ฮีโร่: Cosmo

Cosmo

Cosmo Cosmo

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:370060040115640
โจมตี โจมตี:23219983298
ATK SPD ATK SPD:100010001000
MOV SPD MOV SPD:275290290
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:101010
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:167219321
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
Wardens' Watchความสามารถของฮีโร่ความสามารถ
ฝ่าย Saintตกลงกรุณาเลือก พรสวรรค์Twilight Dimension
ถูกกล่าวหาว่าเป็นคนขี้ขลาดจากการละทิ้งการต่อสู้ คอสโมปฏิเสธที่จะบอกเล่าเรื่องราวของเขา น่าแปลกที่ความอ่อนโยนของเขาดูเหมือนจะหายไปเมื่อเขาได้จับคทาของเขา เขาจะปราศจากความกลัวและชี้นำวิญญาณไปสู่ดินแดนสาบสูญ บางครั้งเขาจ้องมองคทาอย่างเงียบๆเป็นเวลานาน และพบว่ามันมีพลังลึกลับที่ซ่อนอยู่ ที่บุคคลอื่นๆไม่อาจล่วงรู้...
  • Twilight Dimension
  • ฮีโร่ Totem
  • Cosmo
  • Cosmo วิวัฒนาการ 1
  • Cosmo วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
  • สกิน
ระดับราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15---597898
อัญเชิญ 1 Twilight Dome แบบสุ่มสถานที่ โดยศัตรูที่ติดอยู่ใน Twilight Dome จะถูกทำให้เป็นอัมพาต และโดน DMG เท่ากับ 90% ของ ATK ของ Cosmo ทุกวินาที และ Twilight Dome จะคงอยู่ 2 วิ. เมื่อ Twilight Dome อยู่ในสนาม ฮีโร่จะทนต่อสถานะแช่แข็ง, ทำให้เป็นหิน และถูกรั้ง (คูลดาวน์: 7วิ. เมื่อฮีโร่มี HP ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จะเพิ่มพลัง ATK ขึ้น 200% ทำงานทุกๆ 4 วิ. เมื่อฮีโร่เหลือ HP น้อยกว่า 50% จะโดน DMG ลดลง 85% ทำงานทุกๆ 4วิ. บัพ ATK ที่เพิ่มขึ้น และบัพลด DMG ที่ได้รับลง จะคงอยู่ 4 วิ.)
2/152000 (100 Shards)117156195
อัญเชิญ 1 Twilight Dome แบบสุ่มสถานที่ โดยศัตรูที่ติดอยู่ใน Twilight Dome จะถูกทำให้เป็นอัมพาต และโดน DMG เท่ากับ 110% ของ ATK ของ Cosmo ทุกวินาที และ Twilight Dome จะคงอยู่ 2 วิ. เมื่อ Twilight Dome อยู่ในสนาม ฮีโร่จะทนต่อสถานะแช่แข็ง, ทำให้เป็นหิน และถูกรั้ง (คูลดาวน์: 7วิ. เมื่อฮีโร่มี HP ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จะเพิ่มพลัง ATK ขึ้น 200% ทำงานทุกๆ 4 วิ. เมื่อฮีโร่เหลือ HP น้อยกว่า 50% จะโดน DMG ลดลง 85% ทำงานทุกๆ 4วิ. บัพ ATK ที่เพิ่มขึ้น และบัพลด DMG ที่ได้รับลง จะคงอยู่ 4 วิ.)
3/1510000 (500 Shards)176234293
อัญเชิญ 1 Twilight Dome แบบสุ่มสถานที่ โดยศัตรูที่ติดอยู่ใน Twilight Dome จะถูกทำให้เป็นอัมพาต และโดน DMG เท่ากับ 130% ของ ATK ของ Cosmo ทุกวินาที และ Twilight Dome จะคงอยู่ 2 วิ. เมื่อ Twilight Dome อยู่ในสนาม ฮีโร่จะทนต่อสถานะแช่แข็ง, ทำให้เป็นหิน และถูกรั้ง (คูลดาวน์: 7วิ. เมื่อฮีโร่มี HP ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จะเพิ่มพลัง ATK ขึ้น 200% ทำงานทุกๆ 4 วิ. เมื่อฮีโร่เหลือ HP น้อยกว่า 50% จะโดน DMG ลดลง 85% ทำงานทุกๆ 4วิ. บัพ ATK ที่เพิ่มขึ้น และบัพลด DMG ที่ได้รับลง จะคงอยู่ 4 วิ.)
4/1530000 (1500 Shards)234312390
อัญเชิญ 1 Twilight Dome แบบสุ่มสถานที่ โดยศัตรูที่ติดอยู่ใน Twilight Dome จะถูกทำให้เป็นอัมพาต และโดน DMG เท่ากับ 150% ของ ATK ของ Cosmo ทุกวินาที และ Twilight Dome จะคงอยู่ 3 วิ. เมื่อ Twilight Dome อยู่ในสนาม ฮีโร่จะทนต่อสถานะแช่แข็ง, ทำให้เป็นหิน และถูกรั้ง (คูลดาวน์: 7วิ. เมื่อฮีโร่มี HP ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จะเพิ่มพลัง ATK ขึ้น 200% ทำงานทุกๆ 4 วิ. เมื่อฮีโร่เหลือ HP น้อยกว่า 50% จะโดน DMG ลดลง 85% ทำงานทุกๆ 4วิ. บัพ ATK ที่เพิ่มขึ้น และบัพลด DMG ที่ได้รับลง จะคงอยู่ 4 วิ.)
5/1570000 (3500 Shards)293390488
อัญเชิญ 1 Twilight Dome แบบสุ่มสถานที่ โดยศัตรูที่ติดอยู่ใน Twilight Dome จะถูกทำให้เป็นอัมพาต และโดน DMG เท่ากับ 170% ของ ATK ของ Cosmo ทุกวินาที และ Twilight Dome จะคงอยู่ 3 วิ. เมื่อ Twilight Dome อยู่ในสนาม ฮีโร่จะทนต่อสถานะแช่แข็ง, ทำให้เป็นหิน และถูกรั้ง (คูลดาวน์: 7วิ. เมื่อฮีโร่มี HP ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จะเพิ่มพลัง ATK ขึ้น 200% ทำงานทุกๆ 4 วิ. เมื่อฮีโร่เหลือ HP น้อยกว่า 50% จะโดน DMG ลดลง 85% ทำงานทุกๆ 4วิ. บัพ ATK ที่เพิ่มขึ้น และบัพลด DMG ที่ได้รับลง จะคงอยู่ 4 วิ.)
6/15120000 (6000 Shards)351468585
อัญเชิญ 1 Twilight Dome แบบสุ่มสถานที่ โดยศัตรูที่ติดอยู่ใน Twilight Dome จะถูกทำให้เป็นอัมพาต และโดน DMG เท่ากับ 190% ของ ATK ของ Cosmo ทุกวินาที และ Twilight Dome จะคงอยู่ 3 วิ. เมื่อ Twilight Dome อยู่ในสนาม ฮีโร่จะทนต่อสถานะแช่แข็ง, ทำให้เป็นหิน และถูกรั้ง (คูลดาวน์: 7วิ. เมื่อฮีโร่มี HP ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จะเพิ่มพลัง ATK ขึ้น 200% ทำงานทุกๆ 4 วิ. เมื่อฮีโร่เหลือ HP น้อยกว่า 50% จะโดน DMG ลดลง 85% ทำงานทุกๆ 4วิ. บัพ ATK ที่เพิ่มขึ้น และบัพลด DMG ที่ได้รับลง จะคงอยู่ 4 วิ.)
7/15200000 (10000 Shards)410546683
อัญเชิญ 1 Twilight Dome แบบสุ่มสถานที่ โดยศัตรูที่ติดอยู่ใน Twilight Dome จะถูกทำให้เป็นอัมพาต และโดน DMG เท่ากับ 210% ของ ATK ของ Cosmo ทุกวินาที และ Twilight Dome จะคงอยู่ 4 วิ. เมื่อ Twilight Dome อยู่ในสนาม ฮีโร่จะทนต่อสถานะแช่แข็ง, ทำให้เป็นหิน และถูกรั้ง (คูลดาวน์: 7วิ. เมื่อฮีโร่มี HP ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จะเพิ่มพลัง ATK ขึ้น 200% ทำงานทุกๆ 4 วิ. เมื่อฮีโร่เหลือ HP น้อยกว่า 50% จะโดน DMG ลดลง 85% ทำงานทุกๆ 4วิ. บัพ ATK ที่เพิ่มขึ้น และบัพลด DMG ที่ได้รับลง จะคงอยู่ 4 วิ.)
8/15500000 (25000 Shards)468624780
อัญเชิญ 1 Twilight Dome แบบสุ่มสถานที่ โดยศัตรูที่ติดอยู่ใน Twilight Dome จะถูกทำให้เป็นอัมพาต และโดน DMG เท่ากับ 240% ของ ATK ของ Cosmo ทุกวินาที และ Twilight Dome จะคงอยู่ 4 วิ. เมื่อ Twilight Dome อยู่ในสนาม ฮีโร่จะทนต่อสถานะแช่แข็ง, ทำให้เป็นหิน และถูกรั้ง (คูลดาวน์: 7วิ. เมื่อฮีโร่มี HP ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จะเพิ่มพลัง ATK ขึ้น 200% ทำงานทุกๆ 4 วิ. เมื่อฮีโร่เหลือ HP น้อยกว่า 50% จะโดน DMG ลดลง 85% ทำงานทุกๆ 4วิ. บัพ ATK ที่เพิ่มขึ้น และบัพลด DMG ที่ได้รับลง จะคงอยู่ 4 วิ.)
9/15800000 (40000 Shards)527702878
อัญเชิญ 1 Twilight Dome แบบสุ่มสถานที่ โดยศัตรูที่ติดอยู่ใน Twilight Dome จะถูกทำให้เป็นอัมพาต และโดน DMG เท่ากับ 270% ของ ATK ของ Cosmo ทุกวินาที และ Twilight Dome จะคงอยู่ 4 วิ. เมื่อ Twilight Dome อยู่ในสนาม ฮีโร่จะทนต่อสถานะแช่แข็ง, ทำให้เป็นหิน และถูกรั้ง (คูลดาวน์: 7วิ. เมื่อฮีโร่มี HP ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จะเพิ่มพลัง ATK ขึ้น 200% ทำงานทุกๆ 4 วิ. เมื่อฮีโร่เหลือ HP น้อยกว่า 50% จะโดน DMG ลดลง 85% ทำงานทุกๆ 4วิ. บัพ ATK ที่เพิ่มขึ้น และบัพลด DMG ที่ได้รับลง จะคงอยู่ 4 วิ.)
10/151600000 (80000 Shards)585780975
อัญเชิญ 1 Twilight Dome แบบสุ่มสถานที่ โดยศัตรูที่ติดอยู่ใน Twilight Dome จะถูกทำให้เป็นอัมพาต และโดน DMG เท่ากับ 300% ของ ATK ของ Cosmo ทุกวินาที และ Twilight Dome จะคงอยู่ 5 วิ. เมื่อ Twilight Dome อยู่ในสนาม ฮีโร่จะทนต่อสถานะแช่แข็ง, ทำให้เป็นหิน และถูกรั้ง (คูลดาวน์: 7วิ. เมื่อฮีโร่มี HP ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จะเพิ่มพลัง ATK ขึ้น 200% ทำงานทุกๆ 4 วิ. เมื่อฮีโร่เหลือ HP น้อยกว่า 50% จะโดน DMG ลดลง 85% ทำงานทุกๆ 4วิ. บัพ ATK ที่เพิ่มขึ้น และบัพลด DMG ที่ได้รับลง จะคงอยู่ 4 วิ.)
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 74Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 16
6448581073
อัญเชิญ 1 Twilight Dome แบบสุ่มสถานที่ โดยศัตรูที่ติดอยู่ใน Twilight Dome จะถูกทำให้เป็นอัมพาต และโดน DMG เท่ากับ 320% ของ ATK ของ Cosmo ทุกวินาที และ Twilight Dome จะคงอยู่ 6 วิ. เมื่อ Twilight Dome อยู่ในสนาม ฮีโร่จะทนต่อสถานะแช่แข็ง, ทำให้เป็นหิน และถูกรั้ง (คูลดาวน์: 7วิ. เมื่อฮีโร่มี HP ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จะเพิ่มพลัง ATK ขึ้น 200% ทำงานทุกๆ 4 วิ. เมื่อฮีโร่เหลือ HP น้อยกว่า 50% จะโดน DMG ลดลง 85% ทำงานทุกๆ 4วิ. บัพ ATK ที่เพิ่มขึ้น และบัพลด DMG ที่ได้รับลง จะคงอยู่ 4 วิ.)
12/15849790 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 54Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 22Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 8
7029361170
อัญเชิญ 1 Twilight Dome แบบสุ่มสถานที่ โดยศัตรูที่ติดอยู่ใน Twilight Dome จะถูกทำให้เป็นอัมพาต และโดน DMG เท่ากับ 350% ของ ATK ของ Cosmo ทุกวินาที และ Twilight Dome จะคงอยู่ 6 วิ. เมื่อ Twilight Dome อยู่ในสนาม ฮีโร่จะทนต่อสถานะแช่แข็ง, ทำให้เป็นหิน และถูกรั้ง (คูลดาวน์: 7วิ. เมื่อฮีโร่มี HP ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จะเพิ่มพลัง ATK ขึ้น 200% ทำงานทุกๆ 4 วิ. เมื่อฮีโร่เหลือ HP น้อยกว่า 50% จะโดน DMG ลดลง 85% ทำงานทุกๆ 4วิ. บัพ ATK ที่เพิ่มขึ้น และบัพลด DMG ที่ได้รับลง จะคงอยู่ 4 วิ.)
13/153643000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 14Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 27
76110141268
อัญเชิญ 1 Twilight Dome แบบสุ่มสถานที่ โดยศัตรูที่ติดอยู่ใน Twilight Dome จะถูกทำให้เป็นอัมพาต และโดน DMG เท่ากับ 380% ของ ATK ของ Cosmo ทุกวินาที และ Twilight Dome จะคงอยู่ 6 วิ. เมื่อ Twilight Dome อยู่ในสนาม ฮีโร่จะทนต่อสถานะแช่แข็ง, ทำให้เป็นหิน และถูกรั้ง (คูลดาวน์: 7วิ. เมื่อฮีโร่มี HP ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จะเพิ่มพลัง ATK ขึ้น 200% ทำงานทุกๆ 4 วิ. เมื่อฮีโร่เหลือ HP น้อยกว่า 50% จะโดน DMG ลดลง 85% ทำงานทุกๆ 4วิ. บัพ ATK ที่เพิ่มขึ้น และบัพลด DMG ที่ได้รับลง จะคงอยู่ 4 วิ.)
14/158820000 คริสตัลสีฟ้า 1581000 ดาว
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 20
81910921365
อัญเชิญ 1 Twilight Dome แบบสุ่มสถานที่ โดยศัตรูที่ติดอยู่ใน Twilight Dome จะถูกทำให้เป็นอัมพาต และโดน DMG เท่ากับ 410% ของ ATK ของ Cosmo ทุกวินาที และ Twilight Dome จะคงอยู่ 6 วิ. เมื่อ Twilight Dome อยู่ในสนาม ฮีโร่จะทนต่อสถานะแช่แข็ง, ทำให้เป็นหิน และถูกรั้ง (คูลดาวน์: 7วิ. เมื่อฮีโร่มี HP ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จะเพิ่มพลัง ATK ขึ้น 200% ทำงานทุกๆ 4 วิ. เมื่อฮีโร่เหลือ HP น้อยกว่า 50% จะโดน DMG ลดลง 85% ทำงานทุกๆ 4วิ. บัพ ATK ที่เพิ่มขึ้น และบัพลด DMG ที่ได้รับลง จะคงอยู่ 4 วิ.)
15/1517920000 คริสตัลสีฟ้า 2985000 ดาว
87811701463
อัญเชิญ 1 Twilight Dome แบบสุ่มสถานที่ โดยศัตรูที่ติดอยู่ใน Twilight Dome จะถูกทำให้เป็นอัมพาต และโดน DMG เท่ากับ 440% ของ ATK ของ Cosmo ทุกวินาที และ Twilight Dome จะคงอยู่ 6 วิ. เมื่อ Twilight Dome อยู่ในสนาม ฮีโร่จะทนต่อสถานะแช่แข็ง, ทำให้เป็นหิน และถูกรั้ง (คูลดาวน์: 7วิ. เมื่อฮีโร่มี HP ตั้งแต่ 50% ขึ้นไป จะเพิ่มพลัง ATK ขึ้น 200% ทำงานทุกๆ 4 วิ. เมื่อฮีโร่เหลือ HP น้อยกว่า 50% จะโดน DMG ลดลง 85% ทำงานทุกๆ 4วิ. บัพ ATK ที่เพิ่มขึ้น และบัพลด DMG ที่ได้รับลง จะคงอยู่ 4 วิ.)
ระดับหมายเหตุ
1เรียก 1 Twilight Dome ลงในพื้นที่แบบสุ่ม ศัตรูที่เข้าไปใน Twilight Dome จะเป็นอัมพาตและได้รับความเสียหายเทียบเท่า 90% ของพลังโจมตี Cosmo ทุกๆวินาที Twilight Dome คงอยู่ 2 วินาที
2เรียก 1 Twilight Dome ลงในพื้นที่แบบสุ่ม ศัตรูที่เข้าไปใน Twilight Dome จะเป็นอัมพาตและได้รับความเสียหายเทียบเท่า 110% ของพลังโจมตี Cosmo ทุกๆวินาที Twilight Dome คงอยู่ 2 วินาที
3เรียก 1 Twilight Dome ลงในพื้นที่แบบสุ่ม ศัตรูที่เข้าไปใน Twilight Dome จะเป็นอัมพาตและได้รับความเสียหายเทียบเท่า 130% ของพลังโจมตี Cosmo ทุกๆวินาที Twilight Dome คงอยู่ 2 วินาที
4เรียก 1 Twilight Dome ลงในพื้นที่แบบสุ่ม ศัตรูที่เข้าไปใน Twilight Dome จะเป็นอัมพาตและได้รับความเสียหายเทียบเท่า 150% ของพลังโจมตี Cosmo ทุกๆวินาที Twilight Dome คงอยู่ 3 วินาที
5เรียก 1 Twilight Dome ลงในพื้นที่แบบสุ่ม ศัตรูที่เข้าไปใน Twilight Dome จะเป็นอัมพาตและได้รับความเสียหายเทียบเท่า 170% ของพลังโจมตี Cosmo ทุกๆวินาที Twilight Dome คงอยู่ 3 วินาที
6เรียก 1 Twilight Dome ลงในพื้นที่แบบสุ่ม ศัตรูที่เข้าไปใน Twilight Dome จะเป็นอัมพาตและได้รับความเสียหายเทียบเท่า 190% ของพลังโจมตี Cosmo ทุกๆวินาที Twilight Dome คงอยู่ 3 วินาที
7เรียก 1 Twilight Dome ลงในพื้นที่แบบสุ่ม ศัตรูที่เข้าไปใน Twilight Dome จะเป็นอัมพาตและได้รับความเสียหายเทียบเท่า 210% ของพลังโจมตี Cosmo ทุกๆวินาที Twilight Dome คงอยู่ 4 วินาที
8เรียก 1 Twilight Dome ลงในพื้นที่แบบสุ่ม ศัตรูที่เข้าไปใน Twilight Dome จะเป็นอัมพาตและได้รับความเสียหายเทียบเท่า 240% ของพลังโจมตี Cosmo ทุกๆวินาที Twilight Dome คงอยู่ 4 วินาที
9เรียก 1 Twilight Dome ลงในพื้นที่แบบสุ่ม ศัตรูที่เข้าไปใน Twilight Dome จะเป็นอัมพาตและได้รับความเสียหายเทียบเท่า 270% ของพลังโจมตี Cosmo ทุกๆวินาที Twilight Dome คงอยู่ 4 วินาที
10เรียก 1 Twilight Dome ลงในพื้นที่แบบสุ่ม ศัตรูที่เข้าไปใน Twilight Dome จะเป็นอัมพาตและได้รับความเสียหายเทียบเท่า 300% ของพลังโจมตี Cosmo ทุกๆวินาที Twilight Dome คงอยู่ 5 วินาที
Cosmo
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
137002322755
2396024627511
3422026027516
4448027427522
5474028827527
6500030227533
7526031627538
8552033027543
9578034427549
10604035827554
11630037227560
12656038627565
13682040027571
14708041427576
15734042827581
16760044227587
17786045627592
18812047027598
198380484275103
208640498275109
20 (2 x Star)
1000 (1000ดาว)
10000 (10000Gold)
10ลูกไฟดันเจี้ยน
12340730280109
2112600744280115
2212860758280120
2313120772280125
2413380786280131
2513640800280136
2613900814280142
2714160828280147
2814420842280153
2914680856280158
3014940870280164
3115200884280169
3215460898280175
3315720912280180
3415980926280185
3516240940280191
3616500954280196
3716760968280202
3817020982280207
3917280996280213
40175401010280218
40 (3 x Star)
3000 (4000ดาว)
30000 (40000Gold)
50ลูกไฟดันเจี้ยน
212401242285219
41215001256285225
42217601270285230
43220201284285236
44222801298285241
45225401312285247
46228001326285252
47230601340285258
48233201354285263
49235801368285269
50238401382285274
51241001396285280
52243601410285285
53246201424285291
54248801438285296
55251401452285302
56254001466285307
57256601480285313
58259201494285318
59261801508285324
60264401522285329
60 (4 x Star)
10000 (14000ดาว)
100000 (140000Gold)
75ลูกไฟดันเจี้ยน
301401754290331
61304001768290336
62306601782290342
63309201796290347
64311801810290353
65314401824290358
66317001838290364
67319601852290369
68322201866290375
69324801880290380
70327401894290386
71330001908290391
72332601922290397
73335201936290402
74337801950290408
75340401964290413
76343001978290419
77345601992290424
78348202006290430
79350802020290435
80353402034290441
80 (5 x Star)
20000 (34000ดาว)
200000 (340000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
390402266295443
81393002280295449
82395602294295454
83398202308295460
84400802322295465
85403402336295471
86406002350295476
87408602364295482
88411202378295487
89413802392295493
90416402406295499
91419002420295504
92421602434295510
93424202448295515
94426802462295521
95429402476295526
96432002490295532
97434602504295537
98437202518295543
99439802532295548
100442402546295554
100 (6 x Star)
30000 (64000ดาว)
300000 (640000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
479402778300557
101482002792300562
102484602806300568
103487202820300573
104489802834300579
105492402848300585
106495002862300590
107497602876300596
108500202890300601
109502802904300607
110505402918300612
111508002932300618
112510602946300623
113513202960300629
114515802974300635
115518402988300640
116521003002300646
117523603016300651
118526203030300657
119528803044300662
120531403058300668
120 (7 x Star)
50000 (114000ดาว)
500000 (1140000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
568403290305671
121571003304305677
122573603318305683
123576203332305688
124578803346305694
125581403360305699
126584003374305705
127586603388305710
128589203402305716
129591803416305722
130594403430305727
131597003444305733
132599603458305738
133602203472305744
134604803486305750
135607403500305755
136610003514305761
137612603528305766
138615203542305772
139617803556305778
140620403570305783
140 (8 x Star)
100000 (214000ดาว)
1000000 (2140000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
657403802310787
141660003816310793
142662603830310798
143665203844310804
144667803858310810
145670403872310815
146673003886310821
147675603900310826
148678203914310832
149680803928310838
150683403942310843
151686003956310849
152688603970310855
153691203984310860
154693803998310866
155696404012310871
156699004026310877
157701604040310883
158704204054310888
159706804068310894
160709404082310900
160 (9 x Star)
200000 (414000ดาว)
2000000 (4140000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
746404314315904
161749004328315910
162751604342315915
163754204356315921
164756804370315927
165759404384315932
166762004398315938
167764604412315944
168767204426315949
169769804440315955
170772404454315961
171775004468315966
172777604482315972
173780204496315977
174782804510315983
175785404524315989
176788004538315994
1777906045523151000
1787932045663151006
1797958045803151011
1807984045943151017
180 (10 x Star)
400000 (814000ดาว)
5000000 (9140000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
8354048263201022
1818380048403201028
1828406048543201033
1838432048683201039
1848458048823201045
1858484048963201050
1868510049103201056
1878536049243201062
1888562049383201067
1898588049523201073
1908614049663201079
1918640049803201084
1928666049943201090
1938692050083201096
1948718050223201101
1958744050363201107
1968770050503201113
1978796050643201119
1988822050783201124
1998848050923201130
2008874051063201136
Cosmo
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
16004019982907
260430201229014
360820202629020
461210204029027
561600205429034
661990206829041
762380208229048
862770209629054
963160211029061
1063550212429068
1163940213829075
1264330215229082
1364720216629089
1465110218029095
15655002194290102
16658902208290109
17662802222290116
18666702236290123
19670602250290129
20674502264290136
21678402278290143
22682302292290150
23686202306290157
24690102320290163
25694002334290170
26697902348290177
27701802362290184
28705702376290191
29709602390290198
30713502404290204
31717402418290211
32721302432290218
33725202446290225
34729102460290232
35733002474290238
36736902488290245
37740802502290252
38744702516290259
39748602530290266
40752502544290272
41756402558290279
42760302572290286
43764202586290293
44768102600290300
45772002614290307
46775902628290313
47779802642290320
48783702656290327
49787602670290334
50791502684290341
51795402698290347
52799302712290354
53803202726290361
54807102740290368
55811002754290375
56814902768290381
57818802782290388
58822702796290395
59826602810290402
60830502824290409
61834402838290415
62838302852290422
63842202866290429
64846102880290436
65850002894290443
66853902908290450
67857802922290456
68861702936290463
69865602950290470
70869502964290477
71873402978290484
72877302992290490
73881203006290497
74885103020290504
75889003034290511
76892903048290518
77896803062290524
78900703076290531
79904603090290538
80908503104290545
80 (5 x Star)
20000 (20000ดาว)
200000 (200000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
960303429295547
81964203443295554
82968103457295561
83972003471295568
84975903485295574
85979803499295581
86983703513295588
87987603527295595
88991503541295602
89995403555295609
90999303569295616
911003203583295622
921007103597295629
931011003611295636
941014903625295643
951018803639295650
961022703653295657
971026603667295663
981030503681295670
991034403695295677
1001038303709295684
100 (6 x Star)
30000 (50000ดาว)
300000 (500000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
1090104034300687
1011094004048300694
1021097904062300700
1031101804076300707
1041105704090300714
1051109604104300721
1061113504118300728
1071117404132300735
1081121304146300742
1091125204160300748
1101129104174300755
1111133004188300762
1121136904202300769
1131140804216300776
1141144704230300783
1151148604244300790
1161152504258300797
1171156404272300803
1181160304286300810
1191164204300300817
1201168104314300824
120 (7 x Star)
50000 (100000ดาว)
500000 (1000000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
1219904638305827
1211223804652305834
1221227704666305841
1231231604680305848
1241235504694305855
1251239404708305862
1261243304722305869
1271247204736305876
1281251104750305882
1291255004764305889
1301258904778305896
1311262804792305903
1321266704806305910
1331270604820305917
1341274504834305924
1351278404848305931
1361282304862305938
1371286204876305945
1381290104890305951
1391294004904305958
1401297904918305965
140 (8 x Star)
100000 (200000ดาว)
1000000 (2000000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
1349705243310969
1411353605257310976
1421357505271310983
1431361405285310990
1441365305299310997
14513692053133101004
14613731053273101011
14713770053413101018
14813809053553101024
14913848053693101031
15013887053833101038
15113926053973101045
15213965054113101052
15314004054253101059
15414043054393101066
15514082054533101073
15614121054673101080
15714160054813101087
15814199054953101094
15914238055093101101
16014277055233101108
160 (9 x Star)
200000 (400000ดาว)
2000000 (4000000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
14795058483151112
16114834058623151119
16214873058763151126
16314912058903151133
16414951059043151140
16514990059183151147
16615029059323151154
16715068059463151161
16815107059603151168
16915146059743151175
17015185059883151182
17115224060023151188
17215263060163151195
17315302060303151202
17415341060443151209
17515380060583151216
17615419060723151223
17715458060863151230
17815497061003151237
17915536061143151244
18015575061283151251
180 (10 x Star)
400000 (800000ดาว)
5000000 (9000000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
16093064533201256
18116132064673201263
18216171064813201270
18316210064953201277
18416249065093201284
18516288065233201291
18616327065373201298
18716366065513201305
18816405065653201312
18916444065793201319
19016483065933201326
19116522066073201333
19216561066213201340
19316600066353201347
19416639066493201354
19516678066633201361
19616717066773201368
19716756066913201375
19816795067053201382
19916834067193201389
20016873067333201396
Cosmo
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
112600039472908
2126585396129016
3127170397529024
4127755398929032
5128340400329041
6128925401729049
7129510403129057
8130095404529065
9130680405929073
10131265407329081
11131850408729089
12132435410129097
131330204115290105
141336054129290114
151341904143290122
161347754157290130
171353604171290138
181359454185290146
191365304199290154
201371154213290162
211377004227290170
221382854241290178
231388704255290187
241394554269290195
251400404283290203
261406254297290211
271412104311290219
281417954325290227
291423804339290235
301429654353290243
311435504367290251
321441354381290260
331447204395290268
341453054409290276
351458904423290284
361464754437290292
371470604451290300
381476454465290308
391482304479290316
401488154493290324
411494004507290333
421499854521290341
431505704535290349
441511554549290357
451517404563290365
461523254577290373
471529104591290381
481534954605290389
491540804619290397
501546654633290406
511552504647290414
521558354661290422
531564204675290430
541570054689290438
551575904703290446
561581754717290454
571587604731290462
581593454745290470
591599304759290479
601605154773290487
611611004787290495
621616854801290503
631622704815290511
641628554829290519
651634404843290527
661640254857290535
671646104871290543
681651954885290552
691657804899290560
701663654913290568
711669504927290576
721675354941290584
731681204955290592
741687054969290600
751692904983290608
761698754997290616
771704605011290625
781710455025290633
791716305039290641
801722155053290649
811728005067290657
821733855081290665
831739705095290673
841745555109290681
851751405123290689
861757255137290698
871763105151290706
881768955165290714
891774805179290722
901780655193290730
911786505207290738
921792355221290746
931798205235290754
941804055249290762
951809905263290771
961815755277290779
971821605291290787
981827455305290795
991833305319290803
1001839155333290811
100 (6 x Star)
30000 (30000ดาว)
300000 (300000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
1942755983300817
1011948605997300825
1021954456011300833
1031960306025300841
1041966156039300849
1051972006053300858
1061977856067300866
1071983706081300874
1081989556095300882
1091995406109300890
1102001256123300898
1112007106137300907
1122012956151300915
1132018806165300923
1142024656179300931
1152030506193300939
1162036356207300947
1172042206221300956
1182048056235300964
1192053906249300972
1202059756263300980
120 (7 x Star)
50000 (80000ดาว)
500000 (800000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
2163356913305983
1212169206927305992
12221750569413051000
12321809069553051008
12421867569693051016
12521926069833051024
12621984569973051033
12722043070113051041
12822101570253051049
12922160070393051057
13022218570533051065
13122277070673051073
13222335570813051082
13322394070953051090
13422452571093051098
13522511071233051106
13622569571373051114
13722628071513051123
13822686571653051131
13922745071793051139
14022803571933051147
140 (8 x Star)
100000 (180000ดาว)
1000000 (1800000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
23839578423101151
14123898078563101159
14223956578703101168
14324015078843101176
14424073578983101184
14524132079123101192
14624190579263101200
14724249079403101209
14824307579543101217
14924366079683101225
15024424579823101233
15124483079963101242
15224541580103101250
15324600080243101258
15424658580383101266
15524717080523101274
15624775580663101283
15724834080803101291
15824892580943101299
15924951081083101307
16025009581223101316
160 (9 x Star)
200000 (380000ดาว)
2000000 (3800000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
26045587723151320
16126104087863151328
16226162588003151337
16326221088143151345
16426279588283151353
16526338088423151361
16626396588563151370
16726455088703151378
16826513588843151386
16926572088983151394
17026630589123151403
17126689089263151411
17226747589403151419
17326806089543151427
17426864589683151436
17526923089823151444
17626981589963151452
17727040090103151460
17827098590243151469
17927157090383151477
18027215590523151485
180 (10 x Star)
400000 (780000ดาว)
5000000 (8800000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
28251597013201490
18128310097153201498
18228368597293201507
18328427097433201515
18428485597573201523
18528544097713201531
18628602597853201540
18728661097993201548
18828719598133201556
18928778098273201565
19028836598413201573
19128895098553201581
19228953598693201589
19329012098833201598
19429070598973201606
19529129099113201614
19629187599253201622
19729246099393201631
19829304599533201639
19929363099673201647
20029421599813201656
ระดับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงราคาHeroMightDestiny
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Cosmo x 1 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 569500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Cosmo x 2 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 101040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
4841100
41110 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241500
423890 HPคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241800
43150 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1242200
44150 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1242500
45330 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
3542900
464240 HPคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243200
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243600
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243900
49120 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1244300
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
3544600
51130 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445000
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445300
53170 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445700
54170 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1446000
55385 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
4146400
564900 HPคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1446700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447100
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447400
59145 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 15
Cosmo x 4 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 201447800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
6548200
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1548600
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549000
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549500
64191 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1550000
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
4650600
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551900
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1552600
69155 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1553400
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
4654200
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1755100
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1756000
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1757000
74213 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1758000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
5159100
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1760200
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1761400
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1762600
79173 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
Cosmo x 6 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 301763800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
8264300
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1964800
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965300
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965800
84236 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1966300
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
5766800
866850 HPคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967300
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967800
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1968300
89194 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1968800
9018860 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
5769400
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170000
926890 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170600
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2171200
94258 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
2171800
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
6272400
967510 HPคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173000
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173600
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2174200
99211 โจมตีKarmic Rock VI - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 12
Cosmo x 8 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 402174800
100ความสามารถ 15 ระดับ990

สกินสกิน

  • Spirit of Light
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
Spirit of Light
Spirit of Light
เมื่อได้รับสกินของ Cosmo แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK +400, HP +10000 ขจัดความมืดทั้งมวลด้วยลำแสงบริสุทธิ์อันศักสิทธิ์400 โจมตี
10000 HP
ชิ้นส่วน Spirit of Light - นำไปแลกสกินของ Cosmo ,ใช้เสริมพลังของสกิน x 50
ระดับ HP โจมตี ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล DMG Might เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 10000 400 560 Shards + 10 ชิ้นส่วน Spirit of Light - นำไปแลกสกินของ Cosmo ,ใช้เสริมพลังของสกิน
2 2625 105 6 840 Shards + 15 ชิ้นส่วน Spirit of Light - นำไปแลกสกินของ Cosmo ,ใช้เสริมพลังของสกิน
3 15 15 6 1120 Shards + 20 ชิ้นส่วน Spirit of Light - นำไปแลกสกินของ Cosmo ,ใช้เสริมพลังของสกิน
4 75 75 6 1400 Shards + 25 ชิ้นส่วน Spirit of Light - นำไปแลกสกินของ Cosmo ,ใช้เสริมพลังของสกิน
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 ชิ้นส่วน Spirit of Light - นำไปแลกสกินของ Cosmo ,ใช้เสริมพลังของสกิน
6 25 25 9 1960 Shards + 35 ชิ้นส่วน Spirit of Light - นำไปแลกสกินของ Cosmo ,ใช้เสริมพลังของสกิน
7 105 105 9 2240 Shards + 40 ชิ้นส่วน Spirit of Light - นำไปแลกสกินของ Cosmo ,ใช้เสริมพลังของสกิน
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 ชิ้นส่วน Spirit of Light - นำไปแลกสกินของ Cosmo ,ใช้เสริมพลังของสกิน
9 35 35 12 2800 Shards + 50 ชิ้นส่วน Spirit of Light - นำไปแลกสกินของ Cosmo ,ใช้เสริมพลังของสกิน
10 135 135 12 3080 Shards + 55 ชิ้นส่วน Spirit of Light - นำไปแลกสกินของ Cosmo ,ใช้เสริมพลังของสกิน
11 5250 210 15 3360 Shards + 60 ชิ้นส่วน Spirit of Light - นำไปแลกสกินของ Cosmo ,ใช้เสริมพลังของสกิน
12 45 45 15 3640 Shards + 65 ชิ้นส่วน Spirit of Light - นำไปแลกสกินของ Cosmo ,ใช้เสริมพลังของสกิน
13 165 165 15 3920 Shards + 70 ชิ้นส่วน Spirit of Light - นำไปแลกสกินของ Cosmo ,ใช้เสริมพลังของสกิน
14 6625 265 18 4200 Shards + 75 ชิ้นส่วน Spirit of Light - นำไปแลกสกินของ Cosmo ,ใช้เสริมพลังของสกิน
15 55 55 18 4480 Shards + 80 ชิ้นส่วน Spirit of Light - นำไปแลกสกินของ Cosmo ,ใช้เสริมพลังของสกิน
16 195 195 18 4760 Shards + 85 ชิ้นส่วน Spirit of Light - นำไปแลกสกินของ Cosmo ,ใช้เสริมพลังของสกิน
17 8250 330 21 5040 Shards + 90 ชิ้นส่วน Spirit of Light - นำไปแลกสกินของ Cosmo ,ใช้เสริมพลังของสกิน
18 55 55 21 5320 Shards + 95 ชิ้นส่วน Spirit of Light - นำไปแลกสกินของ Cosmo ,ใช้เสริมพลังของสกิน
19 195 195 21 5600 Shards + 100 ชิ้นส่วน Spirit of Light - นำไปแลกสกินของ Cosmo ,ใช้เสริมพลังของสกิน
20 10125 405 24
ทั้งหมด 58520 Shards1045 ชิ้นส่วน Spirit of Light - นำไปแลกสกินของ Cosmo ,ใช้เสริมพลังของสกิน

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ
ดินแดนอันสาปสูญ
ดินแดนอันสาปสูญ
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
มีคำร่ำลือถึงดินแดนที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและคริสตัลล้ำค่า แต่ทว่าน้อยคนนักที่เคยไปดินแดนอันสาปสูญแห่งนี้ 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
มันไม่ควรจะเป็นเช่นนี้ อย่างไรก็ตามชาวดินแดนสาปสูญได้เข้าร่วมสงครามระหว่างความดีและความชั่ว แต่ว่าเมื่อสงครามดำเนินต่อไปเรื่อยๆ Espirita ผู้ดูแลแดนสาปสูญนี้ ได้ตัดสินใจถอนกำลังโดยการส่งเหล่าวิญญาณกลับบ้าน และซ่อนแดนสาปสูญนี้ลงไปในช่วงว่างแห่งจักรวาล โดยหวังว่าพวกของเธอจะปลอดภัย 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
ดินแดนสาปสูญนี้จะไม่มีใครพบเจอ ถ้าไม่ใช่เพราะการรุกรานของมังกรกระดูกเทพสายฟ้าได้ติดตามเข้าต่อสู้โดยให้เทพธิดานักล่าได้เข้าต่อสู้กับมังกรกระดูกด้วย พลเมืองของแดนสาปสูญได้ร่วมต่อสู้อย่างกล้าหาญ เราจะต้องตอบแทนพวกท่านในสักวันหนึ่ง 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Cosmo + Spirit Mage + Phantom King + เทพธิดานักล่า + มังกร 2 หัว + Espirita + Dark Mage + แม่มดผมขาว
หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
Starwielder
Starwielder
พลังอนันต์แห่งดวงดาวภายในลูกแก้วรอบๆไม้เท้า ตำนานกล่าวว่าความรู้ทั้งจักรวาลแฝงอยู่ในสิ่งนี้

เลือกที่ดีที่สุดที่ได้รับสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

2
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
11
0
40
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
1
0
0

เหรียญตรา

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
47
0
0
0
0
0
0

คำอธิบายสกิล

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
6
2
48
0
0
0
0
0
0
0

สัตว์

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
5
0
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
1
0
5
0
0
0
0
0

หลอม

0
0
2
0
3
0
48

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนเป็นโหมดไอเทม ภายใน "Heroes Altar" เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, Soulstones, อัญมณี หรือ ดาว
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 0.05%
Cosmo - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Cosmo --- 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ IV - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1
Cosmo Soulstone จำนวน โอกาส *
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

ยิ่งไปกว่านั้น

Wardens
จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์