รายการใหม่ๆ

Survival Crest I Survival Crest I - เมื่อโจมตีจะฟื้นฟู HP เทียบเท่ากับ 350% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหายเมื่อถูกโจมตี เป็นเวลา 1 วินาที(คูลดาวน์ 7.5 วินาที)
Survival Crest II Survival Crest II - เมื่อโจมตีจะฟื้นฟู HP เทียบเท่ากับ 350% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหายเมื่อถูกโจมตี เป็นเวลา 1 วินาที(คูลดาวน์ 7.5 วินาที)
Survival Crest III Survival Crest III - เมื่อโจมตีจะฟื้นฟู HP เทียบเท่ากับ 350% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหายเมื่อถูกโจมตี เป็นเวลา 1 วินาที(คูลดาวน์ 7.5 วินาที)
Survival Crest IV Survival Crest IV - เมื่อโจมตีจะฟื้นฟู HP เทียบเท่ากับ 350% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหายเมื่อถูกโจมตี เป็นเวลา 1 วินาที(คูลดาวน์ 7.5 วินาที)
Survival Crest I Survival Crest I - เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับจากการต่อสู้ เป็น 20%
Survival Crest II Survival Crest II - เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับจากการต่อสู้ เป็น 20%
Survival Crest III Survival Crest III - เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับจากการต่อสู้ เป็น 20%
Survival Crest IV Survival Crest IV - เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับจากการต่อสู้ เป็น 20%
Survival Crest I Survival Crest I - เมื่อโจมตีจะฟื้นฟู HP เทียบเท่ากับ 500% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหายเมื่อถูกโจมตี เป็นเวลา 1 วินาที(คูลดาวน์ 7.5 วินาที)
Survival Crest II Survival Crest II - เมื่อโจมตีจะฟื้นฟู HP เทียบเท่ากับ 500% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหายเมื่อถูกโจมตี เป็นเวลา 1 วินาที(คูลดาวน์ 7.5 วินาที)
Survival Crest III Survival Crest III - เมื่อโจมตีจะฟื้นฟู HP เทียบเท่ากับ 500% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหายเมื่อถูกโจมตี เป็นเวลา 1 วินาที(คูลดาวน์ 7.5 วินาที)
Survival Crest IV Survival Crest IV - เมื่อโจมตีจะฟื้นฟู HP เทียบเท่ากับ 500% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหายเมื่อถูกโจมตี เป็นเวลา 1 วินาที(คูลดาวน์ 7.5 วินาที)
Survival Crest I Survival Crest I - เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับจากการต่อสู้ เป็น 40%
Survival Crest II Survival Crest II - เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับจากการต่อสู้ เป็น 40%
Survival Crest III Survival Crest III - เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับจากการต่อสู้ เป็น 40%
Survival Crest IV Survival Crest IV - เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับจากการต่อสู้ เป็น 40%
Survival Crest I Survival Crest I - เมื่อโจมตีจะฟื้นฟู HP เทียบเท่ากับ 650% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหายเมื่อถูกโจมตี เป็นเวลา 1.5 วินาที(คูลดาวน์ 7.5 วินาที)
Survival Crest II Survival Crest II - เมื่อโจมตีจะฟื้นฟู HP เทียบเท่ากับ 650% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหายเมื่อถูกโจมตี เป็นเวลา 1.5 วินาที(คูลดาวน์ 7.5 วินาที)
Survival Crest III Survival Crest III - เมื่อโจมตีจะฟื้นฟู HP เทียบเท่ากับ 650% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหายเมื่อถูกโจมตี เป็นเวลา 1.5 วินาที(คูลดาวน์ 7.5 วินาที)
Survival Crest IV Survival Crest IV - เมื่อโจมตีจะฟื้นฟู HP เทียบเท่ากับ 650% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหายเมื่อถูกโจมตี เป็นเวลา 1.5 วินาที(คูลดาวน์ 7.5 วินาที)
Survival Crest I Survival Crest I - เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับจากการต่อสู้ เป็น 60%
Survival Crest II Survival Crest II - เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับจากการต่อสู้ เป็น 60%
Survival Crest III Survival Crest III - เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับจากการต่อสู้ เป็น 60%
Survival Crest IV Survival Crest IV - เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับจากการต่อสู้ เป็น 60%
Survival Crest I Survival Crest I - เมื่อโจมตีจะฟื้นฟู HP เทียบเท่ากับ 800% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหายเมื่อถูกโจมตี เป็นเวลา 1.5 วินาที(คูลดาวน์ 7.5 วินาที)
Survival Crest II Survival Crest II - เมื่อโจมตีจะฟื้นฟู HP เทียบเท่ากับ 800% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหายเมื่อถูกโจมตี เป็นเวลา 1.5 วินาที(คูลดาวน์ 7.5 วินาที)
Survival Crest III Survival Crest III - เมื่อโจมตีจะฟื้นฟู HP เทียบเท่ากับ 800% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหายเมื่อถูกโจมตี เป็นเวลา 1.5 วินาที(คูลดาวน์ 7.5 วินาที)
Survival Crest IV Survival Crest IV - เมื่อโจมตีจะฟื้นฟู HP เทียบเท่ากับ 800% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหายเมื่อถูกโจมตี เป็นเวลา 1.5 วินาที(คูลดาวน์ 7.5 วินาที)
Survival Crest I Survival Crest I - เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับจากการต่อสู้ เป็น 80%
Survival Crest II Survival Crest II - เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับจากการต่อสู้ เป็น 80%
Survival Crest III Survival Crest III - เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับจากการต่อสู้ เป็น 80%
Survival Crest IV Survival Crest IV - เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับจากการต่อสู้ เป็น 80%
Survival Crest I Survival Crest I - เมื่อโจมตีจะฟื้นฟู HP เทียบเท่ากับ 1000% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหายเมื่อถูกโจมตี เป็นเวลา 2 วินาที(คูลดาวน์ 7.5 วินาที)
Survival Crest II Survival Crest II - เมื่อโจมตีจะฟื้นฟู HP เทียบเท่ากับ 1000% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหายเมื่อถูกโจมตี เป็นเวลา 2 วินาที(คูลดาวน์ 7.5 วินาที)
Survival Crest III Survival Crest III - เมื่อโจมตีจะฟื้นฟู HP เทียบเท่ากับ 1000% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหายเมื่อถูกโจมตี เป็นเวลา 2 วินาที(คูลดาวน์ 7.5 วินาที)
Survival Crest IV Survival Crest IV - เมื่อโจมตีจะฟื้นฟู HP เทียบเท่ากับ 1000% ของพลังโจมตี และไม่ได้รับความเสียหายเมื่อถูกโจมตี เป็นเวลา 2 วินาที(คูลดาวน์ 7.5 วินาที)
Survival Crest I Survival Crest I - เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับจากการต่อสู้ เป็น 100%
Survival Crest II Survival Crest II - เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับจากการต่อสู้ เป็น 100%
Survival Crest III Survival Crest III - เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับจากการต่อสู้ เป็น 100%
Survival Crest IV Survival Crest IV - เพิ่มค่า EXP ที่ได้รับจากการต่อสู้ เป็น 100%
Bogeyman Bogeyman - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Bogeyman
ชิ้นส่วน Raygun Hopper ชิ้นส่วน Raygun Hopper - แลกสกินเฉพาะ Professor Ribbit ใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
การ์ดทดลองสกิน Raygun Hopper การ์ดทดลองสกิน Raygun Hopper - ใช้แลกสกิน Raygun Hopper ของ Professor Ribbit(24 ชม.)
ชิ้นส่วน Supernova ชิ้นส่วน Supernova - แลกสกินเฉพาะ Lavanica ใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
การ์ดทดลองสกิน Supernova การ์ดทดลองสกิน Supernova - ใช้แลกสกิน Supernova ของ Lavanica(24 ชม.)
Spooky Sweet Spooky Sweet - แลกของรางวัลกิจกรรม Trick or Treat
Pumpkin Pop Pumpkin Pop - แลกของรางวัลกิจกรรม Trick or Treat
Cackling Candy Cackling Candy - แลกของรางวัลกิจกรรม Trick or Treat
Bat Bonbon Bat Bonbon - แลกของรางวัลกิจกรรม Trick or Treat
Lv5 Survival Lv5 Survival - ได้รับสกิล Lv5: Survival
Survival Crest Set Lv1 Survival Crest Set Lv1 - ได้รับเซ็ทเหรียญตราสกิล Survival
Survival Crest Set Lv2 Survival Crest Set Lv2 - ได้รับเซ็ทเหรียญตราสกิล Survival
Survival Crest Set Lv3 Survival Crest Set Lv3 - ได้รับเซ็ทเหรียญตราสกิล Survival
Survival Crest Set Lv4 Survival Crest Set Lv4 - ได้รับเซ็ทเหรียญตราสกิล Survival
Survival Crest Set Lv5 Survival Crest Set Lv5 - ได้รับเซ็ทเหรียญตราสกิล Survival
Pumpkin Pack Pumpkin Pack - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง
Prime Bag II Prime Bag II - ให้รางวัลแบบสุ่ม
หีบปราสาท III หีบปราสาท III - ให้รางวัลแบบสุ่ม
หีบปราสาท IV หีบปราสาท IV - ให้รางวัลแบบสุ่ม
ถุงสัตว์เลี้ยง III ถุงสัตว์เลี้ยง III - สุ่มรับ 1 สัตว์เลี้ยง

โฆษณาแยกประเภท

 โฆษณาใหม่ 
ganja
Might: 130000+ เซิร์ฟเวอร์: Android fr

GdG et Line obligatoire, voyez avec les Leaders. Respect et convivialité exigé
การเปลี่ยนแปลง: 1539987725
ผู้เขียน: Nexary
Guild Might
12000000
ศูนย์กลางลีค
ระดับ 12
คลังสมบัติ
ระดับ 5
สถาบันเวทย์มนตร์
ระดับ 5
สงครามลีค
แต้มการต่อสู้:
120000
Fortress Feud
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
20:00:00
ลีคบอส
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
21:00:00

HonoryGloria⚜️
Might: 150000+ เซิร์ฟเวอร์: iOS

GDA: Obligatoria ❗️ Antorchas : 20:45 según el serv. Del juego Top5 150+K
การเปลี่ยนแปลง: 1539457871
ผู้เขียน: Daniel Nipoty
Guild Might
3817000
ศูนย์กลางลีค
ระดับ 12
คลังสมบัติ
ระดับ 5
สถาบันเวทย์มนตร์
ระดับ 5
สงครามลีค
แต้มการต่อสู้:
1
Fortress Feud
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
20:30:00
ลีคบอส
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
21:30:00

Anymus
Might: 868764+ เซิร์ฟเวอร์: Android it

Download Telegram info: @DerkoCC
การเปลี่ยนแปลง: 1539444632
ผู้เขียน: Derko
Guild Might
346
ศูนย์กลางลีค
ระดับ 5
คลังสมบัติ
ระดับ 2
สถาบันเวทย์มนตร์
ระดับ 1
สงครามลีค
แต้มการต่อสู้:
7860
Fortress Feud
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
20:00:00
ลีคบอส
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
21:30:00

LOSINDOMABLES3
Might: 90000+ เซิร์ฟเวอร์: Android es

Guerra de Alianza: Obligatoria Antorchas: Atacar en los ultimos 15 minutos Fortaleza: De 4 a 5
การเปลี่ยนแปลง: 1537635837
ผู้เขียน: CSebax
Guild Might
2235183
ศูนย์กลางลีค
ระดับ 10
คลังสมบัติ
ระดับ 4
สถาบันเวทย์มนตร์
ระดับ 4
สงครามลีค
แต้มการต่อสู้:
40656
Fortress Feud
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
04:00:00
ลีคบอส
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
04:00:00

Revealed
Might: 100000+ เซิร์ฟเวอร์: Android ru

БГ 1,2 места, стремимся к фортам, есть беседа в ВК и группа в ВК По поводу вступления в гильдию писать; Лидер: https://vk.com/1masse1 Вице-лидер: https://vk.com/blackberry19
การเปลี่ยนแปลง: 1533124737
ผู้เขียน: WINNICK
Guild Might
2599460
ศูนย์กลางลีค
ระดับ 9
คลังสมบัติ
ระดับ 3
สถาบันเวทย์มนตร์
ระดับ 2
สงครามลีค
แต้มการต่อสู้:
34447
Fortress Feud
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
20:00:00
ลีคบอส
กิจกรรมจะเริ่มต้นใน:
21:00:00
ถัดไป