ฮีโร่: Werewolf

Werewolf

Werewolf

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดา
HP HP: 2000
โจมตี โจมตี: 120
ATK SPD ATK SPD: 1500
MOV SPD MOV SPD: 150
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี: 2
ความแม่นยำ ความแม่นยำ: 110
หลบหลีก หลบหลีก: 0
คริติคอล คริติคอล: 0
คริติคอล DMG คริติคอล DMG: 0
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล: 0
ความสามารถของฮีโร่ ความสามารถ
กรุณาเลือก พรสวรรค์ Rage

เค้าได้เอาแต่ถามตัวเองเสมอมาว่า เค้าเป็นหมาป่า หรือ มนุษย์ เค้าพยายามหาคำตอบให้กับตัวเค้าเอง ซึ่งความสับสนนี้นำมาซึ่งความโกรธ ดังนั้นจงระวังเค้าให้ดีเมื่อไหร่ที่เค้าโกรธ

  • ความสามารถ
  • ฮีโร่ Totem
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • Destiny
ระดับ หมายเหตุ ราคา Mightธรรมดา
1/15 เพิ่ม ATK ขึ้น 30% เป็นเวลา 5 วินาที 39
2/15 เพิ่ม ATK ขึ้น 50% เป็นเวลา 5 วินาที 1500
(75 Shards)
78
3/15 เพิ่ม ATK ขึ้น 70% เป็นเวลา 5 วินาที 7500
(375 Shards)
117
4/15 เพิ่ม ATK ขึ้น 80% เป็นเวลา 6 วินาที 22500
(1125 Shards)
156
5/15 เพิ่ม ATK ขึ้น 110% เป็นเวลา 6 วินาที 52500
(2625 Shards)
195
6/15 เพิ่ม ATK ขึ้น 120% เป็นเวลา 6 วินาที 90000
(4500 Shards)
234
7/15 เพิ่ม ATK ขึ้น 130% เป็นเวลา 7 วินาที 150000
(7500 Shards)
273
8/15 เพิ่ม ATK ขึ้น 150% เป็นเวลา 7 วินาที 375000
(18750 Shards)
312
9/15 เพิ่ม ATK ขึ้น 170% เป็นเวลา 7 วินาที 600000
(30000 Shards)
351
10/15 เพิ่ม ATK ขึ้น 190% เป็นเวลา 7 วินาที 1200000
(60000 Shards)
390
11/15 เพิ่ม ATK 210% และ ATK SPD 25% เป็นเวลา 7 วิ 0
(0 Shards)
429
12/15 เพิ่ม ATK 240% และ ATK SPD 25% เป็นเวลา 7 วิ 0
(0 Shards)
468
13/15 เพิ่ม ATK 260% และ ATK SPD 70% เป็นเวลา 7 วิ 0
(0 Shards)
507
14/15 เพิ่ม ATK 280% และ ATK SPD 70% เป็นเวลา 8 วิ 0
(0 Shards)
546
15/15 เพิ่ม ATK 300% และ ATK SPD 70% เป็นเวลา 9 วิ 0
(0 Shards)
585
ระดับ หมายเหตุ
1 เพิ่มค่าการโจมตีให้กับพันธมิตรของฮีโร่ เมื่อเข้าใกล้ Totem โดย 30% เป็นเวลา 5 วินาที
2 เพิ่มค่าการโจมตีให้กับพันธมิตรของฮีโร่ เมื่อเข้าใกล้ Totem โดย 50% เป็นเวลา 5 วินาที
3 เพิ่มค่าการโจมตีให้กับพันธมิตรของฮีโร่ เมื่อเข้าใกล้ Totem โดย 70% เป็นเวลา 5 วินาที
4 เพิ่มค่าการโจมตีให้กับพันธมิตรของฮีโร่ เมื่อเข้าใกล้ Totem โดย 80% เป็นเวลา 6 วินาที
5 เพิ่มค่าการโจมตีให้กับพันธมิตรของฮีโร่ เมื่อเข้าใกล้ Totem โดย 100% เป็นเวลา 6 วินาที
6 เพิ่มค่าการโจมตีให้กับพันธมิตรของฮีโร่ เมื่อเข้าใกล้ Totem โดย 120% เป็นเวลา 6 วินาที
7 เพิ่มค่าการโจมตีให้กับพันธมิตรของฮีโร่ เมื่อเข้าใกล้ Totem โดย 130% เป็นเวลา 7 วินาที
8 เพิ่มค่าการโจมตีให้กับพันธมิตรของฮีโร่ เมื่อเข้าใกล้ Totem โดย 150% เป็นเวลา 7 วินาที
9 เพิ่มค่าการโจมตีให้กับพันธมิตรของฮีโร่ เมื่อเข้าใกล้ Totem โดย 170% เป็นเวลา 7 วินาที
10 เพิ่มค่าการโจมตีให้กับพันธมิตรของฮีโร่ เมื่อเข้าใกล้ Totem โดย 190% เป็นเวลา 7 วินาที
Werewolf
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1 2000 120 150 3
2 2100 126 150 6
3 2200 132 150 10
4 2300 138 150 13
5 2400 144 150 16
6 2500 150 150 19
7 2600 156 150 23
8 2700 162 150 26
9 2800 168 150 29
10 2900 174 150 32
11 3000 180 150 36
12 3100 186 150 39
13 3200 192 150 42
14 3300 198 150 45
15 3400 204 150 49
16 3500 210 150 52
17 3600 216 150 55
18 3700 222 150 58
19 3800 228 150 61
20 3900 234 150 65
20 (2 x Star) 5900 354 155 65
21 6000 360 155 68
22 6100 366 155 72
23 6200 372 155 75
24 6300 378 155 78
25 6400 384 155 82
26 6500 390 155 85
27 6600 396 155 88
28 6700 402 155 91
29 6800 408 155 95
30 6900 414 155 98
31 7000 420 155 101
32 7100 426 155 104
33 7200 432 155 108
34 7300 438 155 111
35 7400 444 155 114
36 7500 450 155 117
37 7600 456 155 121
38 7700 462 155 124
39 7800 468 155 127
40 7900 474 155 130
40 (3 x Star) 9900 594 160 132
41 10000 600 160 135
42 10100 606 160 138
43 10200 612 160 141
44 10300 618 160 145
45 10400 624 160 148
46 10500 630 160 151
47 10600 636 160 155
48 10700 642 160 158
49 10800 648 160 161
50 10900 654 160 164
51 11000 660 160 168
52 11100 666 160 171
53 11200 672 160 174
54 11300 678 160 178
55 11400 684 160 181
56 11500 690 160 184
57 11600 696 160 187
58 11700 702 160 191
59 11800 708 160 194
60 11900 714 160 197
60 (4 x Star) 13900 834 165 199
61 14000 840 165 202
62 14100 846 165 206
63 14200 852 165 209
64 14300 858 165 212
65 14400 864 165 216
66 14500 870 165 219
67 14600 876 165 222
68 14700 882 165 226
69 14800 888 165 229
70 14900 894 165 232
71 15000 900 165 235
72 15100 906 165 239
73 15200 912 165 242
74 15300 918 165 245
75 15400 924 165 249
76 15500 930 165 252
77 15600 936 165 255
78 15700 942 165 259
79 15800 948 165 262
80 15900 954 165 265
80 (5 x Star) 17900 1074 170 268
81 18000 1080 170 271
82 18100 1086 170 274
83 18200 1092 170 278
84 18300 1098 170 281
85 18400 1104 170 284
86 18500 1110 170 288
87 18600 1116 170 291
88 18700 1122 170 294
89 18800 1128 170 298
90 18900 1134 170 301
91 19000 1140 170 304
92 19100 1146 170 308
93 19200 1152 170 311
94 19300 1158 170 314
95 19400 1164 170 318
96 19500 1170 170 321
97 19600 1176 170 324
98 19700 1182 170 328
99 19800 1188 170 331
100 19900 1194 170 334
100 (6 x Star) 21900 1314 175 337
101 22000 1320 175 341
102 22100 1326 175 344
103 22200 1332 175 347
104 22300 1338 175 351
105 22400 1344 175 354
106 22500 1350 175 357
107 22600 1356 175 361
108 22700 1362 175 364
109 22800 1368 175 368
110 22900 1374 175 371
111 23000 1380 175 374
112 23100 1386 175 378
113 23200 1392 175 381
114 23300 1398 175 384
115 23400 1404 175 388
116 23500 1410 175 391
117 23600 1416 175 395
118 23700 1422 175 398
119 23800 1428 175 401
120 23900 1434 175 405
120 (7 x Star) 25900 1554 180 408
121 26000 1560 180 411
122 26100 1566 180 415
123 26200 1572 180 418
124 26300 1578 180 422
125 26400 1584 180 425
126 26500 1590 180 428
127 26600 1596 180 432
128 26700 1602 180 435
129 26800 1608 180 439
130 26900 1614 180 442
131 27000 1620 180 445
132 27100 1626 180 449
133 27200 1632 180 452
134 27300 1638 180 456
135 27400 1644 180 459
136 27500 1650 180 462
137 27600 1656 180 466
138 27700 1662 180 469
139 27800 1668 180 473
140 27900 1674 180 476
140 (8 x Star) 29900 1794 185 480
141 30000 1800 185 483
142 30100 1806 185 487
143 30200 1812 185 490
144 30300 1818 185 494
145 30400 1824 185 497
146 30500 1830 185 500
147 30600 1836 185 504
148 30700 1842 185 507
149 30800 1848 185 511
150 30900 1854 185 514
151 31000 1860 185 518
152 31100 1866 185 521
153 31200 1872 185 524
154 31300 1878 185 528
155 31400 1884 185 531
156 31500 1890 185 535
157 31600 1896 185 538
158 31700 1902 185 542
159 31800 1908 185 545
160 31900 1914 185 548
160 (9 x Star) 33900 2034 190 553
161 34000 2040 190 556
162 34100 2046 190 560
163 34200 2052 190 563
164 34300 2058 190 567
165 34400 2064 190 570
166 34500 2070 190 574
167 34600 2076 190 577
168 34700 2082 190 581
169 34800 2088 190 584
170 34900 2094 190 587
171 35000 2100 190 591
172 35100 2106 190 594
173 35200 2112 190 598
174 35300 2118 190 601
175 35400 2124 190 605
176 35500 2130 190 608
177 35600 2136 190 612
178 35700 2142 190 615
179 35800 2148 190 619
180 35900 2154 190 622
180 (10 x Star) 37900 2274 195 627
181 38000 2280 195 630
182 38100 2286 195 634
183 38200 2292 195 637
184 38300 2298 195 641
185 38400 2304 195 644
186 38500 2310 195 648
187 38600 2316 195 651
188 38700 2322 195 655
189 38800 2328 195 658
190 38900 2334 195 662
191 39000 2340 195 665
192 39100 2346 195 669
193 39200 2352 195 672
194 39300 2358 195 676
195 39400 2364 195 679
196 39500 2370 195 683
197 39600 2376 195 686
198 39700 2382 195 690
199 39800 2388 195 693
200 39900 2394 195 697
ระดับ คุณสมบัติของสัตว์เลี้ยง ราคา Hero Might Destiny
1 40 โจมตี 3 30
2 1495 HP Gold x 100000
ดาว x 3000
3 600
3 56 ความแม่นยำ Gold x 100000
ดาว x 3000
3 1000
4 56 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5 3 1500
5 127 โจมตี Gold x 300000
ดาว x 6500
10 1900
6 1635 HP Gold x 300000
ดาว x 6500
3 2200
7 12 คริติคอล Gold x 300000
ดาว x 6500
3 2700
8 12 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล Gold x 300000
ดาว x 6500
3 3100
9 49 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5 3 3600
10 4490 HP Gold x 600000
ดาว x 10500
10 4000
11 59 โจมตี Gold x 600000
ดาว x 10500
5 4500
12 2095 HP Gold x 600000
ดาว x 10500
5 5100
13 79 ความแม่นยำ Gold x 600000
ดาว x 10500
5 5600
14 79 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5 5 6200
15 178 โจมตี Gold x 1200000
ดาว x 15000
14 6800
16 2285 HP Gold x 1200000
ดาว x 15000
5 7400
17 17 คริติคอล Gold x 1200000
ดาว x 15000
5 8100
18 17 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล Gold x 1200000
ดาว x 15000
5 8800
19 65 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
x 1 5 9500
20 ความสามารถ 11 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
23 10500
21 76 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
6 11700
22 2695 HP คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
6 13000
23 101 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
6 14400
24 101 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5 6 15900
25 229 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
18 17500
26 2940 HP คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
6 20000
27 22 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
6 21600
28 22 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
6 23200
29 83 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5 6 24800
30 8085 HP คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
18 26400
31 92 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
7 28000
32 3290 HP คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
7 29600
33 124 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
7 31200
34 124 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
7 32800
35 280 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
22 34400
36 3590 HP คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
7 36000
37 29 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
7 37600
38 29 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
7 39200
39 102 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
x 2 7 40800
40 ความสามารถ 12 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
36 41500
41 108 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
9 42200
42 3895 HP คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
9 42900
43 146 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
9 43600
44 146 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
9 44300
45 331 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
26 45000
46 4245 HP คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
9 45700
47 32 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
9 46400
48 32 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
9 47100
49 120 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
9 47800
50 11680 HP คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
26 48500
51 127 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
10 49200
52 4490 HP คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
10 49900
53 168 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
10 50600
54 168 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
10 51300
55 381 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
30 52000
56 4895 HP คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
10 52700
57 38 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
10 53400
58 38 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
10 54100
59 139 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
x 2 10 54800
60 ความสามารถ 13 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
49 55100
61 144 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
11 55500
62 5090 HP คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
11 55800
63 191 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
11 56200
64 191 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
11 56500
65 432 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
34 56900
66 5550 HP คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
11 57200
67 42 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
11 57600
68 42 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
11 57900
69 155 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
11 58300
70 15270 HP คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
34 58600
71 161 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
13 59000
72 5690 HP คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
13 59300
73 213 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
13 59700
74 213 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
13 60000
75 483 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
38 60400
76 6200 HP คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
13 60700
77 47 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
13 61100
78 47 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
13 61400
79 173 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
x 3 13 61800
80 ความสามารถ 14 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
62 62100
81 178 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
14 62500
82 6290 HP คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
14 62800
83 236 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
14 63200
84 236 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2 14 63500
85 534 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
43 63900
86 6855 HP คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
14 64200
87 52 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
14 64600
88 52 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
14 64900
89 194 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2 14 65300
90 18865 HP คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
43 65600
91 193 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
16 66000
92 6885 HP คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
16 66300
93 258 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
16 66700
94 258 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2 16 67000
95 585 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
47 67400
96 7505 HP คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
16 67700
97 57 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
16 68100
98 57 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
16 68400
99 211 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5 x 3 16 68800
100 ความสามารถ 15 ระดับ 75 0

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ

ผาแห่งความเงียบ
ผาแห่งความเงียบ
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
สมาชิกแห่งกองทัพอันเดธแห่งผาความเงียบ ปกคลุมด้วยความเงียบและความสิ้นหวัง เจ้าแห่งปีศาจได้รอคอยอย่างเงียบงัน บนท้องฟ้ามีมังกรกระดูกสยายปีกบินอยู่ด้านบน เคาท์แดรกคูล่าและอัศวินนักรบแห่งความตายได้ปรากฏตัวขึ้น มนุษย์หมาป่าก็ได้เข้าร่วมกองกำลังนี้ด้วย และผู้นำของกองทัพนี้คือ อัศวินทหารม้า และมันกำลังจะเข้าโจมตีเมืองหลวง 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
ภูเขาที่เงียบสงัดมันช่างตรงกันข้ามกับที่อัศวินทหารม้าจำได้ แม้เวลาจะผ่านไปหลายพันปี แต่ความทรงจำในขณะที่จักรวรรดิรุ่งเรืองยังคงตราตรึงในจิตใจ การโจมตีเมืองหลวงอาจจะล้มเหลว แต่อัศวินไม่ได้สนใจ เพราะเป้าหมายที่แท้จริงคือการจับตัวเหล่ามนุษย์มาทำเป็นทาสรับใช้ 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
เหล่าเชลยศึกรู้สึกหวดกลัวเมื่อได้รู้ว่าพวกเขาคือเป้าหมายที่แท้จริงของการบุกโจมตีนครหลวง ในชั่วขณะที่อัศวินแห่งความตายจะฆ่าพวกเขา ก็มีเงามืดออกมาป้องกันดาบเอาไว้ให้ “วิ่งหนีไป! ข้าต้านมันไว้ได้ไม่นาน!” เจ้ามนุษย์หมาป่าคำราม “บางที… ส่วนลึกๆในตัวข้ายังเป็นมนุษย์อยู่… ” พวกเหล่าเชลยหนีไปทางสันเขาและเมื่อมองกลับมาก็เห็นเจ้ามนุษย์หมาป่าต่อสู้กับกองทัพแห่งความมืด ด้วยพลังของหมาป่า และจิตใจของมนุษย์ 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3

Werewolf + มังกรกระดูก + อัศวินทหารม้า + อัศวินนักรบ + เคาท์แดร็กคูล่า + เจ้าแห่งปีศาจ

เลือกที่ดีที่สุดที่พรสวรรค์ rune และสะกดสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
0
0
21
0
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0

เหรียญตรา

0
0
0
0
1
2
1
0
18
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
2

คำอธิบายสกิล

0
0
0
0
0
0
0
0
7
0
1
0
0
0

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนจากโหมด Heroes Altar เป็น โหมดไอเทม เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, อัญมณี หรือ Honor

จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 6.4%
จ้าง ฮีโร่ โดยใช้ แต้มเกียรติยศ 500 ดาว 0.25%
จ้างโดยใช้ Shards 370 Shards 100 %
Werewolf - ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ มนุษย์หมาป่า 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ชั้นสูง - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับสูง 1 11.5%

* -มีโอกาสที่แน่นอน

ยิ่งไปกว่านั้น

จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
วัตถุโบราณ
ไอเทม – เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์