ตึก: Sentinel Base

Sentinel Base - วาง Sentinel ลงที่นี่ เพื่อโต้กลับพวกผู้บุกรุก ทำการอัพเกรด Sentinel Base เพื่อเพิ่มระยะโจมตี และความสามารถในการป้องกัน

ระดับ พื้นที่ว่างอัพเกรดHPระยะการโจมตี
Sentinel Base ระดับ 1 1 2 x 2100เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค300012
2 2 x 2300เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค340013
3 2 x 21600เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค400013
4 2 x 23600เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค460014
5 2 x 28100เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค520014
Sentinel Base ระดับ 6 6 2 x 213500เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค600015
7 2 x 224800เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค700015
8 2 x 247300เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค820016
9 2 x 273100เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค940016
10 2 x 2126000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค1100017
Sentinel Base ระดับ 11 11 2 x 2360000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค1260018
12 2 x 2627000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค1460019
13 2 x 2720000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค1700020
14 2 x 2825000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค1960021
15 2 x 2945000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค2280022