ฮีโร่: ราชินีงู

ราชินีงู

ราชินีงู

คุณสมบัติต่างๆ:

ธรรมดา
HP HP: 1300
โจมตี โจมตี: 180
ATK SPD ATK SPD: 1000
MOV SPD MOV SPD: 150
ระยะการโจมตี ระยะการโจมตี: 4
ความแม่นยำ ความแม่นยำ: 127
หลบหลีก หลบหลีก: 0
คริติคอล คริติคอล: 0
คริติคอล DMG คริติคอล DMG: 0
ต้านการโจมตีแบบคริติคอล ต้านการโจมตีแบบคริติคอล: 0
ความสามารถของฮีโร่ ความสามารถ
กรุณาเลือก พรสวรรค์ หมอกพิษ

ราชินีงูนั้นเคยเป็นทาสของจักรพรรดิ์ฟาโรห์มาก่อน เธอถูกฆ่าตายเพื่อจะได้ทำการรับใช้เค้าในชีวิตของความตาย แต่เธอได้ทำการเจรจาต่อรองกับเจ้าแห่งความตาย ในการเรียกร้องขอชีวิตของเธอคืน พระเจ้าได้ตอบตกลง แต่เธอจะต้องทำการแลกเปลี่ยนหางงูกับขาของเธอ

  • ความสามารถ
  • ฮีโร่ Totem
  • คุณสมบัติต่างๆ
  • Destiny
ระดับ หมายเหตุ ราคา Mightธรรมดา
1/15 สร้างพิษให้กับศัตรูในพื้นที่ของเป้าหมาย, ก่อให้เกิดความเสียหายถึง 8% + 15 ค่าความเสียหาย ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 6 วินาที 39
2/15 สร้างพิษให้กับศัตรูในพื้นที่ของเป้าหมาย, ก่อให้เกิดความเสียหายถึง 10% + 25 ค่าความเสียหาย ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 6 วินาที 1500
(75 Shards)
78
3/15 สร้างพิษให้กับศัตรูในพื้นที่ของเป้าหมาย, ก่อให้เกิดความเสียหายถึง 13% + 35 ค่าความเสียหาย ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 6 วินาที 7500
(375 Shards)
117
4/15 สร้างพิษให้กับศัตรูในพื้นที่ของเป้าหมาย, ก่อให้เกิดความเสียหายถึง 15% + 45 ค่าความเสียหาย ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 6 วินาที 22500
(1125 Shards)
156
5/15 สร้างพิษให้กับศัตรูในพื้นที่ของเป้าหมาย, ก่อให้เกิดความเสียหายถึง 18% + 55 ค่าความเสียหาย ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 6 วินาที 52500
(2625 Shards)
195
6/15 สร้างพิษให้กับศัตรูในพื้นที่ของเป้าหมาย, ก่อให้เกิดความเสียหายถึง 20% + 65 ค่าความเสียหาย ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 6 วินาที 90000
(4500 Shards)
234
7/15 สร้างพิษให้กับศัตรูในพื้นที่ของเป้าหมาย, ก่อให้เกิดความเสียหายถึง 23% + 75 ค่าความเสียหาย ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 6 วินาที 150000
(7500 Shards)
273
8/15 สร้างพิษให้กับศัตรูในพื้นที่ของเป้าหมาย, ก่อให้เกิดความเสียหายถึง 25% + 85 ค่าความเสียหาย ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 6 วินาที 375000
(18750 Shards)
312
9/15 สร้างพิษให้กับศัตรูในพื้นที่ของเป้าหมาย, ก่อให้เกิดความเสียหายถึง 28% + 95 ค่าความเสียหาย ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 6 วินาที 600000
(30000 Shards)
351
10/15 สร้างพิษให้กับศัตรูในพื้นที่ของเป้าหมาย, ก่อให้เกิดความเสียหายถึง 31% + 105 ค่าความเสียหาย ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 6 วินาที 1200000
(60000 Shards)
390
ระดับ หมายเหตุ
1 สร้างพิษให้กับศัตรูในพื้นที่ของเป้าหมาย, ก่อให้เกิดความเสียหายถึง 8% + 15 ค่าความเสียหาย ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 6 วินาที
2 สร้างพิษให้กับศัตรูในพื้นที่ของเป้าหมาย, ก่อให้เกิดความเสียหายถึง 10% + 25 ค่าความเสียหาย ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 6 วินาที
3 สร้างพิษให้กับศัตรูในพื้นที่ของเป้าหมาย, ก่อให้เกิดความเสียหายถึง 13% + 35 ค่าความเสียหาย ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 6 วินาที
4 สร้างพิษให้กับศัตรูในพื้นที่ของเป้าหมาย, ก่อให้เกิดความเสียหายถึง 15% + 45 ค่าความเสียหาย ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 6 วินาที
5 สร้างพิษให้กับศัตรูในพื้นที่ของเป้าหมาย, ก่อให้เกิดความเสียหายถึง 18% + 55 ค่าความเสียหาย ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 6 วินาที
6 สร้างพิษให้กับศัตรูในพื้นที่ของเป้าหมาย, ก่อให้เกิดความเสียหายถึง 20% + 65 ค่าความเสียหาย ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 6 วินาที
7 สร้างพิษให้กับศัตรูในพื้นที่ของเป้าหมาย, ก่อให้เกิดความเสียหายถึง 23% + 75 ค่าความเสียหาย ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 6 วินาที
8 สร้างพิษให้กับศัตรูในพื้นที่ของเป้าหมาย, ก่อให้เกิดความเสียหายถึง 25% + 85 ค่าความเสียหาย ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 6 วินาที
9 สร้างพิษให้กับศัตรูในพื้นที่ของเป้าหมาย, ก่อให้เกิดความเสียหายถึง 28% + 95 ค่าความเสียหาย ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 6 วินาที
10 สร้างพิษให้กับศัตรูในพื้นที่ของเป้าหมาย, ก่อให้เกิดความเสียหายถึง 31% + 105 ค่าความเสียหาย ทุกๆ 0.5 วินาที เป็นเวลา 6 วินาที
ราชินีงู
ระดับ
HP
HP
โจมตี
โจมตี
MOV SPD
MOV SPD
Might
Might
1 1300 180 150 3
2 1365 189 150 6
3 1430 198 150 10
4 1495 207 150 13
5 1560 216 150 16
6 1625 225 150 19
7 1690 234 150 23
8 1755 243 150 26
9 1820 252 150 29
10 1885 261 150 32
11 1950 270 150 36
12 2015 279 150 39
13 2080 288 150 42
14 2145 297 150 45
15 2210 306 150 49
16 2275 315 150 52
17 2340 324 150 55
18 2405 333 150 58
19 2470 342 150 61
20 2535 351 150 65
20 (2 x Star) 3835 531 155 65
21 3900 540 155 68
22 3965 549 155 72
23 4030 558 155 75
24 4095 567 155 78
25 4160 576 155 82
26 4225 585 155 85
27 4290 594 155 88
28 4355 603 155 91
29 4420 612 155 95
30 4485 621 155 98
31 4550 630 155 101
32 4615 639 155 104
33 4680 648 155 108
34 4745 657 155 111
35 4810 666 155 114
36 4875 675 155 117
37 4940 684 155 121
38 5005 693 155 124
39 5070 702 155 127
40 5135 711 155 130
40 (3 x Star) 6435 891 160 132
41 6500 900 160 135
42 6565 909 160 138
43 6630 918 160 141
44 6695 927 160 145
45 6760 936 160 148
46 6825 945 160 151
47 6890 954 160 155
48 6955 963 160 158
49 7020 972 160 161
50 7085 981 160 164
51 7150 990 160 168
52 7215 999 160 171
53 7280 1008 160 174
54 7345 1017 160 178
55 7410 1026 160 181
56 7475 1035 160 184
57 7540 1044 160 187
58 7605 1053 160 191
59 7670 1062 160 194
60 7735 1071 160 197
60 (4 x Star) 9035 1251 165 199
61 9100 1260 165 202
62 9165 1269 165 206
63 9230 1278 165 209
64 9295 1287 165 212
65 9360 1296 165 216
66 9425 1305 165 219
67 9490 1314 165 222
68 9555 1323 165 226
69 9620 1332 165 229
70 9685 1341 165 232
71 9750 1350 165 235
72 9815 1359 165 239
73 9880 1368 165 242
74 9945 1377 165 245
75 10010 1386 165 249
76 10075 1395 165 252
77 10140 1404 165 255
78 10205 1413 165 259
79 10270 1422 165 262
80 10335 1431 165 265
80 (5 x Star) 11635 1611 170 268
81 11700 1620 170 271
82 11765 1629 170 274
83 11830 1638 170 278
84 11895 1647 170 281
85 11960 1656 170 284
86 12025 1665 170 288
87 12090 1674 170 291
88 12155 1683 170 294
89 12220 1692 170 298
90 12285 1701 170 301
91 12350 1710 170 304
92 12415 1719 170 308
93 12480 1728 170 311
94 12545 1737 170 314
95 12610 1746 170 318
96 12675 1755 170 321
97 12740 1764 170 324
98 12805 1773 170 328
99 12870 1782 170 331
100 12935 1791 170 334
100 (6 x Star) 14235 1971 175 337
101 14300 1980 175 341
102 14365 1989 175 344
103 14430 1998 175 347
104 14495 2007 175 351
105 14560 2016 175 354
106 14625 2025 175 357
107 14690 2034 175 361
108 14755 2043 175 364
109 14820 2052 175 368
110 14885 2061 175 371
111 14950 2070 175 374
112 15015 2079 175 378
113 15080 2088 175 381
114 15145 2097 175 384
115 15210 2106 175 388
116 15275 2115 175 391
117 15340 2124 175 395
118 15405 2133 175 398
119 15470 2142 175 401
120 15535 2151 175 405
120 (7 x Star) 16835 2331 180 408
121 16900 2340 180 411
122 16965 2349 180 415
123 17030 2358 180 418
124 17095 2367 180 422
125 17160 2376 180 425
126 17225 2385 180 428
127 17290 2394 180 432
128 17355 2403 180 435
129 17420 2412 180 439
130 17485 2421 180 442
131 17550 2430 180 445
132 17615 2439 180 449
133 17680 2448 180 452
134 17745 2457 180 456
135 17810 2466 180 459
136 17875 2475 180 462
137 17940 2484 180 466
138 18005 2493 180 469
139 18070 2502 180 473
140 18135 2511 180 476
140 (8 x Star) 19435 2691 185 480
141 19500 2700 185 483
142 19565 2709 185 487
143 19630 2718 185 490
144 19695 2727 185 494
145 19760 2736 185 497
146 19825 2745 185 500
147 19890 2754 185 504
148 19955 2763 185 507
149 20020 2772 185 511
150 20085 2781 185 514
151 20150 2790 185 518
152 20215 2799 185 521
153 20280 2808 185 524
154 20345 2817 185 528
155 20410 2826 185 531
156 20475 2835 185 535
157 20540 2844 185 538
158 20605 2853 185 542
159 20670 2862 185 545
160 20735 2871 185 548
160 (9 x Star) 22035 3051 190 553
161 22100 3060 190 556
162 22165 3069 190 560
163 22230 3078 190 563
164 22295 3087 190 567
165 22360 3096 190 570
166 22425 3105 190 574
167 22490 3114 190 577
168 22555 3123 190 581
169 22620 3132 190 584
170 22685 3141 190 587
171 22750 3150 190 591
172 22815 3159 190 594
173 22880 3168 190 598
174 22945 3177 190 601
175 23010 3186 190 605
176 23075 3195 190 608
177 23140 3204 190 612
178 23205 3213 190 615
179 23270 3222 190 619
180 23335 3231 190 622
180 (10 x Star) 24635 3411 195 627
181 24700 3420 195 630
182 24765 3429 195 634
183 24830 3438 195 637
184 24895 3447 195 641
185 24960 3456 195 644
186 25025 3465 195 648
187 25090 3474 195 651
188 25155 3483 195 655
189 25220 3492 195 658
190 25285 3501 195 662
191 25350 3510 195 665
192 25415 3519 195 669
193 25480 3528 195 672
194 25545 3537 195 676
195 25610 3546 195 679
196 25675 3555 195 683
197 25740 3564 195 686
198 25805 3573 195 690
199 25870 3582 195 693
200 25935 3591 195 697

เลือกที่ดีที่สุดที่พรสวรรค์ rune และสะกดสำหรับวีรบุรุษ คลิกเพื่อลงคะแนน

ความสามารถของฮีโร่

0
0
0
2
0
2
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2

เหรียญตรา

0
0
0
0
0
19
0
0
2
0
1
0
0
0
2
0
1
0
2
0

คำอธิบายสกิล

0
0
4
0
0
0
0
0
3
0
2
0
0
0

ขอรับรางวัล

จ้าง ฮีโร่ ที่มีพลังมากได้ที่ Hero Altar!
เปลี่ยนจากโหมด Heroes Altar เป็น โหมดไอเทม เพื่อเก็บการ์ดฮีโร่ และ essences ในคลังสินค้า
คุณสามารถจ้าง ฮีโร่ ได้โดยการใช้ Shards, อัญมณี หรือ Honor

จ้าง ค่าใช้จ่ายในการจ้าง โอกาส *
จ้างโดยใช้อัญมณี 150 อัญมณี / 450 อัญมณี 5.8%
จ้าง ฮีโร่ โดยใช้ แต้มเกียรติยศ 500 ดาว 0.5%
จ้างโดยใช้ Shards 600 Shards 100 %
ราชินีงู - ทำการจ้างฮีโร่พิเศษ ราชินีงู 100 %
ไอเทม จำนวน โอกาส *
การ์ดฮีโร่ชั้นสูง - สุ่ม 1 ฮีโร่ระดับสูง 1 11%

* -มีโอกาสที่แน่นอน

ยิ่งไปกว่านั้น

จ้างฮีโร่
วิวัฒนาการและประสบการณ์
เปรียบเทียบของที่มีลักษณะของฮีโร่
เปรียบเทียบของความแข็งแกร่งฮีโร่
เครื่องคิดเลขของที่มีลักษณะของฮีโร่
Enlighten
ความสามารถของฮีโร่
วัตถุโบราณ
ไอเทม – เหรียญตรา
3 มิติรุ่นของตัวละคร
เวทมนตร์