Help us on Patreon, please!

ซากแดนว่างเปล่า

1. เลือก 10 ฮีโร่และเวทย์ 1 อย่าง เข้าลุยในซากแดนว่างเปล่าพร้อมกับเพื่อนร่วมทีม 2. ที่แดนนี้จะมีการต่อสู้ 5 ด่าน แต่ละด่านจะมีจำนวนศัตรูและสิ่งปลูกสร้าง 3 จุดแบบสุ่ม เข้าสู้กับเพื่อนร่วมทีมเพื่อกำจัดศัตรูและสิ่งปลูกสร้างให้หมดภายในเวลา 3. ซากแดนว่างเปล่าสามารถเล่นได้ตลอด ไม่มีจำกัด
1. หลังจากแต่ละยก คุณจะได้รับหีบ 1 ใบ: จะเป็นหีบชั้นสูง ( 5 ใบต่อวัน) หรือหีบธรรมดา ซึ่งจะได้รับต่อเมื่อได้หีบชั้นสูงครบแล้ว ผ่านด่านให้มากขึ้นเพื่อที่จะได้รับไอเทมในหีบดีขึ้น2. หีบชั้นสูงจะมีการ์ด 6 ใบ เปิดการ์ดเพื่อลุ้นรับ Soulstone หรือ Karmic Rock จำนวนการรับหีบชั้นสูงจะรีเซ็ทเวลา 00:00 ทุกวัน 3. หีบธรรมดาจะมีคัมภีร์หลายระดับ สามารถรับได้ไม่จำกัด 4.รางวัลที่ไม่ได้เป็นไอเทมจะส่งเข้าตัวโดยอัตโนมัติ ส่วนไอเทมจะต้องกดรับในกล่องจดหมาย

Might ที่แนะนำ

ค่าเฉลี่ย Might ของฮีโร่ 10 ตัวที่เลือก ค่า Might แนะนำรวมของคุณและเพื่อนร่วมทีมจะเป็นตัวตัดสินความยากของด่าน
  • 0 - 899
  • 900 - 1299
  • 1300 - 1649
  • 1650 - 1999
  • 2000 +

Wave 1

รางวัล
ดาว
1000
ดาว
1000
Shards
20
Shards
20
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP
3
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP
3
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone
1
กามเทพ Soulstone
1
เจ้าชาย ฟักทอง Soulstone
1
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
2
ฮีโร่
PaladinSpirit MageนินจาSuccubusแชมเปี้ยนDruidเทพเจ้าแห่งสายฟ้าเจ้าชาย ฟักทองMinotaur Chieftain
ฮีโร่ Totem ระดับ - 1 / จำนวน - 0 - 1

Wave 2

รางวัล
ดาว
1200
ดาว
1200
Shards
30
Shards
30
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP
3
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP
3
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone
1
กามเทพ Soulstone
1
เจ้าชาย ฟักทอง Soulstone
1
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
3
ฮีโร่
PaladinSpirit MageนินจาSuccubusแชมเปี้ยนDruidเทพเจ้าแห่งสายฟ้าเจ้าชาย ฟักทองMinotaur Chieftain
ฮีโร่ Totem ระดับ - 2 / จำนวน - 0 - 1

Wave 3

รางวัล
ดาว
1400
ดาว
1400
Shards
40
Shards
40
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP
4
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP
4
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone
1
กามเทพ Soulstone
1
เจ้าชาย ฟักทอง Soulstone
1
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
4
ฮีโร่
PaladinSpirit MageนินจาSuccubusแชมเปี้ยนDruidเทพเจ้าแห่งสายฟ้าเจ้าชาย ฟักทองMinotaur Chieftain
ฮีโร่ Totem ระดับ - 3 / จำนวน - 0 - 1

Wave 4

รางวัล
ดาว
1600
ดาว
1600
Shards
50
Shards
50
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP
4
Crystal Ooze Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 600 สกิล EXP
4
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone
1
กามเทพ Soulstone
1
เจ้าชาย ฟักทอง Soulstone
1
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
5
ฮีโร่
PaladinSpirit MageนินจาSuccubusแชมเปี้ยนDruidเทพเจ้าแห่งสายฟ้าเจ้าชาย ฟักทองMinotaur Chieftain
ฮีโร่ Totem ระดับ - 4 / จำนวน - 0 - 1

Wave 5

รางวัล
ดาว
1800
ดาว
1800
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
Shards
60
Shards
60
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
1
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
1
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone
2
กามเทพ Soulstone
2
เจ้าชาย ฟักทอง Soulstone
2
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
6
Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
3
ฮีโร่
PaladinSpirit MageนินจาSuccubusแชมเปี้ยนDruidเทพเจ้าแห่งสายฟ้าเจ้าชาย ฟักทองMinotaur Chieftain
ฮีโร่ Totem ระดับ - 5 / จำนวน - 1 - 1

Wave 1

รางวัล
ดาว
1800
ดาว
1800
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
Shards
60
Shards
60
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
1
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
1
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone
1
กามเทพ Soulstone
1
เจ้าชาย ฟักทอง Soulstone
1
นางพญางู Soulstone
1
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
6
ฮีโร่
มัจจุราชแห่งความตายAtlanticoreSnowzillaกามเทพImmortep
ฮีโร่ Totem ระดับ - 2 / จำนวน - 1 - 1

Wave 2

รางวัล
ดาว
2000
ดาว
2000
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
Shards
70
Shards
70
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
1
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
1
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone
1
กามเทพ Soulstone
1
เจ้าชาย ฟักทอง Soulstone
1
นางพญางู Soulstone
1
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
7
ฮีโร่
มัจจุราชแห่งความตายAtlanticoreSnowzillaกามเทพImmortep
ฮีโร่ Totem ระดับ - 3 / จำนวน - 1 - 1

Wave 3

รางวัล
ดาว
2200
ดาว
2200
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
Shards
80
Shards
80
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
1
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
1
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone
1
กามเทพ Soulstone
1
เจ้าชาย ฟักทอง Soulstone
1
นางพญางู Soulstone
1
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
8
ฮีโร่
มัจจุราชแห่งความตายAtlanticoreSnowzillaกามเทพImmortep
ฮีโร่ Totem ระดับ - 4 / จำนวน - 1 - 1

Wave 4

รางวัล
ดาว
2400
ดาว
2400
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
Shards
90
Shards
90
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
1
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
1
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone
1
กามเทพ Soulstone
1
เจ้าชาย ฟักทอง Soulstone
1
นางพญางู Soulstone
1
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
9
ฮีโร่
มัจจุราชแห่งความตายAtlanticoreSnowzillaกามเทพImmortep
ฮีโร่ Totem ระดับ - 5 / จำนวน - 1 - 1

Wave 5

รางวัล
ดาว
2600
ดาว
2600
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
ของรางวัล: Merits
120
ของรางวัล: Merits
120
Shards
100
Shards
100
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
2
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
2
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone
2
กามเทพ Soulstone
2
เจ้าชาย ฟักทอง Soulstone
2
นางพญางู Soulstone
2
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
10
Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
6
ฮีโร่
มัจจุราชแห่งความตายAtlanticoreSnowzillaกามเทพImmortep
ฮีโร่ Totem ระดับ - 6 / จำนวน - 1 - 2

Wave 1

รางวัล
ดาว
2600
ดาว
2600
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
ของรางวัล: Merits
120
ของรางวัล: Merits
120
Shards
100
Shards
100
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
2
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
2
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone
1
กามเทพ Soulstone
1
เจ้าชาย ฟักทอง Soulstone
1
นางพญางู Soulstone
1
แม่มดฟักทอง Soulstone
1
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
10
ฮีโร่
ปีกแห่งไฟอัศวินเมษเคาท์แดร็กคูล่าอัศวินนักรบ
ฮีโร่ Totem ระดับ - 3 / จำนวน - 1 - 2

Wave 2

รางวัล
ดาว
2900
ดาว
2900
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
ของรางวัล: Merits
160
ของรางวัล: Merits
160
Shards
110
Shards
110
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
2
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
2
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone
1
กามเทพ Soulstone
1
เจ้าชาย ฟักทอง Soulstone
1
นางพญางู Soulstone
1
แม่มดฟักทอง Soulstone
1
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
11
ฮีโร่
ปีกแห่งไฟอัศวินเมษเคาท์แดร็กคูล่าอัศวินนักรบ
ฮีโร่ Totem ระดับ - 4 / จำนวน - 1 - 2

Wave 3

รางวัล
ดาว
3200
ดาว
3200
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
ของรางวัล: Merits
200
ของรางวัล: Merits
200
Shards
120
Shards
120
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
2
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
2
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone
1
กามเทพ Soulstone
1
เจ้าชาย ฟักทอง Soulstone
1
นางพญางู Soulstone
1
แม่มดฟักทอง Soulstone
1
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
12
ฮีโร่
ปีกแห่งไฟอัศวินเมษเคาท์แดร็กคูล่าอัศวินนักรบ
ฮีโร่ Totem ระดับ - 5 / จำนวน - 1 - 2

Wave 4

รางวัล
ดาว
3500
ดาว
3500
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
ของรางวัล: Merits
240
ของรางวัล: Merits
240
Shards
130
Shards
130
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
2
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
2
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone
1
กามเทพ Soulstone
1
เจ้าชาย ฟักทอง Soulstone
1
นางพญางู Soulstone
1
แม่มดฟักทอง Soulstone
1
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
13
ฮีโร่
ปีกแห่งไฟอัศวินเมษเคาท์แดร็กคูล่าอัศวินนักรบ
ฮีโร่ Totem ระดับ - 6 / จำนวน - 1 - 2

Wave 5

รางวัล
ดาว
3800
ดาว
3800
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
ของรางวัล: Merits
280
ของรางวัล: Merits
280
Shards
140
Shards
140
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
3
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
3
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone
2
กามเทพ Soulstone
2
เจ้าชาย ฟักทอง Soulstone
2
นางพญางู Soulstone
2
แม่มดฟักทอง Soulstone
2
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
14
Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
9
ฮีโร่
ปีกแห่งไฟอัศวินเมษเคาท์แดร็กคูล่าอัศวินนักรบ
ฮีโร่ Totem ระดับ - 7 / จำนวน - 1 - 2

Wave 1

รางวัล
ดาว
3800
ดาว
3800
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
ของรางวัล: Merits
280
ของรางวัล: Merits
280
Shards
140
Shards
140
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
3
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
3
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone
1
กามเทพ Soulstone
1
เจ้าชาย ฟักทอง Soulstone
1
นางพญางู Soulstone
1
แม่มดฟักทอง Soulstone
1
Creation-01 Soulstone
1
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
14
ฮีโร่
ยักษ์ Orksbaneซานตาคลอสพริเซียเทพมารีนเทพอสูรเทพอสูรพ่อมดเวทย์Treantaurราชินีนกอัศวินหัวกะโหลกโจรสลัดปีศาจตาเดียวเจ้าหญิงคริสต์มาสมังกรน้ำแข็งเทพแห่งรักPhantom Kingผู้เทรนสัตว์เทพธิดานักล่า
ฮีโร่ Totem ระดับ - 4 / จำนวน - 1 - 2

Wave 2

รางวัล
ดาว
4100
ดาว
4100
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
ของรางวัล: Merits
320
ของรางวัล: Merits
320
Shards
150
Shards
150
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
3
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
3
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone
1
กามเทพ Soulstone
1
เจ้าชาย ฟักทอง Soulstone
1
นางพญางู Soulstone
1
แม่มดฟักทอง Soulstone
1
Creation-01 Soulstone
1
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
15
ฮีโร่
ยักษ์ Orksbaneซานตาคลอสพริเซียเทพมารีนเทพอสูรเทพอสูรพ่อมดเวทย์Treantaurราชินีนกอัศวินหัวกะโหลกโจรสลัดปีศาจตาเดียวเจ้าหญิงคริสต์มาสมังกรน้ำแข็งเทพแห่งรักPhantom Kingผู้เทรนสัตว์เทพธิดานักล่า
ฮีโร่ Totem ระดับ - 5 / จำนวน - 1 - 2

Wave 3

รางวัล
ดาว
4400
ดาว
4400
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
ของรางวัล: Merits
360
ของรางวัล: Merits
360
Shards
160
Shards
160
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
3
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
3
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone
1
กามเทพ Soulstone
1
เจ้าชาย ฟักทอง Soulstone
1
นางพญางู Soulstone
1
แม่มดฟักทอง Soulstone
1
Creation-01 Soulstone
1
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
16
ฮีโร่
ยักษ์ Orksbaneซานตาคลอสพริเซียเทพมารีนเทพอสูรเทพอสูรพ่อมดเวทย์Treantaurราชินีนกอัศวินหัวกะโหลกโจรสลัดปีศาจตาเดียวเจ้าหญิงคริสต์มาสมังกรน้ำแข็งเทพแห่งรักPhantom Kingผู้เทรนสัตว์เทพธิดานักล่า
ฮีโร่ Totem ระดับ - 6 / จำนวน - 1 - 2

Wave 4

รางวัล
ดาว
4700
ดาว
4700
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
ของรางวัล: Merits
400
ของรางวัล: Merits
400
Shards
170
Shards
170
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
3
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
3
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone
1
กามเทพ Soulstone
1
เจ้าชาย ฟักทอง Soulstone
1
นางพญางู Soulstone
1
แม่มดฟักทอง Soulstone
1
Creation-01 Soulstone
1
Tome I - ได้รับ 1000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
17
ฮีโร่
ยักษ์ Orksbaneซานตาคลอสพริเซียเทพมารีนเทพอสูรเทพอสูรพ่อมดเวทย์Treantaurราชินีนกอัศวินหัวกะโหลกโจรสลัดปีศาจตาเดียวเจ้าหญิงคริสต์มาสมังกรน้ำแข็งเทพแห่งรักPhantom Kingผู้เทรนสัตว์เทพธิดานักล่า
ฮีโร่ Totem ระดับ - 7 / จำนวน - 1 - 2

Wave 5

รางวัล
ดาว
5000
ดาว
5000
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
ของรางวัล: Merits
440
ของรางวัล: Merits
440
Shards
180
Shards
180
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
4
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
4
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone
2
กามเทพ Soulstone
2
เจ้าชาย ฟักทอง Soulstone
2
นางพญางู Soulstone
2
แม่มดฟักทอง Soulstone
2
Creation-01 Soulstone
2
Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
4
Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
12
ฮีโร่
ยักษ์ Orksbaneซานตาคลอสพริเซียเทพมารีนเทพอสูรเทพอสูรพ่อมดเวทย์Treantaurราชินีนกอัศวินหัวกะโหลกโจรสลัดปีศาจตาเดียวเจ้าหญิงคริสต์มาสมังกรน้ำแข็งเทพแห่งรักPhantom Kingผู้เทรนสัตว์เทพธิดานักล่า
ฮีโร่ Totem ระดับ - 8 / จำนวน - 2 - 2

Wave 1

รางวัล
ดาว
5000
ดาว
5000
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
ของรางวัล: Merits
440
ของรางวัล: Merits
440
Shards
180
Shards
180
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
4
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
4
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone
1
กามเทพ Soulstone
1
เจ้าชาย ฟักทอง Soulstone
1
นางพญางู Soulstone
1
แม่มดฟักทอง Soulstone
1
Creation-01 Soulstone
1
ร็อคโน่ Soulstone
1
Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
4
ฮีโร่
เจ้าแห่งปีศาจDracaxนางพญางูมังกร 2 หัวแม่มดฟักทองอัศวินทหารม้าหนูน้อยคริสต์มาสไมเคิลสาวน้อยบิ๊กกันเทพอานูบิสสาวปืนคู่ร็อคโน่แม็กเทอซ่ามังกรกระดูกวอลลาวอลล่าCreation-01เทพีอธีนาSasquatchEspirita
ฮีโร่ Totem ระดับ - 5 / จำนวน - 1 - 2

Wave 2

รางวัล
ดาว
5300
ดาว
5300
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
ของรางวัล: Merits
480
ของรางวัล: Merits
480
Shards
190
Shards
190
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
4
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
4
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone
1
กามเทพ Soulstone
1
เจ้าชาย ฟักทอง Soulstone
1
นางพญางู Soulstone
1
แม่มดฟักทอง Soulstone
1
Creation-01 Soulstone
1
ร็อคโน่ Soulstone
1
Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
5
ฮีโร่
เจ้าแห่งปีศาจDracaxนางพญางูมังกร 2 หัวแม่มดฟักทองอัศวินทหารม้าหนูน้อยคริสต์มาสไมเคิลสาวน้อยบิ๊กกันเทพอานูบิสสาวปืนคู่ร็อคโน่แม็กเทอซ่ามังกรกระดูกวอลลาวอลล่าCreation-01เทพีอธีนาSasquatchEspirita
ฮีโร่ Totem ระดับ - 6 / จำนวน - 1 - 2

Wave 3

รางวัล
ดาว
5600
ดาว
5600
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
ของรางวัล: Merits
520
ของรางวัล: Merits
520
Shards
200
Shards
200
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
4
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
4
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone
1
กามเทพ Soulstone
1
เจ้าชาย ฟักทอง Soulstone
1
นางพญางู Soulstone
1
แม่มดฟักทอง Soulstone
1
Creation-01 Soulstone
1
ร็อคโน่ Soulstone
1
Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
6
ฮีโร่
เจ้าแห่งปีศาจDracaxนางพญางูมังกร 2 หัวแม่มดฟักทองอัศวินทหารม้าหนูน้อยคริสต์มาสไมเคิลสาวน้อยบิ๊กกันเทพอานูบิสสาวปืนคู่ร็อคโน่แม็กเทอซ่ามังกรกระดูกวอลลาวอลล่าCreation-01เทพีอธีนาSasquatchEspirita
ฮีโร่ Totem ระดับ - 7 / จำนวน - 1 - 2

Wave 4

รางวัล
ดาว
5900
ดาว
5900
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
ของรางวัล: Merits
560
ของรางวัล: Merits
560
Shards
210
Shards
210
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
4
Gelatinous Champion Essence - ให้ 1 ฮีโร่ 3000 สกิล EXP
4
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone
1
กามเทพ Soulstone
1
เจ้าชาย ฟักทอง Soulstone
1
นางพญางู Soulstone
1
แม่มดฟักทอง Soulstone
1
Creation-01 Soulstone
1
ร็อคโน่ Soulstone
1
Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
7
ฮีโร่
เจ้าแห่งปีศาจDracaxนางพญางูมังกร 2 หัวแม่มดฟักทองอัศวินทหารม้าหนูน้อยคริสต์มาสไมเคิลสาวน้อยบิ๊กกันเทพอานูบิสสาวปืนคู่ร็อคโน่แม็กเทอซ่ามังกรกระดูกวอลลาวอลล่าCreation-01เทพีอธีนาSasquatchEspirita
ฮีโร่ Totem ระดับ - 7 / จำนวน - 1 - 2

Wave 5

รางวัล
ดาว
6200
ดาว
6200
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
Karmic Rock I - ใช้เพื่ออัพเกรด Destiny
1
ของรางวัล: Merits
600
ของรางวัล: Merits
600
Shards
220
Shards
220
Mastery Essence I - ได้รับค่าสกิล 15,000 EXP
1
Mastery Essence I - ได้รับค่าสกิล 15,000 EXP
1
ผู้เทรนสัตว์ Soulstone
2
กามเทพ Soulstone
2
เจ้าชาย ฟักทอง Soulstone
2
นางพญางู Soulstone
2
แม่มดฟักทอง Soulstone
2
Creation-01 Soulstone
2
ร็อคโน่ Soulstone
2
Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
8
Tome II - ได้รับ 5000 EXP ให้กับ 1 ฮีโร่
15
ฮีโร่
เจ้าแห่งปีศาจDracaxนางพญางูมังกร 2 หัวแม่มดฟักทองอัศวินทหารม้าหนูน้อยคริสต์มาสไมเคิลสาวน้อยบิ๊กกันเทพอานูบิสสาวปืนคู่ร็อคโน่แม็กเทอซ่ามังกรกระดูกวอลลาวอลล่าCreation-01เทพีอธีนาSasquatchEspirita
ฮีโร่ Totem ระดับ - 7 / จำนวน - 2 - 2