Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 4 / 200 0.9%
หีบ Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 5 / 200 0.9%
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200

Heroes Trial

L130.15%L130.4%L140.15%L140.6%L150.18%L150.8%L160.18%L161%L170.18%L171.3%L180.21%L181.6%L190.21%L191.9%L200.21%L202.2%L210.24%L212.5%L220.24%L222.5%

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

ยิ่งไปกว่านั้น

Wardens
จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์