การตกแต่ง: Valiant Saintess

Valiant Saintess

ซื้อไอเทม ขาย หมายเหตุ
Valiant Saintess 300
อัญมณี
Valiant Saintess
รูปปั้นวันวาเลนไทน์: ฮีโร่ลำดับที่ 100 ของ Castle Clash