ฮีโร่: Druid

Druid

Druid Druid

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:16002272043520
โจมตี โจมตี:20516712800
ATK SPD ATK SPD:100010001000
MOV SPD MOV SPD:155170170
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:888
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:158199286
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
Wardens' Watchความสามารถของฮีโร่ความสามารถ
ฝ่าย Prophetกรุณาเลือก พรสวรรค์Energetic
ดรูอิดได้ออกเดินทางไปสถานที่ต่างๆ เพื่อทำการช่วยเหลือเหล่าผู้คนมากมาย ดังนั้นนี่คือสิ่งที่พระเจ้าตอบแทนเค้าให้มีพลังในการต่อสู้กับศัตรู ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนที่เค้าได้ไปเยือน
  • Energetic
  • ฮีโร่ Totem
  • Druid
  • Druid วิวัฒนาการ 1
  • Druid วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
ระดับราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15---597898
ฟื้นฟู HP ของพันธมิตร 2 คนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมี HP ต่ำสุดให้มี HP เพิ่มขึ้นไปอีก 200% และเพิ่ม ATK ขึ้น 15% เป็นเวลา 5 วินาที
2/152000 (100 Shards)117156195
ฟื้นฟู HP ของพันธมิตร 3 คนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมี HP ต่ำสุดให้มี HP เพิ่มขึ้นไปอีก 210% ATK และเพิ่ม ATK ขึ้น 20% เป็นเวลา 5 วินาที
3/1510000 (500 Shards)176234293
ฟื้นฟู HP ของพันธมิตร 4 คนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมี HP ต่ำสุดให้มี HP เพิ่มขึ้นไปอีก 220% ATK และเพิ่ม ATK ขึ้น 23% เป็นเวลา 5 วินาที
4/1530000 (1500 Shards)234312390
ฟื้นฟู HP ของพันธมิตร 5 คนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมี HP ต่ำสุดให้มี HP เพิ่มขึ้นไปอีก 230% ATK และเพิ่ม ATK ขึ้น 25% เป็นเวลา 5 วินาที
5/1570000 (3500 Shards)293390488
ฟื้นฟู HP ของพันธมิตร 6 คนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมี HP ต่ำสุดให้มี HP เพิ่มขึ้นไปอีก 240% ATK และเพิ่ม ATK ขึ้น 26% เป็นเวลา 5 วินาที
6/15120000 (6000 Shards)351468585
ฟื้นฟู HP ของพันธมิตร 7 คนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมี HP ต่ำสุดให้มี HP เพิ่มขึ้นไปอีก 250% ATK และเพิ่ม ATK ขึ้น 28% เป็นเวลา 5 วินาที
7/15200000 (10000 Shards)410546683
ฟื้นฟู HP ของพันธมิตร 8 คนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมี HP ต่ำสุดให้มี HP เพิ่มขึ้นไปอีก 260% ATK และเพิ่ม ATK ขึ้น 29% เป็นเวลา 5 วินาที
8/15500000 (25000 Shards)468624780
ฟื้นฟู HP ของพันธมิตร 9 คนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมี HP ต่ำสุดให้มี HP เพิ่มขึ้นไปอีก 270% ATK และเพิ่ม ATK ขึ้น 31% เป็นเวลา 5 วินาที
9/15800000 (40000 Shards)527702878
ฟื้นฟู HP ของพันธมิตร 10 คนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมี HP ต่ำสุดให้มี HP เพิ่มขึ้นไปอีก 280% ATK และเพิ่ม ATK ขึ้น 32% เป็นเวลา 5 วินาที
10/151600000 (80000 Shards)585780975
ฟื้นฟู HP ของพันธมิตร 11 คนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมี HP ต่ำสุดให้มี HP เพิ่มขึ้นไปอีก 290% ATK และเพิ่ม ATK ขึ้น 33% เป็นเวลา 5 วินาที
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 74Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 16
6448581073
ฟื้น HP ให้กับเพื่อนร่วมทีม 12 ตัวที่มี HP ต่ำสุดเป็นจำนวน 310%ATK และเพิ่ม ATK ยูนิตเหล่านั้น 35% เป็นเวลา 5 วินาที
12/15849790 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 54Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 22Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 8
7029361170
ฟื้น HP ให้กับเพื่อนร่วมทีม 13 ตัวที่มี HP ต่ำสุดเป็นจำนวน 330%ATK และเพิ่ม ATK ยูนิตเหล่านั้น 38% เป็นเวลา 5 วินาที
13/153643000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 14Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 27
76110141268
ฟื้น HP ให้กับเพื่อนร่วมทีม 14 ตัวที่มี HP ต่ำสุดเป็นจำนวน 350%ATK และเพิ่ม ATK ยูนิตเหล่านั้น 41% เป็นเวลา 5 วินาที
14/158820000 คริสตัลสีฟ้า 1581000 ดาว
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 20
81910921365
ฟื้น HP ให้กับเพื่อนร่วมทีม 15 ตัวที่มี HP ต่ำสุดเป็นจำนวน 370%ATK และเพิ่ม ATK ยูนิตเหล่านั้น 44% เป็นเวลา 5 วินาที
15/1517920000 คริสตัลสีฟ้า 2985000 ดาว
87811701463
ฟื้น HP ให้กับเพื่อนร่วมทีม 16 ตัวที่มี HP ต่ำสุดเป็นจำนวน 390%ATK และเพิ่ม ATK ยูนิตเหล่านั้น 47% เป็นเวลา 5 วินาที
ระดับหมายเหตุ
1ฟื้นฟู HP ของพันธมิตร 2 คนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมี HP ต่ำสุดให้มี HP เพิ่มขึ้นไปอีก 200% และเพิ่ม ATK ขึ้น 15% เป็นเวลา 5 วินาที
2ฟื้นฟู HP ของพันธมิตร 3 คนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมี HP ต่ำสุดให้มี HP เพิ่มขึ้นไปอีก 210% ATK และเพิ่ม ATK ขึ้น 20% เป็นเวลา 5 วินาที
3ฟื้นฟู HP ของพันธมิตร 4 คนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมี HP ต่ำสุดให้มี HP เพิ่มขึ้นไปอีก 220% ATK และเพิ่ม ATK ขึ้น 23% เป็นเวลา 5 วินาที
4ฟื้นฟู HP ของพันธมิตร 5 คนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมี HP ต่ำสุดให้มี HP เพิ่มขึ้นไปอีก 230% ATK และเพิ่ม ATK ขึ้น 25% เป็นเวลา 5 วินาที
5ฟื้นฟู HP ของพันธมิตร 6 คนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมี HP ต่ำสุดให้มี HP เพิ่มขึ้นไปอีก 240% ATK และเพิ่ม ATK ขึ้น 26% เป็นเวลา 5 วินาที
6ฟื้นฟู HP ของพันธมิตร 7 คนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมี HP ต่ำสุดให้มี HP เพิ่มขึ้นไปอีก 250% ATK และเพิ่ม ATK ขึ้น 28% เป็นเวลา 5 วินาที
7ฟื้นฟู HP ของพันธมิตร 8 คนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมี HP ต่ำสุดให้มี HP เพิ่มขึ้นไปอีก 260% ATK และเพิ่ม ATK ขึ้น 29% เป็นเวลา 5 วินาที
8ฟื้นฟู HP ของพันธมิตร 9 คนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมี HP ต่ำสุดให้มี HP เพิ่มขึ้นไปอีก 270% ATK และเพิ่ม ATK ขึ้น 31% เป็นเวลา 5 วินาที
9ฟื้นฟู HP ของพันธมิตร 10 คนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมี HP ต่ำสุดให้มี HP เพิ่มขึ้นไปอีก 280% ATK และเพิ่ม ATK ขึ้น 32% เป็นเวลา 5 วินาที
10ฟื้นฟู HP ของพันธมิตร 11 คนที่อยู่ใกล้เคียงซึ่งมี HP ต่ำสุดให้มี HP เพิ่มขึ้นไปอีก 290% ATK และเพิ่ม ATK ขึ้น 33% เป็นเวลา 5 วินาที
Druid
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
116002051555
2168021515510
3176022515514
4184023515519
5192024515524
6200025515529
7208026515533
8216027515538
9224028515543
10232029515548
11240030515552
12248031515557
13256032515562
14264033515567
15272034515571
16280035515576
17288036515581
18296037515586
19304038515590
20312039515595
20 (2 x Star)
1000 (1000ดาว)
10000 (10000Gold)
10ลูกไฟดันเจี้ยน
472060016096
214800610160101
224880620160105
234960630160110
245040640160115
255120650160120
265200660160125
275280670160129
285360680160134
295440690160139
305520700160144
315600710160148
325680720160153
335760730160158
345840740160163
355920750160168
366000760160172
376080770160177
386160780160182
396240790160187
406320800160192
40 (3 x Star)
3000 (4000ดาว)
30000 (40000Gold)
50ลูกไฟดันเจี้ยน
79201005165193
4180001015165197
4280801025165202
4381601035165207
4482401045165212
4583201055165217
4684001065165222
4784801075165226
4885601085165231
4986401095165236
5087201105165241
5188001115165246
5288801125165250
5389601135165255
5490401145165260
5591201155165265
5692001165165270
5792801175165275
5893601185165279
5994401195165284
6095201205165289
60 (4 x Star)
10000 (14000ดาว)
100000 (140000Gold)
75ลูกไฟดันเจี้ยน
111201410170291
61112001420170296
62112801430170300
63113601440170305
64114401450170310
65115201460170315
66116001470170320
67116801480170325
68117601490170329
69118401500170334
70119201510170339
71120001520170344
72120801530170349
73121601540170354
74122401550170358
75123201560170363
76124001570170368
77124801580170373
78125601590170378
79126401600170383
80127201610170388
80 (5 x Star)
20000 (34000ดาว)
200000 (340000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
143201815175390
81144001825175395
82144801835175400
83145601845175404
84146401855175409
85147201865175414
86148001875175419
87148801885175424
88149601895175429
89150401905175434
90151201915175439
91152001925175443
92152801935175448
93153601945175453
94154401955175458
95155201965175463
96156001975175468
97156801985175473
98157601995175477
99158402005175482
100159202015175487
100 (6 x Star)
30000 (64000ดาว)
300000 (640000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
175202220180490
101176002230180495
102176802240180500
103177602250180505
104178402260180510
105179202270180515
106180002280180519
107180802290180524
108181602300180529
109182402310180534
110183202320180539
111184002330180544
112184802340180549
113185602350180554
114186402360180559
115187202370180564
116188002380180568
117188802390180573
118189602400180578
119190402410180583
120191202420180588
120 (7 x Star)
50000 (114000ดาว)
500000 (1140000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
207202625185591
121208002635185596
122208802645185601
123209602655185606
124210402665185611
125211202675185616
126212002685185621
127212802695185626
128213602705185631
129214402715185636
130215202725185641
131216002735185646
132216802745185650
133217602755185655
134218402765185660
135219202775185665
136220002785185670
137220802795185675
138221602805185680
139222402815185685
140223202825185690
140 (8 x Star)
100000 (214000ดาว)
1000000 (2140000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
239203030190694
141240003040190699
142240803050190704
143241603060190709
144242403070190714
145243203080190719
146244003090190724
147244803100190728
148245603110190733
149246403120190738
150247203130190743
151248003140190748
152248803150190753
153249603160190758
154250403170190763
155251203180190768
156252003190190773
157252803200190778
158253603210190783
159254403220190788
160255203230190793
160 (9 x Star)
200000 (414000ดาว)
2000000 (4140000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
271203435195797
161272003445195802
162272803455195807
163273603465195812
164274403475195817
165275203485195822
166276003495195827
167276803505195832
168277603515195837
169278403525195842
170279203535195847
171280003545195852
172280803555195857
173281603565195862
174282403575195867
175283203585195872
176284003595195877
177284803605195882
178285603615195887
179286403625195892
180287203635195897
180 (10 x Star)
400000 (814000ดาว)
5000000 (9140000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
303203840200902
181304003850200907
182304803860200912
183305603870200917
184306403880200922
185307203890200927
186308003900200932
187308803910200937
188309603920200942
189310403930200947
190311203940200952
191312003950200957
192312803960200962
193313603970200967
194314403980200972
195315203990200977
196316004000200982
197316804010200987
198317604020200992
199318404030200997
2003192040402001002
Druid
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
12272016711706
222840168117012
322960169117018
423080170117025
523200171117031
623320172117037
723440173117043
823560174117049
923680175117055
1023800176117061
1123920177117068
1224040178117074
1324160179117080
1424280180117086
1524400181117092
1624520182117098
17246401831170104
18247601841170111
19248801851170117
20250001861170123
21251201871170129
22252401881170135
23253601891170141
24254801901170147
25256001911170154
26257201921170160
27258401931170166
28259601941170172
29260801951170178
30262001961170184
31263201971170190
32264401981170197
33265601991170203
34266802001170209
35268002011170215
36269202021170221
37270402031170227
38271602041170233
39272802051170240
40274002061170246
41275202071170252
42276402081170258
43277602091170264
44278802101170270
45280002111170277
46281202121170283
47282402131170289
48283602141170295
49284802151170301
50286002161170307
51287202171170313
52288402181170320
53289602191170326
54290802201170332
55292002211170338
56293202221170344
57294402231170350
58295602241170356
59296802251170363
60298002261170369
61299202271170375
62300402281170381
63301602291170387
64302802301170393
65304002311170399
66305202321170406
67306402331170412
68307602341170418
69308802351170424
70310002361170430
71311202371170436
72312402381170442
73313602391170449
74314802401170455
75316002411170461
76317202421170467
77318402431170473
78319602441170479
79320802451170485
80322002461170492
80 (5 x Star)
20000 (20000ดาว)
200000 (200000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
344402748175494
81345602758175500
82346802768175506
83348002778175512
84349202788175518
85350402798175525
86351602808175531
87352802818175537
88354002828175543
89355202838175549
90356402848175556
91357602858175562
92358802868175568
93360002878175574
94361202888175580
95362402898175586
96363602908175593
97364802918175599
98366002928175605
99367202938175611
100368402948175617
100 (6 x Star)
30000 (50000ดาว)
300000 (500000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
390803235180620
101392003245180626
102393203255180632
103394403265180639
104395603275180645
105396803285180651
106398003295180657
107399203305180663
108400403315180670
109401603325180676
110402803335180682
111404003345180688
112405203355180694
113406403365180701
114407603375180707
115408803385180713
116410003395180719
117411203405180725
118412403415180732
119413603425180738
120414803435180744
120 (7 x Star)
50000 (100000ดาว)
500000 (1000000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
437203722185747
121438403732185754
122439603742185760
123440803752185766
124442003762185772
125443203772185778
126444403782185785
127445603792185791
128446803802185797
129448003812185803
130449203822185810
131450403832185816
132451603842185822
133452803852185828
134454003862185835
135455203872185841
136456403882185847
137457603892185853
138458803902185859
139460003912185866
140461203922185872
140 (8 x Star)
100000 (200000ดาว)
1000000 (2000000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
483604209190876
141484804219190882
142486004229190888
143487204239190895
144488404249190901
145489604259190907
146490804269190913
147492004279190920
148493204289190926
149494404299190932
150495604309190938
151496804319190945
152498004329190951
153499204339190957
154500404349190963
155501604359190970
156502804369190976
157504004379190982
158505204389190988
159506404399190995
1605076044091901001
160 (9 x Star)
200000 (400000ดาว)
2000000 (4000000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
5300046961951005
1615312047061951012
1625324047161951018
1635336047261951024
1645348047361951030
1655360047461951037
1665372047561951043
1675384047661951049
1685396047761951056
1695408047861951062
1705420047961951068
1715432048061951074
1725444048161951081
1735456048261951087
1745468048361951093
1755480048461951100
1765492048561951106
1775504048661951112
1785516048761951118
1795528048861951125
1805540048961951131
180 (10 x Star)
400000 (800000ดาว)
5000000 (9000000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
5764051832001136
1815776051932001142
1825788052032001149
1835800052132001155
1845812052232001161
1855824052332001168
1865836052432001174
1875848052532001180
1885860052632001186
1895872052732001193
1905884052832001199
1915896052932001205
1925908053032001212
1935920053132001218
1945932053232001224
1955944053332001231
1965956053432001237
1975968053532001243
1985980053632001250
1995992053732001256
2006004053832001262
Druid
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
14800033741707
248180338417015
348360339417022
448540340417030
548720341417037
648900342417045
749080343417052
849260344417060
949440345417067
1049620346417074
1149800347417082
1249980348417089
1350160349417097
14503403504170104
15505203514170112
16507003524170119
17508803534170127
18510603544170134
19512403554170141
20514203564170149
21516003574170156
22517803584170164
23519603594170171
24521403604170179
25523203614170186
26525003624170194
27526803634170201
28528603644170208
29530403654170216
30532203664170223
31534003674170231
32535803684170238
33537603694170246
34539403704170253
35541203714170261
36543003724170268
37544803734170275
38546603744170283
39548403754170290
40550203764170298
41552003774170305
42553803784170313
43555603794170320
44557403804170328
45559203814170335
46561003824170342
47562803834170350
48564603844170357
49566403854170365
50568203864170372
51570003874170380
52571803884170387
53573603894170395
54575403904170402
55577203914170409
56579003924170417
57580803934170424
58582603944170432
59584403954170439
60586203964170447
61588003974170454
62589803984170462
63591603994170469
64593404004170476
65595204014170484
66597004024170491
67598804034170499
68600604044170506
69602404054170514
70604204064170521
71606004074170529
72607804084170536
73609604094170543
74611404104170551
75613204114170558
76615004124170566
77616804134170573
78618604144170581
79620404154170588
80622204164170596
81624004174170603
82625804184170610
83627604194170618
84629404204170625
85631204214170633
86633004224170640
87634804234170648
88636604244170655
89638404254170663
90640204264170670
91642004274170677
92643804284170685
93645604294170692
94647404304170700
95649204314170707
96651004324170715
97652804334170722
98654604344170730
99656404354170737
100658204364170744
100 (6 x Star)
30000 (30000ดาว)
300000 (300000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
703004938180750
101704804948180758
102706604958180765
103708404968180773
104710204978180780
105712004988180788
106713804998180795
107715605008180803
108717405018180810
109719205028180818
110721005038180825
111722805048180833
112724605058180840
113726405068180848
114728205078180855
115730005088180863
116731805098180870
117733605108180878
118735405118180885
119737205128180893
120739005138180900
120 (7 x Star)
50000 (80000ดาว)
500000 (800000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
783805712185903
121785605722185911
122787405732185918
123789205742185926
124791005752185933
125792805762185941
126794605772185949
127796405782185956
128798205792185964
129800005802185971
130801805812185979
131803605822185986
132805405832185994
1338072058421851001
1348090058521851009
1358108058621851016
1368126058721851024
1378144058821851031
1388162058921851039
1398180059021851046
1408198059121851054
140 (8 x Star)
100000 (180000ดาว)
1000000 (1800000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
8646064861901058
1418664064961901065
1428682065061901073
1438700065161901080
1448718065261901088
1458736065361901096
1468754065461901103
1478772065561901111
1488790065661901118
1498808065761901126
1508826065861901133
1518844065961901141
1528862066061901148
1538880066161901156
1548898066261901164
1558916066361901171
1568934066461901179
1578952066561901186
1588970066661901194
1598988066761901201
1609006066861901209
160 (9 x Star)
200000 (380000ดาว)
2000000 (3800000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
9454072601951213
1619472072701951221
1629490072801951229
1639508072901951236
1649526073001951244
1659544073101951251
1669562073201951259
1679580073301951266
1689598073401951274
1699616073501951282
1709634073601951289
1719652073701951297
1729670073801951304
1739688073901951312
1749706074001951320
1759724074101951327
1769742074201951335
1779760074301951342
1789778074401951350
1799796074501951357
1809814074601951365
180 (10 x Star)
400000 (780000ดาว)
5000000 (8800000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
10262080342001370
18110280080442001378
18210298080542001385
18310316080642001393
18410334080742001400
18510352080842001408
18610370080942001416
18710388081042001423
18810406081142001431
18910424081242001439
19010442081342001446
19110460081442001454
19210478081542001461
19310496081642001469
19410514081742001477
19510532081842001484
19610550081942001492
19710568082042001499
19810586082142001507
19910604082242001515
20010622082342001522
ระดับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงราคาHeroMightDestiny
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Druid x 1 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 569500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Druid x 2 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 101040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
4841100
41110 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241500
423890 HPคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241800
43150 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1242200
44150 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1242500
45330 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
3542900
464240 HPคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243200
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243600
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243900
49120 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1244300
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
3544600
51130 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445000
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445300
53170 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445700
54170 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1446000
55385 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
4146400
564900 HPคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1446700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447100
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447400
59145 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 15
Druid x 4 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 201447800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
6548200
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1548600
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549000
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549500
64191 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1550000
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
4650600
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551900
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1552600
69155 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1553400
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
4654200
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1755100
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1756000
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1757000
74213 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1758000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
5159100
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1760200
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1761400
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1762600
79173 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
Druid x 6 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 301763800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
8264300
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1964800
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965300
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965800
84236 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1966300
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
5766800
866850 HPคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967300
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967800
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1968300
89194 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1968800
9018860 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
5769400
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170000
926890 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170600
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2171200
94258 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
2171800
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
6272400
967510 HPคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173000
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173600
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2174200
99211 โจมตีKarmic Rock VI - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 12
Druid x 8 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 402174800
100ความสามารถ 15 ระดับ990

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ
ป่าโบราณ
ป่าโบราณ
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
เป็นเวลากว่าศตวรรษ ป่าโบราณแห่งนี้ได้หลบซ่อนสิ่งมีชีวิตที่อยู่อาศัยจากสงคราม แต่เมื่อมนุษย์มีปีกได้เข้าร่วมกับกองกำลังสัตว์อื่นเพื่อโค่นล้มมังกร และถูกครอบงำโดยพลังของมังกรนนั้น มนุษย์มีปีกได้ทำการดูดพลังที่ป่าใช้ป้องกันตัวออกไปใส่ในอัญมณี ซึ่งความเสียหานอันนี้ไม่สามารถฟื้นฟูกลับมาได้ ทำให้เราต้องขับไล่เหล่ามนุษย์มีปีกออกไป 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
ขณะนี้พลังแห่งป่าได้เหลือน้อยยิ่งนัก โดยอยู่ในมือของผู้ที่อุทิศตนปกป้อง แต่ว่าเหล่าทหารรับจ้างผู้โลภมากก็กระหายอยากได้พลังนี้มาครอบครอง พวกมันได้ออกบุกรุกผืนป่าและตามล่าเหล่าดรูอิดและนางไม้อย่างโหดเหี้ยม ครานี้ป่าไม่อาจะนิ่งเฉยอยู่ได้..... 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
เหล่าสัตว์ในป่าต้องรวมพลังกันปกป้องตัวเอง ลบความขัดแย้งกันทั้งหมด แต่ตอนนั้นเองเหล่าทายากของมนุษย์มีปีกได้ยื่นขอความร่วมมือเข้ามา อย่างไรก็ตาม สัญญาสงบศึกได้ถูกเขียนขึ้น ฮีโร่อย่างสาวบิ๊กกันและนักรบมีปีกได้ปกป้องผืนป่าอย่างลับๆ ในขณะที่พริเซียที่เป็นทายาทของเผ่ามนุษย์มีปีกโดยตรงได้บินตรวจสอบที่ด้านบน ทันใดนั้นเธอก็ถูกโจมตีทันที หรือว่าเหล่าพันธมิตรป่าจะมีศัตรูแฝงตัวอยู่ด้วย? 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Druid + พริเซีย + Treantaur + สาวปืนคู่ + Dove Keeper + Plant Warrior + Queen Wasp + นางไม้
หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
คทาชีวิต
คทาชีวิต
ทำมาจากกิ่งต้นไม้ที่มีอายุหมื่นกว่าปี มีเพียงผู้ที่ศรัทธาเท่านั้นที่จะสามารถได้รับพลังปกป้องทุกคน

เลือกที่ดีที่สุดที่ได้รับสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
0
0

เหรียญตรา

0
0
16
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

คำอธิบายสกิล

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
16
0
1
0
0
0
0
0
0
0

สัตว์

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1

หลอม

0
0
0
0
0
0
16

แฟนศิลปะของฮีโร่

อัปโหลดของคุณ fanart

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนเป็นโหมดไอเทม ภายใน "Heroes Altar" เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, Soulstones, อัญมณี หรือ ดาว
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 0.2%
จ้างโดยใช้ Shards 1800 Shards 100 %
Druid - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ดรูอิด --- 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ตำนาน - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 7.35%
การ์ด ดรูอิด - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน ดรูอิด 1 100%
การ์ดฮีโร่พิเศษ - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1 5%

Heroes Trial

L10.03%L20.03%L30.06%L40.06%L50.06%L60.09%L70.09%L80.09%L90.12%L100.12%L110.12%L120.15%

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

ยิ่งไปกว่านั้น

Wardens
จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์