ตึก: เหมือง

เหมือง


สามารถขุด 2 เหมืองพร้อมกันได้ เหมืองจะหายไปหลังจากเก็บรางวัลเรียบร้อย

พื้นที่ว่าง
เหมือง2x2
ช่างก่อสร้างบางทีจะเจอเหมืองในฐานของคุณ ซึ่งเราสามารถส่งพวกมันไปขุดเหมืองเพื่อหาทรัพยากรได้
คุณสามารถจ้าง ช่างก่อสร้าง สูงสุด 5 คน
รายละเอียด
รางวัล เวลารวม เร่งความเร็ว
100000Gold 4 ชั่วโมง 40 อัญมณี
100000Mana 4 ชั่วโมง 40 อัญมณี
1500ดาว 4 ชั่วโมง 80 อัญมณี
3000ดาว 8 ชั่วโมง 140 อัญมณี
4500ดาว 12 ชั่วโมง 200 อัญมณี
50Shards 4 ชั่วโมง 80 อัญมณี
100Shards 8 ชั่วโมง 140 อัญมณี
150Shards 12 ชั่วโมง 200 อัญมณี
150รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III 4 ชั่วโมง 80 อัญมณี
300รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III 8 ชั่วโมง 140 อัญมณี
450รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III 12 ชั่วโมง 200 อัญมณี
2000คริสตัลสีฟ้า 4 ชั่วโมง 80 อัญมณี
4000คริสตัลสีฟ้า 8 ชั่วโมง 140 อัญมณี
6000คริสตัลสีฟ้า 12 ชั่วโมง 200 อัญมณี
90คริสตัลสีแดง 4 ชั่วโมง 80 อัญมณี
180คริสตัลสีแดง 8 ชั่วโมง 140 อัญมณี
270คริสตัลสีแดง 12 ชั่วโมง 200 อัญมณี
40การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ 4 ชั่วโมง 80 อัญมณี
80การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ 8 ชั่วโมง 140 อัญมณี
120การต่อสู้เพื่อเกียรติยศ 12 ชั่วโมง 200 อัญมณี
50อัญมณี 4 ชั่วโมง 50 อัญมณี
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1 4 ชั่วโมง 200 อัญมณี
50อัญมณี 4 ชั่วโมง 50 อัญมณี
450รางวัล : Merits, Insignia Rune I, Insignia Rune II, Insignia Rune III 1 มิน 200 อัญมณี
Birthday Cake - (Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมฉลองครบรอบ 5 ปี x 1 4 ชั่วโมง 25 อัญมณี
Festive Donut - (Eventจบแล้ว) แลกรางวัลกิจกรรมฉลองครบรอบ 5 ปี x 1 8 ชั่วโมง 50 อัญมณี

ยิ่งไปกว่านั้น

Wardens
Forgotten Trial