ตึก: สถาบันเวทย์มนตร์

สถาบันเวทย์มนตร์ - วิจัย และ พัฒนา Guild Charms ใช้ Guild Charms ให้เป็นประโยชน์ในการต่อสู้

ยินดีต้อนรับสู่ศูนย์วิจัยเวทย์มนตร์ พวกเราสามารถอัพเกรดหรือซื้อเวทย์มนตร์ลีคได้ หากเป็นหัวหน้าลีค
ระดับ พื้นที่ว่างอัพเกรดHPเวทมนตร์ซื้อ เวทมนตร์
สถาบันเวทย์มนตร์ ระดับ 1 1 2 x 22Riches - ได้รับ Mana 10% และ โบนัส ทอง ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ได้รับในระหว่างการโจมตี x 10 เครดิตของฉัน: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียว
Protection - การเกณฑ์ทหาร  ความเสียหายลดน้อยลง 4% จนกระทั่งสิ้นสุดการต่อสู้ ธงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อฮีโร่ x 10 เครดิตของฉัน: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียว
Moxie - ฮีโร่ที่ถูกใช้ในการต่อสู้จะได้รับความเสียหายน้อยลง 4% x 30 เครดิตของฉัน: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียว
4000
2 2 x 24500เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค2Riches - ได้รับ Mana 15% และ โบนัส ทอง ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ได้รับในระหว่างการโจมตี x 10 เครดิตของฉัน: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียว
Protection - การเกณฑ์ทหาร  ความเสียหายลดน้อยลง 8% จนกระทั่งสิ้นสุดการต่อสู้ ธงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อฮีโร่ x 10 เครดิตของฉัน: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียว
Moxie - ฮีโร่ที่ถูกใช้ในการต่อสู้จะได้รับความเสียหายน้อยลง 8% x 30 เครดิตของฉัน: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียว
5400
สถาบันเวทย์มนตร์ ระดับ 3 3 2 x 216500เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค2Riches - ได้รับ Mana 20% และ โบนัส ทอง ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ได้รับในระหว่างการโจมตี x 10 เครดิตของฉัน: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียว
Protection - การเกณฑ์ทหาร  ความเสียหายลดน้อยลง 12% จนกระทั่งสิ้นสุดการต่อสู้ ธงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อฮีโร่ x 10 เครดิตของฉัน: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียว
Moxie - ฮีโร่ที่ถูกใช้ในการต่อสู้จะได้รับความเสียหายน้อยลง 12% x 30 เครดิตของฉัน: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียว
7200
4 2 x 294500เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค2Riches - ได้รับ Mana 25% และ โบนัส ทอง ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ได้รับในระหว่างการโจมตี x 10 เครดิตของฉัน: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียว
Protection - การเกณฑ์ทหาร  ความเสียหายลดน้อยลง 16% จนกระทั่งสิ้นสุดการต่อสู้ ธงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อฮีโร่ x 10 เครดิตของฉัน: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียว
Moxie - ฮีโร่ที่ถูกใช้ในการต่อสู้จะได้รับความเสียหายน้อยลง 16% x 30 เครดิตของฉัน: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียว
11400
สถาบันเวทย์มนตร์ ระดับ 5 5 2 x 2432000เครดิตลีค: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียวจากสมาชิกลีค2Riches - ได้รับ Mana 30% และ โบนัส ทอง ขึ้นอยู่กับจำนวนที่ได้รับในระหว่างการโจมตี x 10 เครดิตของฉัน: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียว
Protection - การเกณฑ์ทหาร  ความเสียหายลดน้อยลง 20% จนกระทั่งสิ้นสุดการต่อสู้ ธงนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อฮีโร่ x 10 เครดิตของฉัน: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียว
Moxie - ฮีโร่ที่ถูกใช้ในการต่อสู้จะได้รับความเสียหายน้อยลง 20% x 30 เครดิตของฉัน: ได้รับจากการบริจาคหินดาบเขียว
17600