ฮีโร่: Storm Eater

Storm Eater

Storm Eater Storm Eater

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:420063640122240
โจมตี โจมตี:21018623049
ATK SPD ATK SPD:800800800
MOV SPD MOV SPD:275290290
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:666
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:161210304
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
Wardens' Watchความสามารถของฮีโร่ความสามารถ
ฝ่าย Saintตกลงกรุณาเลือก พรสวรรค์Shock Pillar
ในอดีต เขาเคยเป็นลูกศิษย์ของเทพเจ้าแห่งสายฟ้า แต่ทว่าความสามารถของเขาได้ก้าวล้ำเกินหน้าอาจารย์ไปเสียแล้ว และด้วยความหยิ่งยโสในตนเองบวกกับความต้องการที่จะอยู่เหนือคนอื่น กลายเป็นจุดบอดที่โดนชักจูงไปในทางที่ผิด บัดนี้เขาได้เดินทางไปสู่เส้นทางแห่งความมืดเสียแล้ว...
  • Shock Pillar
  • ฮีโร่ Totem
  • Storm Eater
  • Storm Eater วิวัฒนาการ 1
  • Storm Eater วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
  • สกิน
ระดับราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15---597898
ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 420% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 1.5 วินาที ,เมื่อ Shock Pillar มีผลอยู่ ตนเองจะได้รับความเสียหายลดลง 14% และไม่ติดสถานะมึนงงหรือหวาดกลัว (คูลดาวน์: 5 วินาที การโจมตีปกติของฮีโร่นี้ จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 12% ของ HP สูงสุดตนเอง)
2/152000 (100 Shards)117156195
ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 530% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 1.5 วินาที ,เมื่อ Shock Pillar มีผลอยู่ ตนเองจะได้รับความเสียหายลดลง 18% และไม่ติดสถานะมึนงงหรือหวาดกลัว (คูลดาวน์: 5 วินาที การโจมตีปกติของฮีโร่นี้ จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 12% ของ HP สูงสุดตนเอง)
3/1510000 (500 Shards)176234293
ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 640% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 1.5 วินาที ,เมื่อ Shock Pillar มีผลอยู่ ตนเองจะได้รับความเสียหายลดลง 22% และไม่ติดสถานะมึนงงหรือหวาดกลัว (คูลดาวน์: 5 วินาที การโจมตีปกติของฮีโร่นี้ จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 12% ของ HP สูงสุดตนเอง)
4/1530000 (1500 Shards)234312390
ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 750% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 2 วินาที ,เมื่อ Shock Pillar มีผลอยู่ ตนเองจะได้รับความเสียหายลดลง 26% และไม่ติดสถานะมึนงงหรือหวาดกลัว (คูลดาวน์: 5 วินาที การโจมตีปกติของฮีโร่นี้ จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 12% ของ HP สูงสุดตนเอง)
5/1570000 (3500 Shards)293390488
ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 870% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 2 วินาที ,เมื่อ Shock Pillar มีผลอยู่ ตนเองจะได้รับความเสียหายลดลง 30% และไม่ติดสถานะมึนงงหรือหวาดกลัว (คูลดาวน์: 5 วินาที การโจมตีปกติของฮีโร่นี้ จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 12% ของ HP สูงสุดตนเอง)
6/15120000 (6000 Shards)351468585
ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 1010% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 2 วินาที ,เมื่อ Shock Pillar มีผลอยู่ ตนเองจะได้รับความเสียหายลดลง 34% และไม่ติดสถานะมึนงงหรือหวาดกลัว (คูลดาวน์: 5 วินาที การโจมตีปกติของฮีโร่นี้ จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 12% ของ HP สูงสุดตนเอง)
7/15200000 (10000 Shards)410546683
ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 1170% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 2.5 วินาที ,เมื่อ Shock Pillar มีผลอยู่ ตนเองจะได้รับความเสียหายลดลง 39% และไม่ติดสถานะมึนงงหรือหวาดกลัว (คูลดาวน์: 5 วินาที การโจมตีปกติของฮีโร่นี้ จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 12% ของ HP สูงสุดตนเอง)
8/15500000 (25000 Shards)468624780
ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 1330% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 2.5 วินาที ,เมื่อ Shock Pillar มีผลอยู่ ตนเองจะได้รับความเสียหายลดลง 45% และไม่ติดสถานะมึนงงหรือหวาดกลัว (คูลดาวน์: 5 วินาที การโจมตีปกติของฮีโร่นี้ จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 12% ของ HP สูงสุดตนเอง)
9/15800000 (40000 Shards)527702878
ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 1490% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 2.5 วินาที ,เมื่อ Shock Pillar มีผลอยู่ ตนเองจะได้รับความเสียหายลดลง 52% และไม่ติดสถานะมึนงงหรือหวาดกลัว (คูลดาวน์: 5 วินาที การโจมตีปกติของฮีโร่นี้ จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 12% ของ HP สูงสุดตนเอง)
10/151600000 (80000 Shards)585780975
ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 1680% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 3 วินาที ,เมื่อ Shock Pillar มีผลอยู่ ตนเองจะได้รับความเสียหายลดลง 60% และไม่ติดสถานะมึนงงหรือหวาดกลัว (คูลดาวน์: 5 วินาที การโจมตีปกติของฮีโร่นี้ จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 12% ของ HP สูงสุดตนเอง)
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 74Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 16
6448581073
ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 1760% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 3 วินาที ,เมื่อ Shock Pillar มีผลอยู่ ตนเองจะได้รับความเสียหายลดลง 68% และไม่ติดสถานะมึนงงหรือหวาดกลัว (คูลดาวน์: 5 วินาที การโจมตีปกติของฮีโร่นี้ จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 12% ของ HP สูงสุดตนเอง)
12/15849790 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 54Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 22Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 8
7029361170
ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 1840% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 3 วินาที ,เมื่อ Shock Pillar มีผลอยู่ ตนเองจะได้รับความเสียหายลดลง 75% และไม่ติดสถานะมึนงงหรือหวาดกลัว (คูลดาวน์: 5 วินาที การโจมตีปกติของฮีโร่นี้ จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 12% ของ HP สูงสุดตนเอง)
13/153637000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 14Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 27
76110141268
ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 1920% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 3 วินาที ,เมื่อ Shock Pillar มีผลอยู่ ตนเองจะได้รับความเสียหายลดลง 82% และไม่ติดสถานะมึนงงหรือหวาดกลัว (คูลดาวน์: 5 วินาที การโจมตีปกติของฮีโร่นี้ จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 12% ของ HP สูงสุดตนเอง)
14/158134000 คริสตัลสีฟ้า 1524500 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 62Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 34
81910921365
ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 2000% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 3 วินาที ,เมื่อ Shock Pillar มีผลอยู่ ตนเองจะได้รับความเสียหายลดลง 89% และไม่ติดสถานะมึนงงหรือหวาดกลัว (คูลดาวน์: 5 วินาที การโจมตีปกติของฮีโร่นี้ จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 12% ของ HP สูงสุดตนเอง)
15/1512532000 คริสตัลสีฟ้า 2029500 ดาว
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 88
87811701463
ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 2080% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 3 วินาที ,เมื่อ Shock Pillar มีผลอยู่ ตนเองจะได้รับความเสียหายลดลง 96% และไม่ติดสถานะมึนงงหรือหวาดกลัว (คูลดาวน์: 5 วินาที การโจมตีปกติของฮีโร่นี้ จะสร้างความเสียหายเท่ากับ 12% ของ HP สูงสุดตนเอง)
ระดับหมายเหตุ
1ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 420% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 1.5 วินาที
2ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 530% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 1.5 วินาที
3ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 640% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 1.5 วินาที
4ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 750% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 2 วินาที
5ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 870% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 2 วินาที
6ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 1010% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 2 วินาที
7ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 1170% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 2.5 วินาที
8ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 1330% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 2.5 วินาที
9ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 1490% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 2.5 วินาที
10ทำการเรียก Shock Pillar ออกมาโดยทำความเสียหาย 1680% ของพลังโจมตี อย่างต่อเนื่องในบริเวณรอบๆ เป็นเวลา 4 วินาที และติดสถานะมึนงงเป็นเวลา 3 วินาที
Storm Eater
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
142002102755
2445022427511
3470023827516
4495025227522
5520026627527
6545028027533
7570029427538
8595030827543
9620032227549
10645033627554
11670035027560
12695036427565
13720037827571
14745039227576
15770040627581
16795042027587
17820043427592
18845044827598
198700462275103
208950476275109
20 (2 x Star)
1000 (1000ดาว)
10000 (10000Gold)
10ลูกไฟดันเจี้ยน
13150686280109
2113400700280115
2213650714280120
2313900728280125
2414150742280131
2514400756280136
2614650770280142
2714900784280147
2815150798280153
2915400812280158
3015650826280164
3115900840280169
3216150854280175
3316400868280180
3416650882280185
3516900896280191
3617150910280196
3717400924280202
3817650938280207
3917900952280213
4018150966280218
40 (3 x Star)
3000 (4000ดาว)
30000 (40000Gold)
50ลูกไฟดันเจี้ยน
223501176285219
41226001190285225
42228501204285230
43231001218285236
44233501232285241
45236001246285247
46238501260285252
47241001274285258
48243501288285263
49246001302285269
50248501316285274
51251001330285280
52253501344285285
53256001358285291
54258501372285296
55261001386285302
56263501400285307
57266001414285313
58268501428285318
59271001442285324
60273501456285329
60 (4 x Star)
10000 (14000ดาว)
100000 (140000Gold)
75ลูกไฟดันเจี้ยน
315501666290331
61318001680290336
62320501694290342
63323001708290347
64325501722290353
65328001736290358
66330501750290364
67333001764290369
68335501778290375
69338001792290380
70340501806290386
71343001820290391
72345501834290397
73348001848290402
74350501862290408
75353001876290413
76355501890290419
77358001904290424
78360501918290430
79363001932290435
80365501946290441
80 (5 x Star)
20000 (34000ดาว)
200000 (340000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
407502156295443
81410002170295449
82412502184295454
83415002198295460
84417502212295465
85420002226295471
86422502240295476
87425002254295482
88427502268295487
89430002282295493
90432502296295499
91435002310295504
92437502324295510
93440002338295515
94442502352295521
95445002366295526
96447502380295532
97450002394295537
98452502408295543
99455002422295548
100457502436295554
100 (6 x Star)
30000 (64000ดาว)
300000 (640000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
499502646300557
101502002660300562
102504502674300568
103507002688300573
104509502702300579
105512002716300585
106514502730300590
107517002744300596
108519502758300601
109522002772300607
110524502786300612
111527002800300618
112529502814300623
113532002828300629
114534502842300635
115537002856300640
116539502870300646
117542002884300651
118544502898300657
119547002912300662
120549502926300668
120 (7 x Star)
50000 (114000ดาว)
500000 (1140000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
591503136305671
121594003150305677
122596503164305683
123599003178305688
124601503192305694
125604003206305699
126606503220305705
127609003234305710
128611503248305716
129614003262305722
130616503276305727
131619003290305733
132621503304305738
133624003318305744
134626503332305750
135629003346305755
136631503360305761
137634003374305766
138636503388305772
139639003402305778
140641503416305783
140 (8 x Star)
100000 (214000ดาว)
1000000 (2140000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
683503626310787
141686003640310793
142688503654310798
143691003668310804
144693503682310810
145696003696310815
146698503710310821
147701003724310826
148703503738310832
149706003752310838
150708503766310843
151711003780310849
152713503794310855
153716003808310860
154718503822310866
155721003836310871
156723503850310877
157726003864310883
158728503878310888
159731003892310894
160733503906310900
160 (9 x Star)
200000 (414000ดาว)
2000000 (4140000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
775504116315904
161778004130315910
162780504144315915
163783004158315921
164785504172315927
165788004186315932
166790504200315938
167793004214315944
168795504228315949
169798004242315955
170800504256315961
171803004270315966
172805504284315972
173808004298315977
174810504312315983
175813004326315989
176815504340315994
1778180043543151000
1788205043683151006
1798230043823151011
1808255043963151017
180 (10 x Star)
400000 (814000ดาว)
5000000 (9140000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
8675046063201022
1818700046203201028
1828725046343201033
1838750046483201039
1848775046623201045
1858800046763201050
1868825046903201056
1878850047043201062
1888875047183201067
1898900047323201073
1908925047463201079
1918950047603201084
1928975047743201090
1939000047883201096
1949025048023201101
1959050048163201107
1969075048303201113
1979100048443201119
1989125048583201124
1999150048723201130
2009175048863201136
Storm Eater
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
16364018622907
264015187629014
364390189029020
464765190429027
565140191829034
665515193229041
765890194629048
866265196029054
966640197429061
1067015198829068
1167390200229075
1267765201629082
1368140203029089
1468515204429095
15688902058290102
16692652072290109
17696402086290116
18700152100290123
19703902114290129
20707652128290136
21711402142290143
22715152156290150
23718902170290157
24722652184290163
25726402198290170
26730152212290177
27733902226290184
28737652240290191
29741402254290198
30745152268290204
31748902282290211
32752652296290218
33756402310290225
34760152324290232
35763902338290238
36767652352290245
37771402366290252
38775152380290259
39778902394290266
40782652408290272
41786402422290279
42790152436290286
43793902450290293
44797652464290300
45801402478290307
46805152492290313
47808902506290320
48812652520290327
49816402534290334
50820152548290341
51823902562290347
52827652576290354
53831402590290361
54835152604290368
55838902618290375
56842652632290381
57846402646290388
58850152660290395
59853902674290402
60857652688290409
61861402702290415
62865152716290422
63868902730290429
64872652744290436
65876402758290443
66880152772290450
67883902786290456
68887652800290463
69891402814290470
70895152828290477
71898902842290484
72902652856290490
73906402870290497
74910152884290504
75913902898290511
76917652912290518
77921402926290524
78925152940290531
79928902954290538
80932652968290545
80 (5 x Star)
20000 (20000ดาว)
200000 (200000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
991453262295547
81995203276295554
82998953290295561
831002703304295568
841006453318295574
851010203332295581
861013953346295588
871017703360295595
881021453374295602
891025203388295609
901028953402295616
911032703416295622
921036453430295629
931040203444295636
941043953458295643
951047703472295650
961051453486295657
971055203500295663
981058953514295670
991062703528295677
1001066453542295684
100 (6 x Star)
30000 (50000ดาว)
300000 (500000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
1125253836300687
1011129003850300694
1021132753864300700
1031136503878300707
1041140253892300714
1051144003906300721
1061147753920300728
1071151503934300735
1081155253948300742
1091159003962300748
1101162753976300755
1111166503990300762
1121170254004300769
1131174004018300776
1141177754032300783
1151181504046300790
1161185254060300797
1171189004074300803
1181192754088300810
1191196504102300817
1201200254116300824
120 (7 x Star)
50000 (100000ดาว)
500000 (1000000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
1259054410305827
1211262804424305834
1221266554438305841
1231270304452305848
1241274054466305855
1251277804480305862
1261281554494305869
1271285304508305876
1281289054522305882
1291292804536305889
1301296554550305896
1311300304564305903
1321304054578305910
1331307804592305917
1341311554606305924
1351315304620305931
1361319054634305938
1371322804648305945
1381326554662305951
1391330304676305958
1401334054690305965
140 (8 x Star)
100000 (200000ดาว)
1000000 (2000000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
1392854984310969
1411396604998310976
1421400355012310983
1431404105026310990
1441407855040310997
14514116050543101004
14614153550683101011
14714191050823101018
14814228550963101024
14914266051103101031
15014303551243101038
15114341051383101045
15214378551523101052
15314416051663101059
15414453551803101066
15514491051943101073
15614528552083101080
15714566052223101087
15814603552363101094
15914641052503101101
16014678552643101108
160 (9 x Star)
200000 (400000ดาว)
2000000 (4000000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
15266555583151112
16115304055723151119
16215341555863151126
16315379056003151133
16415416556143151140
16515454056283151147
16615491556423151154
16715529056563151161
16815566556703151168
16915604056843151175
17015641556983151182
17115679057123151188
17215716557263151195
17315754057403151202
17415791557543151209
17515829057683151216
17615866557823151223
17715904057963151230
17815941558103151237
17915979058243151244
18016016558383151251
180 (10 x Star)
400000 (800000ดาว)
5000000 (9000000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
16604561323201256
18116642061463201263
18216679561603201270
18316717061743201277
18416754561883201284
18516792062023201291
18616829562163201298
18716867062303201305
18816904562443201312
18916942062583201319
19016979562723201326
19117017062863201333
19217054563003201340
19317092063143201347
19417129563283201354
19517167063423201361
19617204563563201368
19717242063703201375
19817279563843201382
19917317063983201389
20017354564123201396
Storm Eater
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
113400036372908
2134562365129016
3135124366529024
4135686367929032
5136248369329041
6136810370729049
7137372372129057
8137934373529065
9138496374929073
10139058376329081
11139620377729089
12140182379129097
131407443805290105
141413063819290114
151418683833290122
161424303847290130
171429923861290138
181435543875290146
191441163889290154
201446783903290162
211452403917290170
221458023931290178
231463643945290187
241469263959290195
251474883973290203
261480503987290211
271486124001290219
281491744015290227
291497364029290235
301502984043290243
311508604057290251
321514224071290260
331519844085290268
341525464099290276
351531084113290284
361536704127290292
371542324141290300
381547944155290308
391553564169290316
401559184183290324
411564804197290333
421570424211290341
431576044225290349
441581664239290357
451587284253290365
461592904267290373
471598524281290381
481604144295290389
491609764309290397
501615384323290406
511621004337290414
521626624351290422
531632244365290430
541637864379290438
551643484393290446
561649104407290454
571654724421290462
581660344435290470
591665964449290479
601671584463290487
611677204477290495
621682824491290503
631688444505290511
641694064519290519
651699684533290527
661705304547290535
671710924561290543
681716544575290552
691722164589290560
701727784603290568
711733404617290576
721739024631290584
731744644645290592
741750264659290600
751755884673290608
761761504687290616
771767124701290625
781772744715290633
791778364729290641
801783984743290649
811789604757290657
821795224771290665
831800844785290673
841806464799290681
851812084813290689
861817704827290698
871823324841290706
881828944855290714
891834564869290722
901840184883290730
911845804897290738
921851424911290746
931857044925290754
941862664939290762
951868284953290771
961873904967290779
971879524981290787
981885144995290795
991890765009290803
1001896385023290811
100 (6 x Star)
30000 (30000ดาว)
300000 (300000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
2013985611300817
1012019605625300825
1022025225639300833
1032030845653300841
1042036465667300849
1052042085681300858
1062047705695300866
1072053325709300874
1082058945723300882
1092064565737300890
1102070185751300898
1112075805765300907
1122081425779300915
1132087045793300923
1142092665807300931
1152098285821300939
1162103905835300947
1172109525849300956
1182115145863300964
1192120765877300972
1202126385891300980
120 (7 x Star)
50000 (80000ดาว)
500000 (800000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
2243986479305983
1212249606493305992
12222552265073051000
12322608465213051008
12422664665353051016
12522720865493051024
12622777065633051033
12722833265773051041
12822889465913051049
12922945666053051057
13023001866193051065
13123058066333051073
13223114266473051082
13323170466613051090
13423226666753051098
13523282866893051106
13623339067033051114
13723395267173051123
13823451467313051131
13923507667453051139
14023563867593051147
140 (8 x Star)
100000 (180000ดาว)
1000000 (1800000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
24739873473101151
14124796073613101159
14224852273753101168
14324908473893101176
14424964674033101184
14525020874173101192
14625077074313101200
14725133274453101209
14825189474593101217
14925245674733101225
15025301874873101233
15125358075013101242
15225414275153101250
15325470475293101258
15425526675433101266
15525582875573101274
15625639075713101283
15725695275853101291
15825751475993101299
15925807676133101307
16025863876273101316
160 (9 x Star)
200000 (380000ดาว)
2000000 (3800000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
27039882153151320
16127096082293151328
16227152282433151337
16327208482573151345
16427264682713151353
16527320882853151361
16627377082993151370
16727433283133151378
16827489483273151386
16927545683413151394
17027601883553151403
17127658083693151411
17227714283833151419
17327770483973151427
17427826684113151436
17527882884253151444
17627939084393151452
17727995284533151460
17828051484673151469
17928107684813151477
18028163884953151485
180 (10 x Star)
400000 (780000ดาว)
5000000 (8800000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
29339890833201490
18129396090973201498
18229452291113201507
18329508491253201515
18429564691393201523
18529620891533201531
18629677091673201540
18729733291813201548
18829789491953201556
18929845692093201565
19029901892233201573
19129958092373201581
19230014292513201589
19330070492653201598
19430126692793201606
19530182892933201614
19630239093073201622
19730295293213201631
19830351493353201639
19930407693493201647
20030463893633201656
ระดับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงราคาHeroMightDestiny
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Storm Eater x 1 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 569500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Storm Eater x 2 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 101040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
4841100
41110 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241500
423890 HPคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241800
43150 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1242200
44150 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1242500
45330 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
3542900
464240 HPคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243200
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243600
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243900
49120 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1244300
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
3544600
51130 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445000
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445300
53170 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445700
54170 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1446000
55385 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
4146400
564900 HPคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1446700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447100
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447400
59145 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 15
Storm Eater x 4 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 201447800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 374000
ดาว x 78000
6548100
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 374000
ดาว x 78000
1548500
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 374000
ดาว x 78000
1548800
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 374000
ดาว x 78000
1549200
64191 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1549500
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 448000
ดาว x 87500
4649900
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 448000
ดาว x 87500
1550200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 448000
ดาว x 87500
1550600
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 448000
ดาว x 87500
1550900
69155 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1551300
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 525000
ดาว x 97500
4651600
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 525000
ดาว x 97500
1752000
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 525000
ดาว x 97500
1752300
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 525000
ดาว x 97500
1752700
74213 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
1753000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 607000
ดาว x 108000
5153400
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 607000
ดาว x 108000
1753700
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 607000
ดาว x 108000
1754100
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 607000
ดาว x 108000
1754400
79173 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 36
Storm Eater x 6 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 301754800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 692000
ดาว x 118500
8255100
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 692000
ดาว x 118500
1955500
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 692000
ดาว x 118500
1955800
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 692000
ดาว x 118500
1956200
84236 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 12
1956500
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 780000
ดาว x 129000
5756900
866855 HPคริสตัลสีฟ้า x 780000
ดาว x 129000
1957200
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 780000
ดาว x 129000
1957600
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 780000
ดาว x 129000
1957900
89194 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 12
1958300
9018865 HPคริสตัลสีฟ้า x 871000
ดาว x 139500
5758600
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 871000
ดาว x 139500
2159000
926885 HPคริสตัลสีฟ้า x 871000
ดาว x 139500
2159300
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 871000
ดาว x 139500
2159700
94258 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
2160000
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 963000
ดาว x 150000
6260400
967505 HPคริสตัลสีฟ้า x 963000
ดาว x 150000
2160700
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 963000
ดาว x 150000
2161100
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 963000
ดาว x 150000
2161400
99211 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 48
Storm Eater x 8 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 402161800
100ความสามารถ 15 ระดับ990

สกินสกิน

  • Great Tengu
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
Great Tengu
Great Tengu
เมื่อได้รับสกินของ Storm Eater แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK +400, HP +10000 ความน่าสะพรึงกลัวแห่งเทพเจ้านี้ นำพาซึ่งสายฟ้าที่จะลงทัณฑ์ศัตรู400 โจมตี
10000 HP
ชิ้นส่วน Great Tengu - แลกสกินเฉพาะ Storm Eater ใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน x 50
ระดับ HP โจมตี ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล DMG Might เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 10000 400 560 Shards + 10 ชิ้นส่วน Great Tengu - แลกสกินเฉพาะ Storm Eater ใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
2 2625 105 6 840 Shards + 15 ชิ้นส่วน Great Tengu - แลกสกินเฉพาะ Storm Eater ใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
3 15 15 6 1120 Shards + 20 ชิ้นส่วน Great Tengu - แลกสกินเฉพาะ Storm Eater ใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
4 75 75 6 1400 Shards + 25 ชิ้นส่วน Great Tengu - แลกสกินเฉพาะ Storm Eater ใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 ชิ้นส่วน Great Tengu - แลกสกินเฉพาะ Storm Eater ใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
6 25 25 9 1960 Shards + 35 ชิ้นส่วน Great Tengu - แลกสกินเฉพาะ Storm Eater ใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
7 105 105 9 2240 Shards + 40 ชิ้นส่วน Great Tengu - แลกสกินเฉพาะ Storm Eater ใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 ชิ้นส่วน Great Tengu - แลกสกินเฉพาะ Storm Eater ใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
9 35 35 12 2800 Shards + 50 ชิ้นส่วน Great Tengu - แลกสกินเฉพาะ Storm Eater ใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน
10 135 135 12
ทั้งหมด 15120 Shards270 ชิ้นส่วน Great Tengu - แลกสกินเฉพาะ Storm Eater ใช้เพื่อเพิ่มเอฟเฟกสกิน

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ
หุบเขา Celestial
หุบเขา Celestial
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
เรื่องราวมหากาพย์ของ Narcia ซึ่งพูดถึงเหล่า immortals ได้ทำการจองจำสัตว์ร้ายอมตะ ปราบมังกรยักษ์ และชำระล้างวิญญาณที่ชั่วร้ายเพื่อทำความสะอาดแผ่นดิน ในระหว่างการต่อสู้เหล่านี้พวกเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสและหลบภัยในหุบเขา Celestial และเมื่อเกิดภัยพิบัติอีกครั้ง เหล่า immortals ไม่ตอบสนองต่อคำอธิษฐานของเราเนื่องจากได้รับความทุกข์ทรมานจากการปะทะกันภายในหลายปีซึ่งเราไม่เคยรับรู้มาก่อนเลย... 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
ความจริงที่ดำมืดของหุบเขา Celestial นี้ตั้งอยู่ตรงกันข้ามกับความรุ่งโรจน์ของอดีต ผู้ที่อยู่ในอำนาจข่มเหงคนที่ต่อต้าน พวกเขาหลอกลวงมังกรและสาปศัตรูที่พ่ายแพ้ให้กลายเป็นวิญญาณเร่ร่อน วางตนให้ผู้อื่นบูชา กามเทพ,นางฟ้าและเทพองค์ใหม่ๆต่างไม่ทราบเกี่ยวกับอดีตและไม่รู้เรื่องจริง แต่เทพเจ้าแห่งสายฟ้ารู้และก่อการจลาจลต่อต้านคนที่มีอำนาจ ทว่าเขาถูกทรยศโดย Storm Eater, เขาพ่ายแพ้และถูกขับไล่ไป 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
ด้วยความช่วยเหลือจาก Lost Realm, เทพเจ้าแห่งสายฟ้าที่ถูกเนรเทศได้กลับมายังดินแดนแห่งเทพอีกครั้ง ในอดีตเขาต้องการที่จะลงโทษผู้กดขี่ แต่ไม่มีความกล้าที่จะเปิดเผยความชั่วร้ายของพวกเขา แต่ตอนนี้เขามุ่งมั่นที่จะเปิดเผยความชั่วร้ายที่ซ่อนอยู่ภายในหุบเขา Celestial และปล่อยให้ Narcia ตัดสินผู้กระทำความผิดทั้งหมด เมื่อได้ยินข่าวการต่อสู้เทพธิดาอาธีน่าตัดสินใจที่จะเข้าร่วมกับเทพเจ้าแห่งสายฟ้า ส่วนไมเคิลผู้ที่มีความสงสัยหลังจากการต่อสู้ใน Silent Hills เริ่มตั้งคำถามกับตัวเองและหุบเขา Celestial ขึ้นอยู่กับเวลาเท่านั้นที่เรื่องต่างๆจะถูกแก้ไขและเหล่า immortal จะกลายเป็นพระเจ้าที่แท้จริงของแผ่นดิน 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Storm Eater + เทพเจ้าแห่งสายฟ้า + กามเทพ + ไมเคิล + เทพีอธีนา + Lazulix + นางฟ้า
หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
Storm Mace
Storm Mace
ระวัง: ไฟฟ้าแรงสูง! กระบองพลังทำลายล้างสูงนี้ ชาร์ตพลังงานไฟฟ้ามหาศาลเอาไว้

เลือกที่ดีที่สุดที่ได้รับสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

1
1
22
3
0
0
49
2
1
2
2
318
26
120
18
8
0
37
1
0
1
1
4
6
10
76
138
5
20
203
13
1
188
5
2
3
3
146
4
1
0
0

เหรียญตรา

132
3
4
389
3
0
98
2
0
3
9
87
0
0
0
0
7
1
273
0
1
3
3
0
2
1
2
271
7
8
5
16
10
7
20
0
0
1
1
1
1

คำอธิบายสกิล

36
280
3
2
4
435
7
6
532
6
43
1
2
4
1
0

สัตว์

18
81
23
9
9
716
13
16
8
23
13
15
7
14
30
94
15
5
2
1

หลอม

31
158
480
293
53
16
159

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนจากโหมด Heroes Altar เป็น โหมดไอเทม เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, อัญมณี หรือ Honor
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
Storm Eater - จ้างฮีโร่ในตำนาน Storm Eater --- 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ III - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1
Storm Eater Soulstone จำนวน โอกาส *
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200

Heroes Trial

L130.15%L130.01%L140.15%L140.01%L150.18%L150.02%L160.18%L160.02%L170.18%L170.03%L180.21%L180.03%L190.21%L190.04%L200.21%L200.04%L210.24%L210.05%

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

ยิ่งไปกว่านั้น

Wardens
จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์