ฮีโร่: Espirita

Espirita

Espirita Espirita

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:21003632070120
โจมตี โจมตี:18516672718
ATK SPD ATK SPD:100010001000
MOV SPD MOV SPD:200215215
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:101010
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:152195276
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
Wardens' Watchความสามารถของฮีโร่ความสามารถ
ฝ่าย Saintตกลงกรุณาเลือก พรสวรรค์Spiritual Aid
ผู้นำทางวิญญาณแห่งดินแดนอันสาบสูญ หลังจากที่ใช้เวลาอยู่กับเหล่าวิญญาณมานาน เธอได้ทำพันธะสัญญากับเทพแห่งความตาย เพื่อปลดปล่อยเหล่าวิญญาณผ่านเวทย์อัญเชิญและนำทางพวกมันไปสู่อิสรภาพ

วิญญาณ

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:50000120000210000
โจมตี โจมตี:300045007000
ATK SPD ATK SPD:120012001200
MOV SPD MOV SPD:300300300
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:888
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:189237318
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
  • Spiritual Aid
  • ฮีโร่ Totem
  • Espirita
  • Espirita วิวัฒนาการ 1
  • Espirita วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
  • สกิน
ระดับราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15---597898
สร้าง DMG 120% ATK กับศัตรู 4 เป้าหมายแบบสุ่ม และวิญญาณจะเพิ่ม ATK 45% และ ATK SPD 20% เป็นเวลา 9 วินาที (คูลดาวน์: 9 วิ ฮีโร่และวิญญาณเข้าสู่สนามพร้อมกัน) สกิลวิญญาณ: สร้าง DMG 55% ของ ATK วิญญาณกับศัตรูสูงสุด 100 ตัวและฟื้น HP 35% ของความเสียหายที่ทำได้: ทำให้ Espirita มีโล่ซ่อนตัว 1 วิ และฟื้น HP 200% ของ ATK วิญญาณ (คูลดาวน์ 2 วิ: วิญญาณจะต้านทานสตันและหวาดกลัว และได้รับ DMG ลดลง 80%)
2/152000 (100 Shards)117156195
สร้าง DMG 150% ATK กับศัตรู 4 เป้าหมายแบบสุ่ม และวิญญาณจะเพิ่ม ATK 55% และ ATK SPD 20% เป็นเวลา 9 วินาที (คูลดาวน์: 9 วิ ฮีโร่และวิญญาณเข้าสู่สนามพร้อมกัน) สกิลวิญญาณ: สร้าง DMG 65% ของ ATK วิญญาณกับศัตรูสูงสุด 100 ตัวและฟื้น HP 35% ของความเสียหายที่ทำได้: ทำให้ Espirita มีโล่ซ่อนตัว 1 วิ และฟื้น HP 240% ของ ATK วิญญาณ (คูลดาวน์ 2 วิ: วิญญาณจะต้านทานสตันและหวาดกลัว และได้รับ DMG ลดลง 80%)
3/1510000 (500 Shards)176234293
สร้าง DMG 180% ATK กับศัตรู 4 เป้าหมายแบบสุ่ม และวิญญาณจะเพิ่ม ATK 65% และ ATK SPD 20% เป็นเวลา 9 วินาที (คูลดาวน์: 9 วิ ฮีโร่และวิญญาณเข้าสู่สนามพร้อมกัน) สกิลวิญญาณ: สร้าง DMG 75% ของ ATK วิญญาณกับศัตรูสูงสุด 100 ตัวและฟื้น HP 35% ของความเสียหายที่ทำได้: ทำให้ Espirita มีโล่ซ่อนตัว 1 วิ และฟื้น HP 280% ของ ATK วิญญาณ (คูลดาวน์ 2 วิ: วิญญาณจะต้านทานสตันและหวาดกลัว และได้รับ DMG ลดลง 80%)
4/1530000 (1500 Shards)234312390
สร้าง DMG 210% ATK กับศัตรู 4 เป้าหมายแบบสุ่ม และวิญญาณจะเพิ่ม ATK 75% และ ATK SPD 50% เป็นเวลา 9 วินาที (คูลดาวน์: 9 วิ ฮีโร่และวิญญาณเข้าสู่สนามพร้อมกัน) สกิลวิญญาณ: สร้าง DMG 90% ของ ATK วิญญาณกับศัตรูสูงสุด 100 ตัวและฟื้น HP 35% ของความเสียหายที่ทำได้: ทำให้ Espirita มีโล่ซ่อนตัว 1 วิ และฟื้น HP 340% ของ ATK วิญญาณ (คูลดาวน์ 2 วิ: วิญญาณจะต้านทานสตันและหวาดกลัว และได้รับ DMG ลดลง 80%)
5/1570000 (3500 Shards)293390488
สร้าง DMG 240% ATK กับศัตรู 4 เป้าหมายแบบสุ่ม และวิญญาณจะเพิ่ม ATK 85% และ ATK SPD 50% เป็นเวลา 9 วินาที (คูลดาวน์: 9 วิ ฮีโร่และวิญญาณเข้าสู่สนามพร้อมกัน) สกิลวิญญาณ: สร้าง DMG 105% ของ ATK วิญญาณกับศัตรูสูงสุด 100 ตัวและฟื้น HP 35% ของความเสียหายที่ทำได้: ทำให้ Espirita มีโล่ซ่อนตัว 1 วิ และฟื้น HP 400% ของ ATK วิญญาณ (คูลดาวน์ 2 วิ: วิญญาณจะต้านทานสตันและหวาดกลัว และได้รับ DMG ลดลง 80%)
6/15120000 (6000 Shards)351468585
สร้าง DMG 270% ATK กับศัตรู 4 เป้าหมายแบบสุ่ม และวิญญาณจะเพิ่ม ATK 95% และ ATK SPD 50% เป็นเวลา 9 วินาที (คูลดาวน์: 9 วิ ฮีโร่และวิญญาณเข้าสู่สนามพร้อมกัน) สกิลวิญญาณ: สร้าง DMG 120% ของ ATK วิญญาณกับศัตรูสูงสุด 100 ตัวและฟื้น HP 35% ของความเสียหายที่ทำได้: ทำให้ Espirita มีโล่ซ่อนตัว 1 วิ และฟื้น HP 460% ของ ATK วิญญาณ (คูลดาวน์ 2 วิ: วิญญาณจะต้านทานสตันและหวาดกลัว และได้รับ DMG ลดลง 80%)
7/15200000 (10000 Shards)410546683
สร้าง DMG 310% ATK กับศัตรู 4 เป้าหมายแบบสุ่ม และวิญญาณจะเพิ่ม ATK 110% และ ATK SPD 100% เป็นเวลา 9 วินาที (คูลดาวน์: 9 วิ ฮีโร่และวิญญาณเข้าสู่สนามพร้อมกัน) สกิลวิญญาณ: สร้าง DMG 140% ของ ATK วิญญาณกับศัตรูสูงสุด 100 ตัวและฟื้น HP 35% ของความเสียหายที่ทำได้: ทำให้ Espirita มีโล่ซ่อนตัว 1 วิ และฟื้น HP 540% ของ ATK วิญญาณ (คูลดาวน์ 2 วิ: วิญญาณจะต้านทานสตันและหวาดกลัว และได้รับ DMG ลดลง 80%)
8/15500000 (25000 Shards)468624780
สร้าง DMG 350% ATK กับศัตรู 4 เป้าหมายแบบสุ่ม และวิญญาณจะเพิ่ม ATK 125% และ ATK SPD 100% เป็นเวลา 9 วินาที (คูลดาวน์: 9 วิ ฮีโร่และวิญญาณเข้าสู่สนามพร้อมกัน) สกิลวิญญาณ: สร้าง DMG 160% ของ ATK วิญญาณกับศัตรูสูงสุด 100 ตัวและฟื้น HP 35% ของความเสียหายที่ทำได้: ทำให้ Espirita มีโล่ซ่อนตัว 1 วิ และฟื้น HP 620% ของ ATK วิญญาณ (คูลดาวน์ 2 วิ: วิญญาณจะต้านทานสตันและหวาดกลัว และได้รับ DMG ลดลง 80%)
9/15800000 (40000 Shards)527702878
สร้าง DMG 390% ATK กับศัตรู 4 เป้าหมายแบบสุ่ม และวิญญาณจะเพิ่ม ATK 140% และ ATK SPD 100% เป็นเวลา 9 วินาที (คูลดาวน์: 9 วิ ฮีโร่และวิญญาณเข้าสู่สนามพร้อมกัน) สกิลวิญญาณ: สร้าง DMG 180% ของ ATK วิญญาณกับศัตรูสูงสุด 100 ตัวและฟื้น HP 35% ของความเสียหายที่ทำได้: ทำให้ Espirita มีโล่ซ่อนตัว 1 วิ และฟื้น HP 700% ของ ATK วิญญาณ (คูลดาวน์ 2 วิ: วิญญาณจะต้านทานสตันและหวาดกลัว และได้รับ DMG ลดลง 80%)
10/151600000 (80000 Shards)585780975
สร้าง DMG 450% ATK กับศัตรู 4 เป้าหมายแบบสุ่ม และวิญญาณจะเพิ่ม ATK 160% และ ATK SPD 100% เป็นเวลา 9 วินาที (คูลดาวน์: 9 วิ ฮีโร่และวิญญาณเข้าสู่สนามพร้อมกัน) สกิลวิญญาณ: สร้าง DMG 200% ของ ATK วิญญาณกับศัตรูสูงสุด 100 ตัวและฟื้น HP 35% ของความเสียหายที่ทำได้: ทำให้ Espirita มีโล่ซ่อนตัว 1 วิ และฟื้น HP 800% ของ ATK วิญญาณ (คูลดาวน์ 2 วิ: วิญญาณจะต้านทานสตันและหวาดกลัว และได้รับ DMG ลดลง 80%)
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 74Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 16
6448581073
สร้าง 450% ATK DMG กับเป้าหมาย 5 ตัวแบบสุ่ม เพิ่ม ATK 170% และ ATK SPD 200% กับวิญญาณเป็นเวลา 9 วินาที (คูลดาวน์: 9 วินาที ฮีโร่และวิญญาณจะเข้าสนามพร้อมกัน) สกิลวิญญาณ: สร้าง DMG เท่ากับ 200% ATK วิญญาณ กับศัตรูจำนวนสูงสุด 100 ตัว และฟื้น HP เท่ากับ 35% ของดาเมจที่ทำได้ ทำให้ Espirita มีโล่ซ่อนตัว 1 วินาที และฟื้น HP เท่ากับ 800% ของ ATK วิญญาณ (คูลดาวน์: 2 วินาที วิญญาณจะต้านทานสตันและหวาดกลัว และได้รับดาเมจลดลง 80%)
12/15849790 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 54Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 22Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 8
7029361170
สร้าง 490% ATK DMG กับเป้าหมาย 5 ตัวแบบสุ่ม เพิ่ม ATK 180% และ ATK SPD 200% กับวิญญาณเป็นเวลา 9 วินาที (คูลดาวน์: 9 วินาที ฮีโร่และวิญญาณจะเข้าสนามพร้อมกัน) สกิลวิญญาณ: สร้าง DMG เท่ากับ 210% ATK วิญญาณ กับศัตรูจำนวนสูงสุด 100 ตัว และฟื้น HP เท่ากับ 35% ของดาเมจที่ทำได้ ทำให้ Espirita มีโล่ซ่อนตัว 1 วินาที และฟื้น HP เท่ากับ 800% ของ ATK วิญญาณ (คูลดาวน์: 2 วินาที วิญญาณจะต้านทานสตันและหวาดกลัว และได้รับดาเมจลดลง 80%)
13/153643000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 14Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 27
76110141268
สร้าง 530% ATK DMG กับเป้าหมาย 5 ตัวแบบสุ่ม เพิ่ม ATK 190% และ ATK SPD 200% กับวิญญาณเป็นเวลา 9 วินาที (คูลดาวน์: 9 วินาที ฮีโร่และวิญญาณจะเข้าสนามพร้อมกัน) สกิลวิญญาณ: สร้าง DMG เท่ากับ 220% ATK วิญญาณ กับศัตรูจำนวนสูงสุด 100 ตัว และฟื้น HP เท่ากับ 35% ของดาเมจที่ทำได้ ทำให้ Espirita มีโล่ซ่อนตัว 1 วินาที และฟื้น HP เท่ากับ 800% ของ ATK วิญญาณ (คูลดาวน์: 2 วินาที วิญญาณจะต้านทานสตันและหวาดกลัว และได้รับดาเมจลดลง 80%)
14/158820000 คริสตัลสีฟ้า 1581000 ดาว
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 20
81910921365
สร้าง 570% ATK DMG กับเป้าหมาย 5 ตัวแบบสุ่ม เพิ่ม ATK 200% และ ATK SPD 200% กับวิญญาณเป็นเวลา 9 วินาที (คูลดาวน์: 9 วินาที ฮีโร่และวิญญาณจะเข้าสนามพร้อมกัน) สกิลวิญญาณ: สร้าง DMG เท่ากับ 230% ATK วิญญาณ กับศัตรูจำนวนสูงสุด 100 ตัว และฟื้น HP เท่ากับ 35% ของดาเมจที่ทำได้ ทำให้ Espirita มีโล่ซ่อนตัว 1 วินาที และฟื้น HP เท่ากับ 800% ของ ATK วิญญาณ (คูลดาวน์: 2 วินาที วิญญาณจะต้านทานสตันและหวาดกลัว และได้รับดาเมจลดลง 80%)
15/1517920000 คริสตัลสีฟ้า 2985000 ดาว
87811701463
สร้าง 610% ATK DMG กับเป้าหมาย 5 ตัวแบบสุ่ม เพิ่ม ATK 210% และ ATK SPD 200% กับวิญญาณเป็นเวลา 9 วินาที (คูลดาวน์: 9 วินาที ฮีโร่และวิญญาณจะเข้าสนามพร้อมกัน) สกิลวิญญาณ: สร้าง DMG เท่ากับ 240% ATK วิญญาณ กับศัตรูจำนวนสูงสุด 100 ตัว และฟื้น HP เท่ากับ 35% ของดาเมจที่ทำได้ ทำให้ Espirita มีโล่ซ่อนตัว 1 วินาที และฟื้น HP เท่ากับ 800% ของ ATK วิญญาณ (คูลดาวน์: 2 วินาที วิญญาณจะต้านทานสตันและหวาดกลัว และได้รับดาเมจลดลง 80%)
ระดับหมายเหตุ
1สร้าง DMG 120% ATK กับศัตรู 4 เป้าหมาย
2สร้าง DMG 150% ATK กับศัตรู 4 เป้าหมาย
3สร้าง DMG 180% ATK กับศัตรู 4 เป้าหมาย
4สร้าง DMG 210% ATK กับศัตรู 4 เป้าหมาย
5สร้าง DMG 240% ATK กับศัตรู 4 เป้าหมาย
6สร้าง DMG 270% ATK กับศัตรู 4 เป้าหมาย
7สร้าง DMG 310% ATK กับศัตรู 4 เป้าหมาย
8สร้าง DMG 350% ATK กับศัตรู 4 เป้าหมาย
9สร้าง DMG 390% ATK กับศัตรู 4 เป้าหมาย
10สร้าง DMG 450% ATK กับศัตรู 4 เป้าหมาย
Espirita
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
121001852005
2227019820010
3244021120015
4261022420020
5278023720025
6295025020030
7312026320035
8329027620040
9346028920045
10363030220050
11380031520055
12397032820060
13414034120065
14431035420070
15448036720075
16465038020080
17482039320085
18499040620090
19516041920095
205330432200100
20 (2 x Star)
1000 (1000ดาว)
10000 (10000Gold)
10ลูกไฟดันเจี้ยน
7430617205101
217600630205106
227770643205111
237940656205116
248110669205121
258280682205126
268450695205131
278620708205136
288790721205141
298960734205146
309130747205151
319300760205156
329470773205161
339640786205166
349810799205171
359980812205176
3610150825205181
3710320838205186
3810490851205191
3910660864205197
4010830877205202
40 (3 x Star)
3000 (4000ดาว)
30000 (40000Gold)
50ลูกไฟดันเจี้ยน
129301062210203
41131001075210208
42132701088210213
43134401101210218
44136101114210223
45137801127210228
46139501140210233
47141201153210238
48142901166210243
49144601179210248
50146301192210253
51148001205210258
52149701218210263
53151401231210269
54153101244210274
55154801257210279
56156501270210284
57158201283210289
58159901296210294
59161601309210299
60163301322210304
60 (4 x Star)
10000 (14000ดาว)
100000 (140000Gold)
75ลูกไฟดันเจี้ยน
184301507215306
61186001520215311
62187701533215316
63189401546215321
64191101559215326
65192801572215331
66194501585215336
67196201598215341
68197901611215346
69199601624215352
70201301637215357
71203001650215362
72204701663215367
73206401676215372
74208101689215377
75209801702215382
76211501715215387
77213201728215392
78214901741215397
79216601754215402
80218301767215408
80 (5 x Star)
20000 (34000ดาว)
200000 (340000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
239301952220410
81241001965220415
82242701978220420
83244401991220425
84246102004220430
85247802017220435
86249502030220441
87251202043220446
88252902056220451
89254602069220456
90256302082220461
91258002095220466
92259702108220471
93261402121220476
94263102134220481
95264802147220487
96266502160220492
97268202173220497
98269902186220502
99271602199220507
100273302212220512
100 (6 x Star)
30000 (64000ดาว)
300000 (640000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
294302397225515
101296002410225520
102297702423225525
103299402436225530
104301102449225536
105302802462225541
106304502475225546
107306202488225551
108307902501225556
109309602514225561
110311302527225567
111313002540225572
112314702553225577
113316402566225582
114318102579225587
115319802592225592
116321502605225597
117323202618225603
118324902631225608
119326602644225613
120328302657225618
120 (7 x Star)
50000 (114000ดาว)
500000 (1140000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
349302842230621
121351002855230627
122352702868230632
123354402881230637
124356102894230642
125357802907230647
126359502920230652
127361202933230658
128362902946230663
129364602959230668
130366302972230673
131368002985230678
132369702998230683
133371403011230689
134373103024230694
135374803037230699
136376503050230704
137378203063230709
138379903076230715
139381603089230720
140383303102230725
140 (8 x Star)
100000 (214000ดาว)
1000000 (2140000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
404303287235729
141406003300235734
142407703313235739
143409403326235744
144411103339235750
145412803352235755
146414503365235760
147416203378235765
148417903391235770
149419603404235776
150421303417235781
151423003430235786
152424703443235791
153426403456235796
154428103469235802
155429803482235807
156431503495235812
157433203508235817
158434903521235822
159436603534235828
160438303547235833
160 (9 x Star)
200000 (414000ดาว)
2000000 (4140000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
459303732240837
161461003745240843
162462703758240848
163464403771240853
164466103784240858
165467803797240864
166469503810240869
167471203823240874
168472903836240879
169474603849240884
170476303862240890
171478003875240895
172479703888240900
173481403901240905
174483103914240911
175484803927240916
176486503940240921
177488203953240926
178489903966240932
179491603979240937
180493303992240942
180 (10 x Star)
400000 (814000ดาว)
5000000 (9140000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
514304177245947
181516004190245952
182517704203245958
183519404216245963
184521104229245968
185522804242245973
186524504255245979
187526204268245984
188527904281245989
189529604294245994
1905313043072451000
1915330043202451005
1925347043332451010
1935364043462451015
1945381043592451021
1955398043722451026
1965415043852451031
1975432043982451036
1985449044112451042
1995466044242451047
2005483044372451052
Espirita
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
13632016672156
236575168021513
336830169321519
437085170621526
537340171921532
637595173221538
737850174521545
838105175821551
938360177121558
1038615178421564
1138870179721570
1239125181021577
1339380182321583
1439635183621590
1539890184921596
16401451862215102
17404001875215109
18406551888215115
19409101901215121
20411651914215128
21414201927215134
22416751940215141
23419301953215147
24421851966215153
25424401979215160
26426951992215166
27429502005215173
28432052018215179
29434602031215185
30437152044215192
31439702057215198
32442252070215205
33444802083215211
34447352096215217
35449902109215224
36452452122215230
37455002135215237
38457552148215243
39460102161215249
40462652174215256
41465202187215262
42467752200215269
43470302213215275
44472852226215281
45475402239215288
46477952252215294
47480502265215301
48483052278215307
49485602291215313
50488152304215320
51490702317215326
52493252330215333
53495802343215339
54498352356215345
55500902369215352
56503452382215358
57506002395215364
58508552408215371
59511102421215377
60513652434215384
61516202447215390
62518752460215396
63521302473215403
64523852486215409
65526402499215416
66528952512215422
67531502525215428
68534052538215435
69536602551215441
70539152564215448
71541702577215454
72544252590215460
73546802603215467
74549352616215473
75551902629215480
76554452642215486
77557002655215492
78559552668215499
79562102681215505
80564652694215512
80 (5 x Star)
20000 (20000ดาว)
200000 (200000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
594052953220514
81596602966220520
82599152979220527
83601702992220533
84604253005220539
85606803018220546
86609353031220552
87611903044220559
88614453057220565
89617003070220572
90619553083220578
91622103096220584
92624653109220591
93627203122220597
94629753135220604
95632303148220610
96634853161220617
97637403174220623
98639953187220629
99642503200220636
100645053213220642
100 (6 x Star)
30000 (50000ดาว)
300000 (500000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
674453472225645
101677003485225651
102679553498225658
103682103511225664
104684653524225671
105687203537225677
106689753550225684
107692303563225690
108694853576225697
109697403589225703
110699953602225710
111702503615225716
112705053628225722
113707603641225729
114710153654225735
115712703667225742
116715253680225748
117717803693225755
118720353706225761
119722903719225768
120725453732225774
120 (7 x Star)
50000 (100000ดาว)
500000 (1000000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
754853991230777
121757404004230784
122759954017230790
123762504030230797
124765054043230803
125767604056230810
126770154069230816
127772704082230823
128775254095230829
129777804108230836
130780354121230842
131782904134230849
132785454147230855
133788004160230862
134790554173230868
135793104186230875
136795654199230881
137798204212230887
138800754225230894
139803304238230900
140805854251230907
140 (8 x Star)
100000 (200000ดาว)
1000000 (2000000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
835254510235911
141837804523235917
142840354536235924
143842904549235930
144845454562235937
145848004575235943
146850554588235950
147853104601235956
148855654614235963
149858204627235969
150860754640235976
151863304653235982
152865854666235989
153868404679235995
1548709546922351002
1558735047052351008
1568760547182351015
1578786047312351021
1588811547442351028
1598837047572351034
1608862547702351041
160 (9 x Star)
200000 (400000ดาว)
2000000 (4000000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
9156550292401045
1619182050422401052
1629207550552401058
1639233050682401065
1649258550812401071
1659284050942401078
1669309551072401085
1679335051202401091
1689360551332401098
1699386051462401104
1709411551592401111
1719437051722401117
1729462551852401124
1739488051982401130
1749513552112401137
1759539052242401143
1769564552372401150
1779590052502401156
1789615552632401163
1799641052762401169
1809666552892401176
180 (10 x Star)
400000 (800000ดาว)
5000000 (9000000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
9960555482451181
1819986055612451188
18210011555742451194
18310037055872451201
18410062556002451207
18510088056132451214
18610113556262451220
18710139056392451227
18810164556522451233
18910190056652451240
19010215556782451247
19110241056912451253
19210266557042451260
19310292057172451266
19410317557302451273
19510343057432451279
19610368557562451286
19710394057692451293
19810419557822451299
19910445057952451306
20010470558082451312
Espirita
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
17600032362158
276382324921515
376764326221523
477146327521531
577528328821538
677910330121546
778292331421554
878674332721562
979056334021569
1079438335321577
1179820336621585
1280202337921592
13805843392215100
14809663405215108
15813483418215115
16817303431215123
17821123444215131
18824943457215139
19828763470215146
20832583483215154
21836403496215162
22840223509215169
23844043522215177
24847863535215185
25851683548215192
26855503561215200
27859323574215208
28863143587215215
29866963600215223
30870783613215231
31874603626215239
32878423639215246
33882243652215254
34886063665215262
35889883678215269
36893703691215277
37897523704215285
38901343717215292
39905163730215300
40908983743215308
41912803756215315
42916623769215323
43920443782215331
44924263795215339
45928083808215346
46931903821215354
47935723834215362
48939543847215369
49943363860215377
50947183873215385
51951003886215392
52954823899215400
53958643912215408
54962463925215416
55966283938215423
56970103951215431
57973923964215439
58977743977215446
59981563990215454
60985384003215462
61989204016215469
62993024029215477
63996844042215485
641000664055215492
651004484068215500
661008304081215508
671012124094215516
681015944107215523
691019764120215531
701023584133215539
711027404146215546
721031224159215554
731035044172215562
741038864185215569
751042684198215577
761046504211215585
771050324224215592
781054144237215600
791057964250215608
801061784263215616
811065604276215623
821069424289215631
831073244302215639
841077064315215646
851080884328215654
861084704341215662
871088524354215669
881092344367215677
891096164380215685
901099984393215693
911103804406215700
921107624419215708
931111444432215716
941115264445215723
951119084458215731
961122904471215739
971126724484215746
981130544497215754
991134364510215762
1001138184523215769
100 (6 x Star)
30000 (30000ดาว)
300000 (300000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
1196985041225775
1011200805054225783
1021204625067225791
1031208445080225798
1041212265093225806
1051216085106225814
1061219905119225822
1071223725132225829
1081227545145225837
1091231365158225845
1101235185171225853
1111239005184225860
1121242825197225868
1131246645210225876
1141250465223225884
1151254285236225891
1161258105249225899
1171261925262225907
1181265745275225915
1191269565288225922
1201273385301225930
120 (7 x Star)
50000 (80000ดาว)
500000 (800000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
1332185819230933
1211336005832230941
1221339825845230949
1231343645858230957
1241347465871230964
1251351285884230972
1261355105897230980
1271358925910230988
1281362745923230996
12913665659362301003
13013703859492301011
13113742059622301019
13213780259752301027
13313818459882301034
13413856660012301042
13513894860142301050
13613933060272301058
13713971260402301066
13814009460532301073
13914047660662301081
14014085860792301089
140 (8 x Star)
100000 (180000ดาว)
1000000 (1800000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
14673865972351093
14114712066102351101
14214750266232351108
14314788466362351116
14414826666492351124
14514864866622351132
14614903066752351140
14714941266882351147
14814979467012351155
14915017667142351163
15015055867272351171
15115094067402351179
15215132267532351186
15315170467662351194
15415208667792351202
15515246867922351210
15615285068052351218
15715323268182351225
15815361468312351233
15915399668442351241
16015437868572351249
160 (9 x Star)
200000 (380000ดาว)
2000000 (3800000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
16025873752401253
16116064073882401261
16216102274012401269
16316140474142401277
16416178674272401285
16516216874402401293
16616255074532401300
16716293274662401308
16816331474792401316
16916369674922401324
17016407875052401332
17116446075182401340
17216484275312401347
17316522475442401355
17416560675572401363
17516598875702401371
17616637075832401379
17716675275962401387
17816713476092401394
17916751676222401402
18016789876352401410
180 (10 x Star)
400000 (780000ดาว)
5000000 (8800000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
17377881532451415
18117416081662451423
18217454281792451431
18317492481922451439
18417530682052451446
18517568882182451454
18617607082312451462
18717645282442451470
18817683482572451478
18917721682702451486
19017759882832451494
19117798082962451501
19217836283092451509
19317874483222451517
19417912683352451525
19517950883482451533
19617989083612451541
19718027283742451549
19818065483872451557
19918103684002451564
20018141884132451572
ระดับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงราคาHeroMightDestiny
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Espirita x 1 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 569500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Espirita x 2 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 101040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
4841100
41110 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241500
423890 HPคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241800
43150 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1242200
44150 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1242500
45330 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
3542900
464240 HPคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243200
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243600
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243900
49120 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1244300
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
3544600
51130 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445000
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445300
53170 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445700
54170 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1446000
55385 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
4146400
564900 HPคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1446700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447100
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447400
59145 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 15
Espirita x 4 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 201447800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
6548200
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1548600
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549000
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549500
64191 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1550000
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
4650600
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551900
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1552600
69155 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1553400
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
4654200
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1755100
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1756000
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1757000
74213 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1758000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
5159100
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1760200
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1761400
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1762600
79173 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
Espirita x 6 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 301763800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
8264300
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1964800
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965300
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965800
84236 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1966300
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
5766800
866850 HPคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967300
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967800
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1968300
89194 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1968800
9018860 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
5769400
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170000
926890 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170600
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2171200
94258 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
2171800
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
6272400
967510 HPคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173000
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173600
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2174200
99211 โจมตีKarmic Rock VI - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 12
Espirita x 8 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 402174800
100ความสามารถ 15 ระดับ990

สกินสกิน

  • Ethereal Princess
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
Ethereal Princess
Ethereal Princess
เมื่อได้รับสกินของ Espirita แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK +400, HP +50000 ด้วยพลังของเทพพิทักษ์ด้านหลัง เธอปกป้องผืนแผ่นดินอย่างเต็มภาคภูมิ400 โจมตี
50000 HP
Ethereal Princess Scrap - นำไปแลกสกินของ Espirita ,ใช้เสริมพลังของสกิน x 50
ระดับ HP โจมตี ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล DMG Might เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 50000 400 560 Shards + 10 Ethereal Princess Scrap - นำไปแลกสกินของ Espirita ,ใช้เสริมพลังของสกิน
2 2625 105 6 840 Shards + 15 Ethereal Princess Scrap - นำไปแลกสกินของ Espirita ,ใช้เสริมพลังของสกิน
3 15 15 6 1120 Shards + 20 Ethereal Princess Scrap - นำไปแลกสกินของ Espirita ,ใช้เสริมพลังของสกิน
4 75 75 6 1400 Shards + 25 Ethereal Princess Scrap - นำไปแลกสกินของ Espirita ,ใช้เสริมพลังของสกิน
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 Ethereal Princess Scrap - นำไปแลกสกินของ Espirita ,ใช้เสริมพลังของสกิน
6 25 25 9 1960 Shards + 35 Ethereal Princess Scrap - นำไปแลกสกินของ Espirita ,ใช้เสริมพลังของสกิน
7 105 105 9 2240 Shards + 40 Ethereal Princess Scrap - นำไปแลกสกินของ Espirita ,ใช้เสริมพลังของสกิน
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 Ethereal Princess Scrap - นำไปแลกสกินของ Espirita ,ใช้เสริมพลังของสกิน
9 35 35 12 2800 Shards + 50 Ethereal Princess Scrap - นำไปแลกสกินของ Espirita ,ใช้เสริมพลังของสกิน
10 135 135 12 3080 Shards + 55 Ethereal Princess Scrap - นำไปแลกสกินของ Espirita ,ใช้เสริมพลังของสกิน
11 5250 210 15 3360 Shards + 60 Ethereal Princess Scrap - นำไปแลกสกินของ Espirita ,ใช้เสริมพลังของสกิน
12 45 45 15 3640 Shards + 65 Ethereal Princess Scrap - นำไปแลกสกินของ Espirita ,ใช้เสริมพลังของสกิน
13 165 165 15 3920 Shards + 70 Ethereal Princess Scrap - นำไปแลกสกินของ Espirita ,ใช้เสริมพลังของสกิน
14 6625 265 18 4200 Shards + 75 Ethereal Princess Scrap - นำไปแลกสกินของ Espirita ,ใช้เสริมพลังของสกิน
15 55 55 18 4480 Shards + 80 Ethereal Princess Scrap - นำไปแลกสกินของ Espirita ,ใช้เสริมพลังของสกิน
16 195 195 18 4760 Shards + 85 Ethereal Princess Scrap - นำไปแลกสกินของ Espirita ,ใช้เสริมพลังของสกิน
17 8250 330 21 5040 Shards + 90 Ethereal Princess Scrap - นำไปแลกสกินของ Espirita ,ใช้เสริมพลังของสกิน
18 55 55 21 5320 Shards + 95 Ethereal Princess Scrap - นำไปแลกสกินของ Espirita ,ใช้เสริมพลังของสกิน
19 195 195 21 5600 Shards + 100 Ethereal Princess Scrap - นำไปแลกสกินของ Espirita ,ใช้เสริมพลังของสกิน
20 10125 405 24
ทั้งหมด 58520 Shards1045 Ethereal Princess Scrap - นำไปแลกสกินของ Espirita ,ใช้เสริมพลังของสกิน
ระดับHP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
1500003000300
2504003035300
3508003070300
4512003105300
5516003140300
6520003175300
7524003210300
8528003245300
9532003280300
10536003315300
11540003350300
12544003385300
13548003420300
14552003455300
15556003490300
16560003525300
17564003560300
18568003595300
19572003630300
20576003665300
21580003700300
22584003735300
23588003770300
24592003805300
25596003840300
26600003875300
27604003910300
28608003945300
29612003980300
30616004015300
31620004050300
32624004085300
33628004120300
34632004155300
35636004190300
36640004225300
37644004260300
38648004295300
39652004330300
40656004365300
41660004400300
42664004435300
43668004470300
44672004505300
45676004540300
46680004575300
47684004610300
48688004645300
49692004680300
50696004715300
51700004750300
52704004785300
53708004820300
54712004855300
55716004890300
56720004925300
57724004960300
58728004995300
59732005030300
60736005065300
61740005100300
62744005135300
63748005170300
64752005205300
65756005240300
66760005275300
67764005310300
68768005345300
69772005380300
70776005415300
71780005450300
72784005485300
73788005520300
74792005555300
75796005590300
76800005625300
77804005660300
78808005695300
79812005730300
80816005765300
81820005800300
82824005835300
83828005870300
84832005905300
85836005940300
86840005975300
87844006010300
88848006045300
89852006080300
90856006115300
91860006150300
92864006185300
93868006220300
94872006255300
95876006290300
96880006325300
97884006360300
98888006395300
99892006430300
100896006465300
101900006500300
102904006535300
103908006570300
104912006605300
105916006640300
106920006675300
107924006710300
108928006745300
109932006780300
110936006815300
111940006850300
112944006885300
113948006920300
114952006955300
115956006990300
116960007025300
117964007060300
118968007095300
119972007130300
120976007165300
121980007200300
122984007235300
123988007270300
124992007305300
125996007340300
1261000007375300
1271004007410300
1281008007445300
1291012007480300
1301016007515300
1311020007550300
1321024007585300
1331028007620300
1341032007655300
1351036007690300
1361040007725300
1371044007760300
1381048007795300
1391052007830300
1401056007865300
1411060007900300
1421064007935300
1431068007970300
1441072008005300
1451076008040300
1461080008075300
1471084008110300
1481088008145300
1491092008180300
1501096008215300
1511100008250300
1521104008285300
1531108008320300
1541112008355300
1551116008390300
1561120008425300
1571124008460300
1581128008495300
1591132008530300
1601136008565300
1611140008600300
1621144008635300
1631148008670300
1641152008705300
1651156008740300
1661160008775300
1671164008810300
1681168008845300
1691172008880300
1701176008915300
1711180008950300
1721184008985300
1731188009020300
1741192009055300
1751196009090300
1761200009125300
1771204009160300
1781208009195300
1791212009230300
1801216009265300
1811220009300300
1821224009335300
1831228009370300
1841232009405300
1851236009440300
1861240009475300
1871244009510300
1881248009545300
1891252009580300
1901256009615300
1911260009650300
1921264009685300
1931268009720300
1941272009755300
1951276009790300
1961280009825300
1971284009860300
1981288009895300
1991292009930300
2001296009965300
ระดับHP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
11200004500300
21206004545300
31212004590300
41218004635300
51224004680300
61230004725300
71236004770300
81242004815300
91248004860300
101254004905300
111260004950300
121266004995300
131272005040300
141278005085300
151284005130300
161290005175300
171296005220300
181302005265300
191308005310300
201314005355300
211320005400300
221326005445300
231332005490300
241338005535300
251344005580300
261350005625300
271356005670300
281362005715300
291368005760300
301374005805300
311380005850300
321386005895300
331392005940300
341398005985300
351404006030300
361410006075300
371416006120300
381422006165300
391428006210300
401434006255300
411440006300300
421446006345300
431452006390300
441458006435300
451464006480300
461470006525300
471476006570300
481482006615300
491488006660300
501494006705300
511500006750300
521506006795300
531512006840300
541518006885300
551524006930300
561530006975300
571536007020300
581542007065300
591548007110300
601554007155300
611560007200300
621566007245300
631572007290300
641578007335300
651584007380300
661590007425300
671596007470300
681602007515300
691608007560300
701614007605300
711620007650300
721626007695300
731632007740300
741638007785300
751644007830300
761650007875300
771656007920300
781662007965300
791668008010300
801674008055300
811680008100300
821686008145300
831692008190300
841698008235300
851704008280300
861710008325300
871716008370300
881722008415300
891728008460300
901734008505300
911740008550300
921746008595300
931752008640300
941758008685300
951764008730300
961770008775300
971776008820300
981782008865300
991788008910300
1001794008955300
1011800009000300
1021806009045300
1031812009090300
1041818009135300
1051824009180300
1061830009225300
1071836009270300
1081842009315300
1091848009360300
1101854009405300
1111860009450300
1121866009495300
1131872009540300
1141878009585300
1151884009630300
1161890009675300
1171896009720300
1181902009765300
1191908009810300
1201914009855300
1211920009900300
1221926009945300
1231932009990300
12419380010035300
12519440010080300
12619500010125300
12719560010170300
12819620010215300
12919680010260300
13019740010305300
13119800010350300
13219860010395300
13319920010440300
13419980010485300
13520040010530300
13620100010575300
13720160010620300
13820220010665300
13920280010710300
14020340010755300
14120400010800300
14220460010845300
14320520010890300
14420580010935300
14520640010980300
14620700011025300
14720760011070300
14820820011115300
14920880011160300
15020940011205300
15121000011250300
15221060011295300
15321120011340300
15421180011385300
15521240011430300
15621300011475300
15721360011520300
15821420011565300
15921480011610300
16021540011655300
16121600011700300
16221660011745300
16321720011790300
16421780011835300
16521840011880300
16621900011925300
16721960011970300
16822020012015300
16922080012060300
17022140012105300
17122200012150300
17222260012195300
17322320012240300
17422380012285300
17522440012330300
17622500012375300
17722560012420300
17822620012465300
17922680012510300
18022740012555300
18122800012600300
18222860012645300
18322920012690300
18422980012735300
18523040012780300
18623100012825300
18723160012870300
18823220012915300
18923280012960300
19023340013005300
19123400013050300
19223460013095300
19323520013140300
19423580013185300
19523640013230300
19623700013275300
19723760013320300
19823820013365300
19923880013410300
20023940013455300
ระดับHP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
12100007000300
22109807060300
32119607120300
42129407180300
52139207240300
62149007300300
72158807360300
82168607420300
92178407480300
102188207540300
112198007600300
122207807660300
132217607720300
142227407780300
152237207840300
162247007900300
172256807960300
182266608020300
192276408080300
202286208140300
212296008200300
222305808260300
232315608320300
242325408380300
252335208440300
262345008500300
272354808560300
282364608620300
292374408680300
302384208740300
312394008800300
322403808860300
332413608920300
342423408980300
352433209040300
362443009100300
372452809160300
382462609220300
392472409280300
402482209340300
412492009400300
422501809460300
432511609520300
442521409580300
452531209640300
462541009700300
472550809760300
482560609820300
492570409880300
502580209940300
5125900010000300
5225998010060300
5326096010120300
5426194010180300
5526292010240300
5626390010300300
5726488010360300
5826586010420300
5926684010480300
6026782010540300
6126880010600300
6226978010660300
6327076010720300
6427174010780300
6527272010840300
6627370010900300
6727468010960300
6827566011020300
6927664011080300
7027762011140300
7127860011200300
7227958011260300
7328056011320300
7428154011380300
7528252011440300
7628350011500300
7728448011560300
7828546011620300
7928644011680300
8028742011740300
8128840011800300
8228938011860300
8329036011920300
8429134011980300
8529232012040300
8629330012100300
8729428012160300
8829526012220300
8929624012280300
9029722012340300
9129820012400300
9229918012460300
9330016012520300
9430114012580300
9530212012640300
9630310012700300
9730408012760300
9830506012820300
9930604012880300
10030702012940300
10130800013000300
10230898013060300
10330996013120300
10431094013180300
10531192013240300
10631290013300300
10731388013360300
10831486013420300
10931584013480300
11031682013540300
11131780013600300
11231878013660300
11331976013720300
11432074013780300
11532172013840300
11632270013900300
11732368013960300
11832466014020300
11932564014080300
12032662014140300
12132760014200300
12232858014260300
12332956014320300
12433054014380300
12533152014440300
12633250014500300
12733348014560300
12833446014620300
12933544014680300
13033642014740300
13133740014800300
13233838014860300
13333936014920300
13434034014980300
13534132015040300
13634230015100300
13734328015160300
13834426015220300
13934524015280300
14034622015340300
14134720015400300
14234818015460300
14334916015520300
14435014015580300
14535112015640300
14635210015700300
14735308015760300
14835406015820300
14935504015880300
15035602015940300
15135700016000300
15235798016060300
15335896016120300
15435994016180300
15536092016240300
15636190016300300
15736288016360300
15836386016420300
15936484016480300
16036582016540300
16136680016600300
16236778016660300
16336876016720300
16436974016780300
16537072016840300
16637170016900300
16737268016960300
16837366017020300
16937464017080300
17037562017140300
17137660017200300
17237758017260300
17337856017320300
17437954017380300
17538052017440300
17638150017500300
17738248017560300
17838346017620300
17938444017680300
18038542017740300
18138640017800300
18238738017860300
18338836017920300
18438934017980300
18539032018040300
18639130018100300
18739228018160300
18839326018220300
18939424018280300
19039522018340300
19139620018400300
19239718018460300
19339816018520300
19439914018580300
19540012018640300
19640110018700300
19740208018760300
19840306018820300
19940404018880300
20040502018940300

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ
ดินแดนอันสาปสูญ
ดินแดนอันสาปสูญ
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
มีคำร่ำลือถึงดินแดนที่เต็มไปด้วยสัตว์ร้ายและคริสตัลล้ำค่า แต่ทว่าน้อยคนนักที่เคยไปดินแดนอันสาปสูญแห่งนี้ 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
มันไม่ควรจะเป็นเช่นนี้ อย่างไรก็ตามชาวดินแดนสาปสูญได้เข้าร่วมสงครามระหว่างความดีและความชั่ว แต่ว่าเมื่อสงครามดำเนินต่อไปเรื่อยๆ Espirita ผู้ดูแลแดนสาปสูญนี้ ได้ตัดสินใจถอนกำลังโดยการส่งเหล่าวิญญาณกลับบ้าน และซ่อนแดนสาปสูญนี้ลงไปในช่วงว่างแห่งจักรวาล โดยหวังว่าพวกของเธอจะปลอดภัย 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
ดินแดนสาปสูญนี้จะไม่มีใครพบเจอ ถ้าไม่ใช่เพราะการรุกรานของมังกรกระดูกเทพสายฟ้าได้ติดตามเข้าต่อสู้โดยให้เทพธิดานักล่าได้เข้าต่อสู้กับมังกรกระดูกด้วย พลเมืองของแดนสาปสูญได้ร่วมต่อสู้อย่างกล้าหาญ เราจะต้องตอบแทนพวกท่านในสักวันหนึ่ง 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Espirita + Spirit Mage + Phantom King + เทพธิดานักล่า + มังกร 2 หัว + Cosmo + Dark Mage + แม่มดผมขาว
หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
Cryptic Tome
Cryptic Tome
บันทึกเรื่องราวความลับที่เขียนโดยจอมเวทย์ผู้ยิ่งใหญ่ ทั้งนักเวทย์และนักสะสมทั่วโลกต่างตามหาของสิ่งนี้

เลือกที่ดีที่สุดที่ได้รับสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0

เหรียญตรา

0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

คำอธิบายสกิล

0
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

สัตว์

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

หลอม

0
0
3
0
0
0
0

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนเป็นโหมดไอเทม ภายใน "Heroes Altar" เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, Soulstones, อัญมณี หรือ ดาว
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 0.05%
Espirita - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Espirita --- 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ III - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1
Espirita Soulstone จำนวน โอกาส *
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

ยิ่งไปกว่านั้น

Wardens
จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์