ตึก: กับดักของฮีโร่

กับดักของฮีโร่


ระเบิด และ สร้างความเสียหาย 10% ของค่า HP สูงสุดไปยังศัตรูที่อยู่ใกล้ ไม่มีผลกับศัตรู ประเภทหน่วยบิน

ระยะการโจมตีโจมตีMightพื้นที่ว่างต้นทุนการผลิต
กับดักของฮีโร่810%01x12000Mana