ทีมดันเจี้ยน

1. ส่งฮีโร่ของคุณลงไปโจมตีฐานของศัตรูร่วมกับผู้เล่นคนอื่น! ดูตำแหน่งที่จะโจมตีให้ดี เพื่อความได้เปรียบ 2. ได้รับรางวัลมากมาย เมื่อคุณรับชัยชนะครั้งแรก! 3. ในโหมดปราบเซียน หีบรางวัลจะแบ่งออกเป็น 4 ระดับ(Common, Rare, Mythic, Legendary) คุณจะได้รับหีบแบบสุ่มจากการชนะแต่ละครั้ง และถ้าคุณส่งฮีโร่เฉพาะลงไป 1 คน หีบระดับต่ำสุดจะถูกตัดออกจากการสุ่มรางวัล ดังนั้นจะเหลือแค่ 3 ระดับที่จะสุ่มเป็นรางวัลให้กับคุณ(Rare, Mythic, และ Legendary) นอกจากนั้น หากคุณส่งฮีโร่เฉพาะลงไป 3 คน จะการันตีหีบระดับ Legendary ทันทีเมื่อชนะแต่ละครั้ง
Dungeon รางวัลการฆ่า Might
พายุ เมซา-1-1
หีบ เมซา-I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ x 1 (60%)
หีบ เมซา หายาก-I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง x 1 (30%)
หีบ เทพนิยาย เมซา-I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย x 1 (10%)
2500
โจมตี HP ระยะการโจมตี ATK SPD MOV SPD ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล DMG หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล
ปีกแห่งไฟ Critical Burns 1600 200000 1200 260 0 0 0 3 166 0
Dungeon รางวัลการฆ่า Might
พายุ เมซา-1-2
หีบ เมซา-II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ x 1 (60%)
หีบ เมซา หายาก-II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง x 1 (30%)
หีบ เทพนิยาย เมซา-II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย x 1 (10%)
8000
โจมตี HP ระยะการโจมตี ATK SPD MOV SPD ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล DMG หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล
ปีกแห่งไฟ Critical Burns 1600 200000 1200 260 0 0 0 3 166 0
Dungeon รางวัลการฆ่า Might
พายุ เมซา-1-3
หีบ เมซา-III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ x 1 (60%)
หีบ เมซา หายาก-III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง x 1 (30%)
หีบ เทพนิยาย เมซา-III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย x 1 (10%)
20000
โจมตี HP ระยะการโจมตี ATK SPD MOV SPD ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล DMG หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล
เจ้า Centaur Stampede มีโอกาส 25% ก่อให้เกิดความเสียหาย 250% ได้สูงสุดถึง 5 ฮีโร่ และก่อให้เกิด อาการโคม่า เป็นเวลา 2 วินาที 8400 250000000 1000 200 0 0 0 3 342 0
Dungeon รางวัลการฆ่า Might
พายุ เมซา-1-4
หีบ เมซา-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ x 1 (60%)
หีบ เมซา หายาก-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง x 1 (30%)
หีบ เทพนิยาย เมซา-IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย x 1 (10%)
30000
โจมตี HP ระยะการโจมตี ATK SPD MOV SPD ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล DMG หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล
เจ้า Centaur Stampede มีโอกาส 25% ก่อให้เกิดความเสียหาย 250% ได้สูงสุดถึง 5 ฮีโร่ และก่อให้เกิด อาการโคม่า เป็นเวลา 2 วินาที 3900 40000000 1000 200 0 0 0 3 268 0
เจ้า Centaur Stampede มีโอกาส 25% ก่อให้เกิดความเสียหาย 250% ได้สูงสุดถึง 5 ฮีโร่ และก่อให้เกิด อาการโคม่า เป็นเวลา 2 วินาที 6100 150000000 1000 200 0 0 0 3 306 0
Dungeon รางวัลการฆ่า Might
เกาะลาวา -2-1
หีบลาวา I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ x 1 (60%)
หีบลาวาหายาก I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง x 1 (30%)
หีบลาวาเทพนิยาย I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย x 1 (10%)
20000
โจมตี HP ระยะการโจมตี ATK SPD MOV SPD ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล DMG หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล
Critical Burns 38080 358400000 1200 260 0 0 0 3 166 0
Dungeon รางวัลการฆ่า Might
เกาะลาวา -2-2
หีบลาวา II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ x 1 (60%)
หีบลาวาหายาก II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง x 1 (30%)
หีบลาวาเทพนิยาย II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย x 1 (10%)
30000
โจมตี HP ระยะการโจมตี ATK SPD MOV SPD ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล DMG หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล
Critical Burns 60480 16200000 1200 260 0 0 0 3 166 0
Dungeon รางวัลการฆ่า Might
เกาะลาวา -2-3
หีบลาวา III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ x 1 (60%)
หีบลาวาหายาก III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง x 1 (30%)
หีบลาวาเทพนิยาย III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย x 1 (10%)
40000
โจมตี HP ระยะการโจมตี ATK SPD MOV SPD ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล DMG หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล
Critical Burns 302400 75694080 1200 260 0 0 0 3 3734 0
Critical Burns 399840 16056320 1200 260 0 0 0 3 2209 0
Critical Burns 90720 7795200 1200 260 0 0 0 3 985 0
Critical Burns 38080 9800000 1200 260 0 0 0 3 393 0
Dungeon รางวัลการฆ่า Might
เกาะลาวา -2-4
หีบลาวา IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ x 1 (60%)
หีบลาวาหายาก IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง x 1 (30%)
หีบลาวาเทพนิยาย IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย x 1 (10%)
50000
โจมตี HP ระยะการโจมตี ATK SPD MOV SPD ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล DMG หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล
ปีกแห่งไฟ Critical Burns 100000 500000000 1000 250 0 0 385 3 385 300
Dungeon รางวัลการฆ่า Might
Lonely Sea-1-1
หีบ Lonely I - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ x 1 (80%)
หีบ Lonely I ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง x 1 (40%)
หีบ Lonely I ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย x 1 (20%)
หีบ Lonely I ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า x 1 (10%)
50000
โจมตี HP ระยะการโจมตี ATK SPD MOV SPD ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล DMG หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล
ปีกแห่งไฟ Critical Burns 100000 500000000 1000 250 0 0 385 3 385 300
Dungeon รางวัลการฆ่า Might
Lonely Sea-1-2
หีบ Lonely II - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ x 1 (80%)
หีบ Lonely II ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง x 1 (40%)
หีบ Lonely II ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย x 1 (20%)
หีบ Lonely II ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า x 1 (10%)
70000
โจมตี HP ระยะการโจมตี ATK SPD MOV SPD ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล DMG หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล
ปีกแห่งไฟ Critical Burns 100000 500000000 1000 250 0 0 385 3 385 300
Dungeon รางวัลการฆ่า Might
Lonely Sea-1-3
หีบ Lonely III - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ x 1 (80%)
หีบ Lonely III ระดับ Rare - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง x 1 (40%)
หีบ Lonely III ระดับ Mythic - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย x 1 (20%)
หีบ Lonely III ระดับ Legendary - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลอันมีค่า x 1 (10%)
90000
โจมตี HP ระยะการโจมตี ATK SPD MOV SPD ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล DMG หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล
ปีกแห่งไฟ Critical Burns 100000 500000000 1000 250 0 0 385 3 385 300
Dungeon รางวัลการฆ่า Might
Lonely Sea-1-4
หีบลาวา IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลเล็กๆน้อยๆ x 1 (60%)
หีบลาวาหายาก IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลบางอย่าง x 1 (30%)
หีบลาวาเทพนิยาย IV - เปิดเพื่อที่จะได้รับของรางวัลมากมาย x 1 (10%)
50000
โจมตี HP ระยะการโจมตี ATK SPD MOV SPD ต้านการโจมตีแบบคริติคอล คริติคอล DMG หลบหลีก ความแม่นยำ คริติคอล
ปีกแห่งไฟ Critical Burns 100000 500000000 1000 250 0 0 385 3 385 300