ท้าทายในด่านดันเจี้ยน เพื่อรับทรัพยากร และ เพิ่ม ค่า Might ของคุณ!
Dungeons ไม่เพียงแต่จะเป็นแหล่งที่ยอดเยี่ยมในการรับทรัพยากร แต่ยังเป็นสถานที่ที่เหมาะสมในการฝึกฝนกองทหารด้วย
ชนะได้รับ 3 ลูกไฟ เพื่อปลดล็อคฟังก์ชั่นอัติโนมัติในด่านนั้น

พิฆาต ดันเจี้ยน 4

ดันเจี้ยน EXP โบนัส
Dungeon Shard โบนัส
10 ลูกไฟดันเจี้ยน106 Shards3180 ดาว
20 ลูกไฟดันเจี้ยน158 Shards4740 ดาว
30 ลูกไฟดันเจี้ยน264 Shards7920 ดาว145 อัญมณี
Dungeon รางวัลการฆ่า บุกอัตโนมัติ EXP
พิฆาต ดันเจี้ยน 4 - 1 68 ดาว + 68 Shards(30% )
41000Gold + 41000Mana
82000Gold 81860 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 4 - 2 68 ดาว + 68 Shards(30% )
41400Gold + 41400Mana
82800Gold 84610 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 4 - 3 68 ดาว + 68 Shards(30% )
41800Gold + 41800Mana
83600Gold 87485 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 4 - 4 69 ดาว + 69 Shards(30% )
42200Gold + 42200Mana
84400Gold 90485 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 4 - 5 69 ดาว + 69 Shards(30% )
42600Gold + 42600Mana
85200Gold 93610 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 4 - 6 69 ดาว + 69 Shards(30% )
43000Gold + 43000Mana
86000Gold 96860 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 4 - 7 70 ดาว + 70 Shards(30% )
43400Gold + 43400Mana
86800Gold 100235 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 4 - 8 70 ดาว + 70 Shards(30% )
43800Gold + 43800Mana
87600Gold 103735 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 4 - 9 70 ดาว + 70 Shards(30% )
44200Gold + 44200Mana
88400Gold 107360 การบูชายัญ
พิฆาต ดันเจี้ยน 4 - 10 88 ดาว + 88 Shards(30% )
44600Gold + 44600Mana
89200Gold 113610 การบูชายัญ