ฮีโร่: หนูน้อยคริสต์มาส

หนูน้อยคริสต์มาส

หนูน้อยคริสต์มาส หนูน้อยคริสต์มาส

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:20002890055400
โจมตี โจมตี:21518533057
ATK SPD ATK SPD:120012001200
MOV SPD MOV SPD:240255255
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:101010
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:165165165
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:100015002000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
Wardens' Watchความสามารถของฮีโร่ความสามารถ
ฝ่าย ProphetCritical Burnsกรุณาเลือก พรสวรรค์กระดิ่งมหัศจรรย์
ในช่วงเทศกาลคริสต์มาส หนูน้อยคริสต์มาสได้ถูกสั่งห้ามให้ออกไปข้างนอก ในขณะที่คุณลุงซานต้าได้ออกไปข้างนอกท่ามกลางหิมะที่ปกคลุมเยือกเย็นนั้น, หนูน้อยคริสต์มาสได้ทำการเร่งรีบรื้อค้นสิ่งของที่ซ่อนอยู่ในกระเป๋า และแล้ว ในมือของเค้าก็ได้ถือกระดิ่งมหัศจรรย์, และ ได้เร่งรีบออกจากบ้านโดยไว พร้อมกับตะโกนว่า: "คุณคอยดู! อานุภาพกระดิ่งมหัศจรรย์ของฉัน!"
  • กระดิ่งมหัศจรรย์
  • ฮีโร่ Totem
  • หนูน้อยคริสต์มาส
  • หนูน้อยคริสต์มาส วิวัฒนาการ 1
  • หนูน้อยคริสต์มาส วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
  • สกิน
ระดับราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15---597898
เพิ่มค่า ATK ให้กับตัวเอง โดย 100% และ CRIT Rate โดย 15% เป็นเวลา 9 วินาที คูลดาวน์: 12 วินาที ฮีโร่มี Frozen Talent, ซึ่งสามารถสร้างความเสียหาย 100% ไปยัง 15 ศัตรู ทุกๆ 6 วินาที และ หยุดพวกเค้า เป็นเวลา 1 วินาที
2/152000 (100 Shards)117156195
เพิ่มค่า ATK ให้กับตัวเอง โดย 120% และ CRIT Rate โดย 20% เป็นเวลา 9 วินาที คูลดาวน์: 12 วินาที ฮีโร่มี Frozen Talent, ซึ่งสามารถสร้างความเสียหาย 100% ไปยัง 15 ศัตรู ทุกๆ 6 วินาที และ หยุดพวกเค้า เป็นเวลา 1 วินาที
3/1510000 (500 Shards)176234293
เพิ่มค่า ATK ให้กับตัวเอง โดย 140% และ CRIT Rate โดย 25% เป็นเวลา 9 วินาที คูลดาวน์: 12 วินาที ฮีโร่มี Frozen Talent, ซึ่งสามารถสร้างความเสียหาย 100% ไปยัง 15 ศัตรู ทุกๆ 6 วินาที และ หยุดพวกเค้า เป็นเวลา 1 วินาที
4/1530000 (1500 Shards)234312390
เพิ่มค่า ATK ให้กับตัวเอง โดย 170% และ CRIT Rate โดย 32% เป็นเวลา 9 วินาที คูลดาวน์: 12 วินาที ฮีโร่มี Frozen Talent, ซึ่งสามารถสร้างความเสียหาย 100% ไปยัง 15 ศัตรู ทุกๆ 6 วินาที และ หยุดพวกเค้า เป็นเวลา 1 วินาที
5/1570000 (3500 Shards)293390488
เพิ่มค่า ATK ให้กับตัวเอง โดย 200% และ CRIT Rate โดย 39% เป็นเวลา 9 วินาที คูลดาวน์: 12 วินาที ฮีโร่มี Frozen Talent, ซึ่งสามารถสร้างความเสียหาย 100% ไปยัง 15 ศัตรู ทุกๆ 6 วินาที และ หยุดพวกเค้า เป็นเวลา 1 วินาที
6/15120000 (6000 Shards)351468585
เพิ่มค่า ATK ให้กับตัวเอง โดย 240% และ CRIT Rate โดย 46% เป็นเวลา 9 วินาที คูลดาวน์: 12 วินาที ฮีโร่มี Frozen Talent, ซึ่งสามารถสร้างความเสียหาย 100% ไปยัง 15 ศัตรู ทุกๆ 6 วินาที และ หยุดพวกเค้า เป็นเวลา 1 วินาที
7/15200000 (10000 Shards)410546683
เพิ่มค่า ATK ให้กับตัวเอง โดย 290% และ CRIT Rate โดย 55% เป็นเวลา 9 วินาที คูลดาวน์: 12 วินาที ฮีโร่มี Frozen Talent, ซึ่งสามารถสร้างความเสียหาย 100% ไปยัง 15 ศัตรู ทุกๆ 6 วินาที และ หยุดพวกเค้า เป็นเวลา 1 วินาที
8/15500000 (25000 Shards)468624780
เพิ่มค่า ATK ให้กับตัวเอง โดย 350% และ CRIT Rate โดย 64% เป็นเวลา 9 วินาที คูลดาวน์: 12 วินาที ฮีโร่มี Frozen Talent, ซึ่งสามารถสร้างความเสียหาย 100% ไปยัง 15 ศัตรู ทุกๆ 6 วินาที และ หยุดพวกเค้า เป็นเวลา 1 วินาที
9/15800000 (40000 Shards)527702878
เพิ่มค่า ATK ให้กับตัวเอง โดย 420% และ CRIT Rate โดย 75% เป็นเวลา 9 วินาที คูลดาวน์: 12 วินาที ฮีโร่มี Frozen Talent, ซึ่งสามารถสร้างความเสียหาย 100% ไปยัง 15 ศัตรู ทุกๆ 6 วินาที และ หยุดพวกเค้า เป็นเวลา 1 วินาที
10/151600000 (80000 Shards)585780975
เพิ่มค่า ATK ให้กับตัวเอง โดย 500% และ CRIT Rate โดย 90% เป็นเวลา 9 วินาที คูลดาวน์: 12 วินาที ฮีโร่มี Frozen Talent, ซึ่งสามารถสร้างความเสียหาย 100% ไปยัง 15 ศัตรู ทุกๆ 6 วินาที และ หยุดพวกเค้า เป็นเวลา 1 วินาที
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 74Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 16
6448581073
เพิ่มค่า ATK ให้กับตัวเอง 550% และอัตราคริติคอล 90% เป็นเวลา 10 วินาที คูลดาวน์: 12 วินาที ฮีโร่มีสกิล Frosibite ติดตัว ซึ่งสามารถสร้างความเสียหาย 100% ไปยัง 15 ศัตรู ทุกๆ 6 วินาที และ หยุดพวกเค้า เป็นเวลา 1 วินาที
12/15849790 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 54Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 22Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 8
7029361170
เพิ่มค่า ATK ให้กับตัวเอง 600% และอัตราคริติคอล 90% เป็นเวลา 10 วินาที คูลดาวน์: 12 วินาที ฮีโร่มีสกิล Frosibite ติดตัว ซึ่งสามารถสร้างความเสียหาย 100% ไปยัง 15 ศัตรู ทุกๆ 6 วินาที และ หยุดพวกเค้า เป็นเวลา 1 วินาที
13/153643000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 14Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 27
76110141268
เพิ่มค่า ATK ให้กับตัวเอง 650% และอัตราคริติคอล 90% เป็นเวลา 11 วินาที คูลดาวน์: 12 วินาที ฮีโร่มีสกิล Frosibite ติดตัว ซึ่งสามารถสร้างความเสียหาย 100% ไปยัง 15 ศัตรู ทุกๆ 6 วินาที และ หยุดพวกเค้า เป็นเวลา 1 วินาที
14/158820000 คริสตัลสีฟ้า 1581000 ดาว
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 20
81910921365
เพิ่มค่า ATK ให้กับตัวเอง 700% และอัตราคริติคอล 90% เป็นเวลา 11 วินาที คูลดาวน์: 12 วินาที ฮีโร่มีสกิล Frosibite ติดตัว ซึ่งสามารถสร้างความเสียหาย 100% ไปยัง 15 ศัตรู ทุกๆ 6 วินาที และ หยุดพวกเค้า เป็นเวลา 1 วินาที
15/1517920000 คริสตัลสีฟ้า 2985000 ดาว
87811701463
เพิ่มค่า ATK ให้กับตัวเอง 750% และอัตราคริติคอล 90% เป็นเวลา 12 วินาที คูลดาวน์: 12 วินาที ฮีโร่มีสกิล Frosibite ติดตัว ซึ่งสามารถสร้างความเสียหาย 100% ไปยัง 15 ศัตรู ทุกๆ 6 วินาที และ หยุดพวกเค้า เป็นเวลา 1 วินาที
ระดับหมายเหตุ
1เพิ่มค่า ATK ให้กับฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้ ถึง 100% และ CRIT Rate โดย 15% เป็นเวลา 9 วินาที
2เพิ่มค่า ATK ให้กับฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้ ถึง 120% และ CRIT Rate โดย 20% เป็นเวลา 9 วินาที
3เพิ่มค่า ATK ให้กับฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้ ถึง 140% และ CRIT Rate โดย 25% เป็นเวลา 9 วินาที
4เพิ่มค่า ATK ให้กับฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้ ถึง 170% และ CRIT Rate โดย 32% เป็นเวลา 9 วินาที
5เพิ่มค่า ATK ให้กับฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้ ถึง 200% และ CRIT Rate โดย 39% เป็นเวลา 9 วินาที
6เพิ่มค่า ATK ให้กับฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้ ถึง 240% และ CRIT Rate โดย 46% เป็นเวลา 9 วินาที
7เพิ่มค่า ATK ให้กับฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้ ถึง 290% และ CRIT Rate โดย 55% เป็นเวลา 9 วินาที
8เพิ่มค่า ATK ให้กับฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้ ถึง 350% และ CRIT Rate โดย 64% เป็นเวลา 9 วินาที
9เพิ่มค่า ATK ให้กับฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้ ถึง 420% และ CRIT Rate โดย 75% เป็นเวลา 9 วินาที
10เพิ่มค่า ATK ให้กับฮีโร่พันธมิตรที่อยู่ใกล้ ถึง 500% และ CRIT Rate โดย 90% เป็นเวลา 9 วินาที
หนูน้อยคริสต์มาส
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
120002152405
2210522824010
3221024124016
4231525424021
5242026724026
6252528024031
7263029324037
8273530624042
9284031924047
10294533224052
11305034524058
12315535824063
13326037124068
14336538424073
15347039724079
16357541024084
17368042324089
18378543624094
19389044924099
203995462240105
20 (2 x Star)
1000 (1000ดาว)
10000 (10000Gold)
10ลูกไฟดันเจี้ยน
5995677245105
216100690245110
226205703245116
236310716245121
246415729245126
256520742245132
266625755245137
276730768245142
286835781245147
296940794245153
307045807245158
317150820245163
327255833245168
337360846245174
347465859245179
357570872245184
367675885245189
377780898245195
387885911245200
397990924245205
408095937245210
40 (3 x Star)
3000 (4000ดาว)
30000 (40000Gold)
50ลูกไฟดันเจี้ยน
100951152250212
41102001165250217
42103051178250222
43104101191250227
44105151204250233
45106201217250238
46107251230250243
47108301243250249
48109351256250254
49110401269250259
50111451282250264
51112501295250270
52113551308250275
53114601321250280
54115651334250286
55116701347250291
56117751360250296
57118801373250301
58119851386250307
59120901399250312
60121951412250317
60 (4 x Star)
10000 (14000ดาว)
100000 (140000Gold)
75ลูกไฟดันเจี้ยน
141951627255319
61143001640255324
62144051653255330
63145101666255335
64146151679255340
65147201692255346
66148251705255351
67149301718255356
68150351731255362
69151401744255367
70152451757255372
71153501770255377
72154551783255383
73155601796255388
74156651809255393
75157701822255399
76158751835255404
77159801848255409
78160851861255415
79161901874255420
80162951887255425
80 (5 x Star)
20000 (34000ดาว)
200000 (340000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
182952102260428
81184002115260433
82185052128260438
83186102141260444
84187152154260449
85188202167260454
86189252180260460
87190302193260465
88191352206260470
89192402219260476
90193452232260481
91194502245260486
92195552258260492
93196602271260497
94197652284260502
95198702297260508
96199752310260513
97200802323260518
98201852336260524
99202902349260529
100203952362260534
100 (6 x Star)
30000 (64000ดาว)
300000 (640000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
223952577265537
101225002590265543
102226052603265548
103227102616265553
104228152629265559
105229202642265564
106230252655265569
107231302668265575
108232352681265580
109233402694265586
110234452707265591
111235502720265596
112236552733265602
113237602746265607
114238652759265612
115239702772265618
116240752785265623
117241802798265629
118242852811265634
119243902824265639
120244952837265645
120 (7 x Star)
50000 (114000ดาว)
500000 (1140000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
264953052270648
121266003065270653
122267053078270659
123268103091270664
124269153104270670
125270203117270675
126271253130270680
127272303143270686
128273353156270691
129274403169270697
130275453182270702
131276503195270707
132277553208270713
133278603221270718
134279653234270724
135280703247270729
136281753260270734
137282803273270740
138283853286270745
139284903299270751
140285953312270756
140 (8 x Star)
100000 (214000ดาว)
1000000 (2140000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
305953527275760
141307003540275765
142308053553275771
143309103566275776
144310153579275782
145311203592275787
146312253605275792
147313303618275798
148314353631275803
149315403644275809
150316453657275814
151317503670275820
152318553683275825
153319603696275830
154320653709275836
155321703722275841
156322753735275847
157323803748275852
158324853761275858
159325903774275863
160326953787275868
160 (9 x Star)
200000 (414000ดาว)
2000000 (4140000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
346954002280873
161348004015280878
162349054028280884
163350104041280889
164351154054280895
165352204067280900
166353254080280906
167354304093280911
168355354106280917
169356404119280922
170357454132280927
171358504145280933
172359554158280938
173360604171280944
174361654184280949
175362704197280955
176363754210280960
177364804223280966
178365854236280971
179366904249280977
180367954262280982
180 (10 x Star)
400000 (814000ดาว)
5000000 (9140000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
387954477285987
181389004490285992
182390054503285998
1833911045162851003
1843921545292851009
1853932045422851014
1863942545552851020
1873953045682851025
1883963545812851031
1893974045942851036
1903984546072851042
1913995046202851047
1924005546332851053
1934016046462851058
1944026546592851064
1954037046722851069
1964047546852851075
1974058046982851080
1984068547112851086
1994079047242851091
2004089547372851097
หนูน้อยคริสต์มาส
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
12890018532557
229058186625513
329216187925520
429374189225526
529532190525533
629690191825540
729848193125546
830006194425553
930164195725560
1030322197025566
1130480198325573
1230638199625579
1330796200925586
1430954202225593
1531112203525599
16312702048255106
17314282061255112
18315862074255119
19317442087255126
20319022100255132
21320602113255139
22322182126255146
23323762139255152
24325342152255159
25326922165255165
26328502178255172
27330082191255179
28331662204255185
29333242217255192
30334822230255199
31336402243255205
32337982256255212
33339562269255218
34341142282255225
35342722295255232
36344302308255238
37345882321255245
38347462334255251
39349042347255258
40350622360255265
41352202373255271
42353782386255278
43355362399255285
44356942412255291
45358522425255298
46360102438255304
47361682451255311
48363262464255318
49364842477255324
50366422490255331
51368002503255337
52369582516255344
53371162529255351
54372742542255357
55374322555255364
56375902568255371
57377482581255377
58379062594255384
59380642607255390
60382222620255397
61383802633255404
62385382646255410
63386962659255417
64388542672255423
65390122685255430
66391702698255437
67393282711255443
68394862724255450
69396442737255457
70398022750255463
71399602763255470
72401182776255476
73402762789255483
74404342802255490
75405922815255496
76407502828255503
77409082841255509
78410662854255516
79412242867255523
80413822880255529
80 (5 x Star)
20000 (20000ดาว)
200000 (200000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
441823181260532
81443403194260538
82444983207260545
83446563220260551
84448143233260558
85449723246260565
86451303259260571
87452883272260578
88454463285260585
89456043298260591
90457623311260598
91459203324260605
92460783337260611
93462363350260618
94463943363260625
95465523376260631
96467103389260638
97468683402260645
98470263415260651
99471843428260658
100473423441260664
100 (6 x Star)
30000 (50000ดาว)
300000 (500000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
501423742265667
101503003755265674
102504583768265681
103506163781265687
104507743794265694
105509323807265701
106510903820265707
107512483833265714
108514063846265721
109515643859265727
110517223872265734
111518803885265741
112520383898265747
113521963911265754
114523543924265761
115525123937265767
116526703950265774
117528283963265781
118529863976265787
119531443989265794
120533024002265801
120 (7 x Star)
50000 (100000ดาว)
500000 (1000000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
561024303270804
121562604316270811
122564184329270817
123565764342270824
124567344355270831
125568924368270838
126570504381270844
127572084394270851
128573664407270858
129575244420270864
130576824433270871
131578404446270878
132579984459270884
133581564472270891
134583144485270898
135584724498270905
136586304511270911
137587884524270918
138589464537270925
139591044550270931
140592624563270938
140 (8 x Star)
100000 (200000ดาว)
1000000 (2000000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
620624864275942
141622204877275949
142623784890275955
143625364903275962
144626944916275969
145628524929275976
146630104942275982
147631684955275989
148633264968275996
1496348449812751002
1506364249942751009
1516380050072751016
1526395850202751023
1536411650332751029
1546427450462751036
1556443250592751043
1566459050722751050
1576474850852751056
1586490650982751063
1596506451112751070
1606522251242751076
160 (9 x Star)
200000 (400000ดาว)
2000000 (4000000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
6802254252801081
1616818054382801088
1626833854512801094
1636849654642801101
1646865454772801108
1656881254902801115
1666897055032801121
1676912855162801128
1686928655292801135
1696944455422801142
1706960255552801148
1716976055682801155
1726991855812801162
1737007655942801169
1747023456072801175
1757039256202801182
1767055056332801189
1777070856462801196
1787086656592801202
1797102456722801209
1807118256852801216
180 (10 x Star)
400000 (800000ดาว)
5000000 (9000000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
7398259862851221
1817414059992851228
1827429860122851235
1837445660252851241
1847461460382851248
1857477260512851255
1867493060642851262
1877508860772851268
1887524660902851275
1897540461032851282
1907556261162851289
1917572061292851296
1927587861422851302
1937603661552851309
1947619461682851316
1957635261812851323
1967651061942851330
1977666862072851336
1987682662202851343
1997698462332851350
2007714262462851357
หนูน้อยคริสต์มาส
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
16100036592558
261236367225516
361472368525524
461708369825532
561944371125540
662180372425548
762416373725555
862652375025563
962888376325571
1063124377625579
1163360378925587
1263596380225595
13638323815255103
14640683828255111
15643043841255119
16645403854255127
17647763867255135
18650123880255143
19652483893255150
20654843906255158
21657203919255166
22659563932255174
23661923945255182
24664283958255190
25666643971255198
26669003984255206
27671363997255214
28673724010255222
29676084023255230
30678444036255238
31680804049255245
32683164062255253
33685524075255261
34687884088255269
35690244101255277
36692604114255285
37694964127255293
38697324140255301
39699684153255309
40702044166255317
41704404179255325
42706764192255333
43709124205255340
44711484218255348
45713844231255356
46716204244255364
47718564257255372
48720924270255380
49723284283255388
50725644296255396
51728004309255404
52730364322255412
53732724335255420
54735084348255428
55737444361255435
56739804374255443
57742164387255451
58744524400255459
59746884413255467
60749244426255475
61751604439255483
62753964452255491
63756324465255499
64758684478255507
65761044491255515
66763404504255523
67765764517255530
68768124530255538
69770484543255546
70772844556255554
71775204569255562
72777564582255570
73779924595255578
74782284608255586
75784644621255594
76787004634255602
77789364647255610
78791724660255618
79794084673255625
80796444686255633
81798804699255641
82801164712255649
83803524725255657
84805884738255665
85808244751255673
86810604764255681
87812964777255689
88815324790255697
89817684803255705
90820044816255713
91822404829255720
92824764842255728
93827124855255736
94829484868255744
95831844881255752
96834204894255760
97836564907255768
98838924920255776
99841284933255784
100843644946255792
100 (6 x Star)
30000 (30000ดาว)
300000 (300000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
899645548265797
101902005561265805
102904365574265813
103906725587265821
104909085600265829
105911445613265837
106913805626265845
107916165639265853
108918525652265861
109920885665265869
110923245678265877
111925605691265885
112927965704265893
113930325717265901
114932685730265909
115935045743265917
116937405756265925
117939765769265933
118942125782265941
119944485795265949
120946845808265957
120 (7 x Star)
50000 (80000ดาว)
500000 (800000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
1002846410270960
1211005206423270968
1221007566436270976
1231009926449270984
1241012286462270992
12510146464752701000
12610170064882701008
12710193665012701016
12810217265142701024
12910240865272701032
13010264465402701040
13110288065532701048
13210311665662701056
13310335265792701064
13410358865922701072
13510382466052701080
13610406066182701088
13710429666312701096
13810453266442701104
13910476866572701112
14010500466702701120
140 (8 x Star)
100000 (180000ดาว)
1000000 (1800000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
11060472722751124
14111084072852751132
14211107672982751140
14311131273112751148
14411154873242751156
14511178473372751164
14611202073502751172
14711225673632751180
14811249273762751188
14911272873892751196
15011296474022751204
15111320074152751212
15211343674282751220
15311367274412751228
15411390874542751236
15511414474672751244
15611438074802751252
15711461674932751260
15811485275062751268
15911508875192751276
16011532475322751284
160 (9 x Star)
200000 (380000ดาว)
2000000 (3800000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
12092481342801289
16112116081472801297
16212139681602801305
16312163281732801313
16412186881862801321
16512210481992801329
16612234082122801337
16712257682252801345
16812281282382801353
16912304882512801361
17012328482642801369
17112352082772801378
17212375682902801386
17312399283032801394
17412422883162801402
17512446483292801410
17612470083422801418
17712493683552801426
17812517283682801434
17912540883812801442
18012564483942801450
180 (10 x Star)
400000 (780000ดาว)
5000000 (8800000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
13124489962851455
18113148090092851463
18213171690222851471
18313195290352851479
18413218890482851487
18513242490612851495
18613266090742851504
18713289690872851512
18813313291002851520
18913336891132851528
19013360491262851536
19113384091392851544
19213407691522851552
19313431291652851560
19413454891782851568
19513478491912851576
19613502092042851584
19713525692172851592
19813549292302851601
19913572892432851609
20013596492562851617
ระดับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงราคาHeroMightDestiny
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
หนูน้อยคริสต์มาส x 1 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 569500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
หนูน้อยคริสต์มาส x 2 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 101040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
4841100
41110 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241500
423890 HPคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241800
43150 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1242200
44150 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1242500
45330 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
3542900
464240 HPคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243200
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243600
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243900
49120 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1244300
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
3544600
51130 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445000
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445300
53170 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445700
54170 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1446000
55385 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
4146400
564900 HPคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1446700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447100
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447400
59145 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 15
หนูน้อยคริสต์มาส x 4 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 201447800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
6548200
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1548600
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549000
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549500
64191 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1550000
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
4650600
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551900
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1552600
69155 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1553400
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
4654200
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1755100
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1756000
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1757000
74213 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1758000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
5159100
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1760200
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1761400
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1762600
79173 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
หนูน้อยคริสต์มาส x 6 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 301763800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
8264300
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1964800
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965300
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965800
84236 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1966300
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
5766800
866850 HPคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967300
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967800
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1968300
89194 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1968800
9018860 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
5769400
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170000
926890 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170600
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2171200
94258 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
2171800
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
6272400
967510 HPคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173000
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173600
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2174200
99211 โจมตีKarmic Rock VI - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 12
หนูน้อยคริสต์มาส x 8 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 402174800
100ความสามารถ 15 ระดับ990

สกินสกิน

  • เมอร์รี่มาราคัส
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
เมอร์รี่มาราคัส
เมอร์รี่มาราคัส
เมื่อได้รับสกินของ Lil' Nick แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK +400 หนุ่มน้อยที่มีจิตใจดีน่ารัก กับเครื่องแต่งกายประจำชาติ ที่ชอบเต้นรำทำเพลง400 โจมตี
ชิ้นส่วนสกินเมอร์รี่มาราคัส - แลกสกินเฉพาะหนูน้อยคริสต์มาส หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 50
ระดับ HP โจมตี ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล DMG Might เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 400 560 Shards + 10 ชิ้นส่วนสกินเมอร์รี่มาราคัส - แลกสกินเฉพาะหนูน้อยคริสต์มาส หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
2 2625 105 6 840 Shards + 15 ชิ้นส่วนสกินเมอร์รี่มาราคัส - แลกสกินเฉพาะหนูน้อยคริสต์มาส หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
3 15 15 6 1120 Shards + 20 ชิ้นส่วนสกินเมอร์รี่มาราคัส - แลกสกินเฉพาะหนูน้อยคริสต์มาส หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
4 75 75 6 1400 Shards + 25 ชิ้นส่วนสกินเมอร์รี่มาราคัส - แลกสกินเฉพาะหนูน้อยคริสต์มาส หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 ชิ้นส่วนสกินเมอร์รี่มาราคัส - แลกสกินเฉพาะหนูน้อยคริสต์มาส หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
6 25 25 9 1960 Shards + 35 ชิ้นส่วนสกินเมอร์รี่มาราคัส - แลกสกินเฉพาะหนูน้อยคริสต์มาส หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
7 105 105 9 2240 Shards + 40 ชิ้นส่วนสกินเมอร์รี่มาราคัส - แลกสกินเฉพาะหนูน้อยคริสต์มาส หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 ชิ้นส่วนสกินเมอร์รี่มาราคัส - แลกสกินเฉพาะหนูน้อยคริสต์มาส หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
9 35 35 12 2800 Shards + 50 ชิ้นส่วนสกินเมอร์รี่มาราคัส - แลกสกินเฉพาะหนูน้อยคริสต์มาส หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
10 135 135 12 3080 Shards + 55 ชิ้นส่วนสกินเมอร์รี่มาราคัส - แลกสกินเฉพาะหนูน้อยคริสต์มาส หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
11 5250 210 15 3360 Shards + 60 ชิ้นส่วนสกินเมอร์รี่มาราคัส - แลกสกินเฉพาะหนูน้อยคริสต์มาส หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
12 45 45 15 3640 Shards + 65 ชิ้นส่วนสกินเมอร์รี่มาราคัส - แลกสกินเฉพาะหนูน้อยคริสต์มาส หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
13 165 165 15 3920 Shards + 70 ชิ้นส่วนสกินเมอร์รี่มาราคัส - แลกสกินเฉพาะหนูน้อยคริสต์มาส หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
14 6625 265 18 4200 Shards + 75 ชิ้นส่วนสกินเมอร์รี่มาราคัส - แลกสกินเฉพาะหนูน้อยคริสต์มาส หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
15 55 55 18 4480 Shards + 80 ชิ้นส่วนสกินเมอร์รี่มาราคัส - แลกสกินเฉพาะหนูน้อยคริสต์มาส หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
16 195 195 18 4760 Shards + 85 ชิ้นส่วนสกินเมอร์รี่มาราคัส - แลกสกินเฉพาะหนูน้อยคริสต์มาส หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
17 8250 330 21 5040 Shards + 90 ชิ้นส่วนสกินเมอร์รี่มาราคัส - แลกสกินเฉพาะหนูน้อยคริสต์มาส หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
18 55 55 21 5320 Shards + 95 ชิ้นส่วนสกินเมอร์รี่มาราคัส - แลกสกินเฉพาะหนูน้อยคริสต์มาส หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
19 195 195 21 5600 Shards + 100 ชิ้นส่วนสกินเมอร์รี่มาราคัส - แลกสกินเฉพาะหนูน้อยคริสต์มาส หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
20 10125 405 24
ทั้งหมด 58520 Shards1045 ชิ้นส่วนสกินเมอร์รี่มาราคัส - แลกสกินเฉพาะหนูน้อยคริสต์มาส หรือใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ
Rainbow Islands
Rainbow Islands
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
หมู่เกาะเรนโบว์ตั้งอยู่ท่ามกลางมหาสมุทรลึกของนาร์เซีย เป็นสวรรค์เขตร้อนที่ได้รับความอบอุ่นจากแสงแดดและสายรุ้ง ตำนานเล่าว่าชาวพื้นเมืองคนแรกที่มาจากดินแดนที่เต็มไปด้วยอันตรายและความขัดแย้ง โชคดีที่การเดินทางยากลำบากของพวกเขาได้ไม่เสียเปล่า เมื่อค้นพบสภาพแวดล้อมที่เหมาะสำหรับพวกเขาผู้บุกเบิกเหล่านี้จึงตั้งรากฐานและเจริญรุ่งเรืองบนชายฝั่งอันเงียบสงบของเกาะ 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
สำหรับส่วนใหญ่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในปัจจุบันยังคงใช้ชีวิตแบบอิสระ ซึ่งบรรพบุรุษของพวกเขาเป็นแบบแผนมา เมื่อหมู่เกาะมีผู้เข้าคนท่องเที่ยวมากขึ้น เร็วๆนี้ด้วยข่าวลือกระจายไปทั่วแผ่นดินใหญ่ ว่ามีชนเผ่าที่มีอำนาจลึกลับซ่อนตัวอยู่บนเกาะ หลายคนมาเพื่อสำรวจ แต่ไม่มีใครสามารถพิสูจน์ได้ จนกระทั่งเรื่องซาลง นักสำรวจบางคนเลือกที่จะอยู่บนเกาะนี้ต่อ และมีความสุขที่จะใช้ชีวิตอย่างสงบ 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
สงครามที่เกิดขึ้นในนาร์เซียไม่ส่งผลกระทบต่อชีวิตผู้คนชาวเกาะแม้แต่น้อย แต่หารู้ไม่ อยู่มาวันหนึ่งทะเลกลายเป็นคลื่นขนาดใหญ่ที่แรงพอที่จะผลักเทพมารีนออกจากบ้านใต้น้ำของเธอจนเกยตื้นบนฝั่ง พวกชาวเกาะได้ค้นพบว่ามีสงครามเกิดขึ้นอีกครั้งในทะเลใต้พวกเขา พวกเขาไม่สามารถละเลยความขัดแย้งที่ใกล้เข้ามาได้ เป็นครั้งแรกที่ชาวเกาะเรนโบว์เตรียมพร้อมที่จะปกป้องบ้านและเพื่อนบ้านของพวกเขา 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
หนูน้อยคริสต์มาส + Landwalker + Rowdy Rascals + ซานตาคลอส + Snowzilla + เทพมารีน + Succubus + Triton
หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
กระดิ่งหิมะ
กระดิ่งหิมะ
ระฆังมหัศจรรย์ที่สามารถเรียกพายุหิมะได้

เลือกที่ดีที่สุดที่ได้รับสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

เหรียญตรา

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0

คำอธิบายสกิล

0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
0
0

สัตว์

0
0
0
0
1
0
0
0
0
3
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0

หลอม

0
0
0
0
6
0
1

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนเป็นโหมดไอเทม ภายใน "Heroes Altar" เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, Soulstones, อัญมณี หรือ ดาว
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 0.2%
หนูน้อยคริสต์มาส - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน หนูน้อยคริสต์มาส --- 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ II - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1
หนูน้อยคริสต์มาส Soulstone จำนวน โอกาส *
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200
หีบ Soulstone ฮีโร่ทรงเกียรติ I - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 1 / 200
หีบ Soulstone ฮีโร่ทรงเกียรติ I - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 2 / 200
หีบ Soulstone ฮีโร่ทรงเกียรติ I - รวบรวม Soulstones แบบสุ่ม 3 / 200

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

ยิ่งไปกว่านั้น

Wardens
จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์