ฮีโร่: นางไม้

นางไม้

นางไม้

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดา
HP HP: 1625
โจมตี โจมตี: 100
ATK SPD ATK SPD: 1500
MOV SPD MOV SPD: 135
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี: 2
ความแม่นยำ ความแม่นยำ: 86
หลบหลีก หลบหลีก: 0
คริติคอล คริติคอล: 0
คริติคอล DMG คริติคอล DMG: 0
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล: 0
ความสามารถของฮีโร่ ความสามารถ
กรุณาเลือก พรสวรรค์ Shackle

นางไม้ได้ทำการพูดคุยกับแม่แห่งธรรมชาติอยู่บ่อยๆ ดังนั้นระยะเวลาผ่านไปเรื่อยๆทำให้เธอมีความสนิทสนมใกล้ชิดกับแม่แห่งธรรมชาติมากขึ้น และ แม่แห่งธรรมชาติก็ได้มอบพลังอำนาจให้กับเธอ

  • ความสามารถ
  • ฮีโร่ Totem
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • Destiny
ระดับ หมายเหตุ ราคา Mightธรรมดา
1/15 สร้างความเสียหาย 100% ให้แก่เป้าหมายและทำให้อยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1 วินาที 19
2/15 สร้างความเสียหาย 150% ให้แก่เป้าหมายและทำให้อยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1 วินาที 1000
(50 Shards)
39
3/15 สร้างความเสียหาย 180% ให้แก่เป้าหมายและทำให้อยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1 วินาที 5000
(250 Shards)
58
4/15 สร้างความเสียหาย 190% ให้แก่เป้าหมายและทำให้อยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาที 15000
(750 Shards)
78
5/15 สร้างความเสียหาย 220% ให้แก่เป้าหมายและทำให้อยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาที 35000
(1750 Shards)
97
6/15 สร้างความเสียหาย 250% ให้แก่เป้าหมายและทำให้อยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาที 60000
(3000 Shards)
116
7/15 สร้างความเสียหาย 260% ให้แก่เป้าหมายและทำให้อยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาที 100000
(5000 Shards)
136
8/15 สร้างความเสียหาย 290% ให้แก่เป้าหมายและทำให้อยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาที 250000
(12500 Shards)
155
9/15 สร้างความเสียหาย 320% ให้แก่เป้าหมายและทำให้อยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาที 400000
(20000 Shards)
175
10/15 สร้างความเสียหาย 350% ให้แก่เป้าหมายและทำให้อยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาที 800000
(40000 Shards)
194
11/15 Unknown 0
(0 Shards)
213
12/15 Unknown 0
(0 Shards)
233
13/15 Unknown 0
(0 Shards)
252
14/15 Unknown 0
(0 Shards)
272
15/15 Unknown 0
(0 Shards)
291
ระดับ หมายเหตุ
1 สร้างความเสียหาย 100% ให้แก่เป้าหมายและทำให้อยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1 วินาที
2 สร้างความเสียหาย 150% ให้แก่เป้าหมายและทำให้อยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1 วินาที
3 สร้างความเสียหาย 180% ให้แก่เป้าหมายและทำให้อยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 1 วินาที
4 สร้างความเสียหาย 190% ให้แก่เป้าหมายและทำให้อยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาที
5 สร้างความเสียหาย 220% ให้แก่เป้าหมายและทำให้อยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาที
6 สร้างความเสียหาย 250% ให้แก่เป้าหมายและทำให้อยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 2 วินาที
7 สร้างความเสียหาย 260% ให้แก่เป้าหมายและทำให้อยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาที
8 สร้างความเสียหาย 290% ให้แก่เป้าหมายและทำให้อยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาที
9 สร้างความเสียหาย 320% ให้แก่เป้าหมายและทำให้อยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาที
10 สร้างความเสียหาย 350% ให้แก่เป้าหมายและทำให้อยู่ในสภาวะ Coma เป็นเวลา 3 วินาที
นางไม้
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1 1625 100 135 2
2 1706 105 135 3
3 1787 110 135 5
4 1868 115 135 7
5 1949 120 135 8
6 2030 125 135 10
7 2111 130 135 12
8 2192 135 135 13
9 2273 140 135 15
10 2354 145 135 17
11 2435 150 135 18
12 2516 155 135 20
13 2597 160 135 21
14 2678 165 135 23
15 2759 170 135 25
16 2840 175 135 26
17 2921 180 135 28
18 3002 185 135 30
19 3083 190 135 31
20 3164 195 135 33
20 (2 x Star) 4789 295 140 34
21 4870 300 140 35
22 4951 305 140 37
23 5032 310 140 39
24 5113 315 140 40
25 5194 320 140 42
26 5275 325 140 44
27 5356 330 140 45
28 5437 335 140 47
29 5518 340 140 49
30 5599 345 140 50
31 5680 350 140 52
32 5761 355 140 54
33 5842 360 140 55
34 5923 365 140 57
35 6004 370 140 59
36 6085 375 140 60
37 6166 380 140 62
38 6247 385 140 64
39 6328 390 140 65
40 6409 395 140 67
40 (3 x Star) 8034 495 145 68
41 8115 500 145 70
42 8196 505 145 72
43 8277 510 145 73
44 8358 515 145 75
45 8439 520 145 77
46 8520 525 145 78
47 8601 530 145 80
48 8682 535 145 82
49 8763 540 145 84
50 8844 545 145 85
51 8925 550 145 87
52 9006 555 145 89
53 9087 560 145 90
54 9168 565 145 92
55 9249 570 145 94
56 9330 575 145 96
57 9411 580 145 97
58 9492 585 145 99
59 9573 590 145 101
60 9654 595 145 102
60 (4 x Star) 11279 695 150 104
61 11360 700 150 106
62 11441 705 150 107
63 11522 710 150 109
64 11603 715 150 111
65 11684 720 150 113
66 11765 725 150 114
67 11846 730 150 116
68 11927 735 150 118
69 12008 740 150 120
70 12089 745 150 121
71 12170 750 150 123
72 12251 755 150 125
73 12332 760 150 127
74 12413 765 150 128
75 12494 770 150 130
76 12575 775 150 132
77 12656 780 150 133
78 12737 785 150 135
79 12818 790 150 137
80 12899 795 150 139
80 (5 x Star) 14524 895 155 141
81 14605 900 155 143
82 14686 905 155 144
83 14767 910 155 146
84 14848 915 155 148
85 14929 920 155 150
86 15010 925 155 151
87 15091 930 155 153
88 15172 935 155 155
89 15253 940 155 157
90 15334 945 155 159
91 15415 950 155 160
92 15496 955 155 162
93 15577 960 155 164
94 15658 965 155 166
95 15739 970 155 167
96 15820 975 155 169
97 15901 980 155 171
98 15982 985 155 173
99 16063 990 155 174
100 16144 995 155 176
100 (6 x Star) 17769 1095 160 179
101 17850 1100 160 181
102 17931 1105 160 182
103 18012 1110 160 184
104 18093 1115 160 186
105 18174 1120 160 188
106 18255 1125 160 190
107 18336 1130 160 191
108 18417 1135 160 193
109 18498 1140 160 195
110 18579 1145 160 197
111 18660 1150 160 199
112 18741 1155 160 200
113 18822 1160 160 202
114 18903 1165 160 204
115 18984 1170 160 206
116 19065 1175 160 208
117 19146 1180 160 209
118 19227 1185 160 211
119 19308 1190 160 213
120 19389 1195 160 215
120 (7 x Star) 21014 1295 165 218
121 21095 1300 165 220
122 21176 1305 165 222
123 21257 1310 165 223
124 21338 1315 165 225
125 21419 1320 165 227
126 21500 1325 165 229
127 21581 1330 165 231
128 21662 1335 165 233
129 21743 1340 165 234
130 21824 1345 165 236
131 21905 1350 165 238
132 21986 1355 165 240
133 22067 1360 165 242
134 22148 1365 165 243
135 22229 1370 165 245
136 22310 1375 165 247
137 22391 1380 165 249
138 22472 1385 165 251
139 22553 1390 165 253
140 22634 1395 165 254
140 (8 x Star) 24259 1495 170 258
141 24340 1500 170 260
142 24421 1505 170 262
143 24502 1510 170 264
144 24583 1515 170 266
145 24664 1520 170 267
146 24745 1525 170 269
147 24826 1530 170 271
148 24907 1535 170 273
149 24988 1540 170 275
150 25069 1545 170 277
151 25150 1550 170 279
152 25231 1555 170 280
153 25312 1560 170 282
154 25393 1565 170 284
155 25474 1570 170 286
156 25555 1575 170 288
157 25636 1580 170 290
158 25717 1585 170 291
159 25798 1590 170 293
160 25879 1595 170 295
160 (9 x Star) 27504 1695 175 300
161 27585 1700 175 301
162 27666 1705 175 303
163 27747 1710 175 305
164 27828 1715 175 307
165 27909 1720 175 309
166 27990 1725 175 311
167 28071 1730 175 313
168 28152 1735 175 315
169 28233 1740 175 316
170 28314 1745 175 318
171 28395 1750 175 320
172 28476 1755 175 322
173 28557 1760 175 324
174 28638 1765 175 326
175 28719 1770 175 328
176 28800 1775 175 330
177 28881 1780 175 331
178 28962 1785 175 333
179 29043 1790 175 335
180 29124 1795 175 337
180 (10 x Star) 30749 1895 180 342
181 30830 1900 180 344
182 30911 1905 180 346
183 30992 1910 180 348
184 31073 1915 180 350
185 31154 1920 180 352
186 31235 1925 180 353
187 31316 1930 180 355
188 31397 1935 180 357
189 31478 1940 180 359
190 31559 1945 180 361
191 31640 1950 180 363
192 31721 1955 180 365
193 31802 1960 180 367
194 31883 1965 180 369
195 31964 1970 180 371
196 32045 1975 180 372
197 32126 1980 180 374
198 32207 1985 180 376
199 32288 1990 180 378
200 32369 1995 180 380
ระดับ คุณสมบัติของสัตว์เลี้ยง ราคา Hero Might Destiny
1 40 โจมตี 3 30
2 1495 HP Gold x 100000
ดาว x 3000
3 600
3 56 ความแม่นยำ Gold x 100000
ดาว x 3000
3 1000
4 56 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5 3 1500
5 127 โจมตี Gold x 300000
ดาว x 6500
10 1900
6 1635 HP Gold x 300000
ดาว x 6500
3 2200
7 12 คริติคอล Gold x 300000
ดาว x 6500
3 2700
8 12 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล Gold x 300000
ดาว x 6500
3 3100
9 49 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5 3 3600
10 4490 HP Gold x 600000
ดาว x 10500
10 4000
11 59 โจมตี Gold x 600000
ดาว x 10500
5 4500
12 2095 HP Gold x 600000
ดาว x 10500
5 5100
13 79 ความแม่นยำ Gold x 600000
ดาว x 10500
5 5600
14 79 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5 5 6200
15 178 โจมตี Gold x 1200000
ดาว x 15000
14 6800
16 2285 HP Gold x 1200000
ดาว x 15000
5 7400
17 17 คริติคอล Gold x 1200000
ดาว x 15000
5 8100
18 17 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล Gold x 1200000
ดาว x 15000
5 8800
19 65 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
x 1 5 9500
20 ความสามารถ 11 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
23 10500
21 76 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
6 11700
22 2695 HP คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
6 13000
23 101 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 5970
ดาว x 20000
6 14400
24 101 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5 6 15900
25 229 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
18 17500
26 2940 HP คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
6 20000
27 22 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
6 21600
28 22 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 27420
ดาว x 25500
6 23200
29 83 โจมตี Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5 6 24800
30 8085 HP คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
18 26400
31 92 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
7 28000
32 3290 HP คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
7 29600
33 124 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 57050
ดาว x 31500
7 31200
34 124 หลบหลีก Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
7 32800
35 280 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
22 34400
36 3590 HP คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
7 36000
37 29 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
7 37600
38 29 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 92250
ดาว x 38000
7 39200
39 102 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
x 2 7 40800
40 ความสามารถ 12 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
36 41500
41 108 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
9 42200
42 3895 HP คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
9 42900
43 146 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 132500
ดาว x 45000
9 43600
44 146 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
9 44300
45 331 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
26 45000
46 4245 HP คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
9 45700
47 32 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
9 46400
48 32 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 176750
ดาว x 52500
9 47100
49 120 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
9 47800
50 11680 HP คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
26 48500
51 127 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
10 49200
52 4490 HP คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
10 49900
53 168 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 225000
ดาว x 60500
10 50600
54 168 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
10 51300
55 381 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
30 52000
56 4895 HP คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
10 52700
57 38 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
10 53400
58 38 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 276750
ดาว x 69000
10 54100
59 139 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
x 2 10 54800
60 ความสามารถ 13 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
49 55100
61 144 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
11 55500
62 5090 HP คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
11 55800
63 191 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 331500
ดาว x 78000
11 56200
64 191 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
11 56500
65 432 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
34 56900
66 5550 HP คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
11 57200
67 42 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
11 57600
68 42 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 389000
ดาว x 87500
11 57900
69 155 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
11 58300
70 15270 HP คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
34 58600
71 161 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
13 59000
72 5690 HP คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
13 59300
73 213 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 449500
ดาว x 97500
13 59700
74 213 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 1
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
13 60000
75 483 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
38 60400
76 6200 HP คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
13 60700
77 47 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
13 61100
78 47 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 512500
ดาว x 108000
13 61400
79 173 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2
Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 6
x 3 13 61800
80 ความสามารถ 14 ระดับ คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
62 62100
81 178 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
14 62500
82 6290 HP คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
14 62800
83 236 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 577750
ดาว x 118500
14 63200
84 236 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2 14 63500
85 534 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
43 63900
86 6855 HP คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
14 64200
87 52 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
14 64600
88 52 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 645500
ดาว x 129000
14 64900
89 194 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2 14 65300
90 18865 HP คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
43 65600
91 193 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
16 66000
92 6885 HP คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
16 66300
93 258 ความแม่นยำ คริสตัลสีฟ้า x 713250
ดาว x 139500
16 66700
94 258 หลบหลีก Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 2 16 67000
95 585 โจมตี คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
47 67400
96 7505 HP คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
16 67700
97 57 คริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
16 68100
98 57 ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริสตัลสีฟ้า x 785000
ดาว x 150000
16 68400
99 211 โจมตี Karmic Rock III - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5 x 3 16 68800
100 ความสามารถ 15 ระดับ 75 0

Destiny

มีฮีโร่ที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่ 2 ตัว เพื่อปลดล็อกเนื้อเรื่อง และรับรางวัลจากหีบ

Unknown
Unknown
หมายเหตุ ฮีโร่ รางวัล
Unknown 2 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 4
Unknown 4 Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 5
Unknown 6 Karmic Rock II - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny x 3

นางไม้ + Druid + พริเซีย + Treantaur + สาวปืนคู่ + Dove Keeper

เลือกที่ดีที่สุดที่พรสวรรค์ rune และสะกดสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
1

เหรียญตรา

0
0
0
21
0
0
0
0
0
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0

คำอธิบายสกิล

10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนจากโหมด Heroes Altar เป็น โหมดไอเทม เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, อัญมณี หรือ Honor

จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 1%
จ้าง ฮีโร่ โดยใช้ แต้มเกียรติยศ 500 ดาว 3.75%
จ้างโดยใช้ Shards 40 Shards 100 %
นางไม้ - ทำการจ้างฮีโร่ธรรมดา นางไม้ 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ - สุ่ม 1 ฮีโร่ 1 12.5%

* -มีโอกาสที่แน่นอน

ยิ่งไปกว่านั้น

จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
วัตถุโบราณ
ไอเทม – เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์