ไอเทม - เหรียญตรา

เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) II

เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) II
ระดับ 3
เหรียญตรา โซ่ตรวน (Slow Down) II
มีโอกาส 25% ที่จะลด SPD ของศัตรูลง 50% เป็นเวลา 5 วินาทีเมื่อเข้าโจมตี
จำนวนสูงสุด 49999
ขาย 18000 คริสตัลสีฟ้า

ขอรับรางวัล

ที่ไหนจะเข้าใจ จำนวน โอกาส / ราคา
กล่องเหรียญตราไม้ - ได้รับเหรียญตราบางส่วนกล่องเหรียญตราไม้ - ได้รับเหรียญตราบางส่วน 1 0.3%
กล่องเหรียญตราไม้ - ได้รับเหรียญตราบางส่วนกล่องเหรียญตราไม้ - ได้รับเหรียญตราบางส่วน 2 0.3%
ชุด Slow Down เลเวล 3 - รับชุดเหรียญตรา Slow Downชุด Slow Down เลเวล 3 - รับชุดเหรียญตรา Slow Down 1 100%
ถุงเหรียญตราลึกลับ เลเวล 3 - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่มถุงเหรียญตราลึกลับ เลเวล 3 - รับชุดเหรียญตราแบบสุ่ม 1 2.62%