รายการใหม่ๆ

Fiery Comet Crest I Fiery Comet Crest I - เพิ่ม 10% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 100% ATK DMG และลบบัฟจาก 1 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
Fiery Comet Crest II Fiery Comet Crest II - เพิ่ม 10% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 100% ATK DMG และลบบัฟจาก 1 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
Fiery Comet Crest III Fiery Comet Crest III - เพิ่ม 10% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 100% ATK DMG และลบบัฟจาก 1 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
Fiery Comet Crest IV Fiery Comet Crest IV - เพิ่ม 10% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 100% ATK DMG และลบบัฟจาก 1 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
Fiery Comet Crest I Fiery Comet Crest I - เพิ่ม 15% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 120% ATK DMG และลบบัฟจาก 1 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
Fiery Comet Crest II Fiery Comet Crest II - เพิ่ม 15% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 120% ATK DMG และลบบัฟจาก 1 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
Fiery Comet Crest III Fiery Comet Crest III - เพิ่ม 15% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 120% ATK DMG และลบบัฟจาก 1 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
Fiery Comet Crest IV Fiery Comet Crest IV - เพิ่ม 15% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 120% ATK DMG และลบบัฟจาก 1 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
Fiery Comet Crest I Fiery Comet Crest I - เพิ่ม 20% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 140% ATK DMG และลบบัฟจาก 1 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
Fiery Comet Crest II Fiery Comet Crest II - เพิ่ม 20% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 140% ATK DMG และลบบัฟจาก 1 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
Fiery Comet Crest III Fiery Comet Crest III - เพิ่ม 20% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 140% ATK DMG และลบบัฟจาก 1 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
Fiery Comet Crest IV Fiery Comet Crest IV - เพิ่ม 20% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 140% ATK DMG และลบบัฟจาก 1 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
Fiery Comet Crest I Fiery Comet Crest I - เพิ่ม 25% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 160% ATK DMG และลบบัฟจาก 2 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
Fiery Comet Crest II Fiery Comet Crest II - เพิ่ม 25% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 160% ATK DMG และลบบัฟจาก 2 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
Fiery Comet Crest III Fiery Comet Crest III - เพิ่ม 25% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 160% ATK DMG และลบบัฟจาก 2 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
Fiery Comet Crest IV Fiery Comet Crest IV - เพิ่ม 25% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 160% ATK DMG และลบบัฟจาก 2 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
Fiery Comet Crest I Fiery Comet Crest I - เพิ่ม 30% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 185% ATK DMG และลบบัฟจาก 2 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
Fiery Comet Crest II Fiery Comet Crest II - เพิ่ม 30% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 185% ATK DMG และลบบัฟจาก 2 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
Fiery Comet Crest III Fiery Comet Crest III - เพิ่ม 30% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 185% ATK DMG และลบบัฟจาก 2 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
Fiery Comet Crest IV Fiery Comet Crest IV - เพิ่ม 30% ATK เมื่อโจมตีจะสร้าง 185% ATK DMG และลบบัฟจาก 2 ฮีโร่ศัตรูแบบสุ่ม(ไม่สนใจและสามารถลบโล่ซ่อนตัว คูลดาวน์: 8 วิ)
Cinder Matron Cinder Matron - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Cinder Matron.
Alphamech Alphamech - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Alphamech.
ชิ้นส่วนสกิน Green Ivy ชิ้นส่วนสกิน Green Ivy - นำไปแลกสกินของ Cinder Matron ,ใช้เสริมพลังของสกิน
การ์ดทดลองสกิน Green Ivy Trial Card การ์ดทดลองสกิน Green Ivy Trial Card - ใช้เพื่อแลกรับสกิน Cinder Matron (24ชม.)
ชิ้นส่วนสกิน Robo-Samurai ชิ้นส่วนสกิน Robo-Samurai - นำไปแลกสกินของ Alphamec ,ใช้เสริมพลังของสกิน
การ์ดทดลองสกิน Robo-Samurai การ์ดทดลองสกิน Robo-Samurai - ใช้เพื่อแลกรับสกิน Alphamech (24ชม.)
หมอนปิคนิค หมอนปิคนิค - แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
เต็นท์ตั้งแคมป์ เต็นท์ตั้งแคมป์ - แลกรางวัลกิจกรรมในแถบFestival
คริสตัล Cute Kitsune Crystal คริสตัล Cute Kitsune Crystal - ใช้ระหว่างออกไข่เพื่อการันตีได้รับซุปเปอร์สัตว์เลี้ยงและเพิ่มโอกาส "กลายพันธุ์" 50%
Lv5 Fiery Comet Lv5 Fiery Comet - ให้สกิลรอง Lv5: Fiery Comet
แพคตราสัญลักษณ์แดนลับระดับทรงเกียรติ แพคตราสัญลักษณ์แดนลับระดับทรงเกียรติ - ได้รับตราสัญลักษณ์ Lv6 แบบสุ่ม
Imperial Chest I Imperial Chest I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ
หีบ Imperial II หีบ Imperial II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ
หีบ Imperial III หีบ Imperial III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง
หีบ Imperial IV หีบ Imperial IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง
หีบ Imperial V หีบ Imperial V - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย
หีบ Imperial VI หีบ Imperial VI - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า
หีบ Glorious I หีบ Glorious I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ
หีบ Glorious II หีบ Glorious II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ
หีบ Glorious III หีบ Glorious III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ
หีบ Glorious IV หีบ Glorious IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ
หีบ Glorious V หีบ Glorious V - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ
หีบ Glorious VI หีบ Glorious VI - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ
หีบ Glorious ระดับ Rare I หีบ Glorious ระดับ Rare I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง
หีบ Glorious ระดับ Rare II หีบ Glorious ระดับ Rare II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง
หีบ Glorious ระดับ Rare III หีบ Glorious ระดับ Rare III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง
หีบ Glorious ระดับ Rare IV หีบ Glorious ระดับ Rare IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง
หีบ Glorious ระดับ Rare V หีบ Glorious ระดับ Rare V - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง
หีบ Glorious ระดับ Rare VI หีบ Glorious ระดับ Rare VI - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง
หีบ Glorious ระดับ Mythic I หีบ Glorious ระดับ Mythic I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย
หีบ Glorious ระดับ Mythic II หีบ Glorious ระดับ Mythic II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย
หีบ Glorious ระดับ Mythic III หีบ Glorious ระดับ Mythic III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย
หีบ Glorious ระดับ Mythic IV หีบ Glorious ระดับ Mythic IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย
หีบ Glorious ระดับ Mythic V หีบ Glorious ระดับ Mythic V - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย
หีบ Glorious ระดับ Mythic VI หีบ Glorious ระดับ Mythic VI - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย

โฆษณาแยกประเภท

 โฆษณาใหม่ 
SteelBrothers
Might: 55555+ เซิร์ฟเวอร์: Android ru

Молодая гильдия ищет активных дружелюбных игроков для совместного фарма и обсуждения игры! Гильдии всего 2 недели, но за это время мы уже добились топа 3000 и постоянно выигрываем битву гильдий! Гильдия быстро развивается, поэтому нужны те, кто не будет пропускать БГ и АФ! Вопросы можете задать в телеграме @LYFRD , ждем вас!
การเปลี่ยนแปลง: 1584536654
ผู้เขียน: Lysefford
Guild Might
2500000
ศูนย์กลางลีค
ระดับ 12
คลังสมบัติ
ระดับ 5
สถาบันเวทย์มนตร์
ระดับ 5
สงครามลีค
แต้มการต่อสู้:
1
Fortress Feud
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
20:00:00
ลีคบอส
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
21:00:00

Элизиум
Might: 45000+ เซิร์ฟเวอร์: Android en

Русскоязычная гильдия приглашает активных игроков, Топ 1250. Занимаем 1 места БГ, Атаке фортов. Играем в свое удовольствие. Особых требований нету. Нужны активные игроки кто проходит БГ и участвует в Атаке фортов. По возможности вносим взносы для развития гильдии, качаем часовых. Атака фортов в 12:00 по мск или в 4:00 по серверному времени. Не активных удаляем. Время Боса гильдии и атаки фортов можно поменять рассмотрев пожелания. Присоединяйтесь!
การเปลี่ยนแปลง: 1582793110
ผู้เขียน: Valeri
Guild Might
5624363
ศูนย์กลางลีค
ระดับ 11
คลังสมบัติ
ระดับ 4
สถาบันเวทย์มนตร์
ระดับ 4
สงครามลีค
แต้มการต่อสู้:
1
Fortress Feud
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
12:00:00
ลีคบอส
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
17:00:00

gelnaryus
Might: 1234000+ เซิร์ฟเวอร์: Android vn

GG
การเปลี่ยนแปลง: 1577568740
ผู้เขียน: Kroj
Guild Might
1200000
ศูนย์กลางลีค
ระดับ 12
คลังสมบัติ
ระดับ 5
สถาบันเวทย์มนตร์
ระดับ 5
สงครามลีค
แต้มการต่อสู้:
16
Fortress Feud
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
07:10:00
ลีคบอส
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
07:23:00

NeaDekvat
Might: 15000+ เซิร์ฟเวอร์: iOS

Приём с 35к. Босс 18:00
การเปลี่ยนแปลง: 1573557744
ผู้เขียน: Денис Лебзяк
Guild Might
304602
ศูนย์กลางลีค
ระดับ 6
คลังสมบัติ
ระดับ 1
สถาบันเวทย์มนตร์
ระดับ 2
สงครามลีค
แต้มการต่อสู้:
1
Fortress Feud
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
00:04:00
ลีคบอส
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
18:00:00

TopHablaHispana
Might: 100000+ เซิร์ฟเวอร์: Android es

Se recluta personal activo, para GDA (participar en todas obligatoriamente) BDF 20-21 +2000 puntos en GDA. Más info +34 642 91 84 82
การเปลี่ยนแปลง: 1570737576
ผู้เขียน: ¿100.000 subs sin subir video?
Guild Might
4500000
ศูนย์กลางลีค
ระดับ 11
คลังสมบัติ
ระดับ 4
สถาบันเวทย์มนตร์
ระดับ 4
สงครามลีค
แต้มการต่อสู้:
2000
Fortress Feud
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
20:00:00
ลีคบอส
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
22:00:00
ถัดไป