ลงชื่อประจำวัน

โชคดี เป็นของคุณทุกวัน! ไม่แน่ คุณอาจจะได้รับ ฮีโร่ในตำนาน!
เดท ดาว อัญมณี ไอเทม
1 เวลา 500 ดาว 30 อัญมณี การ์ด เข้าสู่ ดันเจี้ยน - เพิ่ม 5 โอกาส ในการเข้าดันเจี้ยน x 1
2 เวลา 500 ดาว 40 อัญมณี Mastery Essence I - ได้รับค่าสกิล 15,000 EXP x 1
3 เวลา 500 ดาว 40 อัญมณี แพค ดาว III - ได้รับ 2000 ดาว x 1
4 เวลา 500 ดาว 40 อัญมณี Blessed Tome II - ได้รับค่า EXP 500,000 สำหรับฮีโร่ x 2
5 เวลา 500 ดาว 40 อัญมณี หีบ Soulstone - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม x 5
6 เวลา 500 ดาว 40 อัญมณี กล่องเกียรติยศ II - ได้รับ 100 เกียรติยศ x 1
7 เวลา 1000 ดาว 100 อัญมณี การ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน x 1
1 - 7 4000 ดาว 330 อัญมณี