ท้าทายในด่านดันเจี้ยน เพื่อรับทรัพยากร และ เพิ่ม ค่า Might ของคุณ!
Dungeons ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมในการรับทรัพยากร แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกฝนกองทหารด้วย
ชนะได้รับ 3 ลูกไฟ เพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นอัติโนมัติในด่านนั้น

Dungeon 1

ดันเจี้ยน EXP โบนัส
Dungeon Shard โบนัส
16 ลูกไฟดันเจี้ยน6 Shards180 ดาว
32 ลูกไฟดันเจี้ยน9 Shards270 ดาว
48 ลูกไฟดันเจี้ยน14 Shards420 ดาว
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
Dungeon 1 - 1 1 ดาว + 1 Shards(20% )
150Gold + 150Mana
75Gold 70 การบูชายัญ
Dungeon 1 - 2 1 ดาว + 1 Shards(21% )
300Gold + 300Mana
150Gold 96 การบูชายัญ
Dungeon 1 - 3 1 ดาว + 1 Shards(22% )
450Gold + 450Mana
225Gold 109 การบูชายัญ
Dungeon 1 - 4 1 ดาว + 1 Shards(23% )
600Gold + 600Mana
300Gold 116 การบูชายัญ
Dungeon 1 - 5 1 ดาว + 1 Shards(24% )
750Gold + 750Mana
375Gold 167 การบูชายัญ
Dungeon 1 - 6 2 ดาว + 1 Shards(25% )
900Gold + 900Mana
450Gold 189 การบูชายัญ
Dungeon 1 - 7 2 ดาว + 1 Shards(26% )
1050Gold + 1050Mana
525Gold 258 การบูชายัญ
Dungeon 1 - 8 2 ดาว + 1 Shards(27% )
1200Gold + 1200Mana
600Gold 265 การบูชายัญ
Dungeon 1 - 9 2 ดาว + 1 Shards(28% )
1350Gold + 1350Mana
675Gold 272 การบูชายัญ
Dungeon 1 - 10 2 ดาว + 1 Shards(29% )
1500Gold + 1500Mana
750Gold 282 การบูชายัญ
Dungeon 1 - 11 3 ดาว + 2 Shards(20% )
1650Gold + 1650Mana
825Gold 344 การบูชายัญ
Dungeon 1 - 12 3 ดาว + 2 Shards(21% )
1800Gold + 1800Mana
900Gold 380 การบูชายัญ
Dungeon 1 - 13 3 ดาว + 2 Shards(22% )
1950Gold + 1950Mana
975Gold 325 การบูชายัญ
Dungeon 1 - 14 3 ดาว + 2 Shards(23% )
2100Gold + 2100Mana
1050Gold 327 การบูชายัญ
Dungeon 1 - 15 2 ดาว + 2 Shards(30% )
200Gold + 200Mana
100Gold 257 การบูชายัญ
Dungeon 1 - 16 2 ดาว + 3 Shards(30% )
400Gold + 400Mana
200Gold 335 การบูชายัญ