ท้าทายในด่านดันเจี้ยน เพื่อรับทรัพยากร และ เพิ่ม ค่า Might ของคุณ!
Dungeons ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมในการรับทรัพยากร แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกฝนกองทหารด้วย
ชนะได้รับ 3 ลูกไฟ เพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นอัติโนมัติในด่านนั้น

ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 6

ดันเจี้ยน EXP โบนัส
Dungeon Shard โบนัส
10 ลูกไฟดันเจี้ยน60 Shards1800 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน90 Shards2700 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน150 Shards4500 ดาว75 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 6 - 1 38 ดาว + 36 Shards(30% )
15300Gold + 15300Mana
15300Gold 5895 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 6 - 2 38 ดาว + 36 Shards(30% )
15600Gold + 15600Mana
15600Gold 5585 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 6 - 3 38 ดาว + 36 Shards(30% )
15900Gold + 15900Mana
15900Gold 6007 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 6 - 4 39 ดาว + 37 Shards(30% )
16200Gold + 16200Mana
16200Gold 5802 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 6 - 5 39 ดาว + 37 Shards(30% )
16500Gold + 16500Mana
16500Gold 5791 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 6 - 6 39 ดาว + 37 Shards(30% )
16700Gold + 16700Mana
16700Gold 5667 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 6 - 7 40 ดาว + 38 Shards(30% )
17100Gold + 17100Mana
17100Gold 6175 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 6 - 8 40 ดาว + 38 Shards(30% )
17400Gold + 17400Mana
17400Gold 6310 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 6 - 9 40 ดาว + 38 Shards(30% )
17600Gold + 17600Mana
17600Gold 6105 การบูชายัญ
ดันเจี้ยนปราบเซียน Dungeon 6 - 10 52 ดาว + 50 Shards(30% )
18000Gold + 18000Mana
18000Gold 6342 การบูชายัญ