ฮีโร่: Storm Eater

Storm Eater

Storm Eater Storm Eater

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:420063640122240
โจมตี โจมตี:21018623049
ATK SPD ATK SPD:800800800
MOV SPD MOV SPD:275290290
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:666
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:161210304
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
ความสามารถของฮีโร่ความสามารถ
ตกลงกรุณาเลือก พรสวรรค์Shock Pillar
ในอดีต เขาเคยเป็นลูกศิษย์ของเทพเจ้าแห่งสายฟ้า แต่ทว่าความสามารถของเขาได้ก้าวล้ำเกินหน้าอาจารย์ไปเสียแล้ว และด้วยความหยิ่งยโสในตนเองบวกกับความต้องการที่จะอยู่เหนือคนอื่น กลายเป็นจุดบอดที่โดนชักจูงไปในทางที่ผิด บัดนี้เขาได้เดินทางไปสู่เส้นทางแห่งความมืดเสียแล้ว...
  • ความสามารถ
  • ฮีโร่ Totem
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • คุณสมบัติต่างๆ วิวัฒนาการ 1
  • คุณสมบัติต่างๆ วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
ระดับราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15---597898
ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 420% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 1.5 วินาที ,เมื่อ Shock Pillar มีผลอยู่ ตนเองจะได้รับความเสียหายลดลง 14% และไม่ติดสถานะมึนงงหรือหวาดกลัว (คูลดาวน์: 5 วินาที การโจมตีปกติของฮีโร่นี้ จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 12% ของ HP สูงสุดตนเอง)
2/152000 (100 Shards)117156195
ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 530% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 1.5 วินาที ,เมื่อ Shock Pillar มีผลอยู่ ตนเองจะได้รับความเสียหายลดลง 18% และไม่ติดสถานะมึนงงหรือหวาดกลัว (คูลดาวน์: 5 วินาที การโจมตีปกติของฮีโร่นี้ จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 12% ของ HP สูงสุดตนเอง)
3/1510000 (500 Shards)176234293
ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 640% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 1.5 วินาที ,เมื่อ Shock Pillar มีผลอยู่ ตนเองจะได้รับความเสียหายลดลง 22% และไม่ติดสถานะมึนงงหรือหวาดกลัว (คูลดาวน์: 5 วินาที การโจมตีปกติของฮีโร่นี้ จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 12% ของ HP สูงสุดตนเอง)
4/1530000 (1500 Shards)234312390
ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 750% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 2 วินาที ,เมื่อ Shock Pillar มีผลอยู่ ตนเองจะได้รับความเสียหายลดลง 26% และไม่ติดสถานะมึนงงหรือหวาดกลัว (คูลดาวน์: 5 วินาที การโจมตีปกติของฮีโร่นี้ จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 12% ของ HP สูงสุดตนเอง)
5/1570000 (3500 Shards)293390488
ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 870% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 2 วินาที ,เมื่อ Shock Pillar มีผลอยู่ ตนเองจะได้รับความเสียหายลดลง 30% และไม่ติดสถานะมึนงงหรือหวาดกลัว (คูลดาวน์: 5 วินาที การโจมตีปกติของฮีโร่นี้ จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 12% ของ HP สูงสุดตนเอง)
6/15120000 (6000 Shards)351468585
ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 1010% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 2 วินาที ,เมื่อ Shock Pillar มีผลอยู่ ตนเองจะได้รับความเสียหายลดลง 34% และไม่ติดสถานะมึนงงหรือหวาดกลัว (คูลดาวน์: 5 วินาที การโจมตีปกติของฮีโร่นี้ จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 12% ของ HP สูงสุดตนเอง)
7/15200000 (10000 Shards)410546683
ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 1170% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 2.5 วินาที ,เมื่อ Shock Pillar มีผลอยู่ ตนเองจะได้รับความเสียหายลดลง 39% และไม่ติดสถานะมึนงงหรือหวาดกลัว (คูลดาวน์: 5 วินาที การโจมตีปกติของฮีโร่นี้ จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 12% ของ HP สูงสุดตนเอง)
8/15500000 (25000 Shards)468624780
ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 1330% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 2.5 วินาที ,เมื่อ Shock Pillar มีผลอยู่ ตนเองจะได้รับความเสียหายลดลง 45% และไม่ติดสถานะมึนงงหรือหวาดกลัว (คูลดาวน์: 5 วินาที การโจมตีปกติของฮีโร่นี้ จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 12% ของ HP สูงสุดตนเอง)
9/15800000 (40000 Shards)527702878
ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 1490% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 2.5 วินาที ,เมื่อ Shock Pillar มีผลอยู่ ตนเองจะได้รับความเสียหายลดลง 52% และไม่ติดสถานะมึนงงหรือหวาดกลัว (คูลดาวน์: 5 วินาที การโจมตีปกติของฮีโร่นี้ จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 12% ของ HP สูงสุดตนเอง)
10/151600000 (80000 Shards)585780975
ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 1680% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 3 วินาที ,เมื่อ Shock Pillar มีผลอยู่ ตนเองจะได้รับความเสียหายลดลง 60% และไม่ติดสถานะมึนงงหรือหวาดกลัว (คูลดาวน์: 5 วินาที การโจมตีปกติของฮีโร่นี้ จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 12% ของ HP สูงสุดตนเอง)
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 74Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 16
6448581073
Unknown
12/15857290 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 54Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 22Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 8
7029361170
Unknown
13/153443000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 30Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 20
76110141268
Unknown
14/156976250 คริสตัลสีฟ้า 1524500 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 46Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 20
81910921365
Unknown
15/1510308250 คริสตัลสีฟ้า 2029500 ดาว
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 48
87811701463
Unknown
ระดับหมายเหตุ
1ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 420% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 1.5 วินาที
2ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 530% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 1.5 วินาที
3ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 640% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 1.5 วินาที
4ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 750% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 2 วินาที
5ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 870% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 2 วินาที
6ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 1010% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 2 วินาที
7ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 1170% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 2.5 วินาที
8ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 1330% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 2.5 วินาที
9ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 1490% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 2.5 วินาที
10ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 1680% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 3 วินาที
Storm Eater
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
142002102755
2445022427511
3470023827516
4495025227522
5520026627527
6545028027533
7570029427538
8595030827543
9620032227549
10645033627554
11670035027560
12695036427565
13720037827571
14745039227576
15770040627581
16795042027587
17820043427592
18845044827598
198700462275103
208950476275109
20 (2 x Star)13150686280109
2113400700280115
2213650714280120
2313900728280125
2414150742280131
2514400756280136
2614650770280142
2714900784280147
2815150798280153
2915400812280158
3015650826280164
3115900840280169
3216150854280175
3316400868280180
3416650882280185
3516900896280191
3617150910280196
3717400924280202
3817650938280207
3917900952280213
4018150966280218
40 (3 x Star)223501176285219
41226001190285225
42228501204285230
43231001218285236
44233501232285241
45236001246285247
46238501260285252
47241001274285258
48243501288285263
49246001302285269
50248501316285274
51251001330285280
52253501344285285
53256001358285291
54258501372285296
55261001386285302
56263501400285307
57266001414285313
58268501428285318
59271001442285324
60273501456285329
60 (4 x Star)315501666290331
61318001680290336
62320501694290342
63323001708290347
64325501722290353
65328001736290358
66330501750290364
67333001764290369
68335501778290375
69338001792290380
70340501806290386
71343001820290391
72345501834290397
73348001848290402
74350501862290408
75353001876290413
76355501890290419
77358001904290424
78360501918290430
79363001932290435
80365501946290441
80 (5 x Star)407502156295443
81410002170295449
82412502184295454
83415002198295460
84417502212295465
85420002226295471
86422502240295476
87425002254295482
88427502268295487
89430002282295493
90432502296295499
91435002310295504
92437502324295510
93440002338295515
94442502352295521
95445002366295526
96447502380295532
97450002394295537
98452502408295543
99455002422295548
100457502436295554
100 (6 x Star)499502646300557
101502002660300562
102504502674300568
103507002688300573
104509502702300579
105512002716300585
106514502730300590
107517002744300596
108519502758300601
109522002772300607
110524502786300612
111527002800300618
112529502814300623
113532002828300629
114534502842300635
115537002856300640
116539502870300646
117542002884300651
118544502898300657
119547002912300662
120549502926300668
120 (7 x Star)591503136305671
121594003150305677
122596503164305683
123599003178305688
124601503192305694
125604003206305699
126606503220305705
127609003234305710
128611503248305716
129614003262305722
130616503276305727
131619003290305733
132621503304305738
133624003318305744
134626503332305750
135629003346305755
136631503360305761
137634003374305766
138636503388305772
139639003402305778
140641503416305783
140 (8 x Star)683503626310787
141686003640310793
142688503654310798
143691003668310804
144693503682310810
145696003696310815
146698503710310821
147701003724310826
148703503738310832
149706003752310838
150708503766310843
151711003780310849
152713503794310855
153716003808310860
154718503822310866
155721003836310871
156723503850310877
157726003864310883
158728503878310888
159731003892310894
160733503906310900
160 (9 x Star)775504116315904
161778004130315910
162780504144315915
163783004158315921
164785504172315927
165788004186315932
166790504200315938
167793004214315944
168795504228315949
169798004242315955
170800504256315961
171803004270315966
172805504284315972
173808004298315977
174810504312315983
175813004326315989
176815504340315994
1778180043543151000
1788205043683151006
1798230043823151011
1808255043963151017
180 (10 x Star)8675046063201022
1818700046203201028
1828725046343201033
1838750046483201039
1848775046623201045
1858800046763201050
1868825046903201056
1878850047043201062
1888875047183201067
1898900047323201073
1908925047463201079
1918950047603201084
1928975047743201090
1939000047883201096
1949025048023201101
1959050048163201107
1969075048303201113
1979100048443201119
1989125048583201124
1999150048723201130
2009175048863201136
Storm Eater
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
112728037242907
2127655373829014
3128030375229020
4128405376629027
5128780378029034
6129155379429041
7129530380829048
8129905382229054
9130280383629061
10130655385029068
11131030386429075
12131405387829082
13131780389229089
14132155390629095
151325303920290102
161329053934290109
171332803948290116
181336553962290123
191340303976290129
201344053990290136
211347804004290143
221351554018290150
231355304032290157
241359054046290163
251362804060290170
261366554074290177
271370304088290184
281374054102290191
291377804116290198
301381554130290204
311385304144290211
321389054158290218
331392804172290225
341396554186290232
351400304200290238
361404054214290245
371407804228290252
381411554242290259
391415304256290266
401419054270290272
411422804284290279
421426554298290286
431430304312290293
441434054326290300
451437804340290307
461441554354290313
471445304368290320
481449054382290327
491452804396290334
501456554410290341
511460304424290347
521464054438290354
531467804452290361
541471554466290368
551475304480290375
561479054494290381
571482804508290388
581486554522290395
591490304536290402
601494054550290409
611497804564290415
621501554578290422
631505304592290429
641509054606290436
651512804620290443
661516554634290450
671520304648290456
681524054662290463
691527804676290470
701531554690290477
711535304704290484
721539054718290490
731542804732290497
741546554746290504
751550304760290511
761554054774290518
771557804788290524
781561554802290531
791565304816290538
80 (5 x Star)991453262295547
811690405432295554
821694155446295561
831697905460295568
841701655474295574
851705405488295581
861709155502295588
871712905516295595
881716655530295602
891720405544295609
901724155558295616
911727905572295622
921731655586295629
931735405600295636
941739155614295643
951742905628295650
961746655642295657
971750405656295663
981754155670295670
991757905684295677
1001761655698295684
100 (6 x Star)1125253836300687
1011883006300300694
1021886756314300700
1031890506328300707
1041894256342300714
1051898006356300721
1061901756370300728
1071905506384300735
1081909256398300742
1091913006412300748
1101916756426300755
1111920506440300762
1121924256454300769
1131928006468300776
1141931756482300783
1151935506496300790
1161939256510300797
1171943006524300803
1181946756538300810
1191950506552300817
1201954256566300824
120 (7 x Star)1259054410305827
1212075607168305834
1222079357182305841
1232083107196305848
1242086857210305855
1252090607224305862
1262094357238305869
1272098107252305876
1282101857266305882
1292105607280305889
1302109357294305896
1312113107308305903
1322116857322305910
1332120607336305917
1342124357350305924
1352128107364305931
1362131857378305938
1372135607392305945
1382139357406305951
1392143107420305958
1402146857434305965
140 (8 x Star)1392854984310969
1412268208036310976
1422271958050310983
1432275708064310990
1442279458078310997
14522832080923101004
14622869581063101011
14722907081203101018
14822944581343101024
14922982081483101031
15023019581623101038
15123057081763101045
15223094581903101052
15323132082043101059
15423169582183101066
15523207082323101073
15623244582463101080
15723282082603101087
15823319582743101094
15923357082883101101
16023394583023101108
160 (9 x Star)15266555583151112
16124608089043151119
16224645589183151126
16324683089323151133
16424720589463151140
16524758089603151147
16624795589743151154
16724833089883151161
16824870590023151168
16924908090163151175
17024945590303151182
17124983090443151188
17225020590583151195
17325058090723151202
17425095590863151209
17525133091003151216
17625170591143151223
17725208091283151230
17825245591423151237
17925283091563151244
18025320591703151251
180 (10 x Star)16604561323201256
18126534097723201263
18226571597863201270
18326609098003201277
18426646598143201284
18526684098283201291
18626721598423201298
18726759098563201305
18826796598703201312
18926834098843201319
19026871598983201326
19126909099123201333
19226946599263201340
19326984099403201347
19427021599543201354
19527059099683201361
19627096599823201368
19727134099963201375
198271715100103201382
199272090100243201389
200272465100383201396
Storm Eater
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
125624066862908
2256802670029016
3257364671429024
4257926672829032
5258488674229041
6259050675629049
7259612677029057
8260174678429065
9260736679829073
10261298681229081
11261860682629089
12262422684029097
132629846854290105
142635466868290114
152641086882290122
162646706896290130
172652326910290138
182657946924290146
192663566938290154
202669186952290162
212674806966290170
222680426980290178
232686046994290187
242691667008290195
252697287022290203
262702907036290211
272708527050290219
282714147064290227
292719767078290235
302725387092290243
312731007106290251
322736627120290260
332742247134290268
342747867148290276
352753487162290284
362759107176290292
372764727190290300
382770347204290308
392775967218290316
402781587232290324
412787207246290333
422792827260290341
432798447274290349
442804067288290357
452809687302290365
462815307316290373
472820927330290381
482826547344290389
492832167358290397
502837787372290406
512843407386290414
522849027400290422
532854647414290430
542860267428290438
552865887442290446
562871507456290454
572877127470290462
582882747484290470
592888367498290479
602893987512290487
612899607526290495
622905227540290503
632910847554290511
642916467568290519
652922087582290527
662927707596290535
672933327610290543
682938947624290552
692944567638290560
702950187652290568
712955807666290576
722961427680290584
732967047694290592
742972667708290600
752978287722290608
762983907736290616
772989527750290625
782995147764290633
793000767778290641
803006387792290649
813012007806290657
823017627820290665
833023247834290673
843028867848290681
853034487862290689
863040107876290698
873045727890290706
883051347904290714
893056967918290722
903062587932290730
913068207946290738
923073827960290746
933079447974290754
943085067988290762
953090688002290771
963096308016290779
973101928030290787
983107548044290795
993113168058290803
100 (6 x Star)2013985611300817
1013477209850300825
1023482829864300833
1033488449878300841
1043494069892300849
1053499689906300858
1063505309920300866
1073510929934300874
1083516549948300882
1093522169962300890
1103527789976300898
1113533409990300907
11235390210004300915
11335446410018300923
11435502610032300931
11535558810046300939
11635615010060300947
11735671210074300956
11835727410088300964
11935783610102300972
12035839810116300980
120 (7 x Star)2243986479305983
12138248011306305992
122383042113203051000
123383604113343051008
124384166113483051016
125384728113623051024
126385290113763051033
127385852113903051041
128386414114043051049
129386976114183051057
130387538114323051065
131388100114463051073
132388662114603051082
133389224114743051090
134389786114883051098
135390348115023051106
136390910115163051114
137391472115303051123
138392034115443051131
139392596115583051139
140393158115723051147
140 (8 x Star)24739873473101151
141417240127623101159
142417802127763101168
143418364127903101176
144418926128043101184
145419488128183101192
146420050128323101200
147420612128463101209
148421174128603101217
149421736128743101225
150422298128883101233
151422860129023101242
152423422129163101250
153423984129303101258
154424546129443101266
155425108129583101274
156425670129723101283
157426232129863101291
158426794130003101299
159427356130143101307
160427918130283101316
160 (9 x Star)27039882153151320
161452000142183151328
162452562142323151337
163453124142463151345
164453686142603151353
165454248142743151361
166454810142883151370
167455372143023151378
168455934143163151386
169456496143303151394
170457058143443151403
171457620143583151411
172458182143723151419
173458744143863151427
174459306144003151436
175459868144143151444
176460430144283151452
177460992144423151460
178461554144563151469
179462116144703151477
180462678144843151485
180 (10 x Star)29339890833201490
181486760156743201498
182487322156883201507
183487884157023201515
184488446157163201523
185489008157303201531
186489570157443201540
187490132157583201548
188490694157723201556
189491256157863201565
190491818158003201573
191492380158143201581
192492942158283201589
193493504158423201598
194494066158563201606
195494628158703201614
196495190158843201622
197495752158983201631
198496314159123201639
199496876159263201647
200497438159403201656
ระดับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงราคาHeroMightDestiny
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
x 169500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
x 21040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
4841500
41108 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
1242200
423895 HPคริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
1242900
43146 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
1243600
44146 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1244300
45331 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
3545000
464245 HPคริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
1245700
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
1246400
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
1247100
49120 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1247800
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
3548500
51127 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
1449200
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
1449900
53168 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
1450600
54168 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1451300
55381 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
4152000
564895 HPคริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
1452700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
1453400
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
1454100
59139 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
x 21454800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
6555100
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
1555500
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
1555800
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
1556200
64191 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1556500
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
4656900
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
1557200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
1557600
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
1557900
69155 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1558300
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
4658600
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
1759000
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
1759300
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
1759700
74213 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
1760000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
5160400
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
1760700
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
1761100
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
1761400
79173 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
x 31761800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
8262100
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
1962500
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
1962800
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
1963200
84236 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
1963500
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
5763900
866855 HPคริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
1964200
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
1964600
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
1964900
89194 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
1965300
9018865 HPคริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
5765600
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
2166000
926885 HPคริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
2166300
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
2166700
94258 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
2167000
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
6267400
967505 HPคริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
2167700
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
2168100
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
2168400
99211 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18
x 32168800
100ความสามารถ 15 ระดับ990

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ
Unknown
Unknown
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
Unknown 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Unknown 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
Unknown 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Storm Eater + เทพเจ้าแห่งสายฟ้า + กามเทพ + ไมเคิล + เทพีอธีนา + นางฟ้า
หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
Storm Mace
Storm Mace
ระวัง: ไฟฟ้าแรงสูง! กระบองพลังทำลายล้างสูงนี้ ชาร์ตพลังงานไฟฟ้ามหาศาลเอาไว้

เลือกที่ดีที่สุดที่พรสวรรค์ rune และสะกดสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

1
1
3
1
0
0
6
1
0
2
1
3
7
53
7
4
14
0
0
1
1
3
3
5
18
0
0

เหรียญตรา

0
0
4
1
85
0
1
3
1
0
1
1
1
6
2
6
2
3
4
1
6
0
0
0
0
0
0

คำอธิบายสกิล

9
88
2
0
1
1
1
1
4
2
9
0
0
3

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนจากโหมด Heroes Altar เป็น โหมดไอเทม เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, อัญมณี หรือ Honor
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
Storm Eater - จ้างฮีโร่ในตำนาน Storm Eater --- 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
Unknown - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1

* -มีโอกาสที่แน่นอน

ยิ่งไปกว่านั้น

จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
วัตถุโบราณ
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์