ท้าทายในด่านดันเจี้ยน เพื่อรับทรัพยากร และ เพิ่ม ค่า Might ของคุณ!
Dungeons ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมในการรับทรัพยากร แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกฝนกองทหารด้วย
ชนะได้รับ 3 ลูกไฟ เพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นอัติโนมัติในด่านนั้น

พิฆาต ดันเจี้ยน 8

ดันเจี้ยน EXP โบนัส
Dungeon Shard โบนัส
10 ลูกไฟดันเจี้ยน132 Shards3960 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน198 Shards5940 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน330 Shards9900 ดาว190 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
พิฆาต ดันเจี้ยน 8 - 1 80 ดาว + 80 Shards(30% )
57000Gold + 57000Mana
114000Gold 184510 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 8 - 2 80 ดาว + 80 Shards(30% )
57400Gold + 57400Mana
114800Gold 186510 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 8 - 3 80 ดาว + 80 Shards(30% )
57800Gold + 57800Mana
115600Gold 188510 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 8 - 4 81 ดาว + 81 Shards(30% )
58200Gold + 58200Mana
116400Gold 190510 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 8 - 5 81 ดาว + 81 Shards(30% )
58600Gold + 58600Mana
117200Gold 192510 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 8 - 6 81 ดาว + 81 Shards(30% )
59000Gold + 59000Mana
118000Gold 194510 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 8 - 7 82 ดาว + 82 Shards(30% )
59400Gold + 59400Mana
118800Gold 196510 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 8 - 8 82 ดาว + 82 Shards(30% )
59800Gold + 59800Mana
119600Gold 198510 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 8 - 9 82 ดาว + 82 Shards(30% )
60200Gold + 60200Mana
120400Gold 200510 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 8 - 10 116 ดาว + 116 Shards(30% )
60600Gold + 60600Mana
121200Gold 202710 การบูชายัญ