ท้าทายในด่านดันเจี้ยน เพื่อรับทรัพยากร และ เพิ่ม ค่า Might ของคุณ!
Dungeons ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมในการรับทรัพยากร แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกฝนกองทหารด้วย
ชนะได้รับ 3 ลูกไฟ เพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นอัติโนมัติในด่านนั้น

ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 8

ดันเจี้ยน EXP โบนัส
Dungeon Shard โบนัส
10 ลูกไฟดันเจี้ยน77 Shards2310 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน115 Shards3450 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน192 Shards5760 ดาว95 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 8 - 1 48 ดาว + 48 Shards(30% )
21500Gold + 21500Mana
21500Gold 8602 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 8 - 2 48 ดาว + 48 Shards(30% )
21850Gold + 21850Mana
21850Gold 8332 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 8 - 3 48 ดาว + 48 Shards(30% )
22300Gold + 22300Mana
22300Gold 9277 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 8 - 4 49 ดาว + 49 Shards(30% )
22650Gold + 22650Mana
22650Gold 9347 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 8 - 5 49 ดาว + 49 Shards(30% )
23150Gold + 23150Mana
23150Gold 9482 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 8 - 6 49 ดาว + 49 Shards(30% )
23500Gold + 23500Mana
23500Gold 9347 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 8 - 7 50 ดาว + 50 Shards(30% )
23950Gold + 23950Mana
23950Gold 10425 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 8 - 8 50 ดาว + 50 Shards(30% )
24300Gold + 24300Mana
24300Gold 10630 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 8 - 9 50 ดาว + 50 Shards(30% )
24650Gold + 24650Mana
24650Gold 10700 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 8 - 10 64 ดาว + 64 Shards(30% )
25000Gold + 25000Mana
25000Gold 11915 การบูชายัญ