ท้าทายในด่านดันเจี้ยน เพื่อรับทรัพยากร และ เพิ่ม ค่า Might ของคุณ!
Dungeons ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมในการรับทรัพยากร แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกฝนกองทหารด้วย
ชนะได้รับ 3 ลูกไฟ เพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นอัติโนมัติในด่านนั้น

พิฆาต ดันเจี้ยน 5

ดันเจี้ยน EXP โบนัส
Dungeon Shard โบนัส
10 ลูกไฟดันเจี้ยน115 Shards3450 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน173 Shards5190 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน288 Shards8640 ดาว160 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
พิฆาต ดันเจี้ยน 5 - 1 71 ดาว + 71 Shards(30% )
45000Gold + 45000Mana
90000Gold 115610 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 5 - 2 71 ดาว + 71 Shards(30% )
45400Gold + 45400Mana
90800Gold 117610 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 5 - 3 71 ดาว + 71 Shards(30% )
45800Gold + 45800Mana
91600Gold 119810 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 5 - 4 72 ดาว + 72 Shards(30% )
46200Gold + 46200Mana
92400Gold 122110 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 5 - 5 72 ดาว + 72 Shards(30% )
46600Gold + 46600Mana
93200Gold 124510 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 5 - 6 72 ดาว + 72 Shards(30% )
47000Gold + 47000Mana
94000Gold 127010 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 5 - 7 73 ดาว + 73 Shards(30% )
47400Gold + 47400Mana
94800Gold 129610 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 5 - 8 73 ดาว + 73 Shards(30% )
47800Gold + 47800Mana
95600Gold 132310 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 5 - 9 73 ดาว + 73 Shards(30% )
48200Gold + 48200Mana
96400Gold 135110 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 5 - 10 96 ดาว + 96 Shards(30% )
48600Gold + 48600Mana
97200Gold 138010 การบูชายัญ