ฮีโร่: Occultist

Occultist

Occultist Occultist

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดาวิวัฒนาการ 1วิวัฒนาการ 2
HP HP:450068400131400
โจมตี โจมตี:21018102958
ATK SPD ATK SPD:120010001000
MOV SPD MOV SPD:290305305
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี:101010
ความแม่นยำ ความแม่นยำ:164209301
หลบหลีก หลบหลีก:000
คริติคอล คริติคอล:000
คริติคอล DMG คริติคอล DMG:000
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล:000
Wardens' Watchความสามารถของฮีโร่ความสามารถ
ฝ่าย Prophetตกลงกรุณาเลือก พรสวรรค์Occult Arts
พวกเด็กๆแห่งหมู้บ้าน Voodoo ต่างชื่นชอบเรื่องเล่าและเวทมนตร์อันลึกลับและมารวมตัวกันรอบๆ Occultist ทั้งนี้ก่อนที่เขาจะแบ่งปันความรู้ของเขาและแสดงให้เห็นถึงทักษะของเขา เขาต้องทำความสะอาดบ้านและวัตถุดิบต่างๆที่เป็นพิษเป็นเวลาหลายชั่วโมงแต่ละครั้ง
  • Occult Arts
  • ฮีโร่ Totem
  • Occultist
  • Occultist วิวัฒนาการ 1
  • Occultist วิวัฒนาการ 2
  • Destiny
  • สกิน
ระดับราคา Mightธรรมดา Mightวิวัฒนาการ 1 Mightวิวัฒนาการ 2
1/15---597898
ขว้างกริชพิษใส่ 1 ศัตรูแบบสุ่ม สร้างความเสียหายรวม 320% ATK ในเวลา 3 วินาที ลบล้างสถานะผิดปกติให้กับ 2 ฮีโร่พันธมิตร และยังสร้างโล่พิเศษให้กับพวกเขาอีก 2 วินาที ฮีโร่ที่ได้รับโล่จะเพิ่ม ATK 20% และแปลงความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดมาเป็น HP (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้จะได้รับความเสียหายลดลง 50%, ฟื้นฟูพลังงานได้รวดเร็ว ต้านทานสตั้น, หวาดกลัว และเป็นใบ้)
2/152000 (100 Shards)117156195
ขว้างกริชพิษใส่ 1 ศัตรูแบบสุ่ม สร้างความเสียหายรวม 380% ATK ในเวลา 3 วินาที ลบล้างสถานะผิดปกติให้กับ 2 ฮีโร่พันธมิตร และยังสร้างโล่พิเศษให้กับพวกเขาอีก 2 วินาที ฮีโร่ที่ได้รับโล่จะเพิ่ม ATK 25% และแปลงความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดมาเป็น HP (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้จะได้รับความเสียหายลดลง 50%, ฟื้นฟูพลังงานได้รวดเร็ว ต้านทานสตั้น, หวาดกลัว และเป็นใบ้)
3/1510000 (500 Shards)176234293
ขว้างกริชพิษใส่ 1 ศัตรูแบบสุ่ม สร้างความเสียหายรวม 440% ATK ในเวลา 3 วินาที ลบล้างสถานะผิดปกติให้กับ 2 ฮีโร่พันธมิตร และยังสร้างโล่พิเศษให้กับพวกเขาอีก 2 วินาที ฮีโร่ที่ได้รับโล่จะเพิ่ม ATK 30% และแปลงความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดมาเป็น HP (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้จะได้รับความเสียหายลดลง 50%, ฟื้นฟูพลังงานได้รวดเร็ว ต้านทานสตั้น, หวาดกลัว และเป็นใบ้)
4/1530000 (1500 Shards)234312390
ขว้างกริชพิษใส่ 1 ศัตรูแบบสุ่ม สร้างความเสียหายรวม 500% ATK ในเวลา 3 วินาที ลบล้างสถานะผิดปกติให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตร และยังสร้างโล่พิเศษให้กับพวกเขาอีก 2 วินาที ฮีโร่ที่ได้รับโล่จะเพิ่ม ATK 35% และแปลงความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดมาเป็น HP (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้จะได้รับความเสียหายลดลง 50%, ฟื้นฟูพลังงานได้รวดเร็ว ต้านทานสตั้น, หวาดกลัว และเป็นใบ้)
5/1570000 (3500 Shards)293390488
ขว้างกริชพิษใส่ 1 ศัตรูแบบสุ่ม สร้างความเสียหายรวม 560% ATK ในเวลา 3 วินาที ลบล้างสถานะผิดปกติให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตร และยังสร้างโล่พิเศษให้กับพวกเขาอีก 2 วินาที ฮีโร่ที่ได้รับโล่จะเพิ่ม ATK 40% และแปลงความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดมาเป็น HP (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้จะได้รับความเสียหายลดลง 50%, ฟื้นฟูพลังงานได้รวดเร็ว ต้านทานสตั้น, หวาดกลัว และเป็นใบ้)
6/15120000 (6000 Shards)351468585
ขว้างกริชพิษใส่ 1 ศัตรูแบบสุ่ม สร้างความเสียหายรวม 620% ATK ในเวลา 3 วินาที ลบล้างสถานะผิดปกติให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตร และยังสร้างโล่พิเศษให้กับพวกเขาอีก 2 วินาที ฮีโร่ที่ได้รับโล่จะเพิ่ม ATK 45% และแปลงความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดมาเป็น HP (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้จะได้รับความเสียหายลดลง 50%, ฟื้นฟูพลังงานได้รวดเร็ว ต้านทานสตั้น, หวาดกลัว และเป็นใบ้)
7/15200000 (10000 Shards)410546683
ขว้างกริชพิษใส่ 1 ศัตรูแบบสุ่ม สร้างความเสียหายรวม 700% ATK ในเวลา 3 วินาที ลบล้างสถานะผิดปกติให้กับ 4 ฮีโร่พันธมิตร และยังสร้างโล่พิเศษให้กับพวกเขาอีก 2 วินาที ฮีโร่ที่ได้รับโล่จะเพิ่ม ATK 50% และแปลงความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดมาเป็น HP (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้จะได้รับความเสียหายลดลง 50%, ฟื้นฟูพลังงานได้รวดเร็ว ต้านทานสตั้น, หวาดกลัว และเป็นใบ้)
8/15500000 (25000 Shards)468624780
ขว้างกริชพิษใส่ 1 ศัตรูแบบสุ่ม สร้างความเสียหายรวม 780% ATK ในเวลา 3 วินาที ลบล้างสถานะผิดปกติให้กับ 4 ฮีโร่พันธมิตร และยังสร้างโล่พิเศษให้กับพวกเขาอีก 2 วินาที ฮีโร่ที่ได้รับโล่จะเพิ่ม ATK 56% และแปลงความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดมาเป็น HP (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้จะได้รับความเสียหายลดลง 50%, ฟื้นฟูพลังงานได้รวดเร็ว ต้านทานสตั้น, หวาดกลัว และเป็นใบ้)
9/15800000 (40000 Shards)527702878
ขว้างกริชพิษใส่ 1 ศัตรูแบบสุ่ม สร้างความเสียหายรวม 860% ATK ในเวลา 3 วินาที ลบล้างสถานะผิดปกติให้กับ 5 ฮีโร่พันธมิตร และยังสร้างโล่พิเศษให้กับพวกเขาอีก 2 วินาที ฮีโร่ที่ได้รับโล่จะเพิ่ม ATK 64% และแปลงความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดมาเป็น HP (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้จะได้รับความเสียหายลดลง 50%, ฟื้นฟูพลังงานได้รวดเร็ว ต้านทานสตั้น, หวาดกลัว และเป็นใบ้)
10/151600000 (80000 Shards)585780975
ขว้างกริชพิษใส่ 1 ศัตรูแบบสุ่ม สร้างความเสียหายรวม 960% ATK ในเวลา 3 วินาที ลบล้างสถานะผิดปกติให้กับ 5 ฮีโร่พันธมิตร และยังสร้างโล่พิเศษให้กับพวกเขาอีก 2 วินาที ฮีโร่ที่ได้รับโล่จะเพิ่ม ATK 75% และแปลงความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดมาเป็น HP (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้จะได้รับความเสียหายลดลง 50%, ฟื้นฟูพลังงานได้รวดเร็ว ต้านทานสตั้น, หวาดกลัว และเป็นใบ้)
11/158600000 Gold 5970 คริสตัลสีฟ้า 154000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 74Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 16
6448581073
ขว้างกริชพิษใส่ 1 ศัตรูแบบสุ่ม สร้างความเสียหายรวม 1000% ATK ในเวลา 3 วินาที ลบล้างสถานะผิดปกติให้กับ 6 ฮีโร่พันธมิตร และยังสร้างโล่พิเศษให้กับพวกเขาอีก 2 วินาที ฮีโร่ที่ได้รับโล่จะเพิ่ม ATK 80% และแปลงความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดมาเป็น HP (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้จะได้รับความเสียหายลดลง 50%, ฟื้นฟูพลังงานได้รวดเร็ว ต้านทานสตั้น, หวาดกลัว และเป็นใบ้)
12/15849790 คริสตัลสีฟ้า 485000 ดาว
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 54Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 22Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 8
7029361170
ขว้างกริชพิษใส่ 1 ศัตรูแบบสุ่ม สร้างความเสียหายรวม 1100% ATK ในเวลา 3 วินาที ลบล้างสถานะผิดปกติให้กับ 6 ฮีโร่พันธมิตร และยังสร้างโล่พิเศษให้กับพวกเขาอีก 2 วินาที ฮีโร่ที่ได้รับโล่จะเพิ่ม ATK 90% และแปลงความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดมาเป็น HP (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้จะได้รับความเสียหายลดลง 50%, ฟื้นฟูพลังงานได้รวดเร็ว ต้านทานสตั้น, หวาดกลัว และเป็นใบ้)
13/153643000 คริสตัลสีฟ้า 941000 ดาว
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 14Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 27
76110141268
ขว้างกริชพิษใส่ 1 ศัตรูแบบสุ่ม สร้างความเสียหายรวม 1200% ATK ในเวลา 3 วินาที ลบล้างสถานะผิดปกติให้กับ 6 ฮีโร่พันธมิตร และยังสร้างโล่พิเศษให้กับพวกเขาอีก 2 วินาที ฮีโร่ที่ได้รับโล่จะเพิ่ม ATK 100% และแปลงความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดมาเป็น HP (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้จะได้รับความเสียหายลดลง 50%, ฟื้นฟูพลังงานได้รวดเร็ว ต้านทานสตั้น, หวาดกลัว และเป็นใบ้)
14/158820000 คริสตัลสีฟ้า 1581000 ดาว
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny 20
81910921365
ขว้างกริชพิษใส่ 1 ศัตรูแบบสุ่ม สร้างความเสียหายรวม 1300% ATK ในเวลา 3 วินาที ลบล้างสถานะผิดปกติให้กับ 6 ฮีโร่พันธมิตร และยังสร้างโล่พิเศษให้กับพวกเขาอีก 2 วินาที ฮีโร่ที่ได้รับโล่จะเพิ่ม ATK 110% และแปลงความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดมาเป็น HP (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้จะได้รับความเสียหายลดลง 50%, ฟื้นฟูพลังงานได้รวดเร็ว ต้านทานสตั้น, หวาดกลัว และเป็นใบ้)
15/1517920000 คริสตัลสีฟ้า 2985000 ดาว
87811701463
ขว้างกริชพิษใส่ 1 ศัตรูแบบสุ่ม สร้างความเสียหายรวม 1400% ATK ในเวลา 3 วินาที ลบล้างสถานะผิดปกติให้กับ 6 ฮีโร่พันธมิตร และยังสร้างโล่พิเศษให้กับพวกเขาอีก 2 วินาที ฮีโร่ที่ได้รับโล่จะเพิ่ม ATK 120% และแปลงความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดมาเป็น HP (คูลดาวน์: 3 วินาที ฮีโร่นี้จะได้รับความเสียหายลดลง 50%, ฟื้นฟูพลังงานได้รวดเร็ว ต้านทานสตั้น, หวาดกลัว และเป็นใบ้)
ระดับหมายเหตุ
1ลบล้างสถานะผิดปกติให้กับ 2 ฮีโร่พันธมิตร และยังสร้างโล่พิเศษให้กับพวกเขาอีก 2 วินาที ฮีโร่ที่ได้รับโล่จะเพิ่ม ATK 20% และแปลงความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดมาเป็น HP
2ลบล้างสถานะผิดปกติให้กับ 2 ฮีโร่พันธมิตร และยังสร้างโล่พิเศษให้กับพวกเขาอีก 2 วินาที ฮีโร่ที่ได้รับโล่จะเพิ่ม ATK 25% และแปลงความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดมาเป็น HP
3ลบล้างสถานะผิดปกติให้กับ 2 ฮีโร่พันธมิตร และยังสร้างโล่พิเศษให้กับพวกเขาอีก 2 วินาที ฮีโร่ที่ได้รับโล่จะเพิ่ม ATK 30% และแปลงความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดมาเป็น HP
4ลบล้างสถานะผิดปกติให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตร และยังสร้างโล่พิเศษให้กับพวกเขาอีก 2 วินาที ฮีโร่ที่ได้รับโล่จะเพิ่ม ATK 35% และแปลงความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดมาเป็น HP
5ลบล้างสถานะผิดปกติให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตร และยังสร้างโล่พิเศษให้กับพวกเขาอีก 2 วินาที ฮีโร่ที่ได้รับโล่จะเพิ่ม ATK 40% และแปลงความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดมาเป็น HP
6ลบล้างสถานะผิดปกติให้กับ 3 ฮีโร่พันธมิตร และยังสร้างโล่พิเศษให้กับพวกเขาอีก 2 วินาที ฮีโร่ที่ได้รับโล่จะเพิ่ม ATK 45% และแปลงความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดมาเป็น HP
7ลบล้างสถานะผิดปกติให้กับ 4 ฮีโร่พันธมิตร และยังสร้างโล่พิเศษให้กับพวกเขาอีก 2 วินาที ฮีโร่ที่ได้รับโล่จะเพิ่ม ATK 50% และแปลงความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดมาเป็น HP
8ลบล้างสถานะผิดปกติให้กับ 4 ฮีโร่พันธมิตร และยังสร้างโล่พิเศษให้กับพวกเขาอีก 2 วินาที ฮีโร่ที่ได้รับโล่จะเพิ่ม ATK 56% และแปลงความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดมาเป็น HP
9ลบล้างสถานะผิดปกติให้กับ 5 ฮีโร่พันธมิตร และยังสร้างโล่พิเศษให้กับพวกเขาอีก 2 วินาที ฮีโร่ที่ได้รับโล่จะเพิ่ม ATK 64% และแปลงความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดมาเป็น HP
10ลบล้างสถานะผิดปกติให้กับ 5 ฮีโร่พันธมิตร และยังสร้างโล่พิเศษให้กับพวกเขาอีก 2 วินาที ฮีโร่ที่ได้รับโล่จะเพิ่ม ATK 75% และแปลงความเสียหายที่ได้รับทั้งหมดมาเป็น HP
Occultist
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
145002102906
2477022229011
3504023429017
4531024629022
5558025829028
6585027029033
7612028229039
8639029429044
9666030629050
10693031829055
11720033029061
12747034229066
13774035429072
14801036629077
15828037829083
16855039029088
17882040229094
18909041429099
199360426290105
209630438290110
20 (2 x Star)
1000 (1000ดาว)
10000 (10000Gold)
10ลูกไฟดันเจี้ยน
14130664295111
2114400676295116
2214670688295122
2314940700295127
2415210712295133
2515480724295138
2615750736295144
2716020748295150
2816290760295155
2916560772295161
3016830784295166
3117100796295172
3217370808295177
3317640820295183
3417910832295188
3518180844295194
3618450856295199
3718720868295205
3818990880295210
3919260892295216
4019530904295222
40 (3 x Star)
3000 (4000ดาว)
30000 (40000Gold)
50ลูกไฟดันเจี้ยน
240301130300223
41243001142300228
42245701154300234
43248401166300239
44251101178300245
45253801190300251
46256501202300256
47259201214300262
48261901226300267
49264601238300273
50267301250300278
51270001262300284
52272701274300289
53275401286300295
54278101298300301
55280801310300306
56283501322300312
57286201334300317
58288901346300323
59291601358300328
60294301370300334
60 (4 x Star)
10000 (14000ดาว)
100000 (140000Gold)
75ลูกไฟดันเจี้ยน
339301596305336
61342001608305341
62344701620305347
63347401632305352
64350101644305358
65352801656305364
66355501668305369
67358201680305375
68360901692305380
69363601704305386
70366301716305392
71369001728305397
72371701740305403
73374401752305408
74377101764305414
75379801776305420
76382501788305425
77385201800305431
78387901812305436
79390601824305442
80393301836305448
80 (5 x Star)
20000 (34000ดาว)
200000 (340000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
438302062310450
81441002074310455
82443702086310461
83446402098310467
84449102110310472
85451802122310478
86454502134310484
87457202146310489
88459902158310495
89462602170310500
90465302182310506
91468002194310512
92470702206310517
93473402218310523
94476102230310528
95478802242310534
96481502254310540
97484202266310545
98486902278310551
99489602290310557
100492302302310562
100 (6 x Star)
30000 (64000ดาว)
300000 (640000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
537302528315565
101540002540315571
102542702552315576
103545402564315582
104548102576315588
105550802588315593
106553502600315599
107556202612315605
108558902624315610
109561602636315616
110564302648315622
111567002660315627
112569702672315633
113572402684315638
114575102696315644
115577802708315650
116580502720315655
117583202732315661
118585902744315667
119588602756315672
120591302768315678
120 (7 x Star)
50000 (114000ดาว)
500000 (1140000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
636302994320681
121639003006320687
122641703018320693
123644403030320698
124647103042320704
125649803054320710
126652503066320715
127655203078320721
128657903090320727
129660603102320732
130663303114320738
131666003126320744
132668703138320749
133671403150320755
134674103162320761
135676803174320767
136679503186320772
137682203198320778
138684903210320784
139687603222320789
140690303234320795
140 (8 x Star)
100000 (214000ดาว)
1000000 (2140000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
735303460325799
141738003472325804
142740703484325810
143743403496325816
144746103508325822
145748803520325827
146751503532325833
147754203544325839
148756903556325844
149759603568325850
150762303580325856
151765003592325862
152767703604325867
153770403616325873
154773103628325879
155775803640325884
156778503652325890
157781203664325896
158783903676325901
159786603688325907
160789303700325913
160 (9 x Star)
200000 (414000ดาว)
2000000 (4140000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
834303926330917
161837003938330923
162839703950330929
163842403962330935
164845103974330940
165847803986330946
166850503998330952
167853204010330957
168855904022330963
169858604034330969
170861304046330975
171864004058330980
172866704070330986
173869404082330992
174872104094330998
1758748041063301003
1768775041183301009
1778802041303301015
1788829041423301021
1798856041543301026
1808883041663301032
180 (10 x Star)
400000 (814000ดาว)
5000000 (9140000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
9333043923351037
1819360044043351043
1829387044163351049
1839414044283351054
1849441044403351060
1859468044523351066
1869495044643351072
1879522044763351077
1889549044883351083
1899576045003351089
1909603045123351095
1919630045243351100
1929657045363351106
1939684045483351112
1949711045603351118
1959738045723351123
1969765045843351129
1979792045963351135
1989819046083351141
1999846046203351146
2009873046323351152
Occultist
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
16840018103057
268805182230514
369210183430521
469615184630528
570020185830534
670425187030541
770830188230548
871235189430555
971640190630562
1072045191830569
1172450193030576
1272855194230583
1373260195430590
1473665196630597
15740701978305103
16744751990305110
17748802002305117
18752852014305124
19756902026305131
20760952038305138
21765002050305145
22769052062305152
23773102074305159
24777152086305165
25781202098305172
26785252110305179
27789302122305186
28793352134305193
29797402146305200
30801452158305207
31805502170305214
32809552182305221
33813602194305228
34817652206305234
35821702218305241
36825752230305248
37829802242305255
38833852254305262
39837902266305269
40841952278305276
41846002290305283
42850052302305290
43854102314305296
44858152326305303
45862202338305310
46866252350305317
47870302362305324
48874352374305331
49878402386305338
50882452398305345
51886502410305352
52890552422305359
53894602434305365
54898652446305372
55902702458305379
56906752470305386
57910802482305393
58914852494305400
59918902506305407
60922952518305414
61927002530305421
62931052542305427
63935102554305434
64939152566305441
65943202578305448
66947252590305455
67951302602305462
68955352614305469
69959402626305476
70963452638305483
71967502650305490
72971552662305496
73975602674305503
74979652686305510
75983702698305517
76987752710305524
77991802722305531
78995852734305538
79999902746305545
801003952758305552
80 (5 x Star)
20000 (20000ดาว)
200000 (200000Gold)
105ลูกไฟดันเจี้ยน
1066953052310554
811071003064310561
821075053076310568
831079103088310575
841083153100310581
851087203112310588
861091253124310595
871095303136310602
881099353148310609
891103403160310616
901107453172310623
911111503184310630
921115553196310637
931119603208310644
941123653220310651
951127703232310658
961131753244310665
971135803256310671
981139853268310678
991143903280310685
1001147953292310692
100 (6 x Star)
30000 (50000ดาว)
300000 (500000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
1210953586315695
1011215003598315702
1021219053610315709
1031223103622315716
1041227153634315723
1051231203646315730
1061235253658315737
1071239303670315744
1081243353682315751
1091247403694315758
1101251453706315765
1111255503718315771
1121259553730315778
1131263603742315785
1141267653754315792
1151271703766315799
1161275753778315806
1171279803790315813
1181283853802315820
1191287903814315827
1201291953826315834
120 (7 x Star)
50000 (100000ดาว)
500000 (1000000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
1354954120320837
1211359004132320844
1221363054144320851
1231367104156320858
1241371154168320865
1251375204180320872
1261379254192320879
1271383304204320886
1281387354216320893
1291391404228320900
1301395454240320907
1311399504252320914
1321403554264320921
1331407604276320928
1341411654288320935
1351415704300320942
1361419754312320949
1371423804324320956
1381427854336320963
1391431904348320970
1401435954360320977
140 (8 x Star)
100000 (200000ดาว)
1000000 (2000000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
1498954654325981
1411503004666325988
1421507054678325995
14315111046903251002
14415151547023251009
14515192047143251016
14615232547263251023
14715273047383251030
14815313547503251037
14915354047623251044
15015394547743251051
15115435047863251058
15215475547983251065
15315516048103251072
15415556548223251079
15515597048343251086
15615637548463251093
15715678048583251100
15815718548703251107
15915759048823251114
16015799548943251121
160 (9 x Star)
200000 (400000ดาว)
2000000 (4000000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
16429551883301125
16116470052003301132
16216510552123301139
16316551052243301146
16416591552363301153
16516632052483301161
16616672552603301168
16716713052723301175
16816753552843301182
16916794052963301189
17016834553083301196
17116875053203301203
17216915553323301210
17316956053443301217
17416996553563301224
17517037053683301231
17617077553803301238
17717118053923301245
17817158554043301252
17917199054163301259
18017239554283301266
180 (10 x Star)
400000 (800000ดาว)
5000000 (9000000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
17869557223351271
18117910057343351278
18217950557463351285
18317991057583351292
18418031557703351299
18518072057823351306
18618112557943351313
18718153058063351320
18818193558183351327
18918234058303351335
19018274558423351342
19118315058543351349
19218355558663351356
19318396058783351363
19418436558903351370
19518477059023351377
19618517559143351384
19718558059263351391
19818598559383351398
19918639059503351405
20018679559623351412
Occultist
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
114400035463058
2144607355830516
3145214357030525
4145821358230533
5146428359430541
6147035360630549
7147642361830557
8148249363030566
9148856364230574
10149463365430582
11150070366630590
12150677367830598
131512843690305107
141518913702305115
151524983714305123
161531053726305131
171537123738305139
181543193750305148
191549263762305156
201555333774305164
211561403786305172
221567473798305180
231573543810305188
241579613822305197
251585683834305205
261591753846305213
271597823858305221
281603893870305229
291609963882305238
301616033894305246
311622103906305254
321628173918305262
331634243930305270
341640313942305279
351646383954305287
361652453966305295
371658523978305303
381664593990305311
391670664002305320
401676734014305328
411682804026305336
421688874038305344
431694944050305352
441701014062305361
451707084074305369
461713154086305377
471719224098305385
481725294110305393
491731364122305402
501737434134305410
511743504146305418
521749574158305426
531755644170305434
541761714182305443
551767784194305451
561773854206305459
571779924218305467
581785994230305475
591792064242305483
601798134254305492
611804204266305500
621810274278305508
631816344290305516
641822414302305524
651828484314305533
661834554326305541
671840624338305549
681846694350305557
691852764362305565
701858834374305574
711864904386305582
721870974398305590
731877044410305598
741883114422305606
751889184434305615
761895254446305623
771901324458305631
781907394470305639
791913464482305647
801919534494305656
811925604506305664
821931674518305672
831937744530305680
841943814542305688
851949884554305697
861955954566305705
871962024578305713
881968094590305721
891974164602305729
901980234614305738
911986304626305746
921992374638305754
931998444650305762
942004514662305770
952010584674305778
962016654686305787
972022724698305795
982028794710305803
992034864722305811
1002040934734305819
100 (6 x Star)
30000 (30000ดาว)
300000 (300000Gold)
135ลูกไฟดันเจี้ยน
2166935322315825
1012173005334315833
1022179075346315842
1032185145358315850
1042191215370315858
1052197285382315866
1062203355394315875
1072209425406315883
1082215495418315891
1092221565430315899
1102227635442315908
1112233705454315916
1122239775466315924
1132245845478315932
1142251915490315941
1152257985502315949
1162264055514315957
1172270125526315965
1182276195538315974
1192282265550315982
1202288335562315990
120 (7 x Star)
50000 (80000ดาว)
500000 (800000Gold)
190ลูกไฟดันเจี้ยน
2414336150320993
12124204061623201002
12224264761743201010
12324325461863201018
12424386161983201026
12524446862103201035
12624507562223201043
12724568262343201051
12824628962463201060
12924689662583201068
13024750362703201076
13124811062823201084
13224871762943201093
13324932463063201101
13424993163183201109
13525053863303201118
13625114563423201126
13725175263543201134
13825235963663201142
13925296663783201151
14025357363903201159
140 (8 x Star)
100000 (180000ดาว)
1000000 (1800000Gold)
250ลูกไฟดันเจี้ยน
26617369783251163
14126678069903251171
14226738770023251179
14326799470143251188
14426860170263251196
14526920870383251204
14626981570503251213
14727042270623251221
14827102970743251229
14927163670863251238
15027224370983251246
15127285071103251254
15227345771223251262
15327406471343251271
15427467171463251279
15527527871583251287
15627588571703251296
15727649271823251304
15827709971943251312
15927770672063251321
16027831372183251329
160 (9 x Star)
200000 (380000ดาว)
2000000 (3800000Gold)
320ลูกไฟดันเจี้ยน
29091378063301333
16129152078183301342
16229212778303301350
16329273478423301358
16429334178543301367
16529394878663301375
16629455578783301383
16729516278903301392
16829576979023301400
16929637679143301408
17029698379263301417
17129759079383301425
17229819779503301433
17329880479623301442
17429941179743301450
17530001879863301458
17630062579983301467
17730123280103301475
17830183980223301483
17930244680343301492
18030305380463301500
180 (10 x Star)
400000 (780000ดาว)
5000000 (8800000Gold)
550ลูกไฟดันเจี้ยน
31565386343351505
18131626086463351513
18231686786583351522
18331747486703351530
18431808186823351538
18531868886943351547
18631929587063351555
18731990287183351564
18832050987303351572
18932111687423351580
19032172387543351589
19132233087663351597
19232293787783351605
19332354487903351614
19432415188023351622
19532475888143351630
19632536588263351639
19732597288383351647
19832657988503351656
19932718688623351664
20032779388743351672
ระดับคุณสมบัติของสัตว์เลี้ยงราคาHeroMightDestiny
140 โจมตี530
21495 HPGold x 100000
ดาว x 3000
5600
356 ความแม่นยำGold x 100000
ดาว x 3000
51000
456 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
51500
5127 โจมตีGold x 300000
ดาว x 6500
141900
61635 HPGold x 300000
ดาว x 6500
52200
712 คริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
52700
812 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 300000
ดาว x 6500
53100
949 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
53600
104490 HPGold x 600000
ดาว x 10500
144000
1159 โจมตีGold x 600000
ดาว x 10500
64500
122095 HPGold x 600000
ดาว x 10500
65100
1379 ความแม่นยำGold x 600000
ดาว x 10500
65600
1479 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 18
66200
15178 โจมตีGold x 1200000
ดาว x 15000
196800
162285 HPGold x 1200000
ดาว x 15000
67400
1717 คริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68100
1817 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลGold x 1200000
ดาว x 15000
68800
1965 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 24
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Occultist x 1 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 569500
20ความสามารถ 11 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
3010500
2176 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
811700
222695 HPคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
813000
23101 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
814400
24101 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
815900
25229 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
2417500
262940 HPคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
820000
2722 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
821600
2822 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
823200
2983 โจมตีKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 20
824800
308085 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
2426400
3192 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1028000
323290 HPคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1029600
33124 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
1031200
34124 หลบหลีกKarmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 14
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1032800
35280 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
3034400
363590 HPคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1036000
3729 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1037600
3829 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
1039200
39102 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 16
Occultist x 2 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 101040800
40ความสามารถ 12 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
4841100
41110 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241500
423890 HPคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1241800
43150 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 125000
ดาว x 45000
1242200
44150 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1242500
45330 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
3542900
464240 HPคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243200
4732 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243600
4832 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 179000
ดาว x 52500
1243900
49120 โจมตีKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
1244300
5011680 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
3544600
51130 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445000
524490 HPคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445300
53170 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 239000
ดาว x 60500
1445700
54170 หลบหลีกKarmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1446000
55385 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
4146400
564900 HPคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1446700
5738 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447100
5838 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 304000
ดาว x 69000
1447400
59145 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 15
Occultist x 4 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 201447800
60ความสามารถ 13 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
6548200
61144 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1548600
625090 HPคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549000
63191 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 380000
ดาว x 78000
1549500
64191 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1550000
65432 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
4650600
665550 HPคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551200
6742 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1551900
6842 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 470000
ดาว x 88000
1552600
69155 โจมตีKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
1553400
7015270 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
4654200
71161 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1755100
725690 HPคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1756000
73213 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 570000
ดาว x 100000
1757000
74213 หลบหลีกKarmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 8
1758000
75483 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
5159100
766200 HPคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1760200
7747 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1761400
7847 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 680000
ดาว x 115000
1762600
79173 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 10
Occultist x 6 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 301763800
80ความสามารถ 14 ระดับคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
8264300
81178 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1964800
826290 HPคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965300
83236 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 800000
ดาว x 135000
1965800
84236 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1966300
85534 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
5766800
866850 HPคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967300
8752 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1967800
8852 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1000000
ดาว x 165000
1968300
89194 โจมตีKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
1968800
9018860 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
5769400
91193 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170000
926890 HPคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2170600
93258 ความแม่นยำคริสตัลสีฟ้า x 1280000
ดาว x 210000
2171200
94258 หลบหลีกKarmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock IV - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
2171800
95585 โจมตีคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
6272400
967510 HPคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173000
9757 คริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2173600
9857 ต้านการโจมตีแบบคริติคอลคริสตัลสีฟ้า x 1600000
ดาว x 270000
2174200
99211 โจมตีKarmic Rock VI - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
Karmic Rock V - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 12
Occultist x 8 / หินสัญญา - ใช้แทนฮีโร่สำหรับอัพเกรดอุปกรณ์หรืออัพเกรด Destiny x 402174800
100ความสามารถ 15 ระดับ990

สกินสกิน

  • Flammable Medium
สกินฮีโร่หมายเหตุเอฟเฟคสกินราคา
Flammable Medium
Flammable Medium
เมื่อได้รับสกินของ Occultist แล้วนำมามอบให้กับฮีโร่: ATK +400, HP +10000 ด้วยการทำสมาธิทำให้ร่างกายของเขาบรรลุถึงอุตรภาพและสติปัญญาขั้นสูง400 โจมตี
10000 HP
ชิ้นส่วน Flammable Medium - นำไปแลกสกินของ Occultist ,ใช้เสริมพลังของสกิน x 50
ระดับ HP โจมตี ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล DMG Might เลื่อนตำแหน่ง ระดับ
1 10000 400 560 Shards + 10 ชิ้นส่วน Flammable Medium - นำไปแลกสกินของ Occultist ,ใช้เสริมพลังของสกิน
2 2625 105 6 840 Shards + 15 ชิ้นส่วน Flammable Medium - นำไปแลกสกินของ Occultist ,ใช้เสริมพลังของสกิน
3 15 15 6 1120 Shards + 20 ชิ้นส่วน Flammable Medium - นำไปแลกสกินของ Occultist ,ใช้เสริมพลังของสกิน
4 75 75 6 1400 Shards + 25 ชิ้นส่วน Flammable Medium - นำไปแลกสกินของ Occultist ,ใช้เสริมพลังของสกิน
5 3250 130 9 1680 Shards + 30 ชิ้นส่วน Flammable Medium - นำไปแลกสกินของ Occultist ,ใช้เสริมพลังของสกิน
6 25 25 9 1960 Shards + 35 ชิ้นส่วน Flammable Medium - นำไปแลกสกินของ Occultist ,ใช้เสริมพลังของสกิน
7 105 105 9 2240 Shards + 40 ชิ้นส่วน Flammable Medium - นำไปแลกสกินของ Occultist ,ใช้เสริมพลังของสกิน
8 4125 165 12 2520 Shards + 45 ชิ้นส่วน Flammable Medium - นำไปแลกสกินของ Occultist ,ใช้เสริมพลังของสกิน
9 35 35 12 2800 Shards + 50 ชิ้นส่วน Flammable Medium - นำไปแลกสกินของ Occultist ,ใช้เสริมพลังของสกิน
10 135 135 12 3080 Shards + 55 ชิ้นส่วน Flammable Medium - นำไปแลกสกินของ Occultist ,ใช้เสริมพลังของสกิน
11 5250 210 15 3360 Shards + 60 ชิ้นส่วน Flammable Medium - นำไปแลกสกินของ Occultist ,ใช้เสริมพลังของสกิน
12 45 45 15 3640 Shards + 65 ชิ้นส่วน Flammable Medium - นำไปแลกสกินของ Occultist ,ใช้เสริมพลังของสกิน
13 165 165 15 3920 Shards + 70 ชิ้นส่วน Flammable Medium - นำไปแลกสกินของ Occultist ,ใช้เสริมพลังของสกิน
14 6625 265 18 4200 Shards + 75 ชิ้นส่วน Flammable Medium - นำไปแลกสกินของ Occultist ,ใช้เสริมพลังของสกิน
15 55 55 18 4480 Shards + 80 ชิ้นส่วน Flammable Medium - นำไปแลกสกินของ Occultist ,ใช้เสริมพลังของสกิน
16 195 195 18 4760 Shards + 85 ชิ้นส่วน Flammable Medium - นำไปแลกสกินของ Occultist ,ใช้เสริมพลังของสกิน
17 8250 330 21 5040 Shards + 90 ชิ้นส่วน Flammable Medium - นำไปแลกสกินของ Occultist ,ใช้เสริมพลังของสกิน
18 55 55 21 5320 Shards + 95 ชิ้นส่วน Flammable Medium - นำไปแลกสกินของ Occultist ,ใช้เสริมพลังของสกิน
19 195 195 21 5600 Shards + 100 ชิ้นส่วน Flammable Medium - นำไปแลกสกินของ Occultist ,ใช้เสริมพลังของสกิน
20 10125 405 24
ทั้งหมด 58520 Shards1045 ชิ้นส่วน Flammable Medium - นำไปแลกสกินของ Occultist ,ใช้เสริมพลังของสกิน

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ
หมู่บ้าน Voodoo
หมู่บ้าน Voodoo
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
หากจะให้เล่าว่าหมู่บ้าน Voodoo นั้นได้"ตาย"ลงได้อย่างไร ต้องขอย้อนความไปก่อนหน้า โดยชนเผ่าและการปฏิบัติตัวลึกลับของพวกเขาไม่เคยได้รับการยอมรับจากอาณาจักรเพื่อนบ้าน การเติบโตของหมู่บ้านทำให้ความสงสัยและความหวาดกลัวต่อพวกเขาเพิ่มมากขึ้น และวันชี้ชะตาก็มาถึง พวกเขาไม่เคยคาดคิดว่าฝั่งอาณาจักรจะเริ่มการโจมตีอย่างเต็มกำลังเพื่อกำจัด "พวกนอกรีต" เมื่อเหล่าชนเผ่าเสียชีวิตไปรอบๆตัวเธอ เมดูซ่าจึงตัดสินใจใช้ศาสตร์ต้องห้ามโดยลงคำสาปเพื่อสังหารศัตรูของเธอแม้ว่าจะเสี่ยงต่อชีวิตของตัวเองก็ตาม 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
ถึงแม้การใช้คำสาปดังกล่าวจะไม่ถึงกับเอาชีวิตของเมดูซ่าก็ตาม แต่ก็ได้เปลี่ยนความงามของเธอให้กลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่น่าหวาดกลัวและมอบพลังในการรวบรวมวิญญาณของพวกพ้องที่เสียชีวิตไปของเธอ เมดูซ่าค้นหาและรวบรวมเพื่อนๆที่ยังมีชีวิตอยู่ซึ่งเดินทางไปในดินแดนนี้เพื่อโน้มน้าวให้พวกเขากลับมาและไปฟื้นฟูบ้านเกิด หมู่บ้านที่ได้รับการปฏิรูปใหม่นี้ มีการร้องขอแก่ทุกคนที่เต็มใจที่จะช่วยในการฟื้นฟู 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
แต่ทว่า หมู่บ้านใหม่ที่ดูเงียบสงบและร่มรื่นนี้ได้ซ่อนแผนการอันน่ากลัวเอาไว้ Serpent Queen ผู้ซึ่งเดินทางมาจากทะเลทราย Barren เพื่อแสวงหาความรู้ ค้นพบความผิดปกติของหมู่บ้านโดยบังเอิญ ตระหนักว่าชาวบ้านกำลังเสียสละโดยมีผู้หลอกลวง เขาพยายามแจ้งเตือน และหยุดยั้งแผนการความชั่วร้ายจำนวนมาก ชะตากรรมของหมู่บ้านอาจเปลี่ยนแปลงได้จากคนนอกนี้หรือไม่? 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3
Occultist + Berserker + Professor Ribbit + วอลลาวอลล่า + นางพญางู + Cyclops + หมอผี + ราชินีงู
หลังฮีโร่วิวัฒนาการแล้วสามารถเปิดใช้อุปกรณ์ได้

อุปกรณ์

หมายเหตุ
Bone Shiv
Bone Shiv
ใบมีดคมที่สลักจากกระดูกลึกลับ พิษของมันจะแทรกซึมไปอย่างรวดเร็วเมื่อโจมตีเป้าหมายได้

เลือกที่ดีที่สุดที่ได้รับสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
0
0
0
0
0
40
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
2
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
2
0
0

เหรียญตรา

0
0
41
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

คำอธิบายสกิล

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
40
2
1
0
0
0
1
0
0
1

สัตว์

0
0
0
0
12
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
1
2

หลอม

0
0
0
0
1
0
50

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนเป็นโหมดไอเทม ภายใน "Heroes Altar" เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, Soulstones, อัญมณี หรือ ดาว
จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 0.05%
Occultist - จ้างฮีโร่ระดับตำนาน Occultist --- 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ทรงเกียรติ V - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับ ตำนาน 1
Occultist Soulstone จำนวน โอกาส *
น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่น้ำพุแห่งชีวิตแต่งงานที่ไม่ราบรื่ 1-3 / 200

Heroes Trial

L130.15%L130.4%L140.15%L140.6%L150.18%L150.8%L160.18%L161%L170.18%L171.3%L180.21%L181.6%L190.21%L191.9%L200.21%L202.2%L210.24%L212.5%L220.24%L222.5%

* -มีโอกาสที่แน่นอน

3 มิติรุ่นของตัวละคร

ยิ่งไปกว่านั้น

Wardens
จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
ไอเทม - เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์