ท้าทายในด่านดันเจี้ยน เพื่อรับทรัพยากร และ เพิ่ม ค่า Might ของคุณ!
Dungeons ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมในการรับทรัพยากร แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกฝนกองทหารด้วย
ชนะได้รับ 3 ลูกไฟ เพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นอัติโนมัติในด่านนั้น

Dungeon 3

ดันเจี้ยน EXP โบนัส
Dungeon Shard โบนัส
16 ลูกไฟดันเจี้ยน13 Shards390 ดาว
32 ลูกไฟดันเจี้ยน20 Shards600 ดาว
48 ลูกไฟดันเจี้ยน34 Shards1020 ดาว
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
Dungeon 3 - 1 6 ดาว + 3 Shards(29% )
4350Gold + 4350Mana
2175Gold 760 การบูชายัญ
Dungeon 3 - 2 6 ดาว + 4 Shards(23% )
4500Gold + 4500Mana
2250Gold 815 การบูชายัญ
Dungeon 3 - 3 7 ดาว + 4 Shards(24% )
4650Gold + 4650Mana
2325Gold 930 การบูชายัญ
Dungeon 3 - 4 7 ดาว + 4 Shards(25% )
4800Gold + 4800Mana
2400Gold 1015 การบูชายัญ
Dungeon 3 - 5 7 ดาว + 4 Shards(26% )
4950Gold + 4950Mana
2475Gold 925 การบูชายัญ
Dungeon 3 - 6 7 ดาว + 4 Shards(27% )
5100Gold + 5100Mana
2550Gold 942 การบูชายัญ
Dungeon 3 - 7 7 ดาว + 4 Shards(28% )
5250Gold + 5250Mana
2625Gold 1000 การบูชายัญ
Dungeon 3 - 8 8 ดาว + 4 Shards(29% )
5400Gold + 5400Mana
2700Gold 1160 การบูชายัญ
Dungeon 3 - 9 8 ดาว + 4 Shards(30% )
5550Gold + 5550Mana
2775Gold 1227 การบูชายัญ
Dungeon 3 - 10 8 ดาว + 4 Shards(31% )
5700Gold + 5700Mana
2850Gold 1082 การบูชายัญ
Dungeon 3 - 11 8 ดาว + 4 Shards(32% )
5850Gold + 5850Mana
2925Gold 1100 การบูชายัญ
Dungeon 3 - 12 8 ดาว + 5 Shards(27% )
6000Gold + 6000Mana
3000Gold 1110 การบูชายัญ
Dungeon 3 - 13 9 ดาว + 4 Shards(28% )
6150Gold + 6150Mana
3075Gold 1150 การบูชายัญ
Dungeon 3 - 14 9 ดาว + 4 Shards(29% )
6300Gold + 6300Mana
3150Gold 1217 การบูชายัญ
Dungeon 3 - 15 4 ดาว + 6 Shards(30% )
1000Gold + 1000Mana
500Gold 1027 การบูชายัญ
Dungeon 3 - 16 4 ดาว + 7 Shards(30% )
1200Gold + 1200Mana
600Gold 1442 การบูชายัญ